Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní a mezinárodní projekty řešené Odborem správy a ochrany fondů NK ČR Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010, Praha, 1.12.2010Mgr. Tomáš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní a mezinárodní projekty řešené Odborem správy a ochrany fondů NK ČR Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010, Praha, 1.12.2010Mgr. Tomáš."— Transkript prezentace:

1 Národní a mezinárodní projekty řešené Odborem správy a ochrany fondů NK ČR Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010, Praha, 1.12.2010Mgr. Tomáš Foltýn

2 Několik čísel na úvod... Projekt TELplus 177 000 EUR Projekt „Norské fondy“ 1 200 000 EUR 3 443 212 souborů OCR16 809 svazků digitalizováno 3 544 000 stran 4 000 archivních krabic

3

4

5

6 Projekty, které již probíhají… IMPACT - základní cíle: -- zdokonalit uživatelský přístup k historickým textům díky vylepšování výsledků OCR -- sdílet informace o průběhu masové digitalizace a definovat „best practices“ pro jednotlivé typy dokumentů -- vytvářet nástroje, které by zefektivnily tvorbu digitálních dokumentů -- vybudovat informační centrum, které by zajistilo udržitelnost a další vývoj jednotlivých systémů a definovalo strategie vhodné pro digitalizaci a poskytovalo konzultace - 2008 - 2011 - rozpočet 16 500 000 EUR - 26 partnerských institucí

7 Projekty, které již probíhají… IMPACT - role NK ČR: -- člen General Assembly -- tvorba 100% OCR dokumentů ve formátu PAGExml -- testování jednotlivých nástrojů vytvořených v rámci projektu -- podíl na vytváření „Centre of Competence“ -- spolupráce s jazykovým partnerem na vytváření slovníků pro starší češtinu -- prezentování výsledků projektu - rozpočet 47 300 EUR - duben 2010 – prosinec 2011

8 Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Projekty, které již probíhají… - 2006 – 2010 - základní cíle: -- implementace kontejnerového formátu METS do Systému Kramerius -- zvýšení úspěšností rozpoznávání starších bohemikálních dokumentů pomocí OCR vytvořením a využitím znalostních bází pro češtinu z období let 1800 až 1989 -- vytvoření nástroje pro popis vnitřních částí digitalizovaných dokumentů a převod jejich interního informačního aparátu do textové podoby - výsledky projektu jsou unikátní v celoevropském měřítku

9 Vývoj nových metod konzervace novodobých knihovních dokumentů Projekty, které již probíhají… - institucionální výzkum v rámci NK ČR - základní cíle: -- vývoj metodiky průzkumu – evidence pomocí elektronického formuláře a vytvoření znalostní báze --- zjištění a zhodnocení typů poškození v závislosti na materiálovém složení fondů --- návrhy možných řešení - opravy, konzervátorské a restaurátorské zásahy na novodobých fondech, uložení do ochranných obalů, reformátování -- historická alokace fondů a typologie skladovacích prostor NK ČR -- samotný průzkum novodobých fondů

10 Projekty, které již probíhají… - znalostní báze by měla umožnit -- lepší rozhodování o prioritách v oblasti konzervace novodobých dokumentů NK ČR -- stanovit limity další manipulace s poškozenými vzácnými dokumenty -- efektivnější propojení s procesem digitalizace – pomoc při výběru dokumentů k reformátování -- pomoci dlouhodobého uchování kulturního dědictví představovaného sbírkami knihoven - bližší informace: -- Ing. Petra Vávrová, Ph.D.Petra.Vavrova@nkp.cz Vývoj nových metod konzervace novodobých knihovních dokumentů

11 Plánované projekty… Digitization Registry.eu - návrh projektu na vytvoření středoevropského registru digitalizovaných dokumentů - financování: program CENTRAL EUROPE - předkladatelem projektu je Knihovna AV ČR - partneři: -- ČR, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko -- po ukončení tohoto „pilotního projektu“ možné rozšíření do dalších zemí - 2011 – 2013 - rozpočet projektu: 2 500 000 EUR

