Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obrázkové písmo – Egypt Bogdan Nogol Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bogdan Nogol. Autor obrázků Tomasz Nogol souhlasí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obrázkové písmo – Egypt Bogdan Nogol Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bogdan Nogol. Autor obrázků Tomasz Nogol souhlasí."— Transkript prezentace:

1 Obrázkové písmo – Egypt Bogdan Nogol Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bogdan Nogol. Autor obrázků Tomasz Nogol souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Nejstarší písmo vzniklo v Egyptě jako písmo obrázkové, které bylo postupně výtvarně zdokonalováno a zjednodušováno. - začalo se používat kolem r. 3000 př. n. l. První písmové soustavy se vyvinuly nezávisle na sobě. Vytvořili je obyvatelé Babylonu, Egypta a Číny. Sousední národy od nich přijaly písmo již hotové a během času je přizpůsobily vlastním potřebám. Jedná se o hieroglyfické písmo.

3 Hieroglyfické písmo a jeho verze 1. Hieroglyfické písmo 2. Hieratické písmo 3. Démotické písmo Hieratické i démotické písmo bylo vytvořeno, aby zjednodušilo složité zapisování hieroglyfických znaků.

4 Hieroglyfické písmo Bylo určeno pro monumentální nápisy a náboženskou sféru. Používalo se zejména při rytí nápisů do stěn paláců, chrámů a hrobek faraónů. Egypťané ho považovali za „písmo bohů“, mysleli si, že jej vynalezl a předal lidem bůh Thovt. Systém písma byl velmi komplikovaný, používal více než 700 znaků. Psalo se zleva doprava, zprava doleva i shora dolů. Nejprve každý znak označoval jeden předmět nebo jednu činnost. Byly to tzv. piktogramy. Egypťané v písmu nepoužívali samohlásky a neměli pro ně ani žádný znak. (název odvozen z řeckého ἱ ερ ὰ γλυφή hiera glyfé „posvátný znak, symbol“)

5 Znaky dělíme do tří skupin: 1.Ideogramy – Jeden znak vyjadřoval jeden předmět nebo činnost. Některé znaky vyjadřovaly více věcí, např. obrázek ptáka znamená jak samotné zvíře, tak sloveso „létat“. 2.Fonogramy – Jsou to znaky, které vyjadřují některé hlásky nebo slabiky. Jedno slovo se skládá z více fonogramů. 3.Determinativy – Tyto znaky se nečetly, ale měly vliv na celé slovo. Když se dvě slova psala stejně, sloužily k rozpoznání jejich významu.

6 Hieratické písmo Vycházelo z hieroglyfického písma. Bylo podstatně jednodušší. Na rozdíl od písma hieroglyfického mělo jenom 600 znaků. Psalo se ním např. na kamenech a na papyrových svitcích. Použití tohoto písma bylo velmi široké. Psaly se jim i nenáboženské texty, proto bývá v literatuře uváděno i pod názvem „světské“. („kněžské písmo“) (název odvozen z řeckého γράμματα ἱ ερατικά grammata hieratika – „kněžské písmo“) Foto č. 1 Ukázka hieratického písma

7 Démotické písmo („lidové“) Využívalo se v praktickém životě. Byly nalezeny obchodní smlouvy, dlužní úpisy, nařízení, vyhlášky. Bylo přizpůsobeno k psaní na papyru. Jednotlivé znaky se s postupem času změnily ve znaky písmenové. (též démotika, název odvozen od řeckého demotika „lidové“) Rané démotické písmo (650 - 400 před n. l.) Střední démotické písmo (400 - 30 před n. l.) Pozdější démotické písmo (30 před n. l. - 452 n. l.) Písmo se používalo více než tisíc let a prošlo během tohoto období mnoha vývojovými změnami.

8 Rosettská deska K rozluštění těchto písem pomohla tzv. Rosettská deska, která byla nalezena za napoleonské výpravy do Egypta (1799). Je to 760 kg vážící kámen o rozměrech 144 x 71 cm. Nyní se deska nachází v londýnském muzeu ve Velké Británii. Foto č. 2 Bitva pod pyramidami – jedna z vítězných francouzských bitev. Foto č. 3

9 Čím je vlastně Rosettská deska pro nás tak důležitá? Text, který je na ní vytesán, je ve dvou jazycích (egyptština a řečtina) a ve třech písmech (hieroglyfické, démotické a řecké). Celých deset let ji luštil Jean-François Champollion. Nejprve bylo rozluštěno písmo démotické a posléze i hieroglyfické. Foto č. 4 Ukázka démotického písma na Rosettské desce

10 Test Jak se jmenuje nejstarší písmo? Hieroglyfické písmo Jak se nazývaly znaky, které vyjadřovaly jeden předmět nebo činnost? Ideogramy Kterému písmu se říkalo lidové? Démotickému písmu Co pomohlo k rozluštění hieroglyfů? Rosettská deska Kdo rozluštil Rosettskou desku? Jean-François Champollion

11 Zdroje: Foto č. 1 – Herotické písmo [online] [cit. 2011-02-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Unported licence na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AbbottPapyrus- BritishMuseum-August21-08.jpg Foto č. 2 – Rosettská deska [online] [cit. 2011-02-10]. Dostupný z WWW:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rosetta_Stone_BW.jpeg Foto č. 3 – Bitva pod pyramidami [online] [cit. 2011-02-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licence na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Batalla- Piramides.jpg Foto č. 4 - Démotické písmo na Rosettské desce [online] [cit. 2011-02-10]. Dostupný z WWW:. Autorem je Chris 73.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DemoticScriptsRosettaStoneReplica.jpg Autorem ostatních obrázků je Tomasz Nogol. Autor obrázků souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu.


Stáhnout ppt "Obrázkové písmo – Egypt Bogdan Nogol Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bogdan Nogol. Autor obrázků Tomasz Nogol souhlasí."

Podobné prezentace


Reklamy Google