Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

104.1 Vypravování - osnova Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "104.1 Vypravování - osnova Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 104.1 Vypravování - osnova Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Mgr. Andrea Fibichová

2 104.2 Co už víš? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 1.Poznáš pohádku na obrázcích? 2.Jaké postavy v pohádce vystupují? (osoby, zvířata) 3.Vyprávěj pohádku podle obrázkové osnovy. Obrázková osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Vyprávěj, co se na jednotlivých obrázcích odehrává. Použij výrazy: - složit, postavit, pomáhat, pomalovat, zdobit, natírat, __________________ - papírový, postavený, bílý, nevybarvený, šikovné,____________________

3 104.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Vyprávění - seznamuje posluchače nebo čtenáře s příběhem, dějem. - vyprávět můžeme skutečné příběhy nebo vymyšlené příběhy (pohádky, povídky, vlastní zážitky… ). - při vypravování používáme dějová slovesa ( proběhli, utekli, zamkli….). -pro zvýšení napětí tvoříme krátké věty. -používáme přímé řeči (vhodně): „Pospěš si!“ Zavol Petr. -při psaní členíme text na odstavce. Osnova: Úvod: seznámení s prostředím, místem, kde se děj odehrává, seznámení s osobami, postavami. Popis události, příběhu: Závěr: shrneme své dojmy, zhodnotíme událost. Osnova příběhu: Úvod: seznámení s chlapci – jména, jací byli, …... Popis události: podle obrázkové osnovy. Závěr: jak celou událost vnímali chlapci, jak by ji zhodnotili. jel rozjel nestačili ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ Dějová slovesa:

4 104.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Obohacování textu (usilujeme o výstižné a bohaté vyjadřování) K podstatným jménům doplňujeme vhodná přídavná jména. Slovesa můžeme blíže určit slovy, na která se ptáme otázkami kdy? kde? jak? Která slovesa lépe vyjadřují děj? (vyber z nabídky) Používáme přímé řeči: Pro zvýšení napětí tvoříme krátké věty. vítr, noc, jízda, běh, medvěd, den, les, cesta, zámek, hrad pršelo – (kdy) (jak)_________ vrčel –__________________________ našel-___________________________ čekal-___________________________ zavolal-_________________________ Maminka měla – slavila narozeniny. Babička nám říkala – vyprávěla pohádku. Anička pověděla – recitovala básničku. Automobil prudce zabrzdil – zastavil. Princ zapíchl – přemohl draka. Čaroděj udělal – řekl zaklínadlo. Je noc. Všichni už spí. „Pozor!“ Šeptl Honza. Ztichli jsme.Uslyšel jsem kroky.____________________ ______________________________ Petr zavolal: „ Stůjte!“ Maminka řekla: „______________ Tatínek řekl : „________________ Pan král povídá: „______________

5 104.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Jaký je můj všední den? Seřaďte věty do správného pořadí. Jak vypadá Váš všední den? Nasnídám se, obléknu a maminka mě odveze do školy. Ještě se zavřenýma očima dojdu do koupelny, opláchnu si obličej a vyčistím si zuby. Nejprve mi zazvoní budík. Dělám, že ho neslyším. Pak mě přijde vzbudit maminka. Každý všední den vstávám v 6.00 hod. Ve škole se pilně učím, dávám pozor, protože se dozvídám spoustu zajímavých věcí. Když vyučování skončí, jdu na oběd. Po obědě jdu domů nebo na kroužek. Kolem 17.00 hodiny si obvykle udělám domácí úkoly. Po večeři se vykoupu, dívám se na pohádky nebo si čtu knížku. Spát chodím kolem 20.00 hodin. Jaké pohádky jsou na obrázcích? Jaké pohádkové postavy? Co dělají – používejte rozličná slovesa. Sestavte osnovu k některé z těchto pohádek. 1._______________________________________________ 2._______________________________________________ 3._______________________________________________ 4._______________________________________________ 5._______________________________________________ 6._______________________________________________ _________________________________________________

