Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová síť u určitý počet samostatných (lokálních) počítačů navzájem propojených u proč? u Sdílení zdrojů –sdílení periférií (tiskárny) –sdílení hardwarových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová síť u určitý počet samostatných (lokálních) počítačů navzájem propojených u proč? u Sdílení zdrojů –sdílení periférií (tiskárny) –sdílení hardwarových."— Transkript prezentace:

1 Počítačová síť u určitý počet samostatných (lokálních) počítačů navzájem propojených u proč? u Sdílení zdrojů –sdílení periférií (tiskárny) –sdílení hardwarových prostředků (CD, disky) –sdílení programů a dat (síťové instalace) –dálková správa počítačů u zvýšení bezpečnosti celého systému

2 Proč ? u komunikace mezi uživateli –posílání dat i na velké vzdálenosti –sdílení připojení k internetu (e-mail, videokonference) –výměna informací mezi počítači (uživateli)

3 Organizační zajištění u správa sítě –správce, supervizor, administrátor –stará se o bezchybný chod –určuje přístupová práva uživatelů u Pravidla chování –využívat zdroje, které jsou lokálně nejblíže –zákaz vstupu do neveřejných síti i databází (hackerství) –zákaz stahování a používání SW, který k tomu není určen

4 Sítě podle rozlehlosti u LAN (Local Area Network) –lokální počítačová síť –nejmenší sítě –jedna budova (blízké budovy) –připojeno max. několik desítek počítačů u MAN (Metropolitan Area Network) –městská počítačová síť –několik menších LAN sítí navzájem propojených u WAN (Wide Area Network) –rozlehlá počítačová síť –Internet

5 Sítě podle topologie - sběrnicová : :: : Terminátor : u počítače zapojeny za sebou u nesmí dojít k vytvoření smyčky u terminátor u Ethernet 10Base-2 u koaxiální kabel u rychlost 10Mbit/s

6 Sběrnicová technologie u Výhody –nízká pořizovací cena u Nevýhody –při poruše obtížné najít závadu –dojede-li na nějakém místě vedení k jeho rozpojení - přestane síť fungovat na všech počítačích –omezený počet uzlů a vzdálenost mezi nimi (max.185 metrů) –pouze pro pomalejší sítě

7 Sítě podle topologie - hvězdicová u počítač má přímé spojení s aktivním prvkem u rozbočovač - HUB u strukturovaná kabeláž u Ethernet 10Base-T/100Base -T u kroucená dvoulinka u délka kabelu max.100 metrů u 10Mbit/s, 100Mbit/s : : : :: Hub : u Gigabit Ethernet - 1Gbit/s, optické kabely

8 Hvězdicová s Hub u Nevýhody –vyšší pořizovací cena u Výhody –strukturovaná kabeláž (při poruše vedení na jednom počítači je síť pro ostatní počítače funkční) –jednotlivé přepínače lze propojit a vytvářet tak rozlehlejší sítě –je možné postavit i pomalejší i rychlé sítě u Sítě typu Ethernet, Token Ring

9 Sítě podle architektury u sítě peer-to-peer –rovný s rovným –MS Windows 9x/2000 –malé sítě –data uložena na všech počítačích –problematické zajištění bezpečnosti u sítě klient-server –pracovní stanice »MS Windows 9x/2000 –obslužná stanice server –Windows NT/2000server –Novell, Linux u server –„nejvýkonnější“ stroj –řízení funkcí sítě –poskytování služeb »správa souborů na sdílených discích a bezpečnost sdílených dat »tiskové služby »zálohování dat »databázové služby »správa uživatelských účtů

10 Kabeláž Koaxiální kabel Kroucená dvojlinka (STP)

11 Aktivní prvky v sítích u repeater (opakovač) –prodloužení dosahu kabeláže –data zesílí a odešle je dál u hub (rozbočovač) –přijme data zesílí je a rozešle je všem dalším připojeným počítačům a aktivním prvkům u switch (přepínač) –oddělení segmentů sítě –vícerychlostní –pozná kterému segmentu sítě data patří a jen tam je odešle u bridge (most) –oddělení dvou segmentů sítě u router (směrovač) –spojení různých typů sítí –spojování vzdálených lokalit

