Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj ekonomických teorií (VET) Marek Matějka Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Akademický rok 2008/2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj ekonomických teorií (VET) Marek Matějka Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Akademický rok 2008/2009."— Transkript prezentace:

1 Vývoj ekonomických teorií (VET) Marek Matějka Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Akademický rok 2008/2009

2 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 2 Starověké ekonomické myšlení Základní pojmy: Základní pojmy: –Oikonomikos – z řec. oikos, tj. dům a nomos, tj. zákon tedy nauka o domácím hospodaření, odtud později EKONOMIE –Meta hodos – z řec. „na cestě“, odtud později METODA –Ekonomické metody – cesty, jak správně hospodařit

3 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 3 Počátky ekonomického myšlení Řecko Prapůvodní zmínky o „ekonomickém myšlení“ se objevují v literárních dílech, nikoli samostatných Prapůvodní zmínky o „ekonomickém myšlení“ se objevují v literárních dílech, nikoli samostatných Starý zákon – uspořádání židovské společnosti (pospolitosti) Starý zákon – uspořádání židovské společnosti (pospolitosti) Chammurapiho zákoník Chammurapiho zákoník –král Starobabylónské říše, vládl v letech 1792-1750 př. n. l., šestý panovník Sumuabumovy dynastie v Babylónu. Autor Chammurapiho zákoníku.

4 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 4 Počátky ekonomického myšlení Řecko Zmínky o organizaci řecké společnosti už v díle Homérově – „Ilias“. Zmínky o organizaci řecké společnosti už v díle Homérově – „Ilias“. –Zdrojem bohatství – válka! Hésiodos – „Práce a dni“ Hésiodos – „Práce a dni“ Solon – „Ústava“ Solon – „Ústava“ Xenofon – „Oikonomikos“ Xenofon – „Oikonomikos“ –Majetkem je to, co je užitečné! –Obchod je s pozemky a zemědělskými produkty –Vzorem organizace je vojenská disciplína

5 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 5 Počátky ekonomického myšlení Řecko Platón (427 – 347 př.n.l.) Platón (427 – 347 př.n.l.) –„Ústava“ alias „Políteiá“ »Ideální stát (Polis) čtyři ctnosti: Moudrost (sofiá) vládců (filosofů) Moudrost (sofiá) vládců (filosofů) Statečnost (andreiá) strážců Statečnost (andreiá) strážců Uměřenost (sófrosyné) pracujících Uměřenost (sófrosyné) pracujících Spravedlnost (dikaiosyné) pro všechny občany (svobodné) Spravedlnost (dikaiosyné) pro všechny občany (svobodné) »Odmítá soukromé vlastnictví, čtyři základní třídy by měly být zbaveny starostí o majetek – příčinu rozepří »Pomyslné „majetkové rovnostářství“

6 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 6 Počátky ekonomického myšlení Řecko Ukázka z Platónovy Ústavy: Ukázka z Platónovy Ústavy: –„Zeptal jsem se: Kefale, ty jsi větší část svého vlastnictví nabyl dědictvím, nebo jsi naopak většinu získal a k dědictví ji připojil? Jakou část jsem připojil, Sókrate? …“ Jakou část jsem připojil, Sókrate? …“ »Platón, Ústava, Svoboda, Praha, 1993, str. 21, druhý odst.

7 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 7 Počátky ekonomického myšlení Řecko Aristoteles (384 – 322 př.n.l.) Aristoteles (384 – 322 př.n.l.) –„Politika“ + „Etika Níkomachova“ »Otrokáři versus otroci – přirozené dělení společnosti »Otrok – mluvící nástroj »Společný majetek nemůže být dobře spravován, proto je zastáncem soukromého vlastnictví »Ekonomika – naturální hospodářství, vytváří materiální hodnoty – akceptuje »Chrematistika – umění získávat majetek, tj. obchod a lichva – neakceptuje, pouze reflektuje

8 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 8 Počátky ekonomického myšlení Řecko Aristoteles odmítá obchod s penězi Aristoteles odmítá obchod s penězi Neužitečnost úvěrových vztahů – zabrzdění evropského ekonomického rozvoje až do středověku Neužitečnost úvěrových vztahů – zabrzdění evropského ekonomického rozvoje až do středověku Filosof se stal argumentační oporou pro středověké církevní autority Filosof se stal argumentační oporou pro středověké církevní autority

