Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějepis Starověk - Mezopotámie Pavel Šupka www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějepis Starověk - Mezopotámie Pavel Šupka www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 Dějepis Starověk - Mezopotámie Pavel Šupka www.zlinskedumy.cz

2 AnotaceMateriál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Starověká Mezopotámie AutorMgr. Pavel Šupka JazykČeský Očekávaný výstup26-41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 78-42-M/01 Technické lyceum 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78-42-M/01 Zdravotnické lyceum Speciální vzdělávací potřeby-žádné- Klíčová slovaSpolečné znaky, Mezopotámie, Perský záliv, zemědělství, Sumerové, Babylónie, Asýrie, Chammurappi, Sargon II., Nabukadnezar, Peršané, šedesátková soustava Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinovaný Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníStřední odborné vzdělávání Typická věková skupina15-19 let Vazby na ostatní materiályJe součástí dějepisu

3 Starověk – Mezopotámie  Proces vzniku států a společné znaky rozpad rodové společnosti vznik městských států sjednocování v centralizované říše příčiny vzniku státu: potřeba řídit a organizovat výrobní zemědělskou činnost (složité zavodňování ) obchod obrana před nepřáteli

4 Starověk – Mezopotámie  Proces vzniku států a společné znaky stát plní funkce hospodářské, organizační, politické, vojenské, kulturní. v čele státu je panovník s neomezenou mocí (despota), panovník = žijící bůh opora panovníka = vrstva kněží, vojáků a úředníků

5 Starověk – Mezopotámie  Proces vzniku států a společné znaky vznikají v povodí velkých toků = dostatek vláhy, teplo a úrodná půda (Nil, Eufrat a Tigris, Indus a Ganga, Chuang-che) symbolickým vlastníkem půdy je panovník, jinak však půda náleží vesnické občině vedle svobodných obyvatel existují nesvobodní – otroci, kteří jsou součástí rodiny – patriarchální ráz otroctví

6 Starověk – Mezopotámie oblast dnešního Iráku kolem řek Eufrat a Tigris, které ústí do Perského zálivu  Sumerové – první městské státy ve třetím tisíciletí př. n. l. Sumerové – vytvořili klínové písmo Epos o Gilgamešovi – nejstarší literární památka  akkadská říše (Sargon) – sjednotila sumerská města severní Asýrie (město Aššur, později Ninive) jižní Babylónie (město Babylón)

7 Starověk – Mezopotámie Mapa oblasti Mezopotámie

8 Starověk – Mezopotámie  Asyřané = pastevci, řemeslníci a velmi krutí bojovníci panovník Sargon II. (722 př.n.l.)dobyl Izrael a odvlekl obyvatele do Ninive Ninive – velkoměsto = velmi zdobené, podle plánu, široké ulice, parky, ZOO, vodovod dobytí Egypta poté se říše rozpadla

9 Starověk – Mezopotámie Největší rozmach Asýrie

10 Starověk – Mezopotámie  Babylónie – založena ve druhém tis. př. n. l. Chammurappi – nejstarší zákoník na světě: – dělí obyvatele země na 3 skupiny největší rozmach – novobabylónská říše v 7. století př. n. l. Nabukadnezar odvlekl zbylé Židy z Izraele do zajetí (zdroj – Bible) palác královny Semiramis = div světa stupňovitý chrám boha Marduka (zikkurat) 539 př. n. l. byla bez boje obsazena Persií

11 Starověk – Mezopotámie Babylónští panovníci

12 Starověk – Mezopotámie  Peršané jsou praotcové dnešních Íránců Kýros dobyl v 6. století př. n. l. většinu tehdy známého světa (od Malé Asie po Indii) perská říše: – svobodomyslná – multikulturní – spojená systémem královských silnic – poštovní spojení říši zničil Alexandr Makedonský

13 Starověk – Mezopotámie  Přínos mezopotamské civilizace v heslech: – první zemědělství (objev obilí, zavlažování, orba) – zpracování bronzu – vlnařství – plánovité stavitelství (cihly, malta, asfalt) – stupňovité zikkuraty – objev kola – klínové písmo – matematika = šedesátková soustava – první literatura na světě – kalendář – mnohobožství

14 Starověk – Mezopotámie Pluh z Babylónie Tabulka se záznamem pozorování Haleyovy komety

15 Starověk – Mezopotámie Zikkurat v Uru

16 Starověk – Mezopotámie Rekonstrukce Ištařiny brány

17 Starověk – Mezopotámie Soška kozlíka z UruPersepolis

18 Citace PHROOD. Lagash [online]. 2005 [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lagash.png?uselang=cs ZUNKIR. Assyrie general: In red : the assyrian heartland, with the main assyrian cities. In orange : the maximal extension of the Assyrian empire under the reign of Assurbanipal (668-627 BC) [online]. 2010 [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assyrie_general.PNG URKO DORRONSORO. Code Of Hammurabi [online]. 2011 [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Code_Of_Hammurabi.jpg ASSYRIO. Babylonianking: Babylonian/Assyrian king by Angus McBride [online]. 2010 [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babylonianking.svg GAVIN.COLLINS. Cuneiform tablet recording observation of Halley's Comet [online]. 2010 [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuneiform_tablet_recording_observation_ of_Halley%27s_Comet.JPG?uselang=cs

19 NEWMAN, Luke. C+B-Agriculture-Fig2-BabylonianPlough [online]. 2009 [cit. 2012- 12-06]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C%2BB-Agriculture-Fig2- BabylonianPlough.PNG WIKIWIKIYAROU. Ziggurat of ur [online]. 2006 [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ziggurat_of_ur.jpg HAHAHA. Pergamonmuseum Ishtartor 05 [online]. 2006 [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pergamonmuseum_Ishtartor_05.jpg JACK1956. Raminathicket2: Photograph taken by me February 2 2008 [online]. 2008 [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raminathicket2.jpg?uselang=cs PENTOCELO. Persepolis Reconstruction Apadana Chipiez [online]. 2006 [cit. 2012- 12-06]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Persepolis_Reconstruction_Apadana_Chipie z.jpg

20 PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku I. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 14-441-89. PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku II. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 14-441-89.


Stáhnout ppt "Dějepis Starověk - Mezopotámie Pavel Šupka www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google