Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný stav plynárenství v ČR a EU z pohledu spotřebitelů. Zhodnocení legislativních změn a SEK Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Leden 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný stav plynárenství v ČR a EU z pohledu spotřebitelů. Zhodnocení legislativních změn a SEK Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Leden 2011."— Transkript prezentace:

1 Současný stav plynárenství v ČR a EU z pohledu spotřebitelů. Zhodnocení legislativních změn a SEK Vladimír Štěpán stepan@ena.cz ENA s.r.o. Leden 2011

2 2 Dlouhodobý vývoj importní ceny Ceny zemního plynu jsou dlouhodobě (období 2001 až 2010) provázány s cenami ropy (topných olejů), od 2011 změny.

3 3 Vývoj cen energií v průběhu roku 2010

4 4 Vzorcová cena -Těsná vazba mezi cenami plynu a ropy, resp. topných olejů do roku 2010, od roku 2011 možná i vazba na spot. -Ve vzorci lze spekulovat na vývoj ceny TTO a LTO, resp. cenu konkurenčního lokálního paliva (uhlí) – ceny uhlí ale rostou nejrychleji. -Pro rok 2011 nárůst ceny ropy stejně jako ostatních druhů energie a komodit obecně, tlumené možná oslabením kurzu USD. Spotová cena -Nižší než vzorcová o cca 30 až 50% v roce 2010, v roce 2011 může být spotová cena i vyšší než vzorcová. -Predikce spotové ceny 2011 u plynu méně jistá než u elektřiny.

5 5 Zemní plyn Futures|NCG Natural Gas Year Futures (Cal-11) Ceny a obchodované objemy 1. 12. 2010 European Energy Exchange Cena se zvýšila z 19 – 20 až na 23 EUR/MWh na počátku 2011

6 6 Cena plynu pro koncové odběratele -Přínosy pro odběratele v ČR výrazné od roku 2010. -Fixní cena obvykle velmi výhodná v 2008, nevýhodná v 2009. -Fixní cena v 2010 obvykle mezi vzorcovou a spotovou cenou, pro rok 2011 velmi výhodná pro odběratele -V roce 2011 nárůst konkurence, velký rozptyl mezi nabídkami jednotlivých obchodníků -Nárůst počtu „garážových obchodníků“ a nárůst spekulace, riziko krachu v 2011 -Krátkodobý trh s plynem není zatím příliš rozvinut

7 Zemní plyn – vývoj ceny za komoditu pro konečného odběratele 7

8 8 Možné alternativy nákupu plynu na rok 2011 -Cenový vzorec s vazbou na LTO a TTO, nebo uhlí -Kombinace cenového vzorce a fixní ceny -Fixní cena -Kombinace cenového vzorce a spotové ceny -Spotová cena Všechny alternativy pro 2011 lepší než v roce 2010. Výhodné obchodní podmínky pro odběratele plynu.

9 Zemní plyn – vývoj ceny za komoditu pro koncového odběratele v roce 2011 9

10 10 Fixní cena Fixní cena může být hluboko pod spotovou cenou a cenou ze vzorce. Spotová cena -Přímá vazba na spotové trhy (velmi riskantní). -Spotová cena jako opce (omezené riziko). -Platba v EUR může být výhodou. Cenový vzorec -Teoreticky vysoká cena. -Základní cena Po bývá ale snížena zařazením fixní ceny spotového plynu do vzorce. -Nabízena je obvykle kombinace výše uvedených produktů. Výsledkem je nižší cena i nižší riziko.

11 11 EUROSTAT – ceny ZP (průmysl)

12 Vývoj cen energií pro průmysl v roce 2011 Elektřina+ 5% Teplo+ 10% (z uhlí), resp. – 2% (z plynu) Plyn - 5% (fixní cena), resp. + 5% (nárůst cen ropy a oslabování Kč) Hnědé uhlí + 5% až + 20% Ceny pro odběratele velmi diferenciované u všech komodit, nejvýhodnější ceny plynu získaly teplárny Vývoj cen pro rok 2012 může být jiný

13 13 Ceny plynu – budoucí dlouhodobější vývoj Pravděpodobný vývoj: -pokud by cena ropy stoupla na 200 USD, producenti plynu (Rusko, Norsko) zruší vazbu cen plynu na cenu ropy -od roku 2011 pravděpodobně dojde k oslabení vazby ceny plynu na cenu ropy v dlouhodobých kontraktech -výrazný nárůst poptávky po plynu v EU nelze očekávat. Důvody: -podpora OZE, cena OZE může být v roce 2020 konkurenceschopná fosilním palivům -tlak na úspory energie se výrazně zvýší -v některých státech jako ČR by spotřeba plynu mohla narůst i výrazně. Důvody: -výroba elektřiny z plynu -náhrada uhlí plynem u některých tepláren -nepříliš dobré objektivní předpoklady pro rozvoj OZE v ČR -vysoké emise škodlivých látek v ČR

14 14 1995Celkem Zákazníci (počet OM)2 103 695 Spotřeba (mil. m3)7 928 2009Celkem 2009/1995 Zákazníci (počet OM)2 871 547137% Spotřeba (mil. m3)7 944100% Počty odběratelů a roční spotřeba zemního plynu v ČR 1995 a 2009. Počet odběratelů narostl o cca 800 tis., spotřeba konstantní.

