Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny významných států a národů v Evropě I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny významných států a národů v Evropě I"— Transkript prezentace:

1 Dějiny významných států a národů v Evropě I
Západní Evropa

2 Úvod během celého následujícího období se ve vývoji jednotlivých národů a jejich států projevovalo především to, zda mohly navazovat na tradici římského impéria především tradici kulturní mnoho událostí přesahuje hranice jednotlivých států, či ovlivňují mnoho okolních zemí především jde o problémy papežství a zámořských objevů

3 Západní Evropa – Svatá říše římská
velkou roli v nástupnických bojích v Říši sehrál i český král Přemysl Otakar I. docílil dědičného královského titulu – Zlatá bula sicilská význam Říše díky neustálým sporům postupně upadá, čehož využívají okolní země – Francie a České království postavení Říše opět roste až po nástupu Lucemburků na říšský trůn

4 Zlatá bula Sicilská Zlatá bula sicilská (z lat. Bulla Aurea Siciliæ) je soubor tří navzájem provázaných listin, jejichž význam v dějinách českého státu procházel významnými proměnami. Přemyslu Otakarovi I. ji 26. září 1212 vydal v Basileji budoucí římský král Fridrich II. jako odměnu za podporu, již mu Přemysl poskytl v boji o říšskou královskou korunu. Název listiny, resp. listin, je odvozen od pečeti, která je k dokumentu přivěšena. Fridrich II. jako král Sicílie disponoval tehdy pouze pečetí tohoto království. Říšskými insigniemi a tím i říšským typářem Fridrich II. na své vlastně první cestě do říše ještě nedisponoval.

5 Západní Evropa – Francie
od 10. století vládne rod Kapetovců vymírají počátkem 14. století nastupuje rod Valois – do roku 1589 anglický král požaduje francouzskou korunu(byl po matce Kapetovec) => záminka k válce obě země chtějí ovládnout oblast Flander bohatá a rozvinutá oblasti z Anglie se do Flander vyváží vlna, která se zpracovává na sukno francouzský král chce pod svou vládou sjednotit všechny oblasti hovořící francouzsky

6 Západní Evropa – Stoletá válka
1337 – 1453 začíná útokem Anglie zpočátku velká anglická převaha 1346 – bitva u Kreščaku padl zde český král Jan Lucemburský jeho syn Karel byl vážně zraněn 1415 – bitva u Azencourtu drtivá porážka Francouzů Angličané dobývají Paříž anglický král se chce nechat korunovat francouzskou korunou

7 Západní Evropa – Johanka z Arku
venkovská dívka, údajně slyšela Boží hlas postavila se do čela francouzských vojsk podařilo se jí vyhnat Angličany ze země francouzský korunní princ se díky ní mohl nechat v Remeši korunovat na krále 1430 – zajata Angličany 1431 – odsouzena za čarodějnictví a upálena Johanka z Arku=Jana z Arku=Jeanne d‘Arc=Panna Orleánská prohlášena za svatou, později patronka Francie

8 Jana z Arku Jana z Arku též Johanka z Arku (francouzsky Jeanne d'Arc) přezdívaná Panna orléanská (La Pucelle d'Orléans), Panna Jana (Jeanne la Pucelle) či Dobrá Lotrinka (La bonne Lorraine) (6. ledna 1412 Domrémy-la-Pucelle – 30. května 1431 Rouen) byla francouzská hrdinka, která stanula v čele francouzských vojsk za stoleté války v boji proti Angličanům a posléze byla upálena za kacířství. Později byla po ospravedlnění prohlášena mučednicí, roku 1909 blahořečena a roku 1920 prohlášena za svatou. Je spolupatronkou Francie.

9 Západní Evropa – Stoletá válka
1453 – konec stoleté války Francie vítězí stává se evropskou velmocí Angličanům z jejich držav ve Francii zůstalo pouze město Calais

10 Západní Evropa – Anglie
od poloviny 12. století vládne rod Plantagenetů postupně získávají velké území ve Francii toto území pak postupně ztrácí král Jan Bezzemek, čímž oslabil svou moc toho využívá šlechta a v roce 1215 přinutila krále vydat Magnu Chartu Libertatum – Velkou listinu svobod vytvoření sboru 25 baronů, kteří měli povinnost dohlížet na dodržování zákonů ze strany krále a případně ho k tomu donutit základ parlamentního systému v Anglii Angličané rozšiřují území o Wales, na čas i o Skotsko a postupně dobývají Irsko

11 Magna charta libertatum
Magna charta libertatum, nebo také Velká listina práv a svobod, je anglický právní dokument původně vydaný roku Omezoval některé panovníkovy pravomoci, vyžadoval, aby respektoval zákonné procedury a aby akceptoval, že jeho rozhodování bude omezeno zákonem. Výslovně vyjmenovával některá práva jeho poddaných, z nichž nejdůležitější bylo právo odvolání se proti nezákonnému uvěznění.

