Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

růst počtu nerv. buněk diferenciace nerv.buněk centralizace a hierarchizace zvyšování rychlosti přenosu informace specializace receptorů na různé podněty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "růst počtu nerv. buněk diferenciace nerv.buněk centralizace a hierarchizace zvyšování rychlosti přenosu informace specializace receptorů na různé podněty."— Transkript prezentace:

1

2 růst počtu nerv. buněk diferenciace nerv.buněk centralizace a hierarchizace zvyšování rychlosti přenosu informace specializace receptorů na různé podněty

3 vzrušivé mechanismy PRVOKŮ (Protozoa) Amoeba sp. Paramecium caudatum  nejprimitivnější prvoci  cytoplazma může být drážděna na kterémkoliv místě a vést vzruchy na místa vzdálenější  nejdokonalejší prvoci  vytvořeny již „dráhy“ vedoucí podráždění z určitých míst buňky  tzv. „neuromotorický aparát“ Přesto, že u jednobuněčných organismů NS ještě není vyvinuta, jsou některé již schopny reagovat např. koordinovaným pohybem brv na světelné či jiné podněty a ke zdroji se přibližovat nebo se od něj oddalovat.

4 HOUBY (Porifera) Verongia aerophoba  přítomnost prvních „nervových buněk“  reakce na vnější podněty:  otevření / uzavření oskula  otevření / uzavření ostií  imobilizace choanocytů  rychlost přenosu vzruchu v těle houby je 20-30 cm/s  zpochybnění hypotézy o chemickém šíření vzruchu předchůdce pravé nervové soustavy Pravá nervová soustava, která se skládá ze sítě nervových buněk se vyvinula až u mnohobuněčných živočichů (Metazoa) s výjimkou Porifera. rozptýlená (difúzní) n. soustava

5 Hydra viridissima  síť spojených buněk bez zřetelné koncentrace ve větší shluky  vytvořeny již SYNAPSE  polypovci – neurony se stejnocennými výběžky  vzruchy se šíří všemi směry  medůzovci, korálnatci – vznik neuronů s axony, nervová soustava se diferencuje ŽAHAVCI (Cnidaria) rozptýlená (difúzní) n. soustava

6 MEDŮZY: pohyblivý způsob života  složitější NS, smyslové orgány kromě difúzní NS vytvořeny 2 kruhové systémy na okraji zvonu (dochází k 1. koncentraci nervových buněk) Aurelia aurita ŽAHAVCI (Cnidaria) rozptýlená (difúzní) n. soustava

7 Echinus acutus  larvy bilaterálně souměrné  dospělci radiálně souměrní  pětipaprsčitá NS:  objícnový nervový prstenec  5 radiálních nervů z něho vycházejících radiální symetrie neumožňuje další rozvoj NS OSTNOKOŽCI (Echinodermata) paprsčitá (radiální) n. soustava

8 PLOŠTĚNCI (Plathelminthes) gangliová n. soustava Postupná přeměna difúzní soustavy v soustavu centralizovanou. Dokumentace na různých typech ploštěnců. bilaterální symetrie těla, pohyb těla směrem dopředu  rozvoj předního konce NS  primitivní gangliová soustava  z párové hlavové zauzliny vybíhá několik podélných nervových pruhů  mezi pruhy příčné spojky   síťovitá struktura Dugesia sp.

9 MĚKKÝŠI (Mollusca) gangliová n. soustava  velká rozmanitost v rámci kmene  specializace NS v souvislosti s rozdělením jejich těla na hlavu, nohu a plášť  PLŽI  párová ganglia vzájemně propojená  g. cerebrální, pedální, pleurální, parietální, viscerální  MLŽI  splývání ganglií  g. cerebropleurální, visceroparietální, pedální  HLAVONOŽCI  nejsložitější, nejvyšší stupeň koncentrace neuronů u bezobratlých  „mozek“, složité reflexy, vyspělé učení Jenneria pustulata Murex poppei

10 Octopus vulgaris Zárodek míchy lze najít u hlavonožců v podobě dutého nervového provazce běžícího po jejich hřbetní straně těla. (živočichové s míchou = spinální ž.) MĚKKÝŠI (Mollusca) gangliová n. soustava

11 KROUŽKOVCI (Anellida) Lumbricus terrestris  homonomní segmentace těla  homonomní uspořádání ganglií  „žebříčovitá NS“  nadhltanová + podhltanová uzlina  nervové pruhy na břišní straně spojující párová ganglia tělních článků + příčné spojky gangliová n. soustava

