Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Lenka Venclová. PENÍZE druh zbo ž í usnad ň ující sm ě nu univerzální zbo ž í vyjad ř ující hodnotu ostatního barterové obchody – typ „Kulový blesk“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Lenka Venclová. PENÍZE druh zbo ž í usnad ň ující sm ě nu univerzální zbo ž í vyjad ř ující hodnotu ostatního barterové obchody – typ „Kulový blesk“"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Lenka Venclová

2 PENÍZE druh zbo ž í usnad ň ující sm ě nu univerzální zbo ž í vyjad ř ující hodnotu ostatního barterové obchody – typ „Kulový blesk“ cca sm ě na byt ů 11partají sehnat toho, kdo to sm ě ní VÝVOJ VÝVOJ 1.Zbo ž í za zbo ž í 2.Všeobecné ekvivalenty – primitivní platidla ( k ůž e, dobytek, látky, s ů l ) ( k ůž e, dobytek, látky, s ů l ) 3.Drahé kovy - zlato - 3tis. p ř.n.l. 4.Mince – lité, ra ž ené 7.st. p ř. n. l. 5.Papírové peníze – z Č íny 7.st., v Evrop ě 17.st. PENÍZE druh zbo ž í usnad ň ující sm ě nu univerzální zbo ž í vyjad ř ující hodnotu ostatního barterové obchody – typ „Kulový blesk“ cca sm ě na byt ů 11partají sehnat toho, kdo to sm ě ní VÝVOJ VÝVOJ 1.Zbo ž í za zbo ž í 2.Všeobecné ekvivalenty – primitivní platidla ( k ůž e, dobytek, látky, s ů l ) ( k ůž e, dobytek, látky, s ů l ) 3.Drahé kovy - zlato - 3tis. p ř.n.l. 4.Mince – lité, ra ž ené 7.st. p ř. n. l. 5.Papírové peníze – z Č íny 7.st., v Evrop ě 17.st.

3 PAPÍROVÉ PENÍZE BANKOVKY STÁTOVKY vydávají banky vydává a financuje stát kryté zlatem nekryté zlatem sm ě nitelnost za zlato zanikla r. 1930 DNES - neplnohodnotné peníze s nuceným ob ě hem

4 FUNKCE PEN Ě Z PROST Ř EDEK SM Ě NY A) OB ĚŽ IVO obíhají mezi lidmi B) PLATIDLO PROST Ř EDEK ZÚ Č TOVÁNÍ – ocen ě ní slu ž by UCHOVÁVAJÍ HODNOTU - mo ž nost hromadit hodnotu, úspory

5 FORMA PEN Ě Z MINCE PAPÍROVÉ vydává Č NB ŠEKY TERMÍNOVANÉ VKLADY CENNÉ PAPÍRY ob ěž ivo bezhotovoství

6 svatováclavská koruna velkomoravský gombík stylizovaný Karl ů v most MINCE rub – č eský lev

7 BRNO Petrov svatý VÁCLAV PRAHA

8 NEPLATNÉ PENÍZE jejich platnost skon č ila ve prosp ě ch MINCÍ Sv. VÁCLAV Sv. ANE Ž KA

9 Karel IV. Jan Ámos Komenský Bo ž ena N ě mcová

10 František Palacký Ema Destinová

11 LÍC LÍC ( averz ) PANNA - sázející ratolest HLAVA - císa ř e R-U RUB RUB ( reverz ) OREL – z R-U LEV

12 Co s poškozenými pen ě zi? víc ¾ - dostanu celou hodnotu ½ - ¾ - polovinu hodnoty ¼ - ½ - č tvrtinu hodnoty vrátím- li v bance PAD Ě LANÉ peníze vyrobena z BALVNY - laik nerozpozná od papíru - razí se s kovovým prou ž kem protkaný ( ne lepený – lámal by se ) ochrana : prou ž ky, vodotisk, zabezpe č ovací prvky - nejvíce 500,-


Stáhnout ppt "Mgr. Lenka Venclová. PENÍZE druh zbo ž í usnad ň ující sm ě nu univerzální zbo ž í vyjad ř ující hodnotu ostatního barterové obchody – typ „Kulový blesk“"

Podobné prezentace


Reklamy Google