Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy dopisů korespondence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy dopisů korespondence"— Transkript prezentace:

1

2 Typy dopisů korespondence
Typy dopisů – osobní korespondence, blahopřejný, úřední Členění dopisů – poptávka, nabídka, objednávka, urgence, reklamace, návěští Důvod písemnosti – zvýrazněným písmem, nezakončujeme interpunkcí Oslovení – vždy 5 pád, zakončený čárkou, (funkce, titul, příjmení) Úprava dopisů – s odvolacími údaji, soukromá korespondence. Vypracování textu- členění úvod , střed dopisu, pozdrav Závěr dopisu – pozdravem bez interpunkce Podpis – osobní dopis – vlastní podpis pisatele (obchodní dopis obsahuje jméno, příjmení a funkci) Příloha – stejnou formou jako důvod písemnosti (uvádíme pod funkci zleva)

3 Příprava textu dopisu Důvod písemnosti nezakončujeme interpunkcí, (zvýrazníme zesíleně, nebo podtrhneme). Vyjadřuje druh písemnosti např. poptávka po něčem, nabídka nebo objednávka služby či zboží. Úvod dopisu, zdvořilostní, oznamuje požadavek o čem bude písemnost. Seznamuje adresáta o našem zájmu spolupráce. Střed dopisu – přesná definice kde uvedeme potřeby, přehledně a srozumitelně bez zbytečného slovního vyjadřování. Věty volíme raději kratší, tím šetříme čas adresáta. Závěrem dopisu, upřesníme náš požadavek např. dovoz zboží a termín, či vlastní odběr. Pozdrav má být vždy zdvořilý a nevtíravý. Od pozdravu vynecháváme 4 řádky na podpis a razítko Jméno s příjmením pisatele u obchodního dopisu nesmí chybět. Pod jméno uvedeme zleva i funkci.

4 Psaní dat do obchodního dopisu
Data v odvolacích údajích píšeme bez mezer v pořadí rok- měsíc- den. Při psaní dat používáme interpunkce tečky nebo pomlky např Vždy je měsíc uveden uprostřed Odvolací údaje vodorovné, nebo svislé v předtiscích mají písmo Ariel – vel. 8, data a otatní písemnost je doporučena s písmem Times New Roman 12 jako ostatní náležitosti dopisu V textu se psaní dat doporučuje vypsáním měsíce slovním vyjádřením, např. 16. listopadu 2013 Je-li uvedeno datum v odvolacím údaji, již jej do textu neuvádíme. Dbáme na přehlednost a srozumitelnost

5 Zkušební test Důvod písemnosti vyjadřuje: 2. Oslovení píšeme:
Počet příloh a) V prvním pádu Informaci o adresátovi b) Nemusí být Heslovitý obsah dopisu c) V 5tém pádu Text dopisu členíme: 4. V záhlaví uvedeme: Nezáleží na členění a) Telefon, IČ, DIČ Úvod, střed dopisu, závěr b) Adresu odesilatele Bez oslovení vyjádříme požadavek c) Adresu adresáta 5. Data v odvolacích údajích se píší: 6. Obchodní dopisy píšeme: S mezerou a) Vel.12 Times New Roman /Courier Bez mezer s pomlkou nebo tečkou b) Nezáleží na druhu písma Nezáleží na postupu c) Arial, nebo které je na liště V každé otázce je jen jedna odpověď

6 Zaškrtněte spisovné věty pro obchodní dopis
Test č. 2 a) Objednávkou č. 48/13 jsme objednali… a) Doufáme v kladné vyřízení reklamace b) Podle objednávky č. 48/13 jste měli dodat… b) Věříme v kladné vyřízení reklamace… a) Uzeniny jsou baleny do fólie o velikosti… a) ..uvítáme, zašlete-li nám aktuální ceník. b) …uzeniny se balí do fólie o velikosti… b)...byli bychom rádi, kdybyste nám zaslali a) Obdrželi jsme od Vaší firmy upomínku… a) ...,že naší žádosti bude vyhověno… b) Obdrželi jsme Vaši upomínku… b)…,že naší žádosti vyhovíte… a) Katalog i ceník jsme Vám zaslali již před.. a) Částku uhradíme co nejrychleji… b) Katalog i ceník Vám naše firma zaslala již b) Částka bude uhrazena co nejrychleji… a) Žádáme Vás o zaslání .. a) Máme zájem o dodání… b) Žádáme Vás tímto také o zaslání… b) Měli bychom zájem o dodání…

7 Výsledek testu vyhodnocení
Zkušební test : č. 1 jen jedna správná odpověď – hodnoceno za 2 body vyhodnocení 12 bodů = známka výborný bodů = chvalitebný 6 – 7 bodů = dobrý bodů = dostatečný 2 body = nedostatečný Správné odpovědi: 1 c; 2 c; 3 b; 4 b; 5 b; 6 a Zkušební test: č. 2 věty Odpověď hodnocena za 2 body Vyhodnoceno celkem 20 bodů = známka výborný bodů = chvalitebný 12 – 15 bodů = dobrý bodů = dostatečný 2 – 4 body= nedostatečný

8 Anotace - Druhy obchodní korespondence
VY_52_INOVACE_A2_05; VY_52_INOVACE_A2_06 Literatura: [1] FLEISCHMANNOVÁ, E.; JONÁŠ, I.; KULDOVÁ, O. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. První vydání. Praha: Fortuna, 2005, 152 s. ISBN [2] SLAVÍČKOVÁ, M.; VALEŠOVÁ, I. a kol. Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky + sbírka úloh. 2. vydání. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání – oddělení Státní těsnopisný ústav, 2008, 27 s. ISBN [3] ŠTIKOVÁ, S. Písemná a elektronická komunikace 2. Uzavírání a plnění kupních smluv. 8. vydání. Plzeň: KORESPONDENT, 2007, 119 s.


Stáhnout ppt "Typy dopisů korespondence"

Podobné prezentace


Reklamy Google