Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 název www.zlinskedumy.cz Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Zdeňka Šupková Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Osvícenský absolutismus Stupeň a typ vzdělávání SOU Vzdělávací oblast Dějepis Vzdělávací obor Mechanik seřizovač Tematický okruh Novověk Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, let Anotace Žák se seznámí s klady a zápory osvícenského absolutismu Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Osvícenci, Rousseau, Voltaire, Diderot, Ludvík XIV., XV., Petr Veliký, Marie Terezie, Josef II. Datum

2 Osvícenský absolutismus
název Osvícenský absolutismus a jeho odraz v hospodářství a politice

3 Evropské osvícenství Je výsledkem předcházejícího myšlení ve vědě a ve světovém názoru jako protiklad k baroknímu mysticismu Je to důvěra v sílu rozumu reformovat a ideálně uspořádat lidskou společnost podle přirozeného osvíceného rozumu Nejvíce se rozvinulo ve Francii Přineslo pokrok v přírodních i společenských vědách

4 Francouzští osvícenci
Denis Diderot – od r vydával Encyklopedii jako soubor všech dosavadních poznatků o světě Osvícenci tvrdili, že lidé mají právo určovat formu vlády a mají právo na odpor proti útisku např.: J.J.Rousseau – Kritizovali církev jako např. Voltaire

5 Denis Diderot - 1713-1784: Encyklopedie věd, umění a řemesel - 1751- 1780

6 Jean Jacques Rousseau 1712-1778

7 Voltaire (Francois-Marie Arouet) 1694-1778

8 Osvícenský absolutismus
Státy střední a vých. Evropy zaostávaly, proto se někteří panovníci, vládnoucí absolutisticky, rozhodli podporovat vznik manufaktur, prováděli reformy daňového systému, státní správy (vzniká rozsáhlý úřednický aparát) – osvícenský absolutismus

9 Příklady osvícenského absolutismu
Např. v Rusku Petr Veliký, v Rakousku Marie Terezie a Josef II. Vzorem se stali francouzští panovníci Ludvík XIV. ( ) a Ludvík XV. ( ), kteří prováděli reformy, aby získali peníze na nákladný život královského dvora

10 Ruský car Petr Veliký Reforma písma – graždanka, poč. 18.st., první kniha tímto písmem

11 Petrohrad v pol. 18.st. Palácové nám.

12 Marie Terezie 1717-1780, vládla 1740 – 1780, tereziánský katastr, sčítání lidu, školní docházka
Mladá Marie Terezie S rodinou už jako vdova

13 Bankocetle 1762 Tolary Marie Terezie

14 Josef II. a jeho koruna 1741 – 1790, od r. 1764 německým císařem

15 Josef II. vládl v rak. monarchii 1780-1790 1781 – toleranční patent a zrušení nevolnictví

16 Úkoly k tématu Zpracuj jako prezentaci podle učebnice str. 128 – 129 reformy a opatření, které zaváděla Marie Terezie a její syn Josef II.!

17 Zdroje a prameny ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: České a světové dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2002, 240 s. ISBN X. ČAPEK, Vratislav. Dějepis pro střední odborné školy: Základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, spol.s r.o., pedagogické nakladatelství, 2001, 195 s. ISBN Soubor:Peter_der-Grosse_1838_PR.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Geometria_Slavenski_Zemlemerie.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Makhayev%2C_Kachalov_-_View_of_Neva_Downstream_between_Winter_Palace_and_Academy_of_Sciences_1753.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: File:Saint_Petersburg_ E_ N.jpg?uselang=ru. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: PalaceSquareNight.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Mariatheresiaoldfamily.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Andreas_Moeller_001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Bancozettel_1762.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:MTThaler.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Joseph_II.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Crown_of_Joseph_II.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Toleranzpatent_001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Tituln%C3%AD_list_Patentu_o_zru%C5%A1en%C3%AD_nevolnictv%C3%AD_z_16_listopadu_1781.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Atelier_de_Nicolas_de_Largilli%C3%A8re,_portrait_de_Voltaire,_d%C3%A9tail_%28mus%C3%A9e_Carnavalet%29_-002.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Jean-Jacques_Rousseau_%28painted_portrait%29.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:ENC_1-NA5_600px.jpeg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Louis-Michel_van_Loo_-_Portrait_of_Denis_Diderot_-_WGA13440.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Louis-Michel_van_Loo_-_Portrait_of_Denis_Diderot_-_WGA13440.jpg


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google