Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název: KAREL JAROMÍR ERBEN Autor: Mgr. Lenka Jelínková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název: KAREL JAROMÍR ERBEN Autor: Mgr. Lenka Jelínková"— Transkript prezentace:

1 Název: KAREL JAROMÍR ERBEN Autor: Mgr. Lenka Jelínková
číslo: Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/ Název: KAREL JAROMÍR ERBEN Autor: Mgr. Lenka Jelínková Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. ročník

2 Metodický list - anotace:
Cílem prezentace je podat souvislý přehled o Karlu Jaromíru Erbenovi, jeho životě, cílech a díle představitele 3. fáze národního obrození, jenž nejen rozšířil českou literaturu o prvky lidové slovesnosti ve svém nezaměnitelném díle Kytice, ale svou sběratelskou činností nám zachoval bohatství našich předků. V prezentaci je také rozbor díla Kytice a vysvětlen pojem klasická balada. Obsahuje podrobnější fakta, je určena pro souhrnné opakování literatury v 9. ročníku, kdy žáci již mají v podvědomí základní data. Ale vyučující mohou tuto prezentaci využít i v 8. ročníku při prvním setkání žáků s danou tématikou. Prezentaci uzavírá ověřovací znalostní test, jenž vychází pouze z informací uvedených v prezentaci, včetně správných odpovědí.

3 Karel Jaromír Erben

4 Život český a slovanský historik, právník, archivář, vydavatel staročeských památek, překladatel pochází z chudé rodiny z Podkrkonoší z Miletína, Gymnázium Hradec Králové, filosofie a práva Praha působil jako archivář města Prahy (archiv využívá jako zdroj pro svou práci), přítel Palackého navázal na dílo F. L. Čelakovského – sběratel lidové slovesnosti

5 LS – pohádky, pověsti Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních 1865 - sbíral pohádky, pověsti, říkadla- sbíral a také upravoval a vydával, najdeme zde zlidovělé pohádky např.: Zlatovláska, Pták Ohnivák, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, Široký a Bystrozraký - volí odlišné postupy, Erben pouze sděluje, ale např. Němcová chce svými pohádkami vychovávat

6 LS – národní písně Prostonárodní české písně a říkadla 1864
- na písně se dívá jako na zpívané texty, cení si i nápěvů a také ty vydává - sborník obsahuje více než 2200 písní, rozčleněné tematicky, opatřené komentářem LS uchovala zbytky dávných představ o mravním řádu světa

7 Životní dílo - Kytice Kytice – 1853
podkladem byly staré lidové báje = obraz dávných lidových představ a názorů na život hlavními postavami jsou ženy často se zaměřuje na řešení vztahů v návaznosti na porušení morálky – za každé provinění následuje nepřiměřený krutý trest forma klasická balada

8 Kytice – stavba díla obsahuje 13 básní základní motivy:
a) boj člověka s přírodou,nadpřirozenými bytostmi bezmocnost b) vztahy mezi lidmi – často motiv mateřské lásky jazykové prostředky: popis osob, obrazy krajin, dramatické dialogy, přirovnání, epiteta, metafory, metonymie, zvukomalba, …

9 Obsah Kytice 13 skladeb převážně balad
lidová balada – báseň s pochmurným dějem a často tragickým koncem = klasická nebo erbenovská balada úvodní báseň – Kytice závěrečná báseň - Věštkyně - smutek nad osiřelostí národa (matka=vlast), ale i síla a nutnost hledět do budoucna balady: Vodník, Zlatý kolovrat (pohádkový námět), Polednice, Dceřina kletba, Svatební košile, Poklad, Holoubek, Záhořovo lože, Lilie, Štědrý den, Vrba

10 Kytice - inspirace Kytice byla a je inspirací pro další umělce
např.: malíře – M. Aleš, J. Mánes skladatele – Dvořák, Fibich nedávné filmové zpracování

11 Ověřovací test Erbenovo dílo navazovalo na dílo jednoho z významných představitelů 2. období NO, na kterého? Erben byl sběratel LS, co sbíral, upravoval a vydával? Jak se nazývá Erbenovo životní dílo? Kolik básní a balad obsahuje? Jaké motivy skladby Kytice řeší? Co je lidová balada?

12 Odpovědi ověřovacího testu
F. L. Čelakovský. Pohádky, pověsti, písně a říkadla. Kytice. 13 balad a básní. 5. Boj člověka s přírodou, nadpřirozenými bytostmi, vztahy mezi lidmi, často motiv mateřské lásky – za provinění vždy následuje krutý trest. 6. Báseň s pochmurným dějem a často tragickým koncem = klasická balada.

13 Zdroje a citace: HRABÁK Josef, JEŘÁBEK Dušan, TICHÁ Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury. Praha: Orbis 1976. BALAJKA Bohuš: Přehledné dějiny literatury I. Praha: Fortuna ISBN SOCHROVÁ Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment 1999. ISBN ČORNEJ Petr, ČORNEJOVÁ Ivana, RADA Ivan, VANÍČEK Vratislav: Dějiny zemí Koruny české II. . Praha: Paseka ISBN VLAŠÍN Štěpán a kol.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1984.


Stáhnout ppt "Název: KAREL JAROMÍR ERBEN Autor: Mgr. Lenka Jelínková"

Podobné prezentace


Reklamy Google