Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 28Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 28Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 28Číslo DUM 19 Předmět Informační technologie Tematický okruh Složení počítače Název materiáluPočítačová síť Autor Ing. Jitka Peterková Datum tvorbyÚnor 2014Ročník první Anotace Prezentace vysvětluje funkci a význam počítačové sítě, rozděluje sítě podle různých hledisek, jednotlivé druhy sítí popisuje. Metodický pokyn Jednotlivé snímky prezentace budou vysvětleny a doplněny vyučujícím, žáci si budou průběžně dělat poznámky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jitka Peterková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 POČÍTAČOVÁ SÍŤ Computer network určitý počet samostatných (lokálních) počítačů, které jsou navzájem propojeny mezi sebou. Počítače takto propojené do sítě si pak mohou předávat data a vzájemně využívat svých prostředků.

3 Historie  první sítě již v 50. letech 20. století  mohutný rozvoj sítí je od počátku 80. let 20. století  v průběhu vývoje byla vyvinuta celá řada síťových technologií  dnes se postupně sítě spojují do globální celosvětové sítě zvané INTERNET

4 Výhody PC sítě eefektivní výměna informací ssdílení hardwarových prostředků a periferií – například tiskárny (úspora finančních prostředků při nákupu tiskáren) ssdílení aplikačního softwaru (šetří diskový prostor počítačů) mmožnost spravovat a udržovat počítače na dálku, z jednoho počítače (údržba OS, instalace nových programů….) eefektivní připojení počítačů na Internet bbezpečnost celého systému - uživatel se musí přihlásit – je kontrolován pomocí uživatelského jména a hesla - pro uživatele lze nastavit omezený přistup jen k určitým datům

5 1) Podle rozsahu a) PAN (Personal Area Network - osobní síť) mmalá počítačová síť ppro propojení osobních elektronických zařízeni (mobilní telefony, notebooky - např. Bluetooh) Dělení sítí

6 b) LAN (Local Area Network - lokální počítačová síť) pprvky sítě (uzly) jsou rozmístěny v rámci jedné budovy nebo skupině navzájem blízkých budov mmaximálně několik desítek počítačů vv rámci budovy propojení pomocí koaxiálního kabelu, mezi budovami pomocí optických kabelů nebo bezdrátových pojítek (rádiová, mikrovlnná, laserová)

7 c) MAN (Metropolitan Area Network - metropolitní počítačová síť) nněkolik lokálních sítí navzájem propojených v rámci nějakého území středního rozsahu ssíť velkých podniků nebo síť existující na území většího města sslouží především pro přenos dat, zvuku a obrazu kke spojení se užívají i veřejné komunikační sítě

8 d) WAN (Wide Area Network - rozsáhlá počítačová síť) ssítě umožňující komunikaci na velké vzdálenosti ssítě velkého rozsahu s mnoha propojenými sítěmi typu LAN a MAN sspojení pomocí optických kabelů, mikrovlnné a družicové spojení ppříkladem může být Internet

9 2) Podle topologie (způsob propojení) a) Sběrnice (Bus) kkabel vycházející z jednoho PC je zapojen do sousedního PC (nesmí dojít ale k uzavřené smyčce) nnevýhody – při poruše obtížné lokalizovat místo závady, dojde-li k rozpojení, přestane síť fungovat pro všechny připojené PC vvýhody – nízká pořizovací cena ddnes již historickým přežitkem Dělení sítí Obr. 1

10 b) Hvězda (Star) kkaždý počítač je připojen samostatným kabelem k aktivnímu prvku (hub, switch) nnevýhody – vyšší pořizovací cena (rozbočovač) vvýhody – při poruše vedení k jednomu PC je síť pro ostatní PC funkční, lze vytvářet rozlehlejší sítě Dělení sítí Obr. 2

11 c) Kruh (Ring) jjeden uzel je připojen k dalším dvěma uzlům tak, že vytvoří kruh ffyzicky se jedná o topologii hvězdicovou d) Strom (Tree) ppropojení několika hvězdicových sítí Dělení sítí

12 3) Podle architektury (postavení uzlů) a) Klient-server jjeden počítač (server) je nadřazen jinému počítači (klientovi) či několika počítačům (několika klientům) sserver poskytuje služby „běžným“ stanicím – klientům Dělení sítí Obr. 3

13 b) Peer-to-Peer („rovný s rovným“) ttyp sítě, ve které jsou si všechny počítače, resp. uzly, v síti rovny jjednotliví klienti (uživatelé) spolu komunikují přímo vvýhodnější pro malé sítě Dělení sítí Obr. 4

14 Závěr Oproti samostatně fungujícím lokálním počítačům poskytuje počítačová síť uživatelům nové možnosti a funkce, které významnou měrou zvyšují komfort a efektivitu práce. Hlavní výhoda existence počítačových sítí spočívá, kromě výměny informací, v možnosti sdílení dat, hardwarových prostředků a periferií jednotlivých počítačů.

15 Použité zdroje Literatura: - KOSTRHOUN, Aleš. Stavíme si malolu síť. Praha 4: Computer Press, 2001, ISBN 80-7226-510-5 - Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Počítačová síť [online]. c2014 [citováno 17. 02. 2014]. Dostupný z WWW: Obrázky: Obr. 1 – NEUVEDENO. Wikimedia Commons [online]. [cit. 17.2.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NetworkTopology- Bus.png?uselang=cs Obr. 2 - MARTIN VELC. Wikimedia Commons [online]. [cit. 18.2.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hv%C4%9Bzdicov%C3%A1_topologie.pn g?uselang=cs Obr. 3 - USER:MAURO BIEG. Wikimedia Commons [online]. [cit. 18.2.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Server-based- network.svg?uselang=cs Obr. 4 - USER:MAURO BIEG. Wikipedia, the free encyclopedia [online]. [cit. 18.2.2014]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:P2P-network.svg


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 28Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google