Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Římská literatura Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Římská literatura Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Římská literatura Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Historické souvislosti: 753 př. n. l. – podle tradice založen Řím
510 př. n. l. – vyhnán poslední etruský král, vzniká republika 1. stol. př. n. l. – vrcholí krize republiky, dochází k bojům o moc, které končí roku 27. př. n. l. vyhlášením císařství 395 – rozpad na dvě říše: Západořímskou a Východořímskou 476 – zánik Západořímské říše = konec antiky Vlčice kojící Romula a Rema

3 Římané přejímali architektonické prvky od ostatních národů
Architektura: Římané přejímali architektonické prvky od ostatních národů (u Řeků se inspirovali sloupy, od Etrusků převzali klenby a oblouky). Panoramatický pohled na Forum Romanum

4 Náměstí Forum Romanum v Římě – centrum hospodářského, společenského a politického života

5 Římské Koloseum nesloužilo pro divadelní představení, konaly se zde krvavé souboje gladiátorů. Vešlo se sem 50 000 diváků.

6 1. období staré (archaické)
vzniká římská komedie - vychází z helénistické nové komedie a přidává lidové prvky (fraška) Plautus autor komedií - navazoval na řeckou novou komedii, nezabýval se závažnými společenskými otázkami lidoví hrdinové (často otroci) Lišák Pseudolus Komedie o hrnci (Moliére - Lakomec)

7 Herci v Plautově komedii
Lišák Pseudolus - komedie o chytrém otrokovi, který pomůže svému pánovi získat milovanou dívku ze spárů starého kuplíře.

8 2. období klasické (zlatý věk) – latinská literatura byla na úrovni literatury řecké
Cicero řečník, advokát, politik, prozaik jeden z nejvzdělanějších mužů starověku jeho sloh = norma klasické latiny Suum cuique. Každému, co jeho jest. Stultitia excusationem non habet. Hloupost nemá omluvy. *

9 Mladý Cicero čte knihu. Jedna z dochovaných fresek z Medicejského paláce v Miláně.

10 Gaius Iulius Caesar skvělý vojevůdce, politik v roce 49 př. n. l. zahájil v Římě občanskou válku: „ Alea iacta est.“ Zápisky o válce galské - o bojích s Kelty, ale i o jejich životě a zvycích *

11 Smrt Caesara od Vincenza Camucciniho

12 Poezie: Vergilius usiloval o povznesení Říma a návrat k uznávaným ctnostem (byl literárním mluvčím Augusta) Augustus podporoval umělce, zejména literáty, kteří vyslovovali jeho myšlenky, nápomocni mu byli bohatí přátelé (Gaius Cilnius Maecenas)

13 Zpěvy pastýřské (Bukolika)
deset kratších básní vyobrazují idylickou přírodu, pastýře a jejich vztah k lásce a poezii alegorická rovina sbírky = zachycení společnosti bez válek, společnosti žijící v blahobytu Zpěvy rolnické (Georgika) - didaktická báseň (složená ze čtyř knih veršů) oslavující venkovský způsob života - podpora a vyzdvižení práce rolníků

14 Aeneis epos (12 knih obsahuje téměř veršů) hlavní hrdina Aeneas (praotec Římanů) od Aenea odvozovali svůj původ římští císaři *

15 Aeneas prchá z hořící Tróje (Federico Barocci, 1598)

16 Aeneovo putování Po pádu Troje hledá hrdina Aeneas novou vlast. Po strastiplné plavbě, plné nástrah bohyně Junony (vzplane láskou ke kartaginské královně Didoně, musí sestoupit do podsvětí, kde spatří budoucí slavné Římany, mezi nimi Augusta),nakonec šťastně přistane nedaleko ústí řeky Tiber. Po vítězství nad králem Turnem získává ruku Lavinie, dcery krále Latina, a zakládá město, z něhož povstali zakladatelé Říma.

17 Krásná Dido a její nešťastná láska k Aeneovi byla údajně příčinou nenávisti mezi Kartágem a Římem.

18 Ukázka z Aeneidy: „Jiní ať kovové sochy, jak živoucí, jemněji tvoří – budiž! – i z mramoru tvář, jak mluvící, dovedou vyvést, jiní ať řeční lépe a oběh nebeských těles umějí zobrazit hůlkou a určit východy hvězdné – ty však, Římane, hleď, bys mocí národům vládl, to bude umění tvé, dát pokoj světu a právo, laskav k poddaným být, však odbojné rozdrtit válkou…“ Překlad Otmar Vaňorný

19 Kdo je hlavním hrdinou Aeneidy? Odkud hlavní hrdina pocházel?
Otázky k Aeneidě: Co je to epos? Kdo je hlavním hrdinou Aeneidy? Odkud hlavní hrdina pocházel? Kam hlavní hrdina nakonec doplul a co vykonal? Jak toto dílo vyznívá? Kterými slavnými literárními díly byl Vergilius inspirován? Kdo byl Otmar Vaňorný? *

20 Otmar VAŇORNÝ (12. listopadu 1860 Rychnov nad Kněžnou – 14. ledna 1947) byl klasický filolog, překladatel z latiny (Vergilia, Ovidia), řečtiny (prvý český překlad celého Homéra) a němčiny (Goetha).

