Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příštítná tělíska Horní příštítné tělísko Dolní příštítné tělísko Hrtan Jícen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příštítná tělíska Horní příštítné tělísko Dolní příštítné tělísko Hrtan Jícen."— Transkript prezentace:

1 Příštítná tělíska Horní příštítné tělísko Dolní příštítné tělísko Hrtan Jícen

2 Příštítná tělíska Parathormon (PTH) Regulace - jednoduchou z.v. kalcémií. Účinek - zvyšuje Ca v krvi

3 Regulace sekrece PTH PŘÍŠTÍTNÁ TĚLÍSKA PTH Vzestup kalcinémie Inhibice produkce PTH + - - atd.

4 Regulace sekrece PTH PŘÍŠTÍTNÁ TĚLÍSKA PTH Vzestup kalcinémie Inhibice produkce PTH - +

5 Příštítná tělíska 1. Uvolňuje Ca z kostí (rychle) do krevního oběhu, zprostředkováno osteoklasty, vyžaduje vitamin D (1,25-dihydrocholecalciferol, 1,25-DHCC) 2. Snižuje vylučování Ca (zvyšuje reabsorpci) a zvyšuje vylučování fosfátů ledvinami - udržován inverzní poměr. 3. Zvyšuje absorpci Ca a fosfátů ze střeva (stimulace renální syntézy 1,25-DHCC).

6 Účinek parathormonu Vitamin D PARATHORMON 1,25-DHCC Resorpce kostí Reabsorpce Ca z ledvin exkrece fosfátů Absorpce Ca

7 Nadprodukce PTH (hyperparathyreoidismus) Obvykle nádor  vysoká kalcinémie  náchylnost ke zlomeninám (velké ztráty Ca)  bolesti kostí Nedostatek PTH (hypoparathyreodismus)  nízká kalcinémie  zvýšená neuromuskulární dráždivost  psychické poruchy

8 Důležitost metabolismu kalcia tvorba a růst kostí a zubů srážení krve součást mnoha intracelulárních enzymů přenos nervového impulsu uvolňování přenašečů (transmiterů) vazba excitace-kontrakce ve svalech stah kosterních, srdečních a hladkých svalů sekrece endokrinních a exokrinních žláz přenos hormonálního vlivu růst plodu v průběhu těhotenství produkce mléka v průběhu laktace

9 Kalcium 1,0 až 1,5 kg (1,5% hmotnosti) (10-krát víc než sodík + draslík) 99% kalcia v kostech (zásobárna) Normální hladina 9 - 11 mg/100 ml (2,5 mmol/l) Méně než polovina je ve volné formě (ionizované kalcium) Zbytek vázán na plazmatické proteiny (zejména albumin) nebo anionty (citrát nebo laktát).

10 Kalcium Z potravy, vstřebáno v tenkém střevě Inkorporováno do kostí a zubů Vylučováno močí a stolicí Obvykle množství kalcia vylučováno močí je malé i za podmínek hyperkalcinémie

11 500-800mg 400-600mg 100-200mg 300-500mg 9-11mg/100ml Distribuce a metabolismus kalcia stolice

12 Trénink a PTH Při dlouhodobém tréninku se zvyšuje tvorba kostí zvýšená absorpce ze střeva snížené vylučování močí zvýšená produkce PTH Imobilizace a dlouhodobá hypokineze zvyšují resorpci kostí  produkce PTH klesá Při dlouhodobém tréninku se zvyšuje tvorba kostí Imobilizace a dlouhodobá hypokineze zvyšují resorpci kostí

13 Fosfáty  Kalcium inkorporované do kostí a zubů je ve formě fosfátu.  Proto je homeostáza kalcia spjatá s regulací fosfátů.  Vzestup kalcinémie vede k odpovídajícímu poklesu plazmatických fosfátů.  A naopak...

