Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IVZ- starověk Mgr. Jana Doleželová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IVZ- starověk Mgr. Jana Doleželová."— Transkript prezentace:

1 IVZ- starověk Mgr. Jana Doleželová

2 Neolitická revoluce (7 500-5 000 př.n.l)
Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Budování pevných domů (usedlý život) Výroba keramických nádob Výroba kamenných nástrojů (broušené, vrtané)

3 Neolitické vesnice

4 Neolitická revoluce Lidé si začali obdělávat půdu+domestikovat zvířata, což vedlo k urychlení vývoje ve společnosti. Usedlý způsob života-život ve skupině. Uznávání kultů-počátek náboženství. Nejvýznamnější kult ženy-matky „matriarchát“ Nová půda se získávala „žďářením“ (vypalováním lesů).

5 Eneolit ( př.n.l) Předměty z kovu (metalurgie-získávání kovů z rud) V západní Evropě nalezeny „megality“ (pohřební a kultovní místa z velkých kamenů) Nejznámnější Stonehenge v Anglii. Kamenné bloky zasazené kolmo do země nazýváme „menhiry“ (v řadách či kruzích) Změna z matriarchátu na patriarchát ( do popředí se dostává můž)

6 Stonehenge X Menhir

7 1) Mezopotámie (Eufrat+Tigris) 2) Egypt (Nil) 3) Indie (Indus)
Starověk První civilizace První státy: 1) Mezopotámie (Eufrat+Tigris) 2) Egypt (Nil) 3) Indie (Indus) 4) Čína Žlutá řeka (Chuang - che) +Dlouhá řeka (Jang-ć-ťiang)

8 Charakteristika Městský způsob života Složitá společenská struktura Dělba práce Vznik státu Užívání písma, vznik literatury a umění

9 Mezopotámie Řeky Eufrat a Tigris
Vliv záplav (zavodňovací+odvodňovací kanály)…vliv na úrodu. Písmo: Na hliněné destičky-nejprve se na ně kreslily piktogramy a poté vzniklo klínové písmo Stavby z hlíny a rákosu

10

11

12 Chetité-Bedřich Hrozný rozluštil klínové písmo na hlíněných destičkách psané Chetity.

13 Egypt Řeka Nil Černá země (podle barvy úrodné půdy nilského údolí po záplavách)…hlavně obilí. Náboženství: Starověcí Egypťané vyznávali polytheistické náboženství, tedy náboženství obsahující mnoho božstev.

14

15 Sociální rozvrstvení:
Král-faraón Úředníci Kněží Vojáci Řemeslnící Zemědělci Otroci

16

17 Písmo: Hieroglyfické písmo (obrázkové)-posvátné nápisy tesané do kamene Hieratické (kněžské) texty na papyru Démotické (lidové)-běžné záznamy,úřední zprávy Hieroglyfické písmo rozluštil na přelomu 18. a 19. století Jean-François Champollion, díky nálezu Rosettské desky. Psalo se na papyrus, svitky vyrobené ze zvířecí kůže, úlomky vápence (tzv. ostraka), dřevěné desky potažené štukem.

18

19 Rozvoj Literatura (náboženské i světské spisy)-knihy mrtvých, hymny, lékařské záznamy Věda-spíše pro praxi Astronomie-předpovídání záplav Architektura-“mastaby“-nejstarší hroby, „pyramidy“-královské hrobky.. Matematika, historie, lékařství,sochařství

20

21 Opakování: Který z nabídnutých znaků není charakteristický pro neolitickou revoluci ? A)Výroba keramických nádob B)Počátky oděvní kultury C)Pěstováni kulturních plodin a domestikace zvířat D)Křesťanství

22 Pojem matriarchát znamená?
A) Sociální systém založený na autoritě muže jako hlavy rodiny B) Kult matky-ženy C) Typ obydlí D) Druh dobytka

23 Bronz je slitina z? A) Cínu a hliníku B) Cínu a železa C) Mědi a cínu
D) Není to slitina

24 Metalurgie se zabívá ? A) Získáváním nové půdy B) Výrobou keramiky
C) Získáváním a zpracováním kovů a jejich slitin z rud D) Získáváním nových plodin

25 Mezopotámie leží na území mezi řekami ?
A) Chuan-che a Indus B) Eufrat a Tigrid C) Žlutou řekou a Tygridem D) Irtiše a Išim

26 Které písmo rozluštil Bedřich Hrozný ?
A) Hieroglyfy B) Klínové písmo C) Azbuku D) Hlaholici

27 Hieroglyfy jsou ? A) Posvátné písmo (nápisy tesané na kameni)
B) Druh obiloviny C) Nejstarší hroby v Egyptě D) Název chrámu v Egyptě

28 Typy písma v Egyptě? A) Hieroglyfy-hieratické-démotické
B) Hieroglyfy-klínové písmo C) Démotické-azbuka-hlaholice D) Klínové písmo

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "IVZ- starověk Mgr. Jana Doleželová."

Podobné prezentace


Reklamy Google