Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OXYGENOTERAPIE V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI 19

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OXYGENOTERAPIE V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI 19"— Transkript prezentace:

1 OXYGENOTERAPIE V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI 19
Ošetřování nemocných OXYGENOTERAPIE V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI 19 Mgr. Jitka Hůsková

2 Anotace Materiál definuje základní terminologii, užívanou v problematice oxygenoterapie v ošetřovatelské péče. Autor Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Fyziologie dýchání, poruchy dýchání, kyslík, aplikace kyslíku Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let, večerní studium Vazby na ostatní materiály Je součástí OSN

3 FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ DÝCHÁNÍ JE PROCES VÝMĚNY PLYNŮ MEZI JEDINCEM A PROSTŘEDÍM a zahrnuje: PLICNÍ VENTILACI = výměna vzduchu mezi atmosférou a plicními alveoly; DIFÚZI PLYNŮ = difúze plynů mezi plicními alveoly a plicními kapilárami; TRANSPORT KYSLÍKU a OXIDU UHLIČITÉHO = transport plynů krví do buněk a z buněk REGULACE DÝCHÁNÍ JE V ORGANISMU USMĚRŇOVÁNA CHEMICKÝMI A NERVOVÝMI MECHANISMY. DECHOVÉ CENTRUM V PRODLOUŽENÉ MÍŠE JE VYSOCE CITLIVÉ NA KONCENTRACE OXIDU UHLIČITÉHO A VODÍKOVÝCH IONTŮ V KRVI A SPOUŠTÍ DALŠÍ MECHANISMY K UDRŽENÍ VYROVNANÝCH HLADIN TĚCHTO ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH PLYNŮ.

4 PŘENOS KYSLÍKU A OXIDU UHLIČITÉHO
PLÍCE 02 TKÁŇ C02 VAZBA NA: 02 HEMOGLOBIN OXYHEMOGLOBIN C02 KARBAMINOHEMOGLOBIN + BIKARBONÁT (HCO3 )

5 OVLIVŇUJÍCÍ TRANSPORT
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TRANSPORT KYSLÍKU Z PLIC DO TKÁNÍ MINUTOVÝ OBJEM SRDEČNÍ (5l/min.); MNOŽSTVÍ ERYTROCYTŮ(hemoglobinu); AKTIVITA; HLADINA HEMATOKRITU; MNOŽSTVÍ KYSLÍKU V ATMOSFÉŘE (minimální zastoupení 21%);

6 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ OXYGENACI
PROSTŘEDÍ NADMOŘSKÁ VÝŠKA (čím vyšší, tím je nižší p02); TEPLO (rozšíření cév a vyšší nároky na kyslík); CHLAD (zúžení cév, zvýšení TK, pokles nároků na kyslík); ZNEČIŠTĚNÝ VZDUCH (smog vede ke ztížené vazbě kyslíku na hemoglobin – pálení v očích, bolesti hlavy, závratě, ztížené dýchání…); AKTIVITA AKTIVITA ZVYŠUJE FREKVENCI DÝCHÁNÍ I ČINNOST SRDCE; ZVYŠUJÍ SE NÁROKY NA KYSLÍK; EMOCE EMOCE ZVYŠUJÍ FREKVENCI DÝCHÁNÍ I ČINNOST SRDCE (strach, úzkost…); LÉKY OPIÁTY (Morphin…);

7 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ OXYGENACI
ZDRAVOTNÍ STAV Zdravý kardiovaskulární a dýchací systém umožňuje dostatečné krytí nároků kyslíku pro organismus. ONEMOCNĚNÍ: KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM; DÝCHACÍHO SYSTÉM; KREV (anemie); ŽIVOTNÍ STYL KOUŘENÍ ZAMĚSTNÁNÍ SEDAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA (nevědomé mělké dýchání); VĚK

8 PORUCHY OXYGENACE HYPOXIE HYPOXÉMIE
HYPOVENTILACE RESPIRAČNÍ NEDOSTATEČNOST HYPERKAPNIE PROJEVY: CYANÓZA: nehtová lůžka, ušní lalůček, rty…; BOLESTI HLAVY NAUZEA a ZVRACENÍ ZÁVRAŤ DEZORIENTACE PORUCHY VĚDOMÍ POŠKOZENÍ MOZKOVÝCH BUNĚK SMRT

9 PODPORA OXYGENACE POLOHOVÁNÍ FOWLEROVA POLOHA ORTOPNOICKÁ POLOHA
U zdravého člověka je adekvátní ventilace plic udržována změnami polohy, gravitací, chůzí, cvičením; IMOBILIZACE, zejména pak dlouhodobé setrvávání v poloze vleže kdy hrudník stlačuje pevná podložka, vede k mělkému dýchání (hrudník se nemůže dostatečně rozpínat.) Nevhodnou polohou pro plicní ventilaci je sed ve skrčené poloze, abdominální tlak tlačí na bránici ( hrudník se nemůže dostatečně rozpínat). FOWLEROVA POLOHA ORTOPNOICKÁ POLOHA

10 HLUBOKÉ DÝCHÁNÍ A ČIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST
PODPORA OXYGENACE HLUBOKÉ DÝCHÁNÍ A ČIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST DECHOVÁ CVIČENÍ MASÁŽ STIMULUJÍCÍ DÝCHÁNÍ PODPORA VYKAŠLÁVÁNÍ (expoktorace, mukolytika…); HYDRATACE Dostatečná hydratace udržuje sliznice dýchacích cest vlhké. Sekret v dýchacích cestách je tak řídký a snadněji se vykašlává. DEHYDRATACE a pobyt v prostředí s nízkou vlhkostí sliznice dýchacích cest vysušuje, hlen je hustší, přichytává se a hůře se odkašlává. Stagnující hlen napadne infekční agens.