14 Fosfáty Všechen tělesný fosfor se nachází ve formě sloučenin, obvykle jako fosfát  kombinovaný s kalciem,  s jiným anorganickým kationtem,  s lipidy,  s jinou organickou látkou. Koncentrace plazmatického fosfátu je u dospělých mezi 2,5 mg a 4,0 mg/100 ml (0,8 - 1,5 mmol/l) (jsou tolerovatelné mnohem větší variace než u kalcia) Koncentrace plazmatického fosfátu je u dospělých mezi 2,5 mg a 4,0 mg/100 ml (0,8 - 1,5 mmol/l) (jsou tolerovatelné mnohem větší variace než u kalcia)

15 Nejdůležitější funkce fosfátů  Tvorba kostí a zubů  Komponenta mnoha životně důležitých molekul (nukleové kyseliny, nukleotidy, fosfoproteiny, fosfolipidy)  Uložení energie (ATP, GTP).  Zprostředkování účinků mnoha hormonů (konverze ATP na cAMP)  Nervový přenos  Aktivita mnoha enzymů  Hlavní součást nárazníkového systému v moči

16 Většina fosfátu získána z jídla. Absorpce fosfátů ze střeva spojená s absorpcí kalcia (proto ovlivněno stejnými faktory). Nejdůležitější je přítomnost aktivní formy vitamínu D.

17 600mg Distribuce a metabolismus fosforu 2,5 až 4,5mg/100ml

18 Ledviny Kalcitriol Regulace - jednoduchá z.v. kalcémií Účinek - zvyšuje kalcémii a fosfatémii 1. Zvyšuje resorpci Ca a fosfátů ze střeva. 2. Udržuje transport Ca a fosfátů v kostech.

19 Játra Somatomediny (SM) Regulace - vlivem STH Účinky 1. zprostředkovává růstové účinky STH tím, že zabudovávají sulfáty do chrupavek 2. zpětněvazebně inhibuje sekreci STH (i stimulací sekrece hypotalamického somatostatinu)

20 Kost Kost je tvořena bílkovinou maticí neroztažitelných kolagenových vláken, do kterých jsou ukládány submikroskopické krystaly kostních minerálů. Krystaly - hydroxyapatit - směs kalcia a fosfátů = pevnost kosti

21 Kost Mezi kolagenními vlákny základní hmota  mukopolysacharidy  nekolagenní proteiny váže kolagenová vlákna - předcházení kompresi Heterogenní stavba kosti - optimální kombinace potřebných vlastností

22 Haverské kanálky Lamely Kostní buňka Arterie a žíly uvnitř kanálků Struktura kosti (krát 100)

23 Kost není statická stálá struktura kontinuálně se odbourává i vytváří. Odbourávání kosti - resorpce kosti  rozpouštění hydroxyapatitových krystalů  odstranění kolagenové matrice = uvolňování kalcia a fosfátů probíhá na povrchu kosti osteoklastů na základě činnosti osteoklastů (velké mnohojaderné buňky)

24 Kost není statická stálá struktura kontinuálně se odbourává i vytváří. Tvorba kostí osteoblastů na základě činnosti osteoblastů jednojaderné buňky vylučují kolagen

25 Vitamin D Steroidní molekula Z produkována působením ultrafialového záření na různé prekrusorové steroly  získáván rovněž z potravin Vitamin D je podroben sérii přeměn až dosáhne aktivní formu 1,25-dihydroxycholecalciferol(1,25-DHCC)

26 Účinek vitaminu D Ultrafialové záření Potraviny margariny, játra, ryby, rybí olej kůže prekrusor vitamin D3 cholecalciferol 25 hydoxycholecalciferol 1,25-DHCC játra ledviny Cílové tkáně Absorpce ze střeva Resorpce z kostí

27 Vitamin D1,25-DHCC chová se jako hormon cestuje v krevním řečišti k cílovým orgánům vysoká účinnost  podporuje absorpci kalcia ze střeva  mobilizuje kostní kalcium - účastní se na resorpci kostních minerálů zvyšuje kalcinémii čili zvyšuje kalcinémii

28 Vitamin D Deficit vitaminu D u dětíkřivice æ deformované dlouhé kosti æ bolesti kloubů æ zastavení růstupříčina nízká kalcinémie a opožděná kalcifikace kosti

29 Vliv hormonů na kosti  Tvorba kostí a homeostáza Ca (PTH , kalcitonin , vitamin D , kalcitriol  ). Růstový hormon stimuluje jaterní produkci somatomedinů, podporujících tvorbu chrupavky a růst kostí. Hormony štítné žlázy podporují normální růst kostí a výměnu kostních minerálů. Pohlavní hormony stimulují růst a rozvoj kostí a uzavíraní epifyzeálních štěrbin.  Glukokortikoidy potlačují tvorbu kostí, rozpouštějí kostěnou matrici a překáží absorpci Ca ze střeva.

