Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IVZ- starověk Mgr. Jana Doleželová. Neolitická revoluce (7 500-5 000 př.n.l) Hlavní znaky: Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Domestikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IVZ- starověk Mgr. Jana Doleželová. Neolitická revoluce (7 500-5 000 př.n.l) Hlavní znaky: Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Domestikace."— Transkript prezentace:

1 IVZ- starověk Mgr. Jana Doleželová

2 Neolitická revoluce (7 500-5 000 př.n.l) Hlavní znaky: Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Domestikace zvířat a pěstování plodin Budování pevných domů (usedlý život) Budování pevných domů (usedlý život) Výroba keramických nádob Výroba keramických nádob Výroba kamenných nástrojů (broušené, vrtané) Výroba kamenných nástrojů (broušené, vrtané)

3 Neolitické vesnice

4 Neolitická revoluce Lidé si začali obdělávat půdu+domestikovat zvířata, což vedlo k urychlení vývoje ve společnosti. Usedlý způsob života-život ve skupině. Uznávání kultů-počátek náboženství. Lidé si začali obdělávat půdu+domestikovat zvířata, což vedlo k urychlení vývoje ve společnosti. Usedlý způsob života-život ve skupině. Uznávání kultů-počátek náboženství. Nejvýznamnější kult ženy-matky „matriarchát“ Nejvýznamnější kult ženy-matky „matriarchát“ Nová půda se získávala „žďářením“ (vypalováním lesů). Nová půda se získávala „žďářením“ (vypalováním lesů).

5 Eneolit (5 000- 2 000př.n.l) Předměty z kovu (metalurgie-získávání kovů z rud) Předměty z kovu (metalurgie-získávání kovů z rud) V západní Evropě nalezeny „megality“ V západní Evropě nalezeny „megality“ (pohřební a kultovní místa z velkých kamenů) Nejznámnější Stonehenge v Anglii. Kamenné bloky zasazené kolmo do země nazýváme „menhiry“ (v řadách či kruzích) Změna z matriarchátu na patriarchát ( do popředí se dostává můž)

6 Stonehenge X Menhir

7 Starověk První civilizace První civilizace První státy: První státy: 1) Mezopotámie (Eufrat+Tigris) 1) Mezopotámie (Eufrat+Tigris) 2) Egypt (Nil) 2) Egypt (Nil) 3) Indie (Indus) 3) Indie (Indus) 4) Čína Žlutá řeka (Chuang - che) +Dlouhá řeka (Jang-ć-ťiang) 4) Čína Žlutá řeka (Chuang - che) +Dlouhá řeka (Jang-ć-ťiang)

8 Charakteristika Městský způsob života Městský způsob života Složitá společenská struktura Složitá společenská struktura Dělba práce Dělba práce Vznik státu Vznik státu Užívání písma, vznik literatury a umění Užívání písma, vznik literatury a umění

9 Mezopotámie Řeky Eufrat a Tigris Řeky Eufrat a Tigris Vliv záplav (zavodňovací+odvodňovací kanály)…vliv na úrodu. Vliv záplav (zavodňovací+odvodňovací kanály)…vliv na úrodu. Písmo: Na hliněné destičky-nejprve se na ně kreslily piktogramy a poté vzniklo klínové písmo Písmo: Na hliněné destičky-nejprve se na ně kreslily piktogramy a poté vzniklo klínové písmopiktogramyklínové písmopiktogramyklínové písmo Stavby z hlíny a rákosu Stavby z hlíny a rákosu

10

11

12 http://www.testpark.cz/testy/dejepis/ mezopotamie-6-trida-1009 Chetité-Bedřich Hrozný. 1915 rozluštil klínové písmo na hlíněných destičkách psané Chetity. Chetité-Bedřich Hrozný. 1915 rozluštil klínové písmo na hlíněných destičkách psané Chetity.

13 Egypt Řeka Nil Řeka Nil Černá země (podle barvy úrodné půdy nilského údolí po záplavách)…hlavně obilí. Černá země (podle barvy úrodné půdy nilského údolí po záplavách)…hlavně obilí. Náboženství: Starověcí Egypťané vyznávali polytheistické náboženství, tedy náboženství obsahující mnoho božstev. Náboženství: Starověcí Egypťané vyznávali polytheistické náboženství, tedy náboženství obsahující mnoho božstev. polytheistické

14

15 Sociální rozvrstvení: Král-faraón Král-faraón Úředníci Úředníci Kněží Kněží Vojáci Vojáci Řemeslnící Řemeslnící Zemědělci Zemědělci Otroci Otroci