6 104.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Napiš vyprávění o svém výletě do ZOO. Prohlédněte si obrázky, připomeňte si své zážitky z návštěvy Zoo. Vyprávějte pomocí osnovy: 1. Cesta do ZOO, kam, do jaké ZOO jste se vypravili? 2. Kudy se vydat – plán trasy. 3. Jaká zvířata jste si prohlédli- terária, akvária,……… 4. Jaké zvíře mě zaujalo, čím? 5. Jiné atrakce v ZOO. 6. Závěr -shrnutí návštěvy, zhodnocení. Na shledanou zvířátka! Vyprávějte krátký příběh a použijte slova z nabídky. Sestavte osnovu příběhu. Postavy: Alenka, Pepíček, dědeček, pes Rek. Alenka a Pepík – sourozenci dědeček – hajný pes Rek – jezevčík Místo děje: vesnice, chalupa, zahrada, les. Čas: letní prázdniny. Dějová slovesa: vyšli, uslyšeli, zavětřil, chytil (stopu) rozběhl se, utíkali, utekl, ztratil se, hledali, nenašli, volali, nepřiběhl, vrátili se, čekali, zaštěkal, radovali se. _______________________________________________ Osnova:________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _

7 104.7 CLIL Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura library Narration storybook books book reader storyteller