30 REPRODUKČNÍ SYSTÉM MUŽE Pohlavní buňky (spermie) - semenotvorné kanálky varlat Sertoliho buňky - přísun živin HORMONÁLNÍ REGULACE SPERMATOGENEZE estradiol, aktivin a inhibin  v Sertoliho buňkách estradiol, aktivin a inhibin  v Leydigových buňkách testosteron

31 Pro spermatogenezi nezbytná přítomnost  testosteronu  LH  FSH základní metabolismus varlat zajišťují např.  růstový hormon  tyroxin

32 SEKRECE POHLAVNÍCH HORMONŮ HYPOTALAMUS GnRH (gonadoliberin) - řídí tvorbu a sekreci LH a FSH ADENOHYPOFÝZA LH - stimuluje Leydigovy buňky FSH - stimuluje Sertoliho buňky TESTES testosteron

33 TESTOSTERON  Zajišťuje vývoj mužského genitálu u plodu a navozuje sestup varlat tříselným kanálem do šourku  V pubertě způsobuje růst zevních pohlavních orgánů  Působí na vývoj sekundárních pohlavních znaků  Akné (při nadprodukci)

34 TESTOSTERON  Stimuluje metabolismus, zejména proteinů (anabolikum)  Zvětšuje objem kostí a ukládání Ca, ukončuje růst kostí, ovlivňuje tvar kostí  Stimuluje tvorbu erytropoetinu (erytropoéza)  Spolu s inhibinem negativní z.v. ovlivňuje tvorbu GnRH a ganodotropinů

35 REPRODUKČNÍ SYSTÉM ŽENY SEKRECE POHLAVNÍCH HORMONŮ funkce jsou cyklické - souhra mezi hypotalamem, adenohypofýzou, vaječníky a dělohou. Tři cykly  hypotalamický (primární)  ovariální (ovulační)  děložní (menstruační)

36 Hypotalamus GnRN (gonadoliberin) - rychle ovlivňuje FSH a LH Adenohypofýza FSH - stimuluje vývoj folikulů a zvyšuje počet receptorů pro LH LH

37 Ovarium Estrogeny Gestageny Androgeny

38 Estrogeny  Estradiol  Estron  Estriol

39 Estrogeny Účinky:  růst vnitřních (vaječníky, vejcovody, děloha, pochva) a zevních (labia majora a minora, clitoris) pohlavních orgánů v pubertě  stimulují vývoj prsů  rozvoj sekundárních pohlavních znaků (vlasy, chlupy, distribuce tuku, hlas, skelet, pokožka)

40 Estrogeny Účinky:  proliferace vaginálního epitelu  sekrece žlázek krčku dělohy - změna konzistence hlenové zátky hrdla dělohy  navozují proliferační fázi menstruačního cyklu  ovlivňují produkce gonadotropinů během cyklu (z.v.)  zvyšují citlivost ovarií na hormony adenohypofýzy a na progesteron

41 Estrogeny Účinky:  na počátku puberty zvyšují aktivitu osteoblastů  podporují uzavírání růstových štěrbin (více než testosteron)  tlumí produkci erytropoetinu (snižují erytropoézu)  zvyšují krevní srážlivost  řídí vývoj sexuálního chování a jeho změny během cyklu snižují hladinu cholesterolu v plazmě

42 Gestageny progesteron Tvoří se v corpus luteum ovaria

43 Progesteron Účinky:  Příprava a udržení těhotenství - mění charakter sliznice dělohy - sekreční fáze cyklu  snižuje kontraktilitu dělohy  snižuje produkci hlenu žlázkami děložního hrdla  ovlivňuje sekreci gonadotropinů (z.v.)  stimuluje rozvoj mléčné žlázy a vyvolává její sekreční aktivitu  ovlivňuje termoregulační centrum v hypotalamu - zvyšuje bazální teplotu

44 Androgeny Nadledviny a vaječníky Účinky:  růst axilárního a pubického ochlupení  udržování libida  prekrusory estrogenů

45 OVARIÁLNÍ CYKLUS První fáze (folikulární) 12 - 14 dnů od 1. dne menstruace  FSH - růst primárního folikulu a v něm produkce estrogenů  LH - zvýšení citlivosti folikulů na FSH

