Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODOLOGIE ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL 13DFA Ing. Martin Molhanec, CSc. 11. přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODOLOGIE ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL 13DFA Ing. Martin Molhanec, CSc. 11. přednáška."— Transkript prezentace:

1 METODOLOGIE ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL 13DFA Ing. Martin Molhanec, CSc. 11. přednáška

2 Ú v o d Návrh webového sídla si žádá svoji metodiku podobně jako návrh informačních systémů nebo jiný inženýrsko-technický úkol! Webové sídlo až na výjimky není umělecký artefakt, ale informační systém - technický produkt.

3 Příliš mnoho umělců V současné době převládá často důraz na grafický vzhled, ale informační (přehlednost a navigace) obsah je mnohdy velice nevyhovující a to i u renomovaných firem

4 Bludiště kolem nás Typickým znakem je nedostatečná navigace Uživatel musí projít množstvím pro něj nezajímavých stránek, než se dostane na tu kterou hledá Je obtížné rozpoznat kudy se dát ke svému cíli

5 Já dělám to a ty zas ono Mezera mezi tvůrci a zákazníky Zákazník je laik a neví o webové technologii příliš mnoho, předpokládá, že mu tvůrce poradí se strukturou sídla Tvůrce, se soustřeďuje pouze na technickou problematiku (HTML, grafika) a myslí si, že mu zákazník dodá podklady a řekne jaká je struktura webového sídla

6 Návrh webových sídel ve světě Je podroben teoretickým studiím (od poloviny 90 let) Navazuje na klasické techniky softwarového inženýrství (ERM, OOA) Zejména navazuje na techniky vytváření multimediálních aplikací! (počátek 90 let)

7 Webové metodologie Metodologie pro tvorbu webových sídel jsou specifickou podmnožinou softwarového inženýrství. Navazují na metodologie pro tvorbu hypermediálních/hypertextových aplikací. Jejich znalost není všeobecně rozšířená! Poskytují cestu pro automatizovanou tvorbu webových aplikací.

8 Některé současné techniky RMM – A methodology for the structure design of hypermedia systems EORM – Enhanced Object Relationship Methodology ERMIA – High level design method based on E-R modelling HDM – Hypermedia Design Model

9 Některé současné techniky OOHDM – Object Oriented based design method with hypermedia domain specific extensions WebML – Web Modelling Language WSDM – Web Site Design Method Thuring Framework – A design based methodology based on cognitive issues

10 Cíl této přednášky Přehled metodologií pro tvorbu webových sídel

11 RMM – Relationship Management Methodology Isakowitz, Stohr, Balasubramanian (1995) Hlavní kroky matodologie – 1. Entity-Relational Design –2. Slice Design –3. Navigational Design –4. User Interface Design –5. Protocol Conversion Design –6. Run-Time Behaviour –7. Construction and Testing

12 RMM – Relationship Management Methodology Základem je RMDM (Relationship Management Data Model), podobný ER modelům. Slice Design, který definuje jakési pohledy na RMDM. Navigační návrh – definuje pohyb uživatele po aplikaci. –Index, Guided Tour, Indexed Guided Tour, Grouping, Link. RMCase – pro podporu analýzy a návrhu

13 RMM – Relationship Management Methodology Definice m-slice

14 RMM – Relationship Management Methodology Navigační diagram

15 EORM – Enhanced Object Relationship Methodology Objektově orientovaná metodologie Rámce metodologie –Třída –Kompozice –GUI Třída odkazů –simpleLink, navigationalLink, nodeToNode, spanToNode, structureLink, setLink, listLink. Nástroj CASE od fy ONTOS

16 HDM – Hypermedia Design Method Garzotto, Paulini a Schwabe (1993) Založena na klasickém ER modelu, který rozšiřuje o nové konstrukty: units, links. Entity jsou rozšířeny o navigační sémantiku. Tři typy odkazů: strukturální, perspektivu a aplikační odkaz. Nahrazena objektovou metodologií OOHDM od stejných autorů.