12 Komunikace v síti u Uzel –počítač připojený k síti u Fyzická adresa uzlu –MAC adresa –zabezpečeno síťovou kartou –6 Bytů –přiděleno výrobcem –Ethernet adresa u IP adresa –logická (abstraktní) adresa u Komunikační protokol –zajišťuje komunikaci mezi různými typy počítačů a různými operačními systémy u Peer to peer sítě –NetBEUI –malé sítě Microsoft Windows –vysoká rychlost –není „routovatelný“ - nelze jej použít k připojení velkých sítí (internet) u IPX/SPX –pro potřeby OS Novell Netware u TCP/IP –Transmission Control Protocol/ Internet Protocol –v současnosti nejpoužívanější skupina protokolů

13 Internet u síť typu WAN u všechny uzle používají protokol TCP/IP –propojení počítačů s různými operačními systémy u propojení realizována pomocí směrovačů (router) –hledá se cílová síť (ne cílový počítač) u model klient - server –klient žádá konkrétní službu, zahajuje komunikaci –server poskytuje služby (čeká na klienty) u celá řada služeb –vzdálené přihlášení (Telnet) –přenos souborů (FTP) –diskusní skupiny (News) u nejznámější jsou –Elektronická pošta (e-mail) –World Wide Web (WWW) u Pošta slouží pro soukromou komunikaci u WWW se hodí ke zveřejňování informací pro širší okruh uživatelů

14 Komunikační protokol TCP/IP TCP/IP u používá se protokol TCP/IP IP adresu u pokud chci poslat něco nějakému počítači musím znát jeho IP adresu. –čtveřice čísel v rozsahu 0-255 »(194.50.17.173) doménové jméno u uživatel většinou nezná IP adresu, ale použije doménové jméno –popis, jak se počítač jmenuje a „kde“ se nachází »(ksvi.mff.cuni.cz) u Jak se doménové jméno převádí na IP adresu??? –pomocí speciálních počítačů (počítače, které mají tabulky jmen) DNS server

15 Připojení k Internetu? u připojení přes poskytovatele ISP (provider) –připojení do jejich sítě k uzlu, který je připojen k internetu u modemové připojení (dial-up) –klasická telefonní linka –56kb/s (28,8 kb/s, 33kb/s) –platí se za protelefonované impulsy (Internet 2004) u mobilní připojení –GPRS (53,6 kb/s) –CDMA (400 kb/s) –HSCSD (43,2 kb/s) u DSL, ADSL připojení –dvoudrátové vedení (telefon) –neustálé připojení 144kb/s - 1,5Mb/s –video, audio, online hry –ADSL silnější tok k uživateli u ISDN –přenos pomocí digitální telefonní linky (64kb/s, 128kb/s) –okamžité a kvalitní spojení –ISDN modem

16 Připojení k Internetu? u bezdrátové připojení –mikrovlnné spojení –BreezeCOM –přímá viditelnost na vysílač u kabelový internet –rozvody kabelové televize –kabelový modem 64,128,256kb/s –sdílení kabelu více účastníky –trvalé připojení u satelitní internet –klasický talíř - příjem dat –odesílání jiným způsobem

17 Elektronická pošta u přenos zpráv po síti ostatním uživatelům u schránka na poštovním serveru –vyhrazené místo na disku se jménem –limitováno velikostí u text, obrázky, soubory –pozor na velikost u e-mailová adresa –jmeno_schranky@adresa_serveru –lucka@ksvi.mff.cuni.cz –poštu lze přesměrovat u SMTP protokol –přenos a doručování zpráv do poštovních stránek –výměna zpráv mezi poštovními servery –odesílatel napíše zprávu, klient odešle zprávu svému poštovnímu serveru –předávání mezi servery u POP3 protokol –příjem pošty ze schránek –klientský program (WinPMail) vyzvedne poštu ze schránky

18 Pravidla (etika) psaní e-mail u stručnost, srozumitelnost u 70-76 znaků na řádek u psaní bez háčků a čárek u nezasahování do přeposílaného e-mailu u rozumná délka textu v subjektu (30) u podpis ne delší než 4 řádky u nezneužívat označení zprávy urgentní u pozor na „spam“ a řetězový dopis u používání BCC –„neviditelné“ kopie u Spam, spaming –zaplavování internetu mnoha exempláři jedné a téže zprávy –vnucování zprávy lidem, kteří ji nechtějí –obchodně zaměřené nabídky –platí příjemce –černá listina –http://www.antispam.cz/

19 Služba WWW (World Wide Web) u služba počítačové sítě Internet u “obrázkový časopis” u obsahuje odkazy do různých stránek (spíše dokumentů) HOME PAGE u základní stránkou je HOME PAGE –na ní si uživatel zobrazuje informace o sobě u vychází se z hypertextových dokumentů u odkazy mohu směřovat kamkoliv do světa u nejsem omezena jen textovou informací, ale mohu využít i zvuky, obrázky, videa, animace