12 Postupné splývání ventrálních nervových pruhů do nepárové břišní pásky. KROUŽKOVCI (Anellida) gangliová n. soustava

13 ČLENOVCI (Arthropoda)  NS odvozena od žebříčkovité NS kroužkovců TRENDY: 1. Homonomní segmentace  heteronomní segmentace. 2. Larvy mají méně koncentrovaný nervový systém než dospělci. 3.Splývání ganglií téhož segmentu i sousedních segmentů. 4.Ganglia břišní nervové pásky dospělců se během fylogeneze posouvají k hlavovému konci těla. gangliová n. soustava

14  nadjícnové („mozkové) ganglion = senzorické a řídící centrum  podjícnové ganglion – inervuje ústní ústroje  nižší oddíly břišní nervové pásky  progresivní změny u hmyzu omezuje malé tělo s malým počtem neuronů NS ČLENOVCŮ NA PŘÍKLADU HMYZU zadečková ganglia hrudní ganglia podjícnové ganglion mozkové ganglion ČLENOVCI (Arthropoda) gangliová n. soustava

15 Postupná centralizace centrální nervové soustavy u hmyzu. ČLENOVCI (Arthropoda) gangliová n. soustava

16 n. soustava POLOSTRUNATCŮ (Hemichordata) Glossobalanus minutus  přítomnost tzv. NOTOCHORDU  zpevňující vychlípenina hltanu  stavba podobná struně hřbetní  nervová soustava v podobě duté nervové uzliny, z ní vystupují dva podélné nervové pruhy  silný nerv na dorzální straně: základ budoucí trubicovité nervové soustavy strunatců

17  přítomnost tzv. CHORDY (struny hřbetní)  primitivní vnitřní kostra  dobře zachována u nižších strunatců  u ostatních redukována do podoby meziobratlových destiček stavba chordy na příčném řezu vakuola v buňce chordy kolagenní pouzdro spojující tkáň STRUNATCI (Chordata) trubicovitá n. soustava

18 Branchiostoma lanceolatum  NERVOVÁ TRUBICE (na příkladu kopinatce)  leží těsně nad chordou  vzniká vchlípením dorzální strany ektodermu  v přední části nevýrazná rozšířenina = „MOZEK“  zbytek pokračující do zadní části těla = „MÍCHA“  obvodové míšní nervy nervová trubice chorda tělo kopinatce na příčném řezu pláštěnci a kopinatci – nedochází k vyslovenému oddělení na mozek a míchu obratlovci – tyto 2 části již zřetelně odděleny STRUNATCI (Chordata) trubicovitá n. soustava

19 trávicí trubice nervová trubice chorda  strunatci = „bezobratlí vzhůru nohama“ Pro CNS strunatců platí, že je opatřena třemi plenami. Centrální dutina je vyplněná mozkomíšním mokem, v míše má podobu centrálního kanálku, v mozku se rozšiřuje v systém mozkových komor. Nervová tkáň je tvořena šedou a bílou hmotou. Příčný průřez tělem bezobratlého živočicha a strunatce trávicí trubice nervová trubice BEZOBRATLÝ ŽIVOČICH STRUNATEC

20 Schéma míšních nervů a jejich periferních zakončení u strunatců. volné nervové zakončení kůže střevo motorické zakončení vegetativní ganglia arterie volné nervové zakončení míšní nerv kůže mícha chorda dorzální svaly trupu spinální ganglion ventrální kořen dorzální kořen ventrální svaly trupu A A A E E A =aferentní dostředivá vlákna E =eferentní (odstředivá) vlákna

21 S nejsložitějším nervovým systémem se setkáváme u obratlovců. Je to do značné míry dáno tím, že obratlovci mají větší tělo s větším počtem nervových buněk, než bezobratlí. Nervové regulace se u obratlovců uskutečňují prostřednictvím nervové soustavy centrální (CNS) a periferní (PNS).

22 Brontosaurus sp. Vývojová zvláštnost u vymřelých plazů.


Stáhnout ppt "růst počtu nerv. buněk diferenciace nerv.buněk centralizace a hierarchizace zvyšování rychlosti přenosu informace specializace receptorů na různé podněty."

Podobné prezentace


Reklamy Google