12 Plánované projekty… Digitization Registry.eu - hlavní cíle projektu: -- vytvoření registrů digitalizovaných dokumentů na národních úrovních -- vytvoření centrálního registru sklízejícího národní registry -- vytvoření pilotu pro zapojení digitalizovaných archivních dokumentů -- vytvoření konverzních modulů, které by umožnily vkládání záznamů vytvořených v různých standardech -- importy dosažitelných dat -- vytvoření uživatelského interface pro všechny zastoupené země -- adekvátní promotion projektu - bližší informace: -- Ing. Martin Lhoták, lhotak@knav.cz -- Mgr. Tomáš Foltýn, tomas.foltyn@nkp.cz

13 Plánované projekty… Nástroje pro evidenci, archivaci, agregaci a zpřístupnění národního kulturního dědictví v digitální formě - program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI - 2011 - 2015 - hlavní řešitel: Knihovna AV ČR - spoluřešitelé: NK ČR a MZK Brno - cíl OSOF = PROKOP -- nástroj pro kontrolu konzistence dat napříč knihovními systémy - v knihovních systémech je mnoho duplicit a nejednoznačně vytvořených záznamů -- velké potíže při spolupráci jednotlivých systémů (Kramerius, Registr digitalizace, katalogy)

14 Plánované projekty… Nástroje pro evidenci, archivaci, agregaci a zpřístupnění národního kulturního dědictví v digitální formě - řešení: -- vznik sady nástrojů pro sběr (harvesting) dat -- normalizace dat na společný profil – na základě identifikátorů -- dle nastavitelných algoritmů analyzovat a vyhodnocovat souvislosti -- SQL dotazy a procedury -- výstupem reporty o shodách či rozdílech -- zavolání jednotlivých systémů pro provedení opravy

15 Plánované projekty… Nástroje pro zpřístupnění tištěných textů 19. a první poloviny 20. století - program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI - 2011 – 2015 - NK ČR hlavním řešitelem projektu - spoluřešitel: Ústav českého národního korpusu Univerzity Karlovy v Praze - návaznost na projekt: -- „Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru“

16 Plánované projekty… Nástroje pro zpřístupnění tištěných textů 19. a první poloviny 20. století - hlavní cíle projektu: -- vytvoření aplikace pro práci se znalostními bázemi starších vrstev českého jazyka a tvorba znalostních bází -- vytvoření pěti slovníků, odpovídajících starším pravopisným pravidlům (19. a 1. polovina 20. stol.) a nástroje pro transliteraci -- vytvoření jednoduchého lemmatizátoru pro 19. stol. (předmětem projektu nebude řešení problematiky synonym) -- analýza typů fraktury používaných v první polovině 19. stol. pro tisk jazykově českých publikací a vývoj nástroje pro podporu rozpoznávání jazykově českých textů tištěných frakturou

17 Plánované projekty… Nové metody a technologie pro konzervaci a restaurování novodobých fondů - program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI - 2011 – 2015 - NK ČR hlavním řešitelem projektu - spoluřešitel: Technická univerzita Liberec - cíle: -- vývoj speciálních materiálů pro obnovu a restaurování novodobých dokumentů -- vývoj specifických pracovních postupů a moderních technologií pro konzervaci a restaurování novodobých fondů, -- návrh metodiky využití porézní celulózy Perloza pro konzervátorské zásahy, čištění, popř. odkyselení, -- vývoj technologie dezinfekce knih pomocí vyšších alkoholů

18 Plánované projekty… Ochrana knižního fondu a dokumentů aplikací esenciálních olejů - 2011 – 2015 - hlavní řešitel projektu: Ústav analytické chemie AV ČR - spoluřešitelé: Univerzita Pardubice, NK ČR - cíle: -- zabránit poškozování knih v důsledku napadení plísněmi zejména v depozitářích s nevhodnými parametry vnitřního prostředí -- vyvinout metodiku a zařízení na dezinfekci již napadeného fondu - vyvinutá metodika musí být účinná, prakticky uplatnitelná, levná s minimálními nároky na obsluhu --zlepšení zdravotních a hygienických podmínek v knihovnách a archivních zařízeních - program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI - bližší informace: -- Ing. Petra Vávrová, Ph.D.Petra.Vavrova@nkp.cz

19 Děkuji za pozornost!!! Otázky??? tomas.foltyn@nkp.cz


Stáhnout ppt "Národní a mezinárodní projekty řešené Odborem správy a ochrany fondů NK ČR Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010, Praha, 1.12.2010Mgr. Tomáš."

Podobné prezentace


Reklamy Google