21 Ovidius jeden z nejvýznamnějších autorů světové literatury
- bohatý, slavný, uznávaný, ale v roce 8. n. l. poslán do vyhnanství na pobřeží Černého moře, vyhnanství nesl velice těžce, celý zbytek života usiloval o návrat do Říma, ale to mu nebylo umožněno

22 parodie didaktické literatury
Umění milovat parodie didaktické literatury veršované dílo (tři části, více než veršů) rady mužům i ženám, jakým způsobem mohou získat a udržet si přízeň druhého pohlaví vtip, nadsázka Umění milovat (1644)

23 Listy heroin (Listy lásky)
heroina = hrdinka fiktivní milostné dopisy, které píší mytické hrdinky svým manželům a milencům Žalozpěvy (Tristia) vznikly ve vyhnanství zachycují autorovo trápení z nuceného pobytu v cizí zemi

24 Ilustrace k Proměnám z roku 1632
Proměny epické básnické dílo 250 řeckých a římských bájí spojených motivem proměny (člověk se mění v neživou věc a naopak) Ilustrace k Proměnám z roku 1632 Současné vydání knihy

25 Filemon a Baukis (Adam Elsheimer, 1608)

26 Pygmalión G. B. Shaw

27 Daidalos a Ikaros Charles Paul Landon, 1799 Frederick Leighton,1869

28 Kontrolní otázky: Co víte o Ovidiově životě? Které Ovidiovo dílo můžeme chápat jako parodii didaktické literatury? Co znamená název Listy heroin? Komu mohla psát dopis Penelope? Komu Helena? Co znamená pojem epika? Které Ovidiovo dílo je epické? Vysvětlete pojem žalozpěv. Uveďte několik bájí z Proměn? O čem jednotlivé příběhy vyprávějí? Kdo byl G. B. Shaw? *

29 Horatius autor lyrické poezie Ódy – návaznost na řeckou lyriku
zachycení krás přírody i různých událostí v životě člověka oslava císaře i vlasti slovo óda se stává literárním pojmem Citáty: „Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho schází.“ „Jak jednou vypustíš slovo, už nikdy ho nevezmeš nazpět.“ „Hlupáka se neptej, poví sám.“ „Na vše existuje způsob, ale vše má svoje hranice.“

30 3. období postklasické (stříbrný věk)
Martialis ( n. l.) tvůrce epigramu Citát: „Platon definoval člověka jako tvora dvounohého, neopeřeného. Tato definice se všem líbila. A tu vzal Diogenes kohouta, oškubal ho, přinesl do Akademie a prohlásil: Hle, tu je Platonův člověk!“

31 Seneca filozof, básník, dramatik, vychovatel a rádce císaře Nerona
představitel stoicismu (O duševním klidu; O laskavosti) tragédie z řecké mytologie, určeny k předčítání v aristokratických domech Phaedra - příběh ženy, která se zamilovala do nevlastního syna Citáty: „Použijte častěji uší než jazyka.“ „Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak, jako bychom ho měli nekonečně mnoho.“ „Stát se dobrým člověkem je umění.“ * Nero

32 Tacitus politik, největší římský historik Letopisy, Dějiny
zachycení dění v 1. st. n. l. Germánie - popis života a kultury germánských kmenů, zprávy o našem území Citáty: „Vzácná je šťastná doba, kdy můžeš cítit, co chceš, a mluvit, co cítíš.“ „Čím horší je stát, tím více má zákonů.“

33 Petronius (Gaius Petronius Arbiter ) satirik a spisovatel
působil jako „rozhodčí ve věcech vkusu“ na Neronově dvoře Satiricon – první antický román propuštěný otrok Encolpius popisuje dění kolem sebe obraz úpadku římského císařství ironie, karikatura dochovaly se pouze zlomky (nejdelší ucelená část Hostina u Trimalchiona)

34 V roce 1969 natočil slavný italský režisér Federico Fellini film Satyricon

35 Henryk Sienkiewicz

36 Jerzy Kawalerowicz – Quo Vadis, 2001

37 4. období úpadkové Antonius Marcus Aurelius
římský císař, filozof na trůně v době markomanských válek ( ) velel římským legiím Hovory k sobě filozofické přemítání v duchu stoicismu „Všichni lidé jsou spolu příbuzní, ne sice podle krve, ale rozumem, neboť rozum každého je součástí rozumu vesmírného. Z tohoto příbuzenstva vyplývá lidem povinnost chovat se k sobě vlídně a přátelsky.“ *

38 Aquincum (dnešní Budapešť) bylo jedním z míst, kde Marcus Aurelius tvořil Hovory k sobě

39 Římská literatura Seznam použitých pramenů:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol, Didaktis, Brno 2008 Polášková , Taťána: Literatura: přehled středoškolského učiva, Třebíč 2006 Prokop, Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O. K. –Soft, Sokolov 2001 Sárközi, Radek: Elektronická učebnice literatury, Abeceda, o. s., Most Sochrová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1995 Soukal, Josef: Přehled dějin literatury 1, SPN, Praha 2006 l


Stáhnout ppt "Římská literatura Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google