Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaromír Tomeček Český jazyk 5. ročník ZŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaromír Tomeček Český jazyk 5. ročník ZŠ"— Transkript prezentace:

1 Jaromír Tomeček Český jazyk 5. ročník ZŠ
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Jaromír Tomeček Český jazyk 5. ročník ZŠ

2 Jaromír Tomeček 30.9. 1906 -15.7.1997 novinář a prozaik
Jaromír Tomeček pocházel z rodiny krejčího. Studium na klasickém gymnáziu v Kroměříži ukončil maturitou v roce 1925 a začal studovat na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

3 Životopis o dvou semestrech však studia přerušil a v roce 1926 odešel na Podkarpatskou Rus. V Rákošíně pracoval jako úředník. Navštěvoval notářskou školu v Bratislavě a po jejím absolvování působil od roku 1929 v Podkarpatské Rusi jako správní úředník a obvodní notář, nejdříve v Dercenu, od roku 1930 v Lalově, od 1934 byl vedoucím notářem ve Volovém, dnešní Mežgorje. Zde se seznámil s Ivanem Olbrachtem, S.K. Neumannem, Karlem Čapkem, Vladislavem Vančurou a Karlem Novým.

4 Životopis - pokračování
V březnu 1939, po vyhlášení protektorátu a záboru Podkarpatské Rusi Maďarskem, se Jaromír Tomeček vrátil na Moravu. Žil ve své rodné Kroměříži a od roku 1940 v Brně, kde pracoval jako úředník Zemského úřadu. V roce 1944 byl totálně nasazen jako dělník v brněnské slévárně.

5 Životopis - pokračování
Po roce 1945 pracoval Jaromír Tomeček na Zemském národním výboru jako tajemník Zemské kulturní rady. Právnická studia zakončil v roce Od roku 1948 byl ve Studijním a plánovacím úřadě v Brně redaktorem publikací převážně zaměřených na vztah architektury a životního prostředí. V letech působil jako redaktor časopisu Host do domu. Poté se věnoval spisovatelské tvorbě.

6 Životopis - pokračování
Do literatury vstoupil Jaromír Tomeček koncem 30. let 20. století časopiseckými fejetony. Soustavně se literatuře začal věnovat během německé okupace, kdy debutoval knihou povídek o zvířatech a přírodních obrázků pro děti Vuí se směje.

7 Životopis - pokračování
Jako novinář přispíval Jaromír Tomeček do mnoha periodik: v roce 1934 debutovat fejetonem Rozhovory Podkarpatských hlasech, v letech psal do Lidových novin črty, na jejichž základě vznikla kniha Vuí se směje. Po roce 1945 přispíval do časopisů Kultura, Nový život, Literární noviny, Plamen, Host do domu, Krásy domova, Tvorba, Věda a život, Lidé a země, Naše rodina, Literární měsíčník. V denících Rovnost a Práce publikoval fejetony a črty, které pak byly použity v knihách Kameje, Doteky tich a Závaží času. Dále publikoval v Brněnském večerníku, Svobodném slově, Lidové demokracii, aj. Po roce 1990 publikoval v časopisech Rok, Malovaný kraj, Svobodné slovo, Lidové noviny.

8 Životopis - pokračování
Jaromír Tomeček je autorem mnoha předmluv, doslovů a také katalogů výstav. Spolupracoval s Československým rozhlasem. V letech přispíval povídkami do košického vysílání. Od roku 1943 byl častým hostem vzdělávacích i zábavných pořadů. V roce 1963 se účastnil rozhlasového pořadu Sedmilháři a v roce 1972 Rukopis na mém stole. V roce 1989 byl hostem pořadu Po pěšinách domova. Spolupracoval s Československou televizí a podílel se na většině dílů cyklu Lovy beze zbraní. Je spoluautorem scénářů pořadů Sólo pro… lesy a Zahrada slunce.

9 O díle Jaromíra Tomečka:
Mezi autory přírodní beletrie existuje několik spisovatelů, kteří zobrazovali přírodu Podkarpatské Rusi. Jedním z nich byl také Jaromír Tomeček. Divočině a lidem této země věnoval řadu knih, v mnoha dalších dílech však zachytil i přírodu jiných končin a postupně se stal jedním z nejvýznamnějších autorů přírodní prózy v její celé historii. Ve svých dílech se zabýval lyrickým i realistickým popisem, otázkami spojenými s přírodou jako je její ochrana nebo využití.

10 Dílo Jaromíra Tomečka:
Les u řeky (1954) Věčný hvozd (1956) Zelená ozvěna (1959) Vlka živí nohy (1965) Marko (1968) Divotvorné lovy (1974) Lovy beze zbraní (1976) Jenom vteřiny (1980)

11 Zhodnocení děl: Tomeček dovedl velmi zdařile spojovat lyrický pohled na přírodu s realistickým líčením, zdůraznit jednotu člověka a přírody jako otázku mravní i jako varování před jejím ničením. Tedy i lidské zodpovědnosti za přírodu a vůbec za svět, v němž žije. To vše bez nějakého vnějšího poučování a výkladů, ale v přesvědčivém vyjádření vlastních prožitků.

12 Zápis! novinář a spisovatel díla zaměřená na přírodní tematiku
mistrný vypravěč – varování před ničením přírody Díla: Vuí se směje Stříbrný lipan Vlka živí nohy Divotvorné lovy Lovy beze zbraní

13 Jaromír Tomeček 5. ročník ZŠ
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Obrázky z internetu internet Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Jaromír Tomeček Český jazyk 5. ročník ZŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google