Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osidlování divokého západu. Železnice  zrychlení Nové pozemky, svobodný život, zlato Vyhlazení p ů vodních indián ů Industrializace  pr ů mysloví magnáti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osidlování divokého západu. Železnice  zrychlení Nové pozemky, svobodný život, zlato Vyhlazení p ů vodních indián ů Industrializace  pr ů mysloví magnáti."— Transkript prezentace:

1 Osidlování divokého západu

2 Železnice  zrychlení Nové pozemky, svobodný život, zlato Vyhlazení p ů vodních indián ů Industrializace  pr ů mysloví magnáti (John D.Rockefeller, Andrew Carnegie) x d ě lnické hnutí 1823 – Monreova doktrína  dominantní mocnost na americkém kontinentu (Evropa nesm ě la zasahovat do Nového sv ě ta) Podpora osvobození Latinské Ameriky 1867 - koup ě od Ruska Aljašky za 7.2 milionu dolar ů.

3 Zlatá horečka 1. Zlatá hore č ka – Kalifornie  švýcarský emigrant Sutter založil obchodní kolonii (Sacramento) 1848 nalezl pod vodní pilou kousek zlata – další rok 80 000 zlatokop ů  Colorado (1858) a Jižní Dakot ě (1876). Aljaška - 1886  ř eka Yukon. Masový nápor zlatokop ů nastal až po objevení dalších naleziš ť v roce 1896. Nem ě li peníze na lo ď – p ě šky po souši Do roku 1900 – 1911 ro č n ě zlato v hodnot ě 22 milion ů dolar ů Bez hore č ky by Aljaška z ů stala neobydlená Jack London  Bílý Tesák, Volání divo č iny

4

5 Ku-klux-klan (Neviditelné impérium) kyklos – kruh Zapálení d ř ev ě ného k ř íže Velký č arod ě j  Velký drak  Velký obr  Velký kyklop Tennesee  boj proti výsledk ů m ob č anské války (zrovnopráv ě ní č ernoch ů ) Chytání, v ě šení Volební da ň, Zkoušky vyp ě losti AYAK  AKIA

6 Španělsko-Americká válka Špan ě lsko: ztráta hodn ě kolonií USA: Kuba  ekonomicky výhodné, Panamský kanál 1868 - Desetiletá válka na Kub ě (José Martí)  potla č ena Santo Domingo + Costa Rica + USA  „grito de Baíre“ Antonio Cánovas del Castillo  Arsenio Martínez- Campos, General Valeriano Weyler y Nicolau McKinley  1898  Kuba je samostatná

7 Začátky + boje USS Maine  p ř ístav Havana Noviny ultimátum s požadavky na vyklizení Kuby a Filipín a. Filipíny  šp. námo ř nictvo bylo rychle zni č eno  obležení Manily (nepoda ř ilo se ji dobýt až do konce boj ů )  nemožnost filipínským vojsk ů m do ní vstoupit b. Guam: jeden den - ajato všech 54 šp. voják ů, odvezení do filipínského zajateckého tábora

8 Kuba c. Kuba: Námo ř ní bitva u Santiago de Cuba  všechny špan ě lské lod ě krom ě jedné potopeny (zbývající lo ď potopila vlastní posádka) c. obklí č ení špan ě lských sil v Santiagu a Guantanámu d. Santiago nakonec dobyto (v ě tšina ztrát zp ů sobena p ř eh ř átím a žlutou zimnicí  po konci americká vojska evakuována)

9 Po: Pa ř ížská mírová smlouva – p ř edání USA Kubu, Portoriko a č ást Špan ě lské východní Indie (Filipíny a Guam) zbytek prodán N ě mecku  N ě mecká Nová Guinea Plattový dodatek - ustanovení v kubánské ústav ě (z roku 1901), omezující její suverenitu USA tímto dodatkem získaly na Kube silný vliv. Platt ů v dodatek byl zrušen Kongresem USA až v roce 1934, č ímž teprve získala Kuba faktickou nezávislost.

10

11 Zdroje http://www.svon.cz/file/historie/002_usa_his.htm (Spojené státy americké) http://www.svon.cz/file/historie/002_usa_his.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko- americk%C3%A1_v%C3%A1lka (Špan ě lsko-americká válka) http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko- americk%C3%A1_v%C3%A1lka http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish%E2%80%93Americ an_War (Spanish–American War) http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish%E2%80%93Americ an_War http://www.kompas.estranky.cz/clanky/ucebnice- dejepisu/dejiny-usa-v-18.-a-19.stoleti-petr-daubner.html (4)Územní vývoj USA) http://www.kompas.estranky.cz/clanky/ucebnice- dejepisu/dejiny-usa-v-18.-a-19.stoleti-petr-daubner.html

12 http://referaty-seminarky.cz/zlata-horecka-v-usa/ (Zlatá hore č ka v USA) http://referaty-seminarky.cz/zlata-horecka-v-usa/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Ku-klux-klan


Stáhnout ppt "Osidlování divokého západu. Železnice  zrychlení Nové pozemky, svobodný život, zlato Vyhlazení p ů vodních indián ů Industrializace  pr ů mysloví magnáti."

Podobné prezentace


Reklamy Google