Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od versailleského systému ke druhé světové válce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od versailleského systému ke druhé světové válce."— Transkript prezentace:

1 Od versailleského systému ke druhé světové válce

2 Hospodářské důsledky 1. světové války Demografický dopadDemografický dopad - z mobilizovaných 60 mil. mužů z evropských států padlo 8 mil. - z mobilizovaných 60 mil. mužů z evropských států padlo 8 mil. - ztráty na civilistech (bez Ruska) 11 mil. - ztráty na civilistech (bez Ruska) 11 mil. - ztráty Ruska (včetně obč.války) 26 mil. - ztráty Ruska (včetně obč.války) 26 mil. - epidemie chřipky 1918-19 15 mil. - epidemie chřipky 1918-19 15 mil. - + masakry Arménů, Židů, Poláků, Řeků - + masakry Arménů, Židů, Poláků, Řeků

3 Válečné škody ve světě Škody na majetku v Evropě 29,96 mld.USDŠkody na majetku v Evropě 29,96 mld.USD - z toho Francie a Belgie 17,00 mld.USD - z toho Francie a Belgie 17,00 mld.USD Přímé náklady na válku 260,00 mld.USDPřímé náklady na válku 260,00 mld.USD Důsledky: - zadluženost válčících státůDůsledky: - zadluženost válčících států - rozvrat měnových systémů - rozvrat měnových systémů - inflace - inflace

4 Geopolitické důsledky 1. SV Zánik 4 monarchií:Zánik 4 monarchií: - ruské (revoluce, nastolení tzv. diktatury proletariátu) - německé (vznik republiky) - turecké (vlastní Turecko – přechod k republikánskému zřízení; arabská území se mění v tzv. mandátní území) - habsburské – Československo, Rakousko, Maďarsko, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Rumunsko, Itálii a Polsko

5 Geopolitické důsledky 1. světové války

6 Versailleský mírový systém Mírové smlouvy:Mírové smlouvy: - versailleská v Německem - v Saint Germain s Rakouskem - v Trianonu s Maďarskem - v Neuilly s Bulharskem - v Sèvres s Tureckem (definitivně Lausanne)

7 Velká trojka na pařížské mírové konferenci

8 Podmínky mírové smlouvy s Německem Ztráty územní: - Alsasko-Lotrinsko, téměř celé západní Prusko a Poznaňsko, Hlučínsko; po plebiscitu Eupen a Malmedy, Severní Šlesvik, část Horního Slezska; Memel, Gdaňsk svobodným městemZtráty územní: - Alsasko-Lotrinsko, téměř celé západní Prusko a Poznaňsko, Hlučínsko; po plebiscitu Eupen a Malmedy, Severní Šlesvik, část Horního Slezska; Memel, Gdaňsk svobodným městem - všechny kolonie - všechny kolonie - Sársko na 15 let pod správu Společnosti národů (jeho uhelné doly Francii) - Sársko na 15 let pod správu Společnosti národů (jeho uhelné doly Francii)

9 Základní rysy hospodářského vývoje 1918-39 Zpomalení růstu populaceZpomalení růstu populace Přechod od válečné (řízené) ekonomiky k mírové (omezování státních zásahů do ekonomiky)Přechod od válečné (řízené) ekonomiky k mírové (omezování státních zásahů do ekonomiky) Technická rekonstrukce výrobního potenciálu (zejména elektrifikace, elektrospotřebiče, automobilismus, ropa – chemie). Index vyspělosti = strojírenství (úroveň, podíl ve struktuře průmyslové výroby)Technická rekonstrukce výrobního potenciálu (zejména elektrifikace, elektrospotřebiče, automobilismus, ropa – chemie). Index vyspělosti = strojírenství (úroveň, podíl ve struktuře průmyslové výroby) Objevy: syntetické vitamíny, penicilín benzín z uhlí, um. kaučuk, děrnoštítkové počítací stroje; později nylon, radar, tryskový motor, štěpné reakceObjevy: syntetické vitamíny, penicilín benzín z uhlí, um. kaučuk, děrnoštítkové počítací stroje; později nylon, radar, tryskový motor, štěpné reakce

10 Hospodářské cykly mezi světovými válkami 1920 – 1929 (poválečná recese, boom v USA, Velké Británii, Japonsku, jinde v Evropě inflace, poválečná deprese, od 1924 „zlatá léta“, rozvoj, mj. stabilizace měn (směnitelnost)1920 – 1929 (poválečná recese, boom v USA, Velké Británii, Japonsku, jinde v Evropě inflace, poválečná deprese, od 1924 „zlatá léta“, rozvoj, mj. stabilizace měn (směnitelnost) 1929 – 1937 (svět.hosp. krize, státní intervencionismus)1929 – 1937 (svět.hosp. krize, státní intervencionismus) 1937 - přerušen válkou (vzestup výroby vzhledem k všeobecnému zbrojení)1937 - přerušen válkou (vzestup výroby vzhledem k všeobecnému zbrojení)

11 „Černý pátek“ na burze v New Yorku 25. 10. 1929

12 Charakter světové hospodářské krize Mimořádná hloubka a délkaMimořádná hloubka a délka dlouhá fáze oživování výrobydlouhá fáze oživování výroby absence konjunktury v některých zemíchabsence konjunktury v některých zemích všeobecná (zasáhla průmysl, zemědělství, peněžnictví)všeobecná (zasáhla průmysl, zemědělství, peněžnictví) téměř ustal mezinárodní pohyb kapitálu, nedostatek úvěru, neplacení dluhůtéměř ustal mezinárodní pohyb kapitálu, nedostatek úvěru, neplacení dluhů

13 Příčiny krize Agrární nadprodukceAgrární nadprodukce Světový obchod expanduje pomaleji než světová průmyslová produkceSvětový obchod expanduje pomaleji než světová průmyslová produkce Racionalizace a nízké mzdy drží úroveň spotřeby nízkoRacionalizace a nízké mzdy drží úroveň spotřeby nízko Nevypočitatelný pohyb zlata a kapitáluNevypočitatelný pohyb zlata a kapitálu Nejasnosti v řešení reparací a vál. DluhůNejasnosti v řešení reparací a vál. Dluhů Neexistence vedoucí hospodářské mocnostiNeexistence vedoucí hospodářské mocnosti

14 Protikrizová opatření Celní protekcionismusCelní protekcionismus státní regulace vnitřního trhu a zahraničního obchodustátní regulace vnitřního trhu a zahraničního obchodu zavádění clearingu, exportních prémií, kontingentizacezavádění clearingu, exportních prémií, kontingentizace devalvace měndevalvace měn státní intervencionismus (J. M. Keynes)státní intervencionismus (J. M. Keynes) řízené hospodářství (zejména ve fašistických státech)řízené hospodářství (zejména ve fašistických státech)

15 Důsledky krize Návrat k liberalismu nemožnýNávrat k liberalismu nemožný Krach množství bank a prům. podnikůKrach množství bank a prům. podniků Masová nezaměstnanostMasová nezaměstnanost Pád cen agrárních produktůPád cen agrárních produktů Státní intervencionismusStátní intervencionismus

16 Vznik měnových bloků librový a dolarový (devalvované měny)librový a dolarový (devalvované měny) - librový: většina zemí impéria, státy Skandinávie, Portugalsko, Řecko, některé země v Latinské Americe (v Londýně ukládaly rezervy, vzájemný obchod v librách = Londýn zůstal svět. fin. centrem) Zlatý (frank a tzv. zlatý blok)Zlatý (frank a tzv. zlatý blok) Clearingový (ve střední Evropě)Clearingový (ve střední Evropě)

17 Hospodářská politika USA 1918-29 Změny v postavení USA ve světě (vedoucí místo, z dlužníka věřitel, vzestup vývozu kapitálu)Změny v postavení USA ve světě (vedoucí místo, z dlužníka věřitel, vzestup vývozu kapitálu) Formování konzumní společnosti (investiční vlna, vědecké řízení práce, standardizace, typizace)Formování konzumní společnosti (investiční vlna, vědecké řízení práce, standardizace, typizace) Rozporný vývoj průmyslu a zemědělství (růst podílu strojírenství, průmysl automobilový, elektrotechnický, chemický, letecký, mechanizace zemědělství – příznaky stagnace pro „cenové nůžky“)Rozporný vývoj průmyslu a zemědělství (růst podílu strojírenství, průmysl automobilový, elektrotechnický, chemický, letecký, mechanizace zemědělství – příznaky stagnace pro „cenové nůžky“)

18 Hospodářská politika USA 1929-41 New Deal jako východisko z krize za administrativy F. D. Roosevelta (od poč. 1933)New Deal jako východisko z krize za administrativy F. D. Roosevelta (od poč. 1933) Znaky:Znaky: - státní dozor nad bankovnictvím - devalvace dolaru o 41 % a ústup od zlata (1934) - devalvace dolaru o 41 % a ústup od zlata (1934) - Agricultural Adjustement Act (prémie za redukci výroby) - Agricultural Adjustement Act (prémie za redukci výroby) - National Industrial Recovery Act („kodexy čestné konkurence“ – v podstatě kartely) - National Industrial Recovery Act („kodexy čestné konkurence“ – v podstatě kartely) - „kodexy práce“ (min.mzda, prac.týden, kolekt.smlouvy) - systém veřejných prací - systém veřejných prací 1935-6 zásah Nejvyššího soudu, část opatření zrušena, admin. Nástroje pro státní hospodářskou politiku zůstaly zachovány1935-6 zásah Nejvyššího soudu, část opatření zrušena, admin. Nástroje pro státní hospodářskou politiku zůstaly zachovány

19 Vyhlášení programu „New Deal“ F. D. Rooseveltem 4. 3. 1933

20 Hospodářský vývoj Velké Británie 1918-29 Ztráta pozice 1.svět.vývozce, ALE největší evropský vývozce kapitálu (povál. inflace oslabila libru)Ztráta pozice 1.svět.vývozce, ALE největší evropský vývozce kapitálu (povál. inflace oslabila libru) Největší: koloniální říše, dovozce, loďstvo, pojišťovací službyNejvětší: koloniální říše, dovozce, loďstvo, pojišťovací služby Ochranářská politika (v modernizaci zaostává za USA a Německem, ziskovější vývoz kapitálu)Ochranářská politika (v modernizaci zaostává za USA a Německem, ziskovější vývoz kapitálu) Obnovení předválečné parity libry 1926 (dopad na export)Obnovení předválečné parity libry 1926 (dopad na export)

21 Hospodářský vývoj Velké Británie 1929-38 Dopad světové hospodářské krize:Dopad světové hospodářské krize: - zrušení zlatého standardu libry v září 1931 (poté pokles její hodnoty o 40%) - zrušení zlatého standardu libry v září 1931 (poté pokles její hodnoty o 40%) - nástup protekcionismu (ottawská dohoda 1932 – imperiální celní preferenční systém) - nástup protekcionismu (ottawská dohoda 1932 – imperiální celní preferenční systém) - státní intervencionismus (např. obnova lodního parku) - státní intervencionismus (např. obnova lodního parku) 1936-7 překonání krize, zbrojení1936-7 překonání krize, zbrojení

22 Hospodářský vývoj Francie 1918-32 Důsledky války: ztráta věřitelského postavení ve světě, NAOPAK zadlužena, inflace, zpustošení severovýchodních oblastíDůsledky války: ztráta věřitelského postavení ve světě, NAOPAK zadlužena, inflace, zpustošení severovýchodních oblastí Zisky nekryly ztráty (Alsasko-Lotrinsko, sárské uhelné doly na 15 let, německé reparace)Zisky nekryly ztráty (Alsasko-Lotrinsko, sárské uhelné doly na 15 let, německé reparace) Ochranářská politika – rozvoj těžkého průmysluOchranářská politika – rozvoj těžkého průmyslu Vývoj měny – přechod k zlatému standardu 1928Vývoj měny – přechod k zlatému standardu 1928

23 Hospodářský vývoj Francie 1932- 39 Opožděný nástup krize (1932) pro výstavbu opevnění a měnové rezervyOpožděný nástup krize (1932) pro výstavbu opevnění a měnové rezervy Pokus vlády Lidové fronty (1936) o aplikaci New Dealu, neúspěch, devalvace franku, postátnění železnic, leteckého a částečně zbrojního průmysluPokus vlády Lidové fronty (1936) o aplikaci New Dealu, neúspěch, devalvace franku, postátnění železnic, leteckého a částečně zbrojního průmyslu Únik kapitálu, pokles investiční činnostiÚnik kapitálu, pokles investiční činnosti Společnost v politické kriziSpolečnost v politické krizi

24 Hospodářský vývoj Německa 1918-33 Ztráty (území, zbrojní materiál, vál. loďstvo, část obchodního, želez. materiál aj.)Ztráty (území, zbrojní materiál, vál. loďstvo, část obchodního, želez. materiál aj.) Reparační platby (132 miliard zlatých marek)Reparační platby (132 miliard zlatých marek) Rúrská krize 1923 (francouzská okupace Porúří), politika pasivní rezistence, hyperinflaceRúrská krize 1923 (francouzská okupace Porúří), politika pasivní rezistence, hyperinflace Dawesův plán 1924, cíl stabilizace něm. Hospodářství, úprava reparačních plateb, mezinárodní kontrola, 1924 „zlatá“ marka (květen 1930 Youngův plán, další snížení reparací)Dawesův plán 1924, cíl stabilizace něm. Hospodářství, úprava reparačních plateb, mezinárodní kontrola, 1924 „zlatá“ marka (květen 1930 Youngův plán, další snížení reparací) Příliv zahraničního (hlavně z USA) kapitálu, modernizace průmyslové výrobyPříliv zahraničního (hlavně z USA) kapitálu, modernizace průmyslové výroby Koncem 20.let – nejsilnější průmysl v EvropěKoncem 20.let – nejsilnější průmysl v Evropě

25 Inflace v Německu 1923

26 Adolf Hitler 1923-5

27 Hospodářský vývoj Německa 1933-39 Dopad krize zvlášť těžký (stahování půjček), sociální a politické důsledkyDopad krize zvlášť těžký (stahování půjček), sociální a politické důsledky leden 1933 A. Hitler říšským kancléřem, počátek NS- diktaturyleden 1933 A. Hitler říšským kancléřem, počátek NS- diktatury militarizace země, řízené hospodářství (nucená kartelizace 1933, likvidace malých a.s., nové nejméně s 500 000 marek; v zemědělství tzv. dědičné dvory (statky od 7,5-125 ha nedělitelné)militarizace země, řízené hospodářství (nucená kartelizace 1933, likvidace malých a.s., nové nejméně s 500 000 marek; v zemědělství tzv. dědičné dvory (statky od 7,5-125 ha nedělitelné) autarkie, „velký hospodářský prostor“, zbrojní konjunkturaautarkie, „velký hospodářský prostor“, zbrojní konjunktura „Nový plán“„Nový plán“ „čtyřletka“ (od 1936)„čtyřletka“ (od 1936) Expanze (březen 1938 Rakousko, září 1938 Mnichov, 15. 3. 1939 zánik ČSR, 1. 9. 1939 válka proti Polsku – počátek 2. SVExpanze (březen 1938 Rakousko, září 1938 Mnichov, 15. 3. 1939 zánik ČSR, 1. 9. 1939 válka proti Polsku – počátek 2. SV

28 Nezaměstnanost v Německu Berlín 1932)

29 Nástup nacismu v Německu 1933

30 Bojkot židovských obchodů v Německu „Křištálová noc“ 9.-10.11. 1938

31 Zbrojení v Německu 1936

32 Etapy vývoje sovětské ekonomiky Přechodné transformační obdobíPřechodné transformační období - první opatření (dekret o půdě, dělnická kontrola, znárodňování - první opatření (dekret o půdě, dělnická kontrola, znárodňování - válečný komunismus - válečný komunismus - Nová ekonomická politika - Nová ekonomická politika Výstavba socialismuVýstavba socialismu - první pětiletý plán (likvidace kulaků, kolektivizace zemědělství, výstavba těžkého průmyslu) - první pětiletý plán (likvidace kulaků, kolektivizace zemědělství, výstavba těžkého průmyslu) - druhý pětiletý plán (výstavba prům. komplexů na Urale a na Sibiři) - druhý pětiletý plán (výstavba prům. komplexů na Urale a na Sibiři) - třetí pětiletý plán (výstavba zbrojního průmyslu) - třetí pětiletý plán (výstavba zbrojního průmyslu)

33 Moskva 1919 - přehlídka

34 Založení Komunistické internacionály (1919)

35 Propagace 1.5LP v SSSR

36 Lubljanka v Moskvě

37 Solovecké ostrovy

38 Schody na Soloveckých ostrovech

39 Vznik a průběh 2. světové války Krize versailleského systémuKrize versailleského systému -expanzionismus Japonska, Itálie a Německa 1931, Japonsko v Mandžusku – první ohnisko války (od 1937 válka v Číně)1931, Japonsko v Mandžusku – první ohnisko války (od 1937 válka v Číně) 1935-6, útok Itálie na Habeš (Etiopii)1935-6, útok Itálie na Habeš (Etiopii) 1936-9, občanská válka ve Španělsku (angažovanost Itálie a Německa)1936-9, občanská válka ve Španělsku (angažovanost Itálie a Německa) Březen 1938, anšlus RakouskaBřezen 1938, anšlus Rakouska 1. 9. 1939 útok Německa na Polsko, počátek 2. SV1. 9. 1939 útok Německa na Polsko, počátek 2. SV Fáze válkyFáze války -Severní (Dánsko, Norsko) a západní (Nizozemí, Lucembursko, Belgie, Francie) tažení Německa a letecká bitva o Anglii (1940) -Jaro 1941 - balkánské tažení (Řecko, Jugoslávie) -22.. 1941 – útok na Sovětský svaz -7. 11. 1941 – útok Japonska na USA (Pearl Harbor) -Vznik spojenecké koalice (Velká trojka) -Zima 1941-2 porážka pod Moskvou (blesková válka se mění v poziční) -1943 Stalingrad, vylodění spojenců v Itálii – obrat -Červen 1944 vylodění ve Francii (Normandie) -Květen 1945 kapitulace Německa -Hirošima, Nagasaki, 2. 9. 1945 kapitulace Japonska

40 Porážka Polska

41 Německým letectvem zničený Rotterdam a Coventry (1940)

42 Tažení do SSSR: první dny, obrana Moskvy, vítězství ve Stalingradu

43 Japonský útok na Pearl Harbor 7. 12. 1941

44

45 Oradour-sur-Glane 10. 6. 1944 Drážďany po bombardování v noci z 13. na 14. 2. 1945

46 Vylodění v Normandii 6. 6. 1944 Setkání spojeneckých vojsk na Labi v Torgau 25. 4. 1945 Dobytí Berlína 2.. 1945

47 Pokusný jaderný výbuch v Novém Mexiku Hirošina

48 Válečná ekonomika Německa Připravenost ekonomiky na válku 1939Připravenost ekonomiky na válku 1939 Hospodářská exploatace obsazeného území a výstavba „velkoprostorového hospodářství“ (autarkie na účet porobených národů)Hospodářská exploatace obsazeného území a výstavba „velkoprostorového hospodářství“ (autarkie na účet porobených národů) - majetkové změny ve prospěch německých subjektů („arizace“) Od porážky pod Moskvou do poloviny 1944 – mobilizace všech dostupných výrobních kapacit a pracovních sil („totální mobilizace“ pro válku)Od porážky pod Moskvou do poloviny 1944 – mobilizace všech dostupných výrobních kapacit a pracovních sil („totální mobilizace“ pro válku) - nucená práce zahraničních dělníků v Německu - práce vězňů koncentračních táborů Od podzimu 1944 ekonomický rozkladOd podzimu 1944 ekonomický rozklad

49 „Konečné řešení“ židovské otázky

50 Koncentrační tábor Osvětim

51 Vyhlášení „totální války“ 18. 2. 1943 Rozbombardovaný Stuttgart

52 Přesun továren do pozdemí Vývoj raket (V 2)

53 Charakteristika válečné ekonomiky - Velká Británie Po útoku na Francii reorganizace státní hospodářské správy (přechod z civilní na voj.výrobu;dovoz surovin; výživa; prac.síly pro průmysl; systém financování války)Po útoku na Francii reorganizace státní hospodářské správy (přechod z civilní na voj.výrobu;dovoz surovin; výživa; prac.síly pro průmysl; systém financování války) význam zajištěnosti námořních cestvýznam zajištěnosti námořních cest dodávky z USAdodávky z USA - březen 1941 zákon o půjčce a pronájmu (dodávky za cca 30 mld. USD)

54 Charakteristika válečné ekonomiky - USA Válečná konjunkturaVálečná konjunktura stát jako investor ve válečném průmyslustát jako investor ve válečném průmyslu výbor pro záležitosti válečné mobilizace (koordinace vládních a nevládních agentur)výbor pro záležitosti válečné mobilizace (koordinace vládních a nevládních agentur) zákon o půjčce a pronájmu (dodávky celkem za cca 47 mld. USD)zákon o půjčce a pronájmu (dodávky celkem za cca 47 mld. USD) přesun světového finančního centra z Londýna do Washingtonupřesun světového finančního centra z Londýna do Washingtonu

55 Charakteristika válečné ekonomiky - SSSR Státní dirigismus (Státní výbor obrany)Státní dirigismus (Státní výbor obrany) systém plánování (mobilizační NH plán)systém plánování (mobilizační NH plán) přesun výrobních kapacit (Ural, stř.Asie, Kazachstán, západní Sibiř)přesun výrobních kapacit (Ural, stř.Asie, Kazachstán, západní Sibiř) financování vojenských výdajůfinancování vojenských výdajů dodávky z USA (červenec 1942 dohoda, podle zák. o půjčce a pronájmu zboží za cca 10 mld. USD)dodávky z USA (červenec 1942 dohoda, podle zák. o půjčce a pronájmu zboží za cca 10 mld. USD) důsledek války, hosp. zpoždění cca 10 letdůsledek války, hosp. zpoždění cca 10 let


Stáhnout ppt "Od versailleského systému ke druhé světové válce."

Podobné prezentace


Reklamy Google