Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analytika BW SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analytika BW SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices."— Transkript prezentace:

1 Analytika BW SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices

2 Přehled scénáře 1 Cíl Tento scénář popisuje, jak nakonfigurovat systém SAP NetWeaver BW pro analýzu dat ze SAP CRM. Výhody Analyzuje, integruje a distribuuje časové informace, které podporují rozhodování na všech úrovních. Poskytuje vám spolehlivé nástroje pro vytváření jednotlivých aplikací. Jsou pokryty toky klíčových procesů Výkaznictví pro následující oblasti SAP Best Practices for CRM Marketing (analýza tipů) Odbyt (včetně dat zakázek odběratelů z ERP) Servis Účel a výhody:

3 Přehled scénáře 2 Nutné jsou SAP NetWeaver BW SAP CRM 7.0 SAP ECC 6.0 Zahrnuté role podniku Podnikový uživatel zodpovědný za analýzu dat Požadované aplikace SAP: Za účelem podání přehledu scénáře prezentovaného v tomto dokumentu jsou hlavní výkazy popsány v následujících snímcích. Všechny zde uvedené výkazy jsou dostupné z role uživatele obchodního procesu v systému BW. Byl nakonfigurován výběr těchto podobných výkazů, aby mohl být zobrazen přímo v systému CRM.

4 Dotazy pro analytiku CRM Analýza marketingu CRM (analýza tipů) Ztracené tipy: Dotaz nabízí přehled počtu ztracených tipů za určité období a důvody (implementováno jako charakteristika navigace) ztráty těchto tipů. Používá se k analýze hlavních důvodů, kvůli nimž mohou být tipy ztraceny, se záměrem vyvinout nové strategie k překonání těchto slabin. Historické vyhodnocení: Výkaz se používá k analýze a srovnání tipů pro různé intervaly (např. srovnání různých čtvrtletí nebo roků), aby bylo vidět, jestli lze ve zpracování tipů pro tato období identifikovat obecné charakteristiky. Výkaznictví efektivnosti: Používá se k analýze efektivnosti, s níž jsou tipy kvalifikovány. Přechodem do odbytových organizací a k pracovníkům zodpovědným za tipy je možné posoudit,jak efektivně týmy pracují a identifikují oblasti ke zlepšení. Channel Mgmt.: Top-n ztracených tipů (aktuální rok): Dotaz poskytuje analýzu tipů ztracených manažery prodejních kanálů za posledních 12 měsíců. Manažeři prodejních kanálů mohou rovněž vidět tipy ztracené jejich odbytovými partnery. Analýza kanálů: Tento výkaz se používá k určení nejlepších kanálů, jimiž jsou kontaktováni obchodní partneři v kontextu marketingové kampaně. Po každé marketingové kampani může manažer tipů srovnat úspěšnost daného kanálu oproti ostatním.

5 Dotazy pro analytiku CRM Analýza kontaktního střediska pro zákazníky CRM (CIC) Interaktivní vyhodnocení skriptingu: Tento dotaz zobrazí počet, kolikrát byla v interaktivním skriptu zvolena odezva. Analýza prodeje CRM - analýza činností Intenzita péče o zákazníky (vlastník) 12M: Výkaz poskytuje podrobnosti o množství činností zpracovaných jejich vlastníkem a o času stráveném každou činností. Obsahuje jak celkovou dobu činnosti, tak i informaci o množství času, které pracovník strávil v přímém kontaktu s partnerem činnosti. Historie činnosti: Tento výkaz zobrazí počet činností vytvořených za posledních 12 měsíců. Analýza úspěšnosti/neúspěšnosti: Při sledování prodejního procesu potřebují vedoucí prodeje vědět, které podnikové činnosti byly úspěšné při dosahování vytyčeného cíle. Tento dotaz poskytuje jasný přehled o činnostech podniknutých v určitém časovém období se stavem nastaveným uživatelem, jako např. úspěšně dokončeno nebo neúspěšné, společně s důvodem tohoto stavu.