9 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 9 Počátky ekonomického myšlení Řím Vychází z řecké tradice Vychází z řecké tradice Základem pro rozvoj organizace státu a tím i ekonomie se stává systém římského práva Základem pro rozvoj organizace státu a tím i ekonomie se stává systém římského práva –„Superficies solo cedit“ (Co je pevně spojeno s půdou, patří vlastníkovi půdy) –„In dubio pro reo“ (V pochybnostech ve prospěch žalovaného) –„Factum lex, non sententiam notat“ (Zákon postihuje skutek, ne úmysl)

10 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 10 Počátky ekonomického myšlení Řím Římské právo je dodnes základem moderních právních systémů euroamerické civilizace včetně českého práva Římské právo je dodnes základem moderních právních systémů euroamerické civilizace včetně českého práva –Jaromír Kincl, Valentin Urfus, Římské právo, Panorama, 1990, Praha Na rozdíl od řeckého, je římské právo individualistické a deklaruje minimální omezení při nakládání s majetkem! Na rozdíl od řeckého, je římské právo individualistické a deklaruje minimální omezení při nakládání s majetkem!

11 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 11 Počátky ekonomického myšlení Řím Malá hospodářství přecházela do větších koncentrovaných celků tzv. latifundií Malá hospodářství přecházela do větších koncentrovaných celků tzv. latifundií Marcus Porcius Cato (234 – 149 př.n.l.) Marcus Porcius Cato (234 – 149 př.n.l.) –„De agricultura“ (O zemědělství) »Breviář jak: organizovat a vést domácnost organizovat a vést domácnost pracovat s otroky (tvrdé zacházení) pracovat s otroky (tvrdé zacházení) obdělávat půdu obdělávat půdu léčit domácí zvířata léčit domácí zvířata

12 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 12 Počátky ekonomického myšlení Řím Marcus Terentius Varro (116 – 27 př.n.l.) Marcus Terentius Varro (116 – 27 př.n.l.) –Rerum rusticarum libri III (Tři knihy o zemědělství) »Rozhovory o: obdělávání půdy obdělávání půdy chovu dobytka chovu dobytka drůbežářství drůbežářství včelařství včelařství »Upozorňuje ne neefektivní práci nemotivovaných otroků »Rozdělení nástrojů: mluvící (otroci) mluvící (otroci) vydávající nečlánkové zvuky (dobytek) vydávající nečlánkové zvuky (dobytek) němé (povozy apod.) němé (povozy apod.)

13 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 13 Počátky ekonomického myšlení Řím Tiberius Sempronius Gracchus (163 – 133 př.n.l.) Tiberius Sempronius Gracchus (163 – 133 př.n.l.) Gaius Semporius Gracchus (153 – 121 př.n.l.) Gaius Semporius Gracchus (153 – 121 př.n.l.) –tribuni lidu –navrhovali pozemkovou reformu »stanovení horní hranice vlastnictví půdy »zbylou půdy rozdělit mezi bezzemky »zakládání nových osad pro chudé (lůzu) –oba zavražděni

14 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 14 Středověké ekonomické myšlení Středověké ekonomické myšlení Rané křesťanství – všeobecná rovnost a chudoba Rané křesťanství – všeobecná rovnost a chudoba Svatý Augustin (340 – 430) Svatý Augustin (340 – 430) –Fyzická práce – ctnost –Vyhýbání se fyzické práci – lenost (smrtelný hřích) –Akcentuje zemědělskou činnost –Obchod není důstojným člověka

15 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 15 Středověké ekonomické myšlení Středověké ekonomické myšlení Svatý Tomáš Akvinský (1225 – 1274) Svatý Tomáš Akvinský (1225 – 1274) –„Summa theologicae“ »Propojení světské a církevní moci Římský císař podřízen papeži Římský císař podřízen papeži »Dělba práce na: nízkou (fyzickou) nízkou (fyzickou) vyvolenou (duševní) vyvolenou (duševní) »Obhajuje soukromé vlastnictví (ad Aristoteles) »Odsuzuje lichvu »Požaduje „spravedlivou cenu“ (iustum pretium)

16 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 16 Středověké ekonomické myšlení Středověké ekonomické myšlení Akvinský připouští i existenci obchodního zisku Akvinský připouští i existenci obchodního zisku Zisk (jeho výše) musí být v souladu se „slušností“ Zisk (jeho výše) musí být v souladu se „slušností“ Katolická církev peníze nepůjčovala, jejich půjčování přímo zakazovala s odkazem na Bibli (Mojžíš, Lukáš) Katolická církev peníze nepůjčovala, jejich půjčování přímo zakazovala s odkazem na Bibli (Mojžíš, Lukáš) Půjčovat peníze mohli pouze Židé, protože nesměli vlastnit půdu Půjčovat peníze mohli pouze Židé, protože nesměli vlastnit půdu Ale dle Starého zákona ani Židé nesměli půjčovat peníze za úplatu (úrok) jiným Židům Ale dle Starého zákona ani Židé nesměli půjčovat peníze za úplatu (úrok) jiným Židům

17 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 17 Středověké ekonomické myšlení „Jsou-li peníze neplodné, pak úrok je odměnou za čas, na který jsou peníze půjčeny. Čas je však dílem božím a náleží bohu, ergo dar boží nelze zpeněžovat!“ „Jsou-li peníze neplodné, pak úrok je odměnou za čas, na který jsou peníze půjčeny. Čas je však dílem božím a náleží bohu, ergo dar boží nelze zpeněžovat!“ Sv. Tomáš Akvinský, Summa theologicae Sv. Tomáš Akvinský, Summa theologicae Na dlouhou dobu argument nejvyšší platnosti – blokační charakter Na dlouhou dobu argument nejvyšší platnosti – blokační charakter

18 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 18 Středověké a raně novověké ekonomické myšlení Reformační hnutí uvnitř církve Reformační hnutí uvnitř církve –Martin Luther (1483 – 1546) –Jan Kalvín (1509 – 1564) Další významné osobnosti: Další významné osobnosti: –Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) –John Lock (1632 – 1704)

19 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 19 Středověké a raně novověké ekonomické myšlení Je velmi zřídka je možné nalézt ve světě lichváře, který zároveň není vyděračem propadlým závislosti na nezákonném a nečestném zisku.“ Je velmi zřídka je možné nalézt ve světě lichváře, který zároveň není vyděračem propadlým závislosti na nezákonném a nečestném zisku.“ „Městské rady, jedna po druhé, vyděšeny popularitou požadavků na potlačování lichvářů, se radily s universitami a duchovními o legitimitě úroku, a university stejně jako duchovní dávali podle chuti halasné, ale zmatené odpovědi.“ „Městské rady, jedna po druhé, vyděšeny popularitou požadavků na potlačování lichvářů, se radily s universitami a duchovními o legitimitě úroku, a university stejně jako duchovní dávali podle chuti halasné, ale zmatené odpovědi.“ Kalvín Kalvín (1509 – 1564) (1509 – 1564)

20 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 20 Středověké a raně novověké ekonomické myšlení „Ten, kdo si půdu přivlastňuje svojí prací, společné vlastnictví nezmenšuje, ale naopak ho zvětšuje.“ „Ten, kdo si půdu přivlastňuje svojí prací, společné vlastnictví nezmenšuje, ale naopak ho zvětšuje.“ „Soukromé vlastnictví není v rozporu s přirozeností, ale je k přirozenému právu přidáno lidskou racionalitou.“ „Soukromé vlastnictví není v rozporu s přirozeností, ale je k přirozenému právu přidáno lidskou racionalitou.“ John Locke John Locke (1632 – 1704) (1632 – 1704)

21 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 21 Novověké ekonomické myšlení Novověk přichází s rozumovým nahlížením společenské reality a odděluje ji od náboženství Novověk přichází s rozumovým nahlížením společenské reality a odděluje ji od náboženství Feudalismus již nepostačuje potřebám doby Feudalismus již nepostačuje potřebám doby Objevují se první náznaky kapitalismu Objevují se první náznaky kapitalismu Ekonomie se stává důležitým aspektem společenského života novověké Evropy Ekonomie se stává důležitým aspektem společenského života novověké Evropy

22 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 22 Novověké ekonomické myšlení Předklasická ekonomie: Předklasická ekonomie: –Zkoumá vztahy na základě obchodní činnosti –Politická ekonomie – národohospodářství – ekonomie –Feudalismus neodpovídal rozvoji společnosti a zejména bránil rozvoji výroby –Vznik a uznání obchodního kapitálu –Objevuje se manufaktura –Vzniká průmyslový kapitál –Ve feudalismu této fáze se objevuje monopol

23 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 23 Novověké ekonomické myšlení Předklasická ekonomie: Předklasická ekonomie: –Obchodní kapitalisté - Merkantilisté »Carolus Molinaeus (právník) »Jean Bodin, „Réponse aux Paradoxes de Malestroit“ (Odpověď na paradoxy pana Malestroita), 1569 Teorie prudkého cenového vzestupu v 16. stol. Teorie prudkého cenového vzestupu v 16. stol. –Velký objem drahých kovů v Evropě (kolonie) –Monopolní praktiky –Omezení produktů v zemi (export) –Luxusní spotřeba aristokracie –Znehodnocení peněz

24 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 24 Novověké ekonomické myšlení Merkantilismus – hlavní rysy: Merkantilismus – hlavní rysy: –Ochrana manufaktur –Vysoká dovozní cla –Rozvoj průmyslu –Podpora vývozu (mimo primárních surovin) –Minimalizace dovozu

25 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 25 Novověké ekonomické myšlení Merkantilismus vznikl v koloniálních velmocích: Merkantilismus vznikl v koloniálních velmocích: –Itálie –Španělsko –Portugalsko Kulminace: Kulminace: –Francie –Anglie

26 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 26 Novověké ekonomické myšlení Merkantilismus vznikl na konci 15. století (počátek novověku – objevení Ameriky K. Kolumbem v roce 1492 – začátek nové doby). Merkantilismus vznikl na konci 15. století (počátek novověku – objevení Ameriky K. Kolumbem v roce 1492 – začátek nové doby). V německy mluvících zemích (Rakousko, Německo) se často nazývá kameralistika. V německy mluvících zemích (Rakousko, Německo) se často nazývá kameralistika.

27 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 27 Novověké ekonomické myšlení Fáze merkantilismu: Fáze merkantilismu: –raný – peníze coby teorie peněžní bilance, tj. peníze jsou pokladem, nutno prezervovat v domovské zemi –pozdní – peníze coby teorie obchodní bilance, tj. peníze jsou kapitálem

28 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 28 Novověké ekonomické myšlení Stěžejním autorem předklasického období, merkantilistů byl: Stěžejním autorem předklasického období, merkantilistů byl: –Thomas Mun (1571 – 1641) »„ Bohatství Anglie v zahraničním obchodě, neboli bilance našeho zahraničního obchodu coby regulátora našeho bohatství.“ »Vyšlo posmrtně. »Mun byl londýnským obchodníkem, členem Východoindické společnosti

29 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 29 Novověké ekonomické myšlení Merkantilismus byl v porovnání se starověkou a středověkou „ekonomií“ orientován na empirickou verifikaci názorů, tj. z pohledu užitku, funkčnosti hospodářství, nikoli na Bibli coby argument nejvyšší platnosti. Merkantilismus byl v porovnání se starověkou a středověkou „ekonomií“ orientován na empirickou verifikaci názorů, tj. z pohledu užitku, funkčnosti hospodářství, nikoli na Bibli coby argument nejvyšší platnosti. Merkantilisté byli pojmenováni až Adamem Smithem. Merkantilisté byli pojmenováni až Adamem Smithem. –Merkur – bůh obchodu

30 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 30 Novověké ekonomické myšlení Významní merkantilisté: Významní merkantilisté: –Thomas Mun (1571 – 1641) –Antoine de Monchrétien (1575 – 1621) –Jean Baptiste Colbert (1619 – 1683)

31 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 31 Doporučená literatura k danému období J. Evan, Ekonomické myšlení Jana Kalvína o lichvě a úroku, Politická ekonomie, 2001, č.6, str. 852 - 867 J. Evan, Ekonomické myšlení Jana Kalvína o lichvě a úroku, Politická ekonomie, 2001, č.6, str. 852 - 867 T. Sedláček, Ekonomické myšlení Tomáše Akvinského, Politická ekonomie, 2001, č.3, str. 437 – 448 T. Sedláček, Ekonomické myšlení Tomáše Akvinského, Politická ekonomie, 2001, č.3, str. 437 – 448 Oba články jsou k dispozici v Národní knihovně ČR, studovna časopisů www.nkp.cz Oba články jsou k dispozici v Národní knihovně ČR, studovna časopisů www.nkp.cz www.nkp.cz

32 Marek Matějka, www.matejkam.webnode.cz 32 Doporučená literatura k danému období Platón, Ústava, Svoboda, Praha, 1993 Platón, Ústava, Svoboda, Praha, 1993 Jaromír Kincl, Valentin Urfus, Římské právo, Panorama, 1990, Praha Jaromír Kincl, Valentin Urfus, Římské právo, Panorama, 1990, Praha


Stáhnout ppt "Vývoj ekonomických teorií (VET) Marek Matějka Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Akademický rok 2008/2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google