Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová síť určitý počet samostatných (lokálních) počítačů navzájem propojených proč? Sdílení zdrojů sdílení periférií (tiskárny) sdílení hardwarových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová síť určitý počet samostatných (lokálních) počítačů navzájem propojených proč? Sdílení zdrojů sdílení periférií (tiskárny) sdílení hardwarových."— Transkript prezentace:

1 Počítačová síť určitý počet samostatných (lokálních) počítačů navzájem propojených proč? Sdílení zdrojů sdílení periférií (tiskárny) sdílení hardwarových prostředků (CD, disky) sdílení programů a dat (síťové instalace) dálková správa počítačů zvýšení bezpečnosti celého systému

2 Proč ? komunikace mezi uživateli posílání dat i na velké vzdálenosti
sdílení připojení k internetu ( , videokonference) výměna informací mezi počítači (uživateli)

3 Organizační zajištění
správa sítě správce, supervizor, administrátor stará se o bezchybný chod určuje přístupová práva uživatelů Pravidla chování využívat zdroje, které jsou lokálně nejblíže zákaz vstupu do neveřejných síti i databází (hackerství) zákaz stahování a používání SW, který k tomu není určen

4 Sítě podle rozlehlosti
LAN (Local Area Network) lokální počítačová síť nejmenší sítě jedna budova (blízké budovy) připojeno max. několik desítek počítačů MAN (Metropolitan Area Network) městská počítačová síť několik menších LAN sítí navzájem propojených WAN (Wide Area Network) rozlehlá počítačová síť Internet

5 Sítě podle topologie - sběrnicová
: Terminátor počítače zapojeny za sebou nesmí dojít k vytvoření smyčky terminátor Ethernet 10Base-2 koaxiální kabel rychlost 10Mbit/s

6 Sběrnicová technologie
Výhody nízká pořizovací cena Nevýhody při poruše obtížné najít závadu dojede-li na nějakém místě vedení k jeho rozpojení - přestane síť fungovat na všech počítačích omezený počet uzlů a vzdálenost mezi nimi (max.185 metrů) pouze pro pomalejší sítě

7 Sítě podle topologie - hvězdicová
: : : : Hub : : počítač má přímé spojení s aktivním prvkem rozbočovač - HUB strukturovaná kabeláž Ethernet 10Base-T/100Base -T kroucená dvoulinka délka kabelu max.100 metrů 10Mbit/s, 100Mbit/s Gigabit Ethernet - 1Gbit/s, optické kabely

8 Hvězdicová s Hub Nevýhody Výhody Sítě typu Ethernet, Token Ring
vyšší pořizovací cena Výhody strukturovaná kabeláž (při poruše vedení na jednom počítači je síť pro ostatní počítače funkční) jednotlivé přepínače lze propojit a vytvářet tak rozlehlejší sítě je možné postavit i pomalejší i rychlé sítě Sítě typu Ethernet, Token Ring

9 Sítě podle architektury
sítě peer-to-peer rovný s rovným MS Windows 9x/2000 malé sítě data uložena na všech počítačích problematické zajištění bezpečnosti sítě klient-server pracovní stanice obslužná stanice server Windows NT/2000server Novell, Linux server „nejvýkonnější“ stroj řízení funkcí sítě poskytování služeb správa souborů na sdílených discích a bezpečnost sdílených dat tiskové služby zálohování dat databázové služby správa uživatelských účtů

10 Kabeláž Koaxiální kabel Kroucená dvojlinka (STP)

11 Aktivní prvky v sítích repeater (opakovač) hub (rozbočovač)
prodloužení dosahu kabeláže data zesílí a odešle je dál hub (rozbočovač) přijme data zesílí je a rozešle je všem dalším připojeným počítačům a aktivním prvkům switch (přepínač) oddělení segmentů sítě vícerychlostní pozná kterému segmentu sítě data patří a jen tam je odešle bridge (most) oddělení dvou segmentů sítě router (směrovač) spojení různých typů sítí spojování vzdálených lokalit