6 Dotazy pro analytiku CRM Analýza prodeje CRM - analýza příležitostí Analýza prodejních příležitostí na fázi: Vedoucí prodeje potřebují rychlý přehled o tom, které příležitosti v jejich oblasti jsou ve které fázi, aby zjistili potenciální problémy nebo zpoždění. Tento dotaz zobrazí příležitosti s možným zákazníkem a zodpovědným pracovníkem, takže vedoucí může okamžitě vidět, jestli např. příležitost je příliš dlouho v určité fázi, nebo jestli důležitý zákazník potřebuje více pozornosti. Prognóza objemu prodeje: Tento dotaz umožňuje vedoucím prodeje zobrazit očekávané objemy prodeje, které by měly být výsledkem příležitostí vytvořených pracovníky v jejich prodejních nebo servisních organizacích. Objemy prodeje se zobrazí jako celkové měsíční hodnoty. Analýza zisku/ztráty pro příležitosti: Aby mohli plánovat, na které zákazníky je třeba se zaměřit, nebo aby viděli, kde má vaše firma problémy s generováním prodeje, potřebují vedoucí prodeje analyzovat, které příležitosti vedou k zakázkám a které nejsou úspěšné. Tento dotaz vám proto poskytuje seznam příležitostí na pracovníka nebo prodejní organizaci s jejich stavem (získáno nebo ztraceno) a důvody tohoto stavu, nastavenými pracovníkem.

7 Dotazy pro analytiku CRM Analýza prodeje CRM – nabídky pro zakázky odběratelů Sledování nabídek: Dotaz poskytuje přehled všech nabízených položek pro určité časové období, zadavatele zakázky nebo prodejní organizaci. Uvede je podle jejich stavu. Míra úspěšnosti nabídky: Tento dotaz vám umožňuje monitorovat podíl nabídek, které byly změněny na zakázky odběratele. Uvádí nabídky podle oblasti prodeje a produktu a poskytuje hodnotu netto položek v nabídce i hodnotu netto položek zkopírovaných do zakázek odběratele. Základní informace o nabídce: Výkaz podává přehled všech otevřených nabídek za určité časové období. Nabídky se zobrazí podle zadavatele zakázky a oblasti prodeje. Informace v dotazu obsahují: Počet vytvořených položek Celkové množství za položky Hodnotu položek v nabídce Průměrnou hodnotu položky v nabídce Celkovou očekávanou hodnotu netto

8 Dotazy pro analytiku CRM Analýza prodeje CRM – zakázky odběratele (ERP) Přijaté zakázky: Tento dotaz zobrazí data přijatých zakázek pro určité zákazníky. Hodnoty zakázky a prodeje: Tento dotaz zobrazí hodnoty přijatých zakázek, vrácených dodávek, fakturované hodnoty a hodnoty dobropisů. Dodávky: Dotaz zobrazí data dodávky. Analýza prodeje CRM – management oblastí prodeje Tok navazující na nabídku celkem: Dotaz srovnává očekávané hodnoty příležitostí s objemy prodeje a ukazuje související marketingové informace a provedené činnosti. Dokončené činnosti: Tento dotaz zobrazí činnosti na oblast, prodejní organizaci, zodpovědného pracovníka nebo kampaň.

9 Dotazy pro analytiku CRM Analýza servisu CRM Počet reklamací služeb: Tento dotaz zobrazí pět hlavních důvodů reklamací souvisejících se servisem a počet reklamací. Podíl reklamací podle produktu: Tento dotaz zobrazí pět servisních produktů s nejvyšším podílem reklamací. Opožděný servis s nejzazším požadovaným datem: Dotaz zobrazí míru zpoždění servisních položek obsahující data požadovaná zákazníky. Data se zobrazí pro pět zákazníků s největším zpožděním. Zpožděný servis/hodnota zakázky: Tento dotaz ukáže procento zpožděných a plánovaných položek servisní zakázky, pro kterou zákazník požadoval termín, nebo pro kterou existuje kontrahovaná dohoda o úrovni servisu (SLA) s datem dokončení servisu. Zobrazí rovněž hodnotu brutto servisních zakázek.

10 Dotazy pro analytiku CRM Další dotazy: Další dotazy pro analytiku CRM můžete najít v online dokumentaci SAP (zvolte otevření hyperlinku z kontextového menu): http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/04/47a46e4e81ab4281bfb3bbd14825ca/frameset.htm

11 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Stáhnout ppt "Analytika BW SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices."

Podobné prezentace


Reklamy Google