15 15 Ceny plynu – dosavadní vývoj a trendy V roce 2010 se po desítkách let odtrhly ceny plynu od cen ropy. Důsledkem je převaha nabídky nad poptávkou: - nabídku posiluje LNG - v poptávce se projevují úsporná opatření a ekonomická krize Prognóza ceny plynu – možná východiska: - do roku 2035 stoupne cena ropy z 80 na 200 USD / barel => cena plynu 500 USD / tis.m 3 i prudký nárůst cen uhlí -spotová cena plynu z úrovně 100 – 200 USD / tis.m 3 může výrazně narůst, nelze vyloučit nárůst i nad vzorcovou cenu (zejména krátkodobě)

16 16 Světové ceny uhlí jsou provázány s cenou ropy. Přesto se v nepravidelných obdobích mohou výrazněji lišit. Uhlí

17 17 Teplárenství Ceny černého uhlí kolísají ve vazbě na ceny ropy, v poslední době rostou nejrychleji ze všech druhů paliv. Tvrzení, že ceny tepla se mezi roky 2011 až 2020 výrazně budou meziročně zvyšovat kvůli nedostatku levného domácího uhlí je pravdou jen částečně. Ceny lokálního uhlí se přibližují obvyklé evropské úrovni a tento trend bude pokračovat zejména u hnědého uhlí. Ceny uhlí rostou výrazně i v Polsku. Ceny plynu pro rok 2011 nikdy nebyly pro teplárny tak výhodné, minimální platba za sezonnost. Otázkou je jak s budou ceny plynu ale i ostatních druhů energie vyvíjet v roce 2012 a dalších letech

18 18 Do 1. Q 2011 budou provedeny analýzy, mj. potřeby prolomení uhelných limitů. Primární energetické zdroje a podíl plynu: Podíl plynu SR28 – 30% Podíl plynu ČR současnost17% Podíl plynu ČR dle SEK20% Podíl plynu v EU25% V SEK je zvýšen podíl plynu na výrobě elektřiny ze 7% na 11%. Podpora výstavby paroplynových elektráren = nově. Čína a Indie výrazně zvýší spotřebu plynu, sníží z ekologických důvodů spotřebu uhlí. Aktualizace SEK z roku 2004

19 19 Snadnější a rychlejší stavební a jiná povolení pro strategické projekty EU Do roku 2015 kompletní vnitřní trh (propojení energetických sítí) Podpora výzkumu (chytré sítě, 2. generace biopaliv, úspory v obydlených oblastech) Úspory energie o 20% proti současnému stavu (nikoliv proti roku 1990) závazné Summit EU v únoru 2011 má potvrdit výše uvedené cíle Energetická strategie EU do roku 2010

20 20 Východiska SEK (vzor Velká Británie) Tlak na zvýšení efektivnosti ve využívání energie je objektivní trend, který bude posilován zvyšováním cen energie Využití potenciálu, který poskytuje plyn (ekologický a ekonomický) Rozumná podpora jádra Rozumná podpora OZE (dotace omezené a jen na dobu přechodnou) Maximální podpora konkurence na trhu energií po vzoru Velké Británie (z tohoto pohledu by pomohlo i rozumné prolomení limitů na těžbu uhlí) Rozumná a promyšlená výše dotací (platí zásada, že čím větší dotace tím větší možnost zneužití) a daní Udržení konkurenceschopné úrovně cen energií pro průmysl a sociálně únosné úrovně pro obyvatelstvo

21 21 Závěr Existuje riziko, že ČR nezachytí evropský progresivní trend ovládající energetiku v posledních letech. Podceněny ekologické a ekonomické dopady, někdy navrhovaná řešení nejsou příliš reálná. V podmínkách kdy energetika byla privatizována, je jediným možným řešením co největší konkurence na trhu energií, nikoliv regulace cen a jejich diferenciace na základě dotací (nelze znehodnotit investice za desítky mld. Kč následnými dotacemi). Řízení energetiky obsahuje v ČR v letech 2010 – 2011 dva velmi rozdílné směry: 1.Velmi progresivní pravidla hry pokud jde o organizaci trhu s plynem a elektřinou (jasný přínos ERU, nejlepší ve střední Evropě). 2. Deformace trhu nesystémovými a nekoncepčními zásahy typu FVE nebo zavedení tarifu pro špičkové zdroje u plynu, stejně tak jako zavádění různých typů dotací. Výsledkem je, že velká část přínosů získaných z bodu 1 může být zmařena důsledky rozhodnutí typu 2, a to na velmi dlouhou dobu.


Stáhnout ppt "Současný stav plynárenství v ČR a EU z pohledu spotřebitelů. Zhodnocení legislativních změn a SEK Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Leden 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google