Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století Mgr. Petr Stehlík Ústav slavistiky FF MU Politická a ideová východiska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století Mgr. Petr Stehlík Ústav slavistiky FF MU Politická a ideová východiska."— Transkript prezentace:

1 Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století Mgr. Petr Stehlík Ústav slavistiky FF MU Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století

2 Chorvatské národně-integrační ideologie 19. století
Ilyrismus – , jazykové a kulturní sjednocení slovanského jihu pod ilyrským jménem, politický program upevnění politicko-správní integrity a autonomie Chorvatského království Jihoslovanství – 2. pol. 19. století, kulturní i politické sjednocení slovanského jihu na (kon)federativních základech a při respektování národní rovnoprávnosti Chorvatů, Srbů, Slovinců a Bulharů Pravaštví – 2. pol. 19. století, velkochorvatská koncepce sjednocení většiny slovanského jihu pod chorvatským jménem v samostatném národním státě Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století

3 Společná politická a ideová východiska
1) státoprávní ideologie chorvatských stavů 2) domácí tradice renesančního a barokního slavismu 3) romantismus a dobové pojetí národní identity Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století

4 Teritoriální rámec chorvatské národní integrace
1) Bánské Chorvatsko (civilní Chorvatsko a Slavonie) 2) Vojenská hranice (Krajina) 3) Dalmácie 4) Istrie 5) Bosna Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století

5 Chorvatské země v 19. století
Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století

6 Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století

7 1. Státoprávní ideologie chorvatských stavů
koncepce Trojjediného království Dalmácie, Chorvatska a Slavonie – od konce 16. století Souhrn práv a privilegií chorvatských stavů – ‚iura municipalia‘: A) vstup Chorvatska do personální unie s Uhrami – 1102 B) nástup Habsburků na chorvatský trůn – 1527 C) chorvatská pragmatická sankce – 1712 Státoprávní individualita Trojjediného království: - chorvatský sněm (sabor), instituce bána, župní shromáždění Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století

8 2. Chorvatský renesanční a barokní slavismus
učenecká tradice – Slovanstvo – společný původ a výjimečné postavení ve světových dějinách Vinko Pribojević (pol. 15. stol. – po r. 1532) – pravlast Slovanů – jihovýchodní Evropa, víra v autochtonní povahu slovanského osídlení od starověku po současnost Mavro Orbini (pol. 16. století – 1610) – apel na slovanskou sounáležitost – dějinná mise Slovanů – porážka osmanských Turků Juraj Križanić (asi 1617/1618–1683) – Slované – dějinná mise – zprostředkovat překonání církevního rozkolu v zájmu obnovení jednoty křesťanské církve Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století

9 2. 1. Panchorvatská koncepce
Pavao Vitezović Ritter (1652–1713) - propojení chorvatské státoprávní tradice s představou o etnické a jazykové jednotě Slovanů - Croatia rediviva (1700) – vize všeslovanského sjednocení realizovaného na základě chorvatského státního práva - teze – jméno Chorvat – synonymum mladších výrazů Ilyr a Slovan - cíl - zapůsobit na císaře a podnítit jeho iniciativu za osvobození jihoslovanských oblastí pod cizí nadvládou a docílit jejich sjednocení pod žezlem Habsburků na základě chorvatského historického práva - prolnutí tradice učeneckého slavismus a stavovské ideologie obrany autonomních práv Trojjediného království Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století

10 3. Romantismus a dobové pojetí národní identity
- romantické učení o odvěkém a svébytném „duchu“ („duši“) každého národa - v souladu s touto duchovní podstatou národa – jeho postavení a mise v rámci lidského rodu - předáci národního hnutí – revitalizovat, zušlechťovat „duch/duši“ národa a konat v souladu s ním/ní A) ilyrismus a jihoslovanství: - nejryzejší výraz „duše“ národa – jazyk - důraz na přirozenoprávní princip B) pravašství: - „duch“ chorvatského národa lze nazřít v jeho slavné historii - důraz na státoprávní princip Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století

11 Ljudevit Gaj ( ) Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století

12 Příklad ilyrismu – politická a ideová východiska
1) státoprávní ideologie chorvatských stavů – pol. program – omezen na Trojjediné království, historicko-právní argumentace, požadavek obnovení územní celistvosti a upevnění suverenity chorvatského státu 2) domácí tradice renesančního a barokního slavismu – ztotožnění Jihoslovanů s Ilyry, velikášství a mytologizovaný obraz národní minulosti – mobilizační funkce, vědomí slovanské sounáležitosti – psychologická opora 3) romantismus a dobové pojetí národní identity – jazyková definice nár. příslušnosti – národ – v prvé řadě společenství jazyka, Kollárova koncepce slovanské vzájemnosti, povznesení kultury jako předpoklad vstupu do rodiny vyspělých národů a obohacení celého lidstva Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století

13 Literatura: STEHLÍK, Petr: Turecké Chorvatsko a ilyrští bratři: Bosna v chorvatské národní ideologii 30. a 40. let 19. století. In: Slovanské historické studie, 35/2010, s. 475–521. Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století


Stáhnout ppt "Politická a ideová východiska chorvatských národně-integračních ideologií 19. století Mgr. Petr Stehlík Ústav slavistiky FF MU Politická a ideová východiska."

Podobné prezentace


Reklamy Google