12 Komunikace v síti Uzel Peer to peer sítě Fyzická adresa uzlu IPX/SPX
počítač připojený k síti Fyzická adresa uzlu MAC adresa zabezpečeno síťovou kartou 6 Bytů přiděleno výrobcem Ethernet adresa IP adresa logická (abstraktní) adresa Komunikační protokol zajišťuje komunikaci mezi různými typy počítačů a různými operačními systémy Peer to peer sítě NetBEUI malé sítě Microsoft Windows vysoká rychlost není „routovatelný“ - nelze jej použít k připojení velkých sítí (internet) IPX/SPX pro potřeby OS Novell Netware TCP/IP Transmission Control Protocol/ Internet Protocol v současnosti nejpoužívanější skupina protokolů

13 Internet síť typu WAN všechny uzle používají protokol TCP/IP
propojení počítačů s různými operačními systémy propojení realizována pomocí směrovačů (router) hledá se cílová síť (ne cílový počítač) model klient - server klient žádá konkrétní službu, zahajuje komunikaci server poskytuje služby (čeká na klienty) celá řada služeb vzdálené přihlášení (Telnet) přenos souborů (FTP) diskusní skupiny (News) nejznámější jsou Elektronická pošta ( ) World Wide Web (WWW) Pošta slouží pro soukromou komunikaci WWW se hodí ke zveřejňování informací pro širší okruh uživatelů

14 Komunikační protokol TCP/IP
používá se protokol TCP/IP pokud chci poslat něco nějakému počítači musím znát jeho IP adresu. čtveřice čísel v rozsahu 0-255 ( ) uživatel většinou nezná IP adresu, ale použije doménové jméno popis, jak se počítač jmenuje a „kde“ se nachází (ksvi.mff.cuni.cz) Jak se doménové jméno převádí na IP adresu??? pomocí speciálních počítačů (počítače, které mají tabulky jmen) DNS server

15 Připojení k Internetu? připojení přes poskytovatele ISP (provider)
připojení do jejich sítě k uzlu, který je připojen k internetu modemové připojení (dial-up) klasická telefonní linka 56kb/s (28,8 kb/s, 33kb/s) platí se za protelefonované impulsy (Internet 2004) mobilní připojení GPRS (53,6 kb/s) CDMA (400 kb/s) HSCSD (43,2 kb/s) DSL, ADSL připojení dvoudrátové vedení (telefon) neustálé připojení 144kb/s - 1,5Mb/s video, audio, online hry ADSL silnější tok k uživateli ISDN přenos pomocí digitální telefonní linky (64kb/s, 128kb/s) okamžité a kvalitní spojení ISDN modem

16 Připojení k Internetu? bezdrátové připojení kabelový internet
mikrovlnné spojení BreezeCOM přímá viditelnost na vysílač kabelový internet rozvody kabelové televize kabelový modem 64,128,256kb/s sdílení kabelu více účastníky trvalé připojení satelitní internet klasický talíř - příjem dat odesílání jiným způsobem

17 Elektronická pošta přenos zpráv po síti ostatním uživatelům
schránka na poštovním serveru vyhrazené místo na disku se jménem limitováno velikostí text, obrázky, soubory pozor na velikost ová adresa poštu lze přesměrovat SMTP protokol přenos a doručování zpráv do poštovních stránek výměna zpráv mezi poštovními servery odesílatel napíše zprávu, klient odešle zprávu svému poštovnímu serveru předávání mezi servery POP3 protokol příjem pošty ze schránek klientský program (WinPMail) vyzvedne poštu ze schránky

18 Pravidla (etika) psaní e-mail
stručnost, srozumitelnost 70-76 znaků na řádek psaní bez háčků a čárek nezasahování do přeposílaného u rozumná délka textu v subjektu (30) podpis ne delší než 4 řádky nezneužívat označení zprávy urgentní pozor na „spam“ a řetězový dopis používání BCC „neviditelné“ kopie Spam, spaming zaplavování internetu mnoha exempláři jedné a téže zprávy vnucování zprávy lidem, kteří ji nechtějí obchodně zaměřené nabídky platí příjemce černá listina

19 Služba WWW (World Wide Web)
služba počítačové sítě Internet “obrázkový časopis” obsahuje odkazy do různých stránek (spíše dokumentů) základní stránkou je HOME PAGE na ní si uživatel zobrazuje informace o sobě vychází se z hypertextových dokumentů odkazy mohu směřovat kamkoliv do světa nejsem omezena jen textovou informací, ale mohu využít i zvuky, obrázky, videa, animace

