Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin VRZALA. * 1. Obyvatelstvo * 2. Hospodářství, těžba * 3. Průmysl * 4. Zemědělství * 5. Doprava * 6. Hlavní oblasti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin VRZALA. * 1. Obyvatelstvo * 2. Hospodářství, těžba * 3. Průmysl * 4. Zemědělství * 5. Doprava * 6. Hlavní oblasti."— Transkript prezentace:

1 Martin VRZALA

2 * 1. Obyvatelstvo * 2. Hospodářství, těžba * 3. Průmysl * 4. Zemědělství * 5. Doprava * 6. Hlavní oblasti

3 * jeden z nejlidnatějších států Evropy * v 17. století 5. nejlidnatějším státem Evropy (měl např. dvojnásobný počet obyvatel než Velká Británie) * národnostně jednotný stát s převahou katolíků * Karol Wojtyla, papež Blahoslavený Jan Pavel II. Která významná církevní osobnost vzešla z Polska? Zdroj: Martin Vrzala, 2011

4 * za 2. světové války a po ní velké změny * zahynulo 6 mil. Poláků * 10 mil. bylo vystěhováno nebo odsunuto * po odsunu Němců přesídlilo z V na Z 4,5 mil. osob * mnoho Poláků žije v zahraničí (v současné době 6,5 milionu) * populace se vyznačuje podprůměrnými demografickými charakteristikami * relativně vyšší kojenecká úmrtnost a nižší střední délka života * poměrně vysoký podíl venkovského obyvatelstva * vysoká hustota zalidnění Zdroj: Martin Vrzala, 2011

5 * málo evropských států disponuje tak bohatými přírodními zdroji * kvalitní půda, lesy, velká naleziště nerostných surovin (bohaté Slezsko) * ekonomický vývoj však těmto předpokladům neodpovídá * po velkém hospodářském poklesu po r. 1989 nastává oživení Podle atlasu vyjmenuj přírodní zdroje Polska.

6 * velké nerostné bohatství * z evropských států těží Polsko nejvíce černého uhlí (Horní a Dolní Slezsko), mědi (Legnica), síry (na JV) a stříbra * významná těžba hnědého uhlí * pánev Turoszów – Bogatynia, Belchatów * zinku a kamenné soli (Wieliczka) Podle atlasu vyjmenuj nerostné suroviny Polska.

7 * v dobách vlády komunistů zaměřen příliš jednostranně na těžbu surovin pro export a na těžká odvětví * Belchatów * hutnictví – jeho význam klesá (Horní Slezsko) * strojírenství: osobní auta Fiat, lodě, zemědělské stroje * chemie, umělá hnojiva, kyselina sírová * spotřební průmysl Podle atlasu se pokus najít největší evropskou elektrárnu v Polsku.

8 * dobré přírodní podmínky (49 % orné půdy) * tradiční soukromý sektor (velká rozdrobenost půdy) * zaměstnává stále 30 % pracujících * hlavní plodinou jsou brambory ( 1. místo V Evropě) * obilí (evropský primát v produkci ovsa a žita), cukrovka * chov vepřů je na 2. místě v Evropě * vysoký je i stav skotu a zejména koní (nejvíce v Evropě) Zdroj: Martin Vrzala, 2011

9 * hustá dopravní síť je zastaralá * na 3. místě v Evropě podle délky silnic (třetina z nich však není zpevněná a pouze 300 km dálnic) * nízká je vybavenost zejména telefony * největšími přístavy jsou Štětín, Gdaňsk, Gdyně Zdroj: Martin Vrzala, 2011

10 * Pomořany * široký pobřežní pás (přímořská letoviska a přístavy) * centrem je městský komplex: Gdaňsk (loděnice) – Sopoty (lázně) – Gdyně (přístav * Velkopolsko * historická města (Hnězdno, Toruň) * textilní (Lodž – „polský Manchester“) a strojírenský průmysl (Poznaň – veletrhy) * Mazovsko * hl. centrum je Varšava (kultura, věda, dopravní uzel) * v Plocku je největší polská rafinerie (ropovod z Ruska)

11 * Slezsko * nejdůležitější průmyslová oblast (40 % průmyslové výroby země) * těžba černého uhlí a rud * energetika, hutě, strojírny * v konurbaci Katovice žije přes 3,5 mil. obyvatel * Malopolsko * těžba solí, síry a zemního plynu * Krakov je kulturněhistorickým centrem Polska * Čenstochová je náboženským centrem

12 Zdroj: Martin Vrzala, 2011

13 * Školní atlas světa. 3. vyd. Redaktor Jan Ptáček. Praha: Kartografie Praha, 2011, 1 atlas (176 s.). ISBN 978-807-3930- 745. * ANDĚL, Jiří a Roman MAREŠ. "Starý svět" Evropa: encyklopedický přehled zemí. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001, 292 s., [3] s. obr. příl. Země světa do kapsy, 1. ISBN 80-718-2115-2.


Stáhnout ppt "Martin VRZALA. * 1. Obyvatelstvo * 2. Hospodářství, těžba * 3. Průmysl * 4. Zemědělství * 5. Doprava * 6. Hlavní oblasti."

Podobné prezentace


Reklamy Google