17 OOHDM – Object Oriented Hypermedia Design Method Rossi a Schwabe (1996, 1998) Nahradila starší HDM metodologii, je ale ve skutečnosti úplně novou metodologií. Byla podrobněji prezentována na této konferenci a na konferenci Objekty. Kroky metodologie: –Konceptuální modelování –Návrh navigace –Návrh abstraktního rozhraní –Implementace

18 OOHDM – Object Oriented Hypermedia Design Method Diagram navigačních tříd

19 OOHDM – Object Oriented Hypermedia Design Method Diagram navigačního kontextu

20 OOHDM – Object Oriented Hypermedia Design Method Návrh abstraktního rozhraní využívá koncepci - Abstrakt Data View (ADV). Podpora implementace pomocí OOHDM-Web Speciální skriptovací jazyk Lua

21 WebML – Web Modeling Language Politechnika v Miláně Rozsáhlý projekt se zřejmým komerčním záměrem Základem jsou následující modely: –Strukturální model (Structural Model) –Hypertextový model (Hypertext Model) –Prezentační model (Presentational Model) –Uživatelský model (Personalization Model)

22 Strukturální model Jedná se ve skutečnosti o obvyklé datové modelování. Lze použit libovolný ER nebo OO konceptuální datový model. Pro podporu dotazování do databáze se využívá dotazovací jazyk WebML-OQL, který vychází z jazyka OQL (Object Query Language).

23 Hypertextový model Skládá se ze dvou modelů, které se kreslí do jednoho diagramu –Kompoziční model, který popisuje z jakých prvků se stránka skládá: data, multi-data, index, filter, scroller a direct unit –Navigační model, který zobrazuje navigaci mezi jednotlivými stránkami pomocí odkazů, které jsou: kontextové nebo bezkontextové.

24 WebML - Hypertextový model Vlastní model Stránky pro názornost

25 Prezentační model Vyjadřuje vzhled a rozmístění grafických prvků na stránce nezávisle na výstupním zařízení pomocí abstraktní XML syntaxe. Pro skutečný výstup se využívá technologie XSLT.

26 Uživatelský model Je určen pro definic jednotlivých uživatelů či skupin uživatelů webového sídla. Hlavním důvodem je jeho customizovatelnost. Například podpora nákupních košíků.

27 Podpora metodolgie Site Designer je základním nástrojem. Umožňuje vytvořit strukturální, hypertextový a uživatelský model. Presentational Designer umožňuje navrhovat vzhled a rozmístěný grafických prvků na webové stránce. Pro snadnější používání obsahuje Preview Function, která umožňuje navržené grafické schéma okamžitě prohlížet. Site Manager je nástroj, který umožňuje webové sídlo vytvořené metodologií WebML spravovat a instalovat.

28 WSDM – Web Site Design Method De Troyer a Leune – 1997 Je odlišná, vychází z analýzy chování uživatele. Kroky metodologie –Modelování uživatele, konceptuální návrh a návrh implementace. Objektově orientované modelování uživatele.

29 WSDM – Web Site Design Method Uživatelský model

30 Konceptuální modelování Objektové modelování –Uživatelský objektový model (UOM), tradiční OOM, notace OMT nebo UML. –Perspektivní objektový model (POM) zachycuje pohled uživatele na UOM. Návrh navigace –Navigační cesta, vyjadřuje, jak se daný uživatel může pohybovat po aplikaci.

31 WSDM – Web Site Design Method Navigační cesta

32 Z á v ě r V současné době je bohužel v praxi upřednostňována grafická stránka věci V českých zdrojích jsou prozatím diskutovány pouze technické aspekty Ve světě existují dostupné zdroje k této problematice Je nezbytné si uvědomit, že pro správný návrh webového sídla je metodika nezbytně nutná, podobně jako u jiného inženýrsko technického díla.

33 Závěr Existuje specifická skupina metodologií softwarového inženýrství, které se systematicky věnují analýze a návrhu hypermediálních aplikací, respektive webových sídel. Přínos těchto metodologií je především v oblasti systematické analýzy navigace, tedy analýzy způsobu, jakým se uživatel pohybuje mezi jednotlivými uzly (formuláři) aplikace. Další specifickou oblastí těchto metodologií je systematický návrh uživatelského rozhraní, které se považuje za podstatný aspekt hypermediálních aplikací, respektive webových sídel. Přestože se všechny tyto metodologie pokoušejí se svými cíly vyrovnat, neexistuje zatím jediná ta nejlepší metodologie.

34 Shrnutí Falešné ikony –Grafika – čím úžasnější, tím lepší, vždyť webové sídlo je přeci umění! –Technologie – je lepší ASP, PHP,.NET, Perl, Apache, IIS nebo JSP? –Business – udělej si webové sídlo a vydělávej, vyrábět nic nemusíš, jenom obchoduj! Bohužel, činnosti jako analýza, projektové řízení, kvalita, údržba a testování, které jsou pro skutečný a trvalý úspěch daleko potřebnější přicházejí vniveč.

35 Shrnutí Svět metodologií pro návrh webových sídel je velice bohatý. Jejich nepoužívání je odpovědí na otázku proč tolik webových sídel je špatně navrženo!

36


Stáhnout ppt "METODOLOGIE ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL 13DFA Ing. Martin Molhanec, CSc. 11. přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google