20 Práce s WWW klient - server tisíce serverů - čekají na klienty
uživatel potřebuje speciální program Netscape Communicator, Mozilla MS Internet Explorer stránka může být zobrazována různě zobrazují se odpovědi na mé pokyny HTTP protokol komunikace klienta a serveru HTML jazyk pro tvorbu WWW stránek

21 Dokument je identifikován svou jednoznačnou adresou v Internetu
adresa je zapsána ve formě URL Uniform Resource Locator z URL zjistím způsob komunikace, který se má použít na který server se obrátit jaký dokument po serveru chtít

22 Adresa URL •uživatel• uživatelské jméno
některé části jsou nepovinné a typicky nejsou v URL obsaženy všechny •uživatel• uživatelské jméno •heslo• heslo příslušející danému uživateli •počítač• doménové jméno nebo IP adresa •port• udává číslo portu - většina schémat 80 •cesta• tvoří zbytek URL, včetně jména souboru ve kterém je informace zobrazena může být prázdná #•část• odkaz na část dokumentu

23 Služby Telnet FTP (File Transfer Protocol)
vzdálené přihlášení FTP (File Transfer Protocol) přenos a sdílení souborů mezi vzdálenými počítači SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) protokol pro službu přenos a doručování zpráv do poštovních schránek POP3 (Post Office Protocol) příjem pošty ze schránek HTTP (Hypertext Transfer Protocol) služba WWW (World Wide Web) komunikace mezi prohlížečem a WWW serverem

24 Proxy server program běžící na řídícím počítači sítě
přijímá požadavky stanic na zdroje z internetu, stahuje informace a posílá je stanicím firewall „ohnivá zeď“ nebo „požární zeď“ zabezpečuje privátní lokální síť proti nechtěnému průniku zvenčí součástí bývá antivirová ochrana

25 Bezpečnost na internetu
viry v poště, spam, hoax zabezpečené připojování na internet přístup vázaný na heslo šifrování symetrické šifrování asymetrické s klíčem elektronický podpis jednorázová hesla bezpečnostní certifikát

26 Základní zdroje informací na internetu
Množství informací na Internetu roste neuvěřitelně rychle Materiály jsou často necenzurované (častý výskyt nesmyslů či materiálů s chybami) neupdatované (zastaralé, neplatné informace) O co se zajímat: kdo je autorem WWW stránek kdy naposledy stránky byly aktualizované ověřte dalším zdrojem (pokud to je možné)

27 Zdroje informací lze rozdělit na:
www stránky (statické či dynamické, poslední bývají snadno aktualizovatelné a tudíž aktualizované) metazdroje nebo-li zdroje metainformací (obsahují linky na www stránky) portály obsahují linky i řadu dalších, speciálních služeb interface mezi obrovským webem se spoustou služeb a funkcí a uživatelem, který chce mít jen některé a navíc ve srozumitelné podobě

28 Pokročilé vyhledávání
Nezadávám pouze klíčové slovo, ale snažím se podrobněji specifikovat, co hledám možnost vyplnit podle různých kritérií hezké ukázky, co psát do pokročilého vyhledávání

29 Hledání informací na Internetu
Prohledávače "spiders, crawlers a robots" (pavouci, plavci a roboti) vyvinuty za účelem sledování růstu Webu Web Crawler prochází všechny odkazy a adresy a z nich pak sestavuje do databáze. (www.google.com, Směrovače: katalogy Atlas a Seznam (www.atlas.cz, obrovský hierarchicky uspořádaný seznam webovských zdrojů informace zadávají sami vlastníci stránek Metaprohledávače neprohledávají web samy, ale pošlou Vaše zadání na několik prohledávačů, výsledky sesypou dohromady Vivisimo EZ2WWW (http://www.ez2www.com) Kartoo (http://www.cartoo.com)


Stáhnout ppt "Počítačová síť určitý počet samostatných (lokálních) počítačů navzájem propojených proč? Sdílení zdrojů sdílení periférií (tiskárny) sdílení hardwarových."

Podobné prezentace


Reklamy Google