8 104.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c 2.b 3.a 4.a Test na známku Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 104.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 1.Obrázky z databáze klipart 2.Český jazyk 2 – učebnice pro 2. ročník, PeadDr. H. Muhlhauserová, Nová škola, 1998, sken str. 80. 4. Český jazyk 5, M. Horáčková, H. Staudková, J. Štroblová, Alter, 2010, str. 63. 5.Český jazyk 4, R. Čechura, M. Horáčková, H Staudková, Alter, 1996, str. 52, sken str. 52. 6.Český jazyk a komunikace pro 5. ročník, H. Muhlhauserová, Hanami, 2011, str. 17. 7.Český jazyk 3 učebnice pro 3. ročník, H. Muhlhauserová, Nová škola, 2002, sken str.82. 8.http://www.mimibazar.cz/foto.php?id=42656049 (slide 2)http://www.mimibazar.cz/foto.php?id=42656049 9.http://magmar.rajce.idnes.cz/Kuba_prvniho_jeden_a_pul_roku_zivota/#jc,_papirovy_domecek.jpg (slide 2)http://magmar.rajce.idnes.cz/Kuba_prvniho_jeden_a_pul_roku_zivota/#jc,_papirovy_domecek.jpg 10.http://www.family-nabytek.cz/detail.php?zbozi=3616826 (slide 2)http://www.family-nabytek.cz/detail.php?zbozi=3616826 11.http://www.zootabor-vetrovy.cz/zoo/oteviraci-doba.php (slide 6)http://www.zootabor-vetrovy.cz/zoo/oteviraci-doba.php 12.http://www.zlin.eu/upload.cs/9/91475cb4-b_3-lanacek_zoo_lesna2.jpg (slide 6)http://www.zlin.eu/upload.cs/9/91475cb4-b_3-lanacek_zoo_lesna2.jpg 13. http://img.blesk.cz/img/1/full/449864-img-gorila-gorily-zoo-zvire-oslava-praha.jpg ( slide 6) http://img.blesk.cz/img/1/full/449864-img-gorila-gorily-zoo-zvire-oslava-praha.jpg 14.http://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=zoo_ova_vlacek_03 (slide 6)http://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=zoo_ova_vlacek_03 15.http://www.ceskosaske-svycarsko.cz/aktivni-odpocinek-zoo-1.html (slide 6)http://www.ceskosaske-svycarsko.cz/aktivni-odpocinek-zoo-1.html 16.http://zooexplorer.files.wordpress.com/2011/11/asian-elephants-connie-phoebe-beco-0041-g-jones-columbus-zoo-and-aquarium.jpg (slede 6)http://zooexplorer.files.wordpress.com/2011/11/asian-elephants-connie-phoebe-beco-0041-g-jones-columbus-zoo-and-aquarium.jpg 17.http://www.turistika.cz/fotogalerie/20474/turisticka-znamka-c-160-zoologicka-zahrada-v-praze#501680 (slide 6)http://www.turistika.cz/fotogalerie/20474/turisticka-znamka-c-160-zoologicka-zahrada-v-praze#501680 18.http://www.turistika.cz/fotogalerie/20474/turisticka-znamka-c-160-zoologicka-zahrada-v-praze#501680 (slide 6)http://www.turistika.cz/fotogalerie/20474/turisticka-znamka-c-160-zoologicka-zahrada-v-praze#501680 1.Obrázky z databáze klipart 2.Český jazyk 2 – učebnice pro 2. ročník, PeadDr. H. Muhlhauserová, Nová škola, 1998, sken str. 80. 4. Český jazyk 5, M. Horáčková, H. Staudková, J. Štroblová, Alter, 2010, str. 63. 5.Český jazyk 4, R. Čechura, M. Horáčková, H Staudková, Alter, 1996, str. 52, sken str. 52. 6.Český jazyk a komunikace pro 5. ročník, H. Muhlhauserová, Hanami, 2011, str. 17. 7.Český jazyk 3 učebnice pro 3. ročník, H. Muhlhauserová, Nová škola, 2002, sken str.82. 8.http://www.mimibazar.cz/foto.php?id=42656049 (slide 2)http://www.mimibazar.cz/foto.php?id=42656049 9.http://magmar.rajce.idnes.cz/Kuba_prvniho_jeden_a_pul_roku_zivota/#jc,_papirovy_domecek.jpg (slide 2)http://magmar.rajce.idnes.cz/Kuba_prvniho_jeden_a_pul_roku_zivota/#jc,_papirovy_domecek.jpg 10.http://www.family-nabytek.cz/detail.php?zbozi=3616826 (slide 2)http://www.family-nabytek.cz/detail.php?zbozi=3616826 11.http://www.zootabor-vetrovy.cz/zoo/oteviraci-doba.php (slide 6)http://www.zootabor-vetrovy.cz/zoo/oteviraci-doba.php 12.http://www.zlin.eu/upload.cs/9/91475cb4-b_3-lanacek_zoo_lesna2.jpg (slide 6)http://www.zlin.eu/upload.cs/9/91475cb4-b_3-lanacek_zoo_lesna2.jpg 13. http://img.blesk.cz/img/1/full/449864-img-gorila-gorily-zoo-zvire-oslava-praha.jpg ( slide 6) http://img.blesk.cz/img/1/full/449864-img-gorila-gorily-zoo-zvire-oslava-praha.jpg 14.http://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=zoo_ova_vlacek_03 (slide 6)http://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=zoo_ova_vlacek_03 15.http://www.ceskosaske-svycarsko.cz/aktivni-odpocinek-zoo-1.html (slide 6)http://www.ceskosaske-svycarsko.cz/aktivni-odpocinek-zoo-1.html 16.http://zooexplorer.files.wordpress.com/2011/11/asian-elephants-connie-phoebe-beco-0041-g-jones-columbus-zoo-and-aquarium.jpg (slede 6)http://zooexplorer.files.wordpress.com/2011/11/asian-elephants-connie-phoebe-beco-0041-g-jones-columbus-zoo-and-aquarium.jpg 17.http://www.turistika.cz/fotogalerie/20474/turisticka-znamka-c-160-zoologicka-zahrada-v-praze#501680 (slide 6)http://www.turistika.cz/fotogalerie/20474/turisticka-znamka-c-160-zoologicka-zahrada-v-praze#501680 18.http://www.turistika.cz/fotogalerie/20474/turisticka-znamka-c-160-zoologicka-zahrada-v-praze#501680 (slide 6)http://www.turistika.cz/fotogalerie/20474/turisticka-znamka-c-160-zoologicka-zahrada-v-praze#501680

10 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 104.10 Anotace AutorMgr. Andrea Fibichová Období01 – 06/2013 Ročník2. - 5. ročník Klíčová slovaVypravování, osnova, obohacování textu, přímá řeč. AnotacePrezentace popisuje sestavování osnovy, psaní či vyprávění příběhu podle dané osnovy, možnosti obohacování textu.


Stáhnout ppt "104.1 Vypravování - osnova Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google