Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mnichovská konference 1938

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mnichovská konference 1938"— Transkript prezentace:

1 Mnichovská konference 1938
Lukáš Novák( ) Dějepis+občanská výchova

2 Události předcházející mnichovské konferenci
Na území Československa Parlamentní volby v roce posílení pozice Sudetoněmecké strany SdP -sestavením vlády pověřeni agrárníci -předsedou vlády byl 5. listopadu 1935 jmenován Milan Hodža Prezidentské volby v roce jejich konání abdikoval T.G. Masaryk(v 85 letech) - vítězem se stal Edvard Beneš, který porazil protikandidáta B. Němce

3 Události předcházející mnichovské konferenci
V zahraničí Již od roku 1934 probíhala jednání mezi Sovětským svazem a Francií o vytvoření tzv. východního paktu-měl zabezpečit kolektivní bezpečnost střední a východní Evropy. Německo a Polsko však uzavření paktu zabránili. 2. května 1935 podepsána spojenecká smlouva mezi Francií a SSSR. 16. května doplněna o spojeneckou smlouvu mezi ČSR a SSSR 7. března 1936 německé vojsko překročilo demilitarizované pásmo v Porýní-riskantní krok(porušení Versailleského míru) se Hitlerovi vyplatil. Na břehu Rýna tak vyrostla tzv. Siegriedova opevněná linie(namířena zejména proti Francii Duben Benešova návštěva Bělehradu. Podtrhla nefunkčnost Malé dohody 1937- již v tomto roce se zásluhou Velké Británie prostřednictvím jejich zástupců diplomata Lothiana a později lorda Halifaxe objevuje zájem na dohodě 4 velmocí(s vyloučením SSSR) o revizi poválečného uspořádání Evropy.

4 Rok 1938 Březen -připojení Rakouska k Německu-rakouský kancléř Kurt von Schuschnigg vyhlásil pod tlakem Hitlera a NSDAP na 13. březen plebiscit o připojení. Již 11. března však vstoupili na rakouské území německé jednotky a tzv. pokojnou okupací začlenili toto území do Říše. Hitler si nechal tento krok posvětit lidovým hlasováním, ve kterém se 99% obyvatel vyslovilo pro tento krok. duben – sjezd SdP v Karlových Varech-vydán tzv. karlovarský program, který obsahoval požadavky namířené na Čechy. Jednalo se zejména o naprostou rovnoprávnost německé sudetské menšiny s Čechoslováky a její uznání za právní osobnost, uznání německého osidlovacího území a zavedení vlastní německé samosprávy, zavedení zásady o německy mluvících úřednících na německém území apod. -Tyto požadavky byly Československou vládou odmítnuty jako nepřijatelné, avšak tzv. IV. Plánem vlády z 30. srpna 1938 do velké míry akceptovány 20. Květen – Beneš vyhlašuje částečnou mobilizaci. Přiměly ho k tomu události v pohraničí, kde se díky přípravám na obecní volby zvedla vlna neklidu a také informace o německých vojscích stahujících se směrem k hranicím. Toto období se přezdívá „obdobím květnové krize“ a český kulturní život na ni reagoval vydáním manifestu „Věrni zůstaneme“. Srpen-září – mise lorda Runcimana-vyslanec Velké Británie, který měl působit jako prostředník mezi českou vládou a SdP a umožnit tak konstruktivní jednání. Jediným výsledkem této mise, který měl pro ČSR nějaký význam byl dopis, ve kterém je ČSR doporučeno odstoupení Sudet Německu…

5 Schůzka 4 velmocí v Mnichově 29.-30. září 1938

6 Hlavní slovo na konferenci měla čtveřice nejvyšších představitelů zmíněných států.
Daladier Mussolini Chamberlain Hitler Klíčovým bodem konference byla otázka Sudet a jejich připojení k německé Říši. Zástupci ČSR nebyli k jednání přizváni, pro což se vžil obecně známý termín „o nás bez nás“. Nic na tom nezměnila ani petice obsahující podpisů, kterou zorganizovala Komunistická strana a na jejímž základě žádala západní mocnosti, aby nedopustili jednání o Československu bez něj.

7 Výsledky jednání Konference měla rychlý průběh-byla zahájena ve 12h 55 minut Adolfem Hitlerem a do půlnoci byl podepsán konečný text dohody V 1:30 ráno byla smlouva předána do rukou zástupců ČSR v čele s Vojtěchem Mastným-předání smlouvy bylo bráno jako její automatické přijetí Následuje jednání vrcholných představitelů Československého státu, jehož cílem je utvoření stanoviska k obdržené smlouvě-po konzultacích s generály se vláda rozhodla smlouvu přijmout, neboť při nepřijetí by hrozily ještě větší ztráty než nyní

8 Takto se mnichovská dohoda promítla do podoby českého státu

9 Obsah smlouvy Základní body mnichovské dohody:
Vyklizování započne 1. října Vyklizení proběhne do 10.10, a to bez zničení zařízení. Za toto je odpovědna československá vláda. Podmínky vyklizení určí přesně zástupci zemí Německa, Anglie, Francie a Itálie. Ve sporných oblastech bude provedeno lidové hlasování pod záštitou mezinárodního výboru. Konečnou podobu hranic schválí mezinárodní výbor. Doplňující prohlášení: Nevyřeší-li se do 3 měsíců územní nároky Polska a Maďarska, rozhodne opět zasedání čtyř hlav vlád, které jsou přítomny

10 Důsledky Mnichovské konference
Hlavním důsledkem byla ztráta území-jednalo se o km2 Se ztrátou území je spojen také úbytek obyvatel, který činil Velké ztráty postihly rovněž průmysl, jehož produkce klesla o 33%(jednalo se zejména o báňský, sklářský a textilní) ČSR přišla o všechny pohraniční pevnosti Došlo k přerušení významných železničních tratí Ukázalo se, že přátelské smlouvy, které měla ČSR uzavřené, jsou neúčinné(ať už z Francií či se SSSR) Důležitý byl rovněž psychologický aspekt-výsledky konference se negativně projevily v myslích československých občanů a na spoustu dalších let ovlivnili česko-německé vztahy


Stáhnout ppt "Mnichovská konference 1938"

Podobné prezentace


Reklamy Google