46 OVARIÁLNÍ CYKLUS Druhá (ovulační) fáze cyklu  Jeden z 6 - 12 rostoucích folikulů - Graafův folikl  Vrchol druhé fáze 14. den cyklu - Graafův folikl praská a vajíčko do vejcovodu

47 OVARIÁLNÍ CYKLUS Třetí (luteální) fáze cyklu  Corpus luteum (vlivem LH) - produkuje progersteron - navazuje na terén připravený estrogeny  Prorůstání kapilár do sliznice dělohy - maximum 4. - 9. den po ovulaci  Estrogeny, progesteron a inhibin (produkovaný corpus luteum) brání zrání dalšího folikulu

48 OVARIÁLNÍ CYKLUS nedojde-li k oplodnění, corpus luteum postupně involuje, zmenšuje se prokrvení sliznice, klesá produkce estrogenů a progesteronu, zvyšuje se produkce FSH  další cyklus

49 MENSTRUAČNÍ CYKLUS 1. Proliferační fáze  bujení žlázek sliznice, zvýšené prokrvení sliznice  5. - 14. den 2. Ovulační fáze  sliznice v klidu  14. den cyklu 3. Sekreční fáze  progesteron - sliznice připravená k nidaci  estrogeny - stoupá prosáknutí sliznice  15. - 28. den cyklu

50 MENSTRUAČNÍ CYKLUS 4. Menstruační fáze  spastická kontrakce artérií - ischémie - nekróza buněk - jejich odlučování, do 48 hodin odloupávání epitelu, narušení arteriol, krvácení  kontrakce dělohy napomohou vypuzení asi 35 ml krve + 35 ml serózní tekutiny  vysoký obsah fibrinolyzinu brání koagulaci krve  trvání - 3 - 7 dní

51

52 Ledviny Renin-angiotenzin-aldosteron (RAA) Renin odštěpuje z angiotenzinogenu angiotenzin I, který se za přítomnosti enzymu mění na angiotenzin II. Angiotenzin II 1. zvyšuje TK konstrikcí periferních arteriol (vzestup periferní rezistence). 2. Stimuluje sekreci aldosteronu v kůře nadledvin (podíl na udržování sodíkové homeostázy)

53 Ledviny Erytropoetin (EP) extrarenálně (10 - 20%) se tvoří i v játrech a v makrofázích Regulace - produkce stimulována hypoxií, katecholaminy a prostaglandiny Účinek - stimulace tvorby erytrocytů

54 Srdce Atriový natriuretický peptid (ANP) - vzniká v srdečních předsíních při jejich natažení (zvýšený TK v síních) Účinek Zvýšená natriuréza

55 Endotel cévní stěny Endotelin Účinek - vázokonstrikce Z endotelu odvozený relaxační faktor (endothelium-derived relaxing factor - EDRF) neboli NO Regulace acetylcholinem Účinek - vázodilatace

56 OXID DUSNATÝ (NO) Nejvýznamnější vázodilatační a antitrombotický mediátor endotelu PROTEKTIVNÍ PRO ENDOTEL: PŮSOBÍ ANTIADHEZIVNĚ A ANTIAGREGAČNĚ NA TROMBOCYTY A LEUKOCYTY VZNIKÁ VE FORMĚ REAKTIVNÍHO RADIKÁLU NO PŮSOBENÍM KONSTITUTIVNÍ NO-SYNTÁZY (při přeměně L-argininu na L-citrulin).

57 OXID DUSNATÝ (NO) NO proniká do buněk hladkého svalstva aktivuje guanylátcyklázu Podstata relaxačního účinku NO: snížení cytoplazmatické koncentrace Ca 2+ působením cGMP

58 Polyfenoly zeleného čaje aktivují endoteliální NO syntázu  zvyšují na endotelu závislou relaxaci cévní stěny  inhibují redukci na endotelu závislé relaxace cévní stěny při vysoké cholesterolémii OXID DUSNATÝ (NO)

59 Stěna zažívacího traktu gastrin cholecystokinin (CCK) sekretin žaludeční inhibiční peptid (GIP) látka P enkefalin neurotenzin motilin somatostatin bombezin enteroglukagon Účinek - zprostředkovávají reakce při příjmu potravy

60 Difúzní endokrinní systém Histamin (mozek) Účinek - vázodilatace a zvýšení permeability kapilár (podíl na alergických a zánětlivých reakcích - otoky). Serotinin (mozek, játra, ledviny, žaludek, střevo) Účinek - vázokonstrikce Melatonin (mozek) Účinek - ? (dominantní biorytmus)

61 AMINOKYSELINOVÁ DYSBALANCE v krvi stoupá hladina tryptofanu a klesá hladina větvených aminokyselin  zvýšení koncentrace tryptofanu v mozku SEROTONIN  pocit neadekvátní únavy Overtraining 2002

62 AMINOKYSELINOVÁ DYSBALANCE SEROTONIN únava nálada spánek tělesnou teplotu kardiovaskulární činnost některé vyšší mozkové funkce Experimenty na zvířatech ANO! U lidí ? Overtraining 2002

63 V mozku stoupá PORUCHA REGULAČNÍCH FUNKCÍ HYPOTALAMU SEROTONINNORADRENALINDOPAMIN Overtraining 2002

64 HOMEOSTÁZA A HORMONY Definice - stálost vnitřního prostředí Pomocí jednoduchých z.v. Osmolalita - celková koncentrace elektrolytů (Na, K, Cl), glukózy nebo urey  Osmolalitu zvyšuje retence Na (aldosteron), zahuštění plazmy (antidiuretický hormon) a hyperglykémie (deficit inzulínu)  Osmolalitu snižuje deplece Na (hypokortikalizmus), snížení aldosteronu, retence vody (hypervazopresismus).

65 Homeostáza a hormony Acidobazická rovnováha (pH 7,35 - 7,45) udržována pomocí bikarbonátů (24 - 35 mmol/l) Respirační acidóza (zadržování CO 2 ) nebo alkalóza (deplece CO 2 ) Metabolická acidóza - deficit inzulínu - ketolátky nebo hladovění, poškození ledvin, intenzivní zatížení, atd. Metabolická alkalóza - podávání diuretik nebo hyperaldosteronizmus

66 Homeostáza a hormony Sodík ( hlavní kationt ECT) zvyšuje aldosteron a kortizol, snižuje atriový natriuretický peptid (ANP) a zvýšená diuréza Draslík ( hlavní kationt intracelulární tekutiny) zvyšuje nedostatek kortizolu a aldosteronu a snižuje aldosteron Vápník (stavební složka tvrdých tkání, udržování nervosvalové dráždivosti, srážení krve, svalová kontrakce) zvyšuje parathormon (resorpce kostí), kalcitriol (zvyšuje resorpci Ca ve střevě), snižuje kalcitonin (ukládání Ca do kostí)

67 Homeostáza a hormony Fosfor (stavební součást tvrdých tkání, fosforyluje, součást nukleových kyselin) zvyšuje kalcitriol, snižuje parathormon a kalcitonin Magnézium (součást kostí, kofaktor enzymů, nadbytek zpomaluje nervosvalový přenos) zvyšuje ledvinové selhání, snižuje nedostatek parathormonu a nadbytek kalcitriolu

68 Homeostáza a hormony Cholesterol (složka buněčných membrán, substrát pro atherogenezi) zvyšuje androgeny a gestageny, nedostatek tyroxinu a při diabetes mellitus, snižuje tyroxin a trijodtyronin Proteiny (základní složka tkání,, součást hormonů, enzymů) zvyšují androgeny, estrogeny a růstový hormon, tyroxin ve fyziologických koncentracích, snižují tyroxin a trijodtyronin při vysokých koncentracích a kortizol

69 Homeostáza a hormony Glukózu (základní zdroj energie, podporuje lipogenezi, podílí se na vylučování toxických látek (kyselina glukuronová) zvyšuje glukagon, kortizol, adrenalin, růstový hormon, somatoliberin, snižuje inzulín Bazální metabolismus zvyšují tyroxin, trijodtyronin, adrenalin, noradrenalin, glukagon a kortizol, snižují nedostatek tyroxinu a inzulín Krevní tlak zvyšují angiotenzin, endotelin, adrenalin, noradrenalin, aldosteron, glukokortikoidy, snižuje ANP a EDRF


Stáhnout ppt "Příštítná tělíska Horní příštítné tělísko Dolní příštítné tělísko Hrtan Jícen."

Podobné prezentace


Reklamy Google