20 Práce s WWW u klient - server u tisíce serverů - čekají na klienty u uživatel potřebuje speciální program –Netscape Communicator, Mozilla –MS Internet Explorer –stránka může být zobrazována různě u zobrazují se odpovědi na mé pokyny u HTTP protokol –komunikace klienta a serveru u HTML jazyk pro tvorbu WWW stránek

21 Dokument u je identifikován svou jednoznačnou adresou v Internetu u adresa je zapsána ve formě URL Uniform Resource Locator u z URL zjistím –způsob komunikace, který se má použít –na který server se obrátit –jaký dokument po serveru chtít

22 Adresa URL //uživatel:heslo@počítač:port/cesta uživateluživatelské jméno hesloheslo příslušející danému uživateli počítačdoménové jméno nebo IP adresa portudává číslo portu - většina schémat 80 cestatvoří zbytek URL, včetně jména souboru ve kterém je informace zobrazena může být prázdná #částodkaz na část dokumentu některé části jsou nepovinné a typicky nejsou v URL obsaženy všechny

23 Služby u Telnet –vzdálené přihlášení u FTP (File Transfer Protocol) –přenos a sdílení souborů mezi vzdálenými počítači u SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) –protokol pro službu e-mail –přenos a doručování zpráv do poštovních schránek u POP3 (Post Office Protocol) –protokol pro službu e-mail –příjem pošty ze schránek u HTTP (Hypertext Transfer Protocol) –služba WWW (World Wide Web) –komunikace mezi prohlížečem a WWW serverem

24 Proxy server u program běžící na řídícím počítači sítě u přijímá požadavky stanic na zdroje z internetu, stahuje informace a posílá je stanicím u firewall –„ohnivá zeď“ nebo „požární zeď“ –zabezpečuje privátní lokální síť proti nechtěnému průniku zvenčí –součástí bývá antivirová ochrana

25 Bezpečnost na internetu u viry v poště, spam, hoax u zabezpečené připojování na internet –přístup vázaný na heslo –šifrování symetrické –šifrování asymetrické s klíčem –elektronický podpis –jednorázová hesla –bezpečnostní certifikát

26 Základní zdroje informací na internetu u Množství informací na Internetu roste neuvěřitelně rychle u Materiály jsou často –necenzurované (častý výskyt nesmyslů či materiálů s chybami) –neupdatované (zastaralé, neplatné informace) u O co se zajímat: – kdo je autorem WWW stránek –kdy naposledy stránky byly aktualizované –ověřte dalším zdrojem (pokud to je možné)

27 Zdroje informací lze rozdělit na: u www stránky (statické či dynamické, poslední bývají snadno aktualizovatelné a tudíž aktualizované) u metazdroje nebo-li zdroje metainformací (obsahují linky na www stránky) u portály –obsahují linky i řadu dalších, speciálních služeb –interface mezi obrovským webem se spoustou služeb a funkcí a uživatelem, který chce mít jen některé a navíc ve srozumitelné podobě

28 Pokročilé vyhledávání u Nezadávám pouze klíčové slovo, ale snažím se podrobněji specifikovat, co hledám u http://jyxo.cz/?t=advanced http://jyxo.cz/?t=advanced –možnost vyplnit podle různých kritérií –http://jyxo.cz/d/helphttp://jyxo.cz/d/help –hezké ukázky, co psát do pokročilého vyhledávání

29 Hledání informací na Internetu  Prohledávače –"spiders, crawlers a robots" (pavouci, plavci a roboti) –vyvinuty za účelem sledování růstu Webu – Web Crawler prochází všechny odkazy a adresy a z nich pak sestavuje do databáze. –(www.google.com, www.jyxo.cz)www.google.com u Směrovače: –katalogy Atlas a Seznam (www.atlas.cz, www.seznam.cz)www.atlas.cz –obrovský hierarchicky uspořádaný seznam webovských zdrojů –informace zadávají sami vlastníci stránek u Metaprohledávače –neprohledávají web samy, ale pošlou Vaše zadání na několik prohledávačů, výsledky sesypou dohromady –Vivisimo http://vivisimo.comhttp://vivisimo.com –EZ2WWW (http://www.ez2www.com)http://www.ez2www.com –Kartoo (http://www.cartoo.com)http://www.cartoo.com


Stáhnout ppt "Počítačová síť u určitý počet samostatných (lokálních) počítačů navzájem propojených u proč? u Sdílení zdrojů –sdílení periférií (tiskárny) –sdílení hardwarových."

Podobné prezentace


Reklamy Google