11 LÉČBA KYSLÍKEM Ordinace lékařem určuje: Koncentraci kyslíku
Způsob podání Průtok kyslíku k nemocnému v litrech/minutu PODÁNÍ: KYSLÍKOVÁ LÁHEV CENTRÁLNÍ ROZVOD ©Hůsková

12 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PRÁCI S KYSLÍKEM
KYSLÍK PODPORUJE HOŘENÍ Zabránit kontaktu s otevřeným ohněm; Vyloučit materiály vytvářející statickou elektřinu (syntetické materiály); Nepoužívat hořlavé, mastné a prchavé látky (alkoholová dezinfekce, mazání); Seznámit se s hasícími přístroji v prostoru; Kyslíková láhev musí být upevněna;

13 NÍZKOPRŮTOKOVÉ APLIKÁTORY KYSLÍKU
(kyslíkové brýle, kyslíková maska…); VYSOKOPRŮTOKOVÉ (přístrojové vybavení k plicní ventilaci); NÍZKOPRŮTOKOVÉ APLIKÁTORY KYSLÍKU KYSLÍKOVÉ BRÝLE Nejčastější použití s průtokem 5-8 l kyslíku/minuta; Velké ztráty kyslíku do okolí; Vysušování sliznic nosu a hltanu; Při vyšším průtoku má tendenci nemocný polykat větší objemy vzduchu (nauzea);

14 APLIKÁTORY KYSLÍKU OBLIČEJOVÁ MASKA
Kryje nos i ústa, proto musí přiléhat dobře k obličeji; Velikosti pro děti, ženy, muže; Nutná fixace k hlavě; Dosahuje se vysokých koncentrací přísunu kyslíku při průtocích 3-15 l kyslíku/minuta; Nemocní nemají masku rádi (vnímání dyskomfortu v obličeji) NOSOHLTANOVÝ KATÉTR Nelatonův nebo Poulsenův katétr zavedený nosem do nosohltanu; Průtok 5-8l kyslíku/minuta; Překážka pro dýchání nosem Nutné ošetřování nosní sliznice a dutiny ústní; Vysušování sliznic nosu a nosohltanu; DALŠÍ APLIKÁTORY: Nebulizátor, inhalátor, kyslíkový stan…

15 APLIKÁTORY KYSLÍKU VYSOKOPRŮTOKOVÉ APLIKÁTORY ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST
Inkubátor; Dýchací přístroje; ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST U klientů s poruchami vědomí s nutností podpory dýchání pomocí přístrojové techniky. ENDOTRACHEÁLNÍ INTUBACE TRACHEOSTOMIE

16 ZVLHČOVÁNÍ KYSLÍKU APLIKACE KYSLÍKU MUSÍ BÝT VŽDY SPOJENA SE ZVLHČOVÁNÍ; POUŽÍVÁ SE STERILNÍ, DESTILOVANÁ VODA; UPŘEDNOSTŇUJE SE OHŘÍVANÉ ZVLHČOVÁNÍ KYSLÍKU; U NĚKTERÝCH APLIKÁTORŮ KYSLÍKOVÉ TERAPIE (inhalátor, nebulizátor) JE MOŽNÉ PŘIDAT LÉČIVA NA PODPORU VYKAŠLÁVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST; DŮSLEDEK NEDOSTATEČNÉHO ZVLHČENÍ KRVÁCENÍ ZE SLIZNIC, INFEKCE, ZÁNĚTY DÝCHACÍCH CEST.

17 MONITOROVÁNÍ LÉČBY KYSLÍKEM V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI
BARVA a PROKRVENÍ KŮŽE, SLIZNIC CHOVÁNÍ a JEDNÁNÍ NEMOCNÉHO SLEDOVÁNÍ P,TK,D RTG srdce a plic Vyšetření mikrobiologické: stěr z nosní sliznice, krku, vyšetření sputa. Monitorace saturace kyslíkem OXYMETRIE Monitorace vnitřního prostředí ASTRUP ©Hůsková

18 Použitá literatura: KOZIER, Barbara, Glenora Lea ERB a Rita OLIVIERI. Ošetrovateľstvo: koncepcia, ošetrovateľský proces a prax. Martin: Vydavateľstvo Osveta, c1995, xxxi, 836 s. ISBN Výkladový ošetřovatelský slovník. 1. vyd. Překlad Veronika Di Cara, Helena Vidovičová. Praha: Grada, 2008, 568 s. ISBN ROZSYPALOVÁ, Marie a Marta STAŇKOVÁ. Ošetřovatelství 1/2: pro střední zdravotnické školy. 2. přeprac. vyd. Praha: Informatorium, c1996, 209 s. ISBN X. HŮSKOVÁ, Jitka a Petra KAŠNÁ. Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 96 s. ISBN


Stáhnout ppt "OXYGENOTERAPIE V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI 19"

Podobné prezentace


Reklamy Google