Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod, chování zachránