Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy dopisů korespondence Typy dopisů – osobní korespondence, blahopřejný, úřední Členění dopisů – poptávka, nabídka, objednávka, urgence, reklamace,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy dopisů korespondence Typy dopisů – osobní korespondence, blahopřejný, úřední Členění dopisů – poptávka, nabídka, objednávka, urgence, reklamace,"— Transkript prezentace:

1

2 Typy dopisů korespondence Typy dopisů – osobní korespondence, blahopřejný, úřední Členění dopisů – poptávka, nabídka, objednávka, urgence, reklamace, návěští Důvod písemnosti – zvýrazněným písmem, nezakončujeme interpunkcí Oslovení – vždy 5 pád, zakončený čárkou, (funkce, titul, příjmení) Úprava dopisů – s odvolacími údaji, soukromá korespondence. Vypracování textu- členění úvod, střed dopisu, pozdrav Závěr dopisu – pozdravem bez interpunkce Podpis – osobní dopis – vlastní podpis pisatele (obchodní dopis obsahuje jméno, příjmení a funkci) Příloha – stejnou formou jako důvod písemnosti (uvádíme pod funkci zleva)

3 Příprava textu dopisu Důvod písemnosti nezakončujeme interpunkcí, (zvýrazníme zesíleně, nebo podtrhneme). Vyjadřuje druh písemnosti např. poptávka po něčem, nabídka nebo objednávka služby či zboží. Úvod dopisu, zdvořilostní, oznamuje požadavek o čem bude písemnost. Seznamuje adresáta o našem zájmu spolupráce. Střed dopisu – přesná definice kde uvedeme potřeby, přehledně a srozumitelně bez zbytečného slovního vyjadřování. Věty volíme raději kratší, tím šetříme čas adresáta. Závěrem dopisu, upřesníme náš požadavek např. dovoz zboží a termín, či vlastní odběr. Pozdrav má být vždy zdvořilý a nevtíravý. Od pozdravu vynecháváme 4 řádky na podpis a razítko Jméno s příjmením pisatele u obchodního dopisu nesmí chybět. Pod jméno uvedeme zleva i funkci.

4 Psaní dat do obchodního dopisu Data v odvolacích údajích píšeme bez mezer v pořadí rok- měsíc- den. Při psaní dat používáme interpunkce tečky nebo pomlky např. 2013-10-16 16.10.201316-10-201213.10.1616-10-13 Vždy je měsíc uveden uprostřed Odvolací údaje vodorovné, nebo svislé v předtiscích mají písmo Ariel – vel. 8, data a otatní písemnost je doporučena s písmem Times New Roman 12 jako ostatní náležitosti dopisu V textu se psaní dat doporučuje vypsáním měsíce slovním vyjádřením, např. 16. listopadu 2013 Je-li uvedeno datum v odvolacím údaji, již jej do textu neuvádíme. Dbáme na přehlednost a srozumitelnost

5 Zkušební test 1.Důvod písemnosti vyjadřuje:2.Oslovení píšeme: a)Počet příloha)V prvním pádu b)Informaci o adresátovib) Nemusí být c)Heslovitý obsah dopisuc) V 5tém pádu 3.Text dopisu členíme:4.V záhlaví uvedeme: a)Nezáleží na členěnía)Telefon, IČ, DIČ b)Úvod, střed dopisu, závěrb)Adresu odesilatele c)Bez oslovení vyjádříme požadavekc)Adresu adresáta 5.Data v odvolacích údajích se píší:6.Obchodní dopisy píšeme: a)S mezeroua)Vel.12 Times New Roman /Courier b)Bez mezer s pomlkou nebo tečkoub) Nezáleží na druhu písma c)Nezáleží na postupuc) Arial, nebo které je na liště V každé otázce je jen jedna odpověď

6 Zaškrtněte spisovné věty pro obchodní dopis Test č. 2 a) Objednávkou č. 48/13 jsme objednali…6 a) Doufáme v kladné vyřízení reklamace b) Podle objednávky č. 48/13 jste měli dodat… b) Věříme v kladné vyřízení reklamace… 2.a) Uzeniny jsou baleny do fólie o velikosti…7. a)..uvítáme, zašlete-li nám aktuální ceník. b) …uzeniny se balí do fólie o velikosti… b)...byli bychom rádi, kdybyste nám zaslali 8. a) Obdrželi jsme od Vaší firmy upomínku… 3.a)...,že naší žádosti bude vyhověno… b) Obdrželi jsme Vaši upomínku… b)…,že naší žádosti vyhovíte… 9. a) Katalog i ceník jsme Vám zaslali již před.. 4.a) Částku uhradíme co nejrychleji… b) Katalog i ceník Vám naše firma zaslala již b) Částka bude uhrazena co nejrychleji… 10. a) Žádáme Vás o zaslání.. 5.a) Máme zájem o dodání… b) Žádáme Vás tímto také o zaslání… b) Měli bychom zájem o dodání…

7 Výsledek testu vyhodnocení Zkušební test :č. 1 jen jedna správná odpověď – hodnoceno za 2 body vyhodnocení 12 bodů = známkavýborný 8 - 11 bodů = chvalitebný 6 – 7 bodů = dobrý 4 - 6 bodů = dostatečný 2 body = nedostatečný Správné odpovědi: 1 c; 2 c; 3 b; 4 b; 5 b; 6 a Zkušební test: č. 2věty Odpověď hodnocena za 2 body Vyhodnoceno celkem 20 bodů = známka výborný 16 - 19 bodů = chvalitebný 12 – 15 bodů = dobrý 6 - 10 bodů = dostatečný 2 – 4 body= nedostatečný

8 Anotace - Druhy obchodní korespondence VY_52_INOVACE_A2_05; VY_52_INOVACE_A2_06 Literatura: [1]FLEISCHMANNOVÁ, E.; JONÁŠ, I.; KULDOVÁ, O. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. První vydání. Praha: Fortuna, 2005, 152 s. ISBN 80-7168-924-6. [2]SLAVÍČKOVÁ, M.; VALEŠOVÁ, I. a kol. Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky + sbírka úloh. 2. vydání. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání – oddělení Státní těsnopisný ústav, 2008, 27 s. ISBN 80-85118-87-4. [3]ŠTIKOVÁ, S. Písemná a elektronická komunikace 2. Uzavírání a plnění kupních smluv. 8. vydání. Plzeň: KORESPONDENT, 2007, 119 s.


Stáhnout ppt "Typy dopisů korespondence Typy dopisů – osobní korespondence, blahopřejný, úřední Členění dopisů – poptávka, nabídka, objednávka, urgence, reklamace,"

Podobné prezentace


Reklamy Google