Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - I"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 104.1 Vypravování - osnova Víte, kdo způsobuje angínu, chřipku, nebo neštovice? Autor: Mgr. Andrea Fibichová

2 104.2 Co už víš? Obrázková osnova
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 104.2 Co už víš? 1. 2. Obrázková osnova 1. Vyprávěj, co se na jednotlivých obrázcích odehrává. Použij výrazy: - složit, postavit, pomáhat, pomalovat, zdobit, natírat, __________________ - papírový, postavený, bílý, nevybarvený, šikovné,____________________ 3. 4. 5. 6. 2. 7. 8. Poznáš pohádku na obrázcích? Jaké postavy v pohádce vystupují? (osoby, zvířata) Vyprávěj pohádku podle obrázkové osnovy.

3 104.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 104.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Vyprávění Dějová slovesa: - seznamuje posluchače nebo čtenáře s příběhem, dějem. - vyprávět můžeme skutečné příběhy nebo vymyšlené příběhy (pohádky, povídky, vlastní zážitky… ). - při vypravování používáme dějová slovesa ( proběhli, utekli, zamkli….). pro zvýšení napětí tvoříme krátké věty. používáme přímé řeči (vhodně): „Pospěš si!“ Zavol Petr. při psaní členíme text na odstavce. jel rozjel nestačili ___________________________________________________________________________________________________ Osnova: Úvod: seznámení s prostředím, místem, kde se děj odehrává, seznámení s osobami, postavami. Popis události, příběhu: Závěr: shrneme své dojmy, zhodnotíme událost. Osnova příběhu: Úvod: seznámení s chlapci – jména, jací byli, ….. . Popis události: podle obrázkové osnovy. Závěr: jak celou událost vnímali chlapci, jak by ji zhodnotili.

4 Která slovesa lépe vyjadřují děj?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 104.4 Co si řekneme nového? K podstatným jménům doplňujeme vhodná přídavná jména. Obohacování textu (usilujeme o výstižné a bohaté vyjadřování) Používáme přímé řeči: Petr zavolal: „ Stůjte!“ Maminka řekla: „______________ Tatínek řekl : „________________ Pan král povídá: „______________ vítr, noc, jízda , běh, medvěd , den, les, cesta, zámek, hrad Která slovesa lépe vyjadřují děj? (vyber z nabídky) Maminka měla – slavila narozeniny. Babička nám říkala – vyprávěla pohádku. Anička pověděla – recitovala básničku. Automobil prudce zabrzdil – zastavil. Princ zapíchl – přemohl draka. Čaroděj udělal – řekl zaklínadlo. Pro zvýšení napětí tvoříme krátké věty. Slovesa můžeme blíže určit slovy, na která se ptáme otázkami kdy? kde? jak? Je noc. Všichni už spí. „Pozor!“ Šeptl Honza. Ztichli jsme.Uslyšel jsem kroky.____________________ ______________________________ pršelo – (kdy) (jak)_________ vrčel –__________________________ našel-___________________________ čekal-___________________________ zavolal-_________________________

5 Seřaďte věty do správného pořadí. Jak vypadá Váš všední den?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 104.5 Procvičení a příklady Jaký je můj všední den? Seřaďte věty do správného pořadí. Jak vypadá Váš všední den? Nasnídám se, obléknu a maminka mě odveze do školy. Po večeři se vykoupu, dívám se na pohádky nebo si čtu knížku. Ještě se zavřenýma očima dojdu do koupelny, opláchnu si obličej a vyčistím si zuby. Nejprve mi zazvoní budík. Dělám, že ho neslyším. Pak mě přijde vzbudit maminka. Jaké pohádky jsou na obrázcích? Jaké pohádkové postavy? Co dělají – používejte rozličná slovesa. Každý všední den vstávám v 6.00 hod. Ve škole se pilně učím, dávám pozor, protože se dozvídám spoustu zajímavých věcí. Sestavte osnovu k některé z těchto pohádek. 1._______________________________________________ 2._______________________________________________ 3._______________________________________________ 4._______________________________________________ 5._______________________________________________ 6._______________________________________________ _________________________________________________ Spát chodím kolem hodin. Když vyučování skončí, jdu na oběd. Po obědě jdu domů nebo na kroužek. Kolem hodiny si obvykle udělám domácí úkoly.

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 104.6 Něco navíc pro šikovné Vyprávějte krátký příběh a použijte slova z nabídky. Sestavte osnovu příběhu. Napiš vyprávění o svém výletě do ZOO. Postavy: Alenka, Pepíček, dědeček, pes Rek. Alenka a Pepík – sourozenci dědeček – hajný pes Rek – jezevčík Místo děje: vesnice, chalupa, zahrada, les. Čas: letní prázdniny. Dějová slovesa: vyšli, uslyšeli, zavětřil, chytil (stopu) rozběhl se, utíkali, utekl, ztratil se, hledali, nenašli, volali, nepřiběhl, vrátili se, čekali, zaštěkal, radovali se. _______________________________________________Osnova:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prohlédněte si obrázky, připomeňte si své zážitky z návštěvy Zoo. Vyprávějte pomocí osnovy: 1. Cesta do ZOO, kam, do jaké ZOO jste se vypravili? 2. Kudy se vydat – plán trasy. 3. Jaká zvířata jste si prohlédli- terária, akvária,……… 4. Jaké zvíře mě zaujalo, čím? 5. Jiné atrakce v ZOO. 6. Závěr -shrnutí návštěvy, zhodnocení. Na shledanou zvířátka!

7 104.7 CLIL Narration storyteller book library books reader storybook
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 104.7 CLIL Narration storyteller book library books reader storybook

8 104.8 Test znalostí Vypravování: je básnička
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 104.8 Test znalostí Vypravování: je básnička b) nás seznamuje s textem písně c) nás seznamuje s příběhem, dějem d) nás seznamuje s jídelníčkem 3. Text vypravování členíme při psaní na: odstavce odrážky podstavce oddíly Osnova vypravování má tři části: začátek, prostředek, konec úvod, popis příběhu, závěr pozdrav, rozhovor, rozloučení d) 1. část, 2. část, 3. část Ke zvýšení napětí při vypravování tvoříme: krátké věty krátké odstavce krátké příběhy dlouhé věty Správné odpovědi: c b a Test na známku

9 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 104.9 Použité zdroje, citace Obrázky z databáze klipart Český jazyk 2 – učebnice pro 2. ročník, PeadDr. H. Muhlhauserová, Nová škola, 1998, sken str. 80. Český jazyk 5, M. Horáčková, H. Staudková, J. Štroblová, Alter, 2010, str. 63. Český jazyk 4, R. Čechura, M. Horáčková, H Staudková, Alter, 1996, str. 52, sken str. 52. Český jazyk a komunikace pro 5. ročník, H. Muhlhauserová, Hanami, 2011, str. 17. Český jazyk 3 učebnice pro 3. ročník, H. Muhlhauserová, Nová škola, 2002, sken str.82. (slide 2) (slide 2) (slide 2) (slide 6) (slide 6) ( slide 6) (slide 6) (slide 6) (slede 6) (slide 6) (slide 6)

10 104.10 Anotace Autor Mgr. Andrea Fibichová Období 01 – 06/2013 Ročník
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Anotace Autor Mgr. Andrea Fibichová Období 01 – 06/2013 Ročník ročník Klíčová slova Vypravování, osnova, obohacování textu, přímá řeč. Anotace Prezentace popisuje sestavování osnovy, psaní či vyprávění příběhu podle dané osnovy, možnosti obohacování textu.


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - I"

Podobné prezentace


Reklamy Google