16

17 Písmo: Hieroglyfické písmo (obrázkové)- posvátné nápisy tesané do kamene Hieroglyfické písmo (obrázkové)- posvátné nápisy tesané do kamene Hieratické (kněžské) texty na papyru Hieratické (kněžské) texty na papyru Démotické (lidové)-běžné záznamy,úřední zprávy Démotické (lidové)-běžné záznamy,úřední zprávy Hieroglyfické písmo rozluštil na přelomu 18. a 19. století Jean-François Champollion, díky nálezu Rosettské desky. Hieroglyfické písmo rozluštil na přelomu 18. a 19. století Jean-François Champollion, díky nálezu Rosettské desky.Jean-François ChampollionRosettské deskyJean-François ChampollionRosettské desky Psalo se na papyrus, svitky vyrobené ze zvířecí kůže, úlomky vápence (tzv. ostraka), dřevěné desky potažené štukem. Psalo se na papyrus, svitky vyrobené ze zvířecí kůže, úlomky vápence (tzv. ostraka), dřevěné desky potažené štukem.papyrusostrakapapyrusostraka

18

19 Rozvoj Literatura (náboženské i světské spisy)-knihy mrtvých, hymny, lékařské záznamy Literatura (náboženské i světské spisy)-knihy mrtvých, hymny, lékařské záznamy Věda-spíše pro praxi Věda-spíše pro praxi Astronomie-předpovídání záplav Astronomie-předpovídání záplav Architektura-“mastaby“-nejstarší hroby, „pyramidy“-královské hrobky.. Architektura-“mastaby“-nejstarší hroby, „pyramidy“-královské hrobky.. Matematika, historie, lékařství,sochařství Matematika, historie, lékařství,sochařství

20

21 Opakování: Který z nabídnutých znaků není charakteristický pro neolitickou revoluci ? Který z nabídnutých znaků není charakteristický pro neolitickou revoluci ? A)Výroba keramických nádob A)Výroba keramických nádob B)Počátky oděvní kultury B)Počátky oděvní kultury C)Pěstováni kulturních plodin a domestikace zvířat C)Pěstováni kulturních plodin a domestikace zvířat D)Křesťanství D)Křesťanství

22 Pojem matriarchát znamená? A) Sociální systém založený na autoritě muže jako hlavy rodiny A) Sociální systém založený na autoritě muže jako hlavy rodiny B) Kult matky-ženy B) Kult matky-ženy C) Typ obydlí C) Typ obydlí D) Druh dobytka D) Druh dobytka

23 Bronz je slitina z? A) Cínu a hliníku A) Cínu a hliníku B) Cínu a železa B) Cínu a železa C) Mědi a cínu C) Mědi a cínu D) Není to slitina D) Není to slitina

24 Metalurgie se zabívá ? A) Získáváním nové půdy A) Získáváním nové půdy B) Výrobou keramiky B) Výrobou keramiky C) Získáváním a zpracováním kovů a jejich slitin z rud C) Získáváním a zpracováním kovů a jejich slitin z rud D) Získáváním nových plodin D) Získáváním nových plodin

25 Mezopotámie leží na území mezi řekami ? A) Chuan-che a Indus A) Chuan-che a Indus B) Eufrat a Tigrid B) Eufrat a Tigrid C) Žlutou řekou a Tygridem C) Žlutou řekou a Tygridem D) Irtiše a Išim D) Irtiše a Išim

26 Které písmo rozluštil Bedřich Hrozný ? A) Hieroglyfy A) Hieroglyfy B) Klínové písmo B) Klínové písmo C) Azbuku C) Azbuku D) Hlaholici D) Hlaholici

27 Hieroglyfy jsou ? A) Posvátné písmo (nápisy tesané na kameni) A) Posvátné písmo (nápisy tesané na kameni) B) Druh obiloviny B) Druh obiloviny C) Nejstarší hroby v Egyptě C) Nejstarší hroby v Egyptě D) Název chrámu v Egyptě D) Název chrámu v Egyptě

28 Typy písma v Egyptě? A) Hieroglyfy-hieratické-démotické A) Hieroglyfy-hieratické-démotické B) Hieroglyfy-klínové písmo B) Hieroglyfy-klínové písmo C) Démotické-azbuka-hlaholice C) Démotické-azbuka-hlaholice D) Klínové písmo D) Klínové písmo

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "IVZ- starověk Mgr. Jana Doleželová. Neolitická revoluce (7 500-5 000 př.n.l) Hlavní znaky: Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Domestikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google