12 Západní Evropa – Problémy papežství a církve – Papežské schizma
1378 – zvoleni dva papežové = schizma jeden sídlí v Římě, druhý v Avignonu schizma vyvolalo velké problémy: náboženské nikdo nevěděl, který papež je ten pravý zástupce Boha na zemi snižování autority církve mocenské Evropa rozdělena na dva tábory králové podporují oba dva otázka korunovace římského císaře ekonomické potřeba peněz na vydržování papežských dvorů se zdvojnásobila poplatky církvi nestačí (desátek, platby za církevní obřady) zvýšení církevních poplatků

13 Západní Evropa – Problémy papežství a církve – kritika církve a řešení Papežského schizmatu
kritici poukazují především na rozpory mezi tím, co církev hlásá (život v chudobě, povinnosti, péče u duše věřících) a realitou (hromadění majetku, život v přepychu, politická moc) církev je terčem kritiky v celé Evropě mistr Jan Hus kritika směřuje nikoliv proti náboženství, ale proti církvi jako organizaci 1409 – koncil v Pise se pokusil vyřešit schizma sesazením obou papežů a zvolil třetího oba předchozí volbu neuznali a fakticky tak v čele církve stáli 3 papežové po zásahu římského krále Zikmunda Lucemburského v roce 1414 papežové odstoupili a byl zvolen jediný Martin V. schizma končí

14 Dějiny významných států a národů v Evropě - zápis
během celého následujícího období se ve vývoji jednotlivých národů a jejich států projevovalo především to, zda mohly navazovat na tradici římského impéria především tradici kulturní mnoho událostí přesahuje hranice jednotlivých států, či ovlivňují mnoho okolních zemí velkou roli v nástupnických bojích v Říši sehrál i český král Přemysl Otakar I. docílil dědičného královského titulu – Zlatá bula sicilská význam Říše díky neustálým sporům postupně upadá, čehož využívají okolní země – Francie a České království postavení Říše opět roste až po nástupu Lucemburků na říšský trůn Francie od 10. století vládne rod Kapetovců vymírají počátkem 14. století nastupuje rod Valois – do roku 1589

15 Dějiny významných států a národů v Evropě - zápis
anglický král požaduje francouzskou korunu(byl po matce Kapetovec) => záminka k válce obě země chtějí ovládnout oblast Flander bohatá a rozvinutá oblasti z Anglie se do Flander vyváží vlna, která se zpracovává na sukno francouzský král chce pod svou vládou sjednotit všechny oblasti hovořící francouzsky Stoletá válka 1331 – 1453 začíná útokem Anglie zpočátku velká anglická převaha 1346 – bitva u Kreščaku

16 Dějiny významných států a národů v Evropě - zápis
padl zde český král Jan Lucemburský jeho syn Karel byl vážně zraněn 1415 – bitva u Azencourtu drtivá porážka Francouzů Angličané dobývají Paříž anglický král se chce nechat korunovat francouzskou korunou Johanka z Arku venkovská dívka, údajně slyšela Boží hlas postavila se do čela francouzských vojsk podařilo se jí vyhnat Angličany ze země francouzský korunní princ se díky ní mohl nechat v Remeši korunovat na krále

17 Dějiny významných států a národů v Evropě - zápis
1430 – zajata Angličany 1431 – odsouzena za čarodějnictví a upálena Johanka z Arku=Jana z Arku=Jeanne d‘Arc=Panna Orleánská prohlášena za svatou, později patronka Francie Anglie od poloviny 12. století vládne rod Plantagenetů postupně získávají velké území ve Francii toto území pak postupně ztrácí král Jan Bezzemek, čímž oslabil svou moc toho využívá šlechta a v roce 1215 přinutila krále vydat Magnu Chartu Libertatum – Velkou listinu svobod vytvoření sboru 25 baronů, kteří měli povinnost dohlížet na dodržování zákonů ze strany krále a případně ho k tomu donutit základ parlamentního systému v Anglii

18 Dějiny významných států a národů v Evropě - zápis
Angličané rozšiřují území o Wales, na čas i o Skotsko a postupně dobývají Irsko Problémy papežství a církve – papežské schizma 1378 – zvoleni dva papežové = schizma jeden sídlí v Římě, druhý v Avignonu schizma vyvolalo velké problémy: náboženské nikdo nevěděl, který papež je ten pravý zástupce Boha na zemi snižování autority církve mocenské Evropa rozdělena na dva tábory králové podporují oba dva otázka korunovace římského císaře ekonomické potřeba peněz na vydržování papežských dvorů se zdvojnásobila poplatky církvi nestačí (desátek, platby za církevní obřady) zvýšení církevních poplatků

19 Dějiny významných států a národů v Evropě - zápis
kritika poměrů v církvi (život v chudobě, povinnosti, péče u duše věřících) a realitou (hromadění majetku, život v přepychu, politická moc) církev je terčem kritiky v celé Evropě kritika směřuje nikoliv proti náboženství, ale proti církvi jako organizaci 1409 – koncil v Pise se pokusil vyřešit schizma sesazením obou papežů a zvolil třetího oba předchozí volbu neuznali a fakticky tak v čele církve stáli 3 papežové po zásahu římského krále Zikmunda Lucemburského v roce 1414 papežové odstoupili a byl zvolen jediný Martin V. schizma končí

20 Shrnutí Proč byly problémy papežství záležitostí celoevropského významu? Co víš o dějinách Svaté říše římské? Které významné panovníky Svaté říše římské znáš? Proč upadla moc Svaté říše římské? Co vedlo ke stoleté válce? Vylič průběh stoleté války. Co byla Magna Charta Libertatum? Jak omezovala panovníkovu moc? Jaký byl výsledek stoleté války? Co je papežské schizma a co k němu vedlo? Jaké problémy schizma přinášelo Jak a kdy bylo vyřešeno papežské schizma?


Stáhnout ppt "Dějiny významných států a národů v Evropě I"

Podobné prezentace


Reklamy Google