Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_62.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_62."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_62

2 Jméno autora:Mgr. Zdeňka Hanzliková Třída/ročník:1. (5.) Datum vytvoření: Srpen 2013 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast:Anorganická chemie Předmět:chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: výuková prezentace, osnova při probírání tématu Klíčová slova:Kyslík, příprava, vlastnosti, užití Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Kyslík prvek VI.A skupiny lat. název - oxygenium

4 Historie objevů kyslíku 15. století – Leonardo da Vinci – pozoroval, že vzduch má několik složek, z nichž jedna podporuje hoření, 1773 – 1774 – J. Priestley a C.W.Scheele nezávisle na sobě objevili kyslík, připravili ho několika způsoby a studovali jeho vlastnosti, 1777 – Lavoisier vytvořil název oxygen( tvořící kyselinu), 1818 – C.F. Schönbein objevil ozón, 1863 – první úspěšné vypuštění rakety s pohonnou směsí kapalný vodík/ kapalný kyslík

5 Kyslík - PTP 8 O:[ 2 He] 2s 2 2p 4 Oxidační čísla : -II nejčastější ( v oxidech, oxidech, v kyselinách, atd.) -I v peroxidech +I ve sloučenině O 2 F 2 +II ve sloučenině OF 2 Je to druhý nejelektronegativnější prvek, je velmi reaktivní.

6 Výskyt kyslíku -je nejrozšířenější prvek na zemském povrchu, -je součástí vzduchu (21%), litosféry (46%), a hydrosféry (85%), -je vázaný ve vodě, v oxidech, kyselinách, solí kyseliny, atd. -jako biogenní prvek má tři izotopy: 8 16 O ( 99.76%), 8 17 O a 8 18 O

7 Příprava a výroba kyslíku Příprava v laboratoři: 1.Tepelným rozkladem těchto látek: 2KClO 3 → 2KCl + 3O 2 2KMnO 4 → K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 2KNO 3 → 2KNO 2 + O 2 2. Katalytický rozklad H 2 O 2 ( s MnO 2 ) 2H 2 O 2 → 2H 2 O + O 2 3.Elektrolýza zředěného roztoku kyseliny sírové. Průmyslová výroba – frakční destilací zkapalněného vzduchu.

8 Fyzikální vlastnosti kyslíku - vyskytuje se ve dvou alotropických modifikacích: dikyslík O 2 a ozon O 3 O 2 - vysoce reaktivní plyn, bez barvy, zápachu a chuti, - rozpustnost ve vodě klesá s rostoucí teplotou, také ve slané vodě je nižší, ale udrží existenci života v moři, kyslík kondenzuje na světle modrou kapalinu - teplota varu je -183°C při tlaku 0,1013MPa. Pevný kyslík je také světle modrý a má teplotu tání - 218,8°C. O 3 - jedovatý bezbarvý, v silných vrstvých modrý plyn, charakteristického ostrého zápachu, viz. samostatná prezentace.

9 Chemické vlastnosti kyslíku Molekulární kyslík je velmi reaktivní, je to druhý nejelektronegativnější prvek po fluoru, proto je druhým nejsilnějším oxidačním činidlem. Slučuje se s většinu prvků, kromě halogenů, vzácných plynů a některých ušlechtilých kovů. Jeho reakce jsou silně exotermní. 2H 2 + O 2 →2H 2 O 2Mg + O 2 → 2MgO Prudká reakce s kyslíkem, při níž vzniká tepelné a světelné záření se označuje hoření. Teplota, při které začínají látky s kyslíkem reagovat je tzv. zápalná teplota.

10 Využití kyslíku v praxi - lékařství – dýchací přístroje, kyslíkové stany, na inhalaci při otravách, - svářování a řezání kovů, - při výrobě železa – obohacení vzduchu kyslíkem umožňuje použít místo drahého koksu těžký topný olej, - jako oxidovadlo pro raketová paliva - použití v oblasti životního prostředí zahrnuje čištění odpadních vod, znovuoživení řek, pěstování ryb. - kyslík je transportován v ocelových láhvích

11 Citace literatury : MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1.díl. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. ISBN 80-7182-055-51. GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s. 1 793. ISBN 80-854-2738-9. GÁŽO, Jan a Jiří KOHOUT. Všeobecná a anorganická chémia. 3. vydání. Bratislava: Alfa, 1981. ISBN 63-557 81. VACÍK, Jiří, Milan ANTALA a Hana ČTRNÁCTOVÁ. Chemie I., pro I.ročník gymnázií. první. Praha: státní pedagogické nakladatelství n.p. Praha, 1984. ISBN 14-378-84.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_62."

Podobné prezentace


Reklamy Google