Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová síť u určitý počet samostatných (lokálních) počítačů navzájem propojených u proč? u Sdílení zdrojů –sdílení periférií (tiskárny) –sdílení hardwarových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová síť u určitý počet samostatných (lokálních) počítačů navzájem propojených u proč? u Sdílení zdrojů –sdílení periférií (tiskárny) –sdílení hardwarových."— Transkript prezentace:

1 Počítačová síť u určitý počet samostatných (lokálních) počítačů navzájem propojených u proč? u Sdílení zdrojů –sdílení periférií (tiskárny) –sdílení hardwarových prostředků (CD, disky) –sdílení programů a dat (síťové instalace) –dálková správa počítačů u zvýšení bezpečnosti celého systému

2 Proč ? u komunikace mezi uživateli –posílání dat i na velké vzdálenosti –sdílení připojení k internetu ( , videokonference) –výměna informací mezi počítači (uživateli)

3 Organizační zajištění u správa sítě –správce, supervizor, administrátor –stará se o bezchybný chod –určuje přístupová práva uživatelů u Pravidla chování –využívat zdroje, které jsou lokálně nejblíže –zákaz vstupu do neveřejných síti i databází (hackerství) –zákaz stahování a používání SW, který k tomu není určen

4 Sítě podle rozlehlosti u LAN (Local Area Network) –lokální počítačová síť –nejmenší sítě –jedna budova (blízké budovy) –připojeno max. několik desítek počítačů u MAN (Metropolitan Area Network) –městská počítačová síť –několik menších LAN sítí navzájem propojených u WAN (Wide Area Network) –rozlehlá počítačová síť –Internet

5 Sítě podle topologie - sběrnicová : :: : Terminátor : u počítače zapojeny za sebou u nesmí dojít k vytvoření smyčky u terminátor u Ethernet 10Base-2 u koaxiální kabel u rychlost 10Mbit/s

6 Sběrnicová technologie u Výhody –nízká pořizovací cena u Nevýhody –při poruše obtížné najít závadu –dojede-li na nějakém místě vedení k jeho rozpojení - přestane síť fungovat na všech počítačích –omezený počet uzlů a vzdálenost mezi nimi (max.185 metrů) –pouze pro pomalejší sítě

7 Sítě podle topologie - hvězdicová u počítač má přímé spojení s aktivním prvkem u rozbočovač - HUB u strukturovaná kabeláž u Ethernet 10Base-T/100Base -T u kroucená dvoulinka u délka kabelu max.100 metrů u 10Mbit/s, 100Mbit/s : : : :: Hub : u Gigabit Ethernet - 1Gbit/s, optické kabely

8 Hvězdicová s Hub u Nevýhody –vyšší pořizovací cena u Výhody –strukturovaná kabeláž (při poruše vedení na jednom počítači je síť pro ostatní počítače funkční) –jednotlivé přepínače lze propojit a vytvářet tak rozlehlejší sítě –je možné postavit i pomalejší i rychlé sítě u Sítě typu Ethernet, Token Ring

9 Sítě podle architektury u sítě peer-to-peer –rovný s rovným –MS Windows 9x/2000 –malé sítě –data uložena na všech počítačích –problematické zajištění bezpečnosti u sítě klient-server –pracovní stanice »MS Windows 9x/2000 –obslužná stanice server –Windows NT/2000server –Novell, Linux u server –„nejvýkonnější“ stroj –řízení funkcí sítě –poskytování služeb »správa souborů na sdílených discích a bezpečnost sdílených dat »tiskové služby »zálohování dat »databázové služby »správa uživatelských účtů

10 Kabeláž Koaxiální kabel Kroucená dvojlinka (STP)

11 Aktivní prvky v sítích u repeater (opakovač) –prodloužení dosahu kabeláže –data zesílí a odešle je dál u hub (rozbočovač) –přijme data zesílí je a rozešle je všem dalším připojeným počítačům a aktivním prvkům u switch (přepínač) –oddělení segmentů sítě –vícerychlostní –pozná kterému segmentu sítě data patří a jen tam je odešle u bridge (most) –oddělení dvou segmentů sítě u router (směrovač) –spojení různých typů sítí –spojování vzdálených lokalit

12 Komunikace v síti u Uzel –počítač připojený k síti u Fyzická adresa uzlu –MAC adresa –zabezpečeno síťovou kartou –6 Bytů –přiděleno výrobcem –Ethernet adresa u IP adresa –logická (abstraktní) adresa u Komunikační protokol –zajišťuje komunikaci mezi různými typy počítačů a různými operačními systémy u Peer to peer sítě –NetBEUI –malé sítě Microsoft Windows –vysoká rychlost –není „routovatelný“ - nelze jej použít k připojení velkých sítí (internet) u IPX/SPX –pro potřeby OS Novell Netware u TCP/IP –Transmission Control Protocol/ Internet Protocol –v současnosti nejpoužívanější skupina protokolů

13 Internet u síť typu WAN u všechny uzle používají protokol TCP/IP –propojení počítačů s různými operačními systémy u propojení realizována pomocí směrovačů (router) –hledá se cílová síť (ne cílový počítač) u model klient - server –klient žádá konkrétní službu, zahajuje komunikaci –server poskytuje služby (čeká na klienty) u celá řada služeb –vzdálené přihlášení (Telnet) –přenos souborů (FTP) –diskusní skupiny (News) u nejznámější jsou –Elektronická pošta ( ) –World Wide Web (WWW) u Pošta slouží pro soukromou komunikaci u WWW se hodí ke zveřejňování informací pro širší okruh uživatelů

14 Komunikační protokol TCP/IP TCP/IP u používá se protokol TCP/IP IP adresu u pokud chci poslat něco nějakému počítači musím znát jeho IP adresu. –čtveřice čísel v rozsahu »( ) doménové jméno u uživatel většinou nezná IP adresu, ale použije doménové jméno –popis, jak se počítač jmenuje a „kde“ se nachází »(ksvi.mff.cuni.cz) u Jak se doménové jméno převádí na IP adresu??? –pomocí speciálních počítačů (počítače, které mají tabulky jmen) DNS server

15 Připojení k Internetu? u připojení přes poskytovatele ISP (provider) –připojení do jejich sítě k uzlu, který je připojen k internetu u modemové připojení (dial-up) –klasická telefonní linka –56kb/s (28,8 kb/s, 33kb/s) –platí se za protelefonované impulsy (Internet 2004) u mobilní připojení –GPRS (53,6 kb/s) –CDMA (400 kb/s) –HSCSD (43,2 kb/s) u DSL, ADSL připojení –dvoudrátové vedení (telefon) –neustálé připojení 144kb/s - 1,5Mb/s –video, audio, online hry –ADSL silnější tok k uživateli u ISDN –přenos pomocí digitální telefonní linky (64kb/s, 128kb/s) –okamžité a kvalitní spojení –ISDN modem

16 Připojení k Internetu? u bezdrátové připojení –mikrovlnné spojení –BreezeCOM –přímá viditelnost na vysílač u kabelový internet –rozvody kabelové televize –kabelový modem 64,128,256kb/s –sdílení kabelu více účastníky –trvalé připojení u satelitní internet –klasický talíř - příjem dat –odesílání jiným způsobem

17 Elektronická pošta u přenos zpráv po síti ostatním uživatelům u schránka na poštovním serveru –vyhrazené místo na disku se jménem –limitováno velikostí u text, obrázky, soubory –pozor na velikost u ová adresa –poštu lze přesměrovat u SMTP protokol –přenos a doručování zpráv do poštovních stránek –výměna zpráv mezi poštovními servery –odesílatel napíše zprávu, klient odešle zprávu svému poštovnímu serveru –předávání mezi servery u POP3 protokol –příjem pošty ze schránek –klientský program (WinPMail) vyzvedne poštu ze schránky

18 Pravidla (etika) psaní u stručnost, srozumitelnost u znaků na řádek u psaní bez háčků a čárek u nezasahování do přeposílaného u u rozumná délka textu v subjektu (30) u podpis ne delší než 4 řádky u nezneužívat označení zprávy urgentní u pozor na „spam“ a řetězový dopis u používání BCC –„neviditelné“ kopie u Spam, spaming –zaplavování internetu mnoha exempláři jedné a téže zprávy –vnucování zprávy lidem, kteří ji nechtějí –obchodně zaměřené nabídky –platí příjemce –černá listina –http://www.antispam.cz/

19 Služba WWW (World Wide Web) u služba počítačové sítě Internet u “obrázkový časopis” u obsahuje odkazy do různých stránek (spíše dokumentů) HOME PAGE u základní stránkou je HOME PAGE –na ní si uživatel zobrazuje informace o sobě u vychází se z hypertextových dokumentů u odkazy mohu směřovat kamkoliv do světa u nejsem omezena jen textovou informací, ale mohu využít i zvuky, obrázky, videa, animace

20 Práce s WWW u klient - server u tisíce serverů - čekají na klienty u uživatel potřebuje speciální program –Netscape Communicator, Mozilla –MS Internet Explorer –stránka může být zobrazována různě u zobrazují se odpovědi na mé pokyny u HTTP protokol –komunikace klienta a serveru u HTML jazyk pro tvorbu WWW stránek

21 Dokument u je identifikován svou jednoznačnou adresou v Internetu u adresa je zapsána ve formě URL Uniform Resource Locator u z URL zjistím –způsob komunikace, který se má použít –na který server se obrátit –jaký dokument po serveru chtít

22 Adresa URL uživateluživatelské jméno hesloheslo příslušející danému uživateli počítačdoménové jméno nebo IP adresa portudává číslo portu - většina schémat 80 cestatvoří zbytek URL, včetně jména souboru ve kterém je informace zobrazena může být prázdná #částodkaz na část dokumentu některé části jsou nepovinné a typicky nejsou v URL obsaženy všechny

23 Služby u Telnet –vzdálené přihlášení u FTP (File Transfer Protocol) –přenos a sdílení souborů mezi vzdálenými počítači u SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) –protokol pro službu –přenos a doručování zpráv do poštovních schránek u POP3 (Post Office Protocol) –protokol pro službu –příjem pošty ze schránek u HTTP (Hypertext Transfer Protocol) –služba WWW (World Wide Web) –komunikace mezi prohlížečem a WWW serverem

24 Proxy server u program běžící na řídícím počítači sítě u přijímá požadavky stanic na zdroje z internetu, stahuje informace a posílá je stanicím u firewall –„ohnivá zeď“ nebo „požární zeď“ –zabezpečuje privátní lokální síť proti nechtěnému průniku zvenčí –součástí bývá antivirová ochrana

25 Bezpečnost na internetu u viry v poště, spam, hoax u zabezpečené připojování na internet –přístup vázaný na heslo –šifrování symetrické –šifrování asymetrické s klíčem –elektronický podpis –jednorázová hesla –bezpečnostní certifikát

26 Základní zdroje informací na internetu u Množství informací na Internetu roste neuvěřitelně rychle u Materiály jsou často –necenzurované (častý výskyt nesmyslů či materiálů s chybami) –neupdatované (zastaralé, neplatné informace) u O co se zajímat: – kdo je autorem WWW stránek –kdy naposledy stránky byly aktualizované –ověřte dalším zdrojem (pokud to je možné)

27 Zdroje informací lze rozdělit na: u www stránky (statické či dynamické, poslední bývají snadno aktualizovatelné a tudíž aktualizované) u metazdroje nebo-li zdroje metainformací (obsahují linky na www stránky) u portály –obsahují linky i řadu dalších, speciálních služeb –interface mezi obrovským webem se spoustou služeb a funkcí a uživatelem, který chce mít jen některé a navíc ve srozumitelné podobě

28 Pokročilé vyhledávání u Nezadávám pouze klíčové slovo, ale snažím se podrobněji specifikovat, co hledám u –možnost vyplnit podle různých kritérií –http://jyxo.cz/d/helphttp://jyxo.cz/d/help –hezké ukázky, co psát do pokročilého vyhledávání

29 Hledání informací na Internetu  Prohledávače –"spiders, crawlers a robots" (pavouci, plavci a roboti) –vyvinuty za účelem sledování růstu Webu – Web Crawler prochází všechny odkazy a adresy a z nich pak sestavuje do databáze. –(www.google.com, u Směrovače: –katalogy Atlas a Seznam (www.atlas.cz, –obrovský hierarchicky uspořádaný seznam webovských zdrojů –informace zadávají sami vlastníci stránek u Metaprohledávače –neprohledávají web samy, ale pošlou Vaše zadání na několik prohledávačů, výsledky sesypou dohromady –Vivisimo –EZ2WWW (http://www.ez2www.com)http://www.ez2www.com –Kartoo (http://www.cartoo.com)http://www.cartoo.com


Stáhnout ppt "Počítačová síť u určitý počet samostatných (lokálních) počítačů navzájem propojených u proč? u Sdílení zdrojů –sdílení periférií (tiskárny) –sdílení hardwarových."

Podobné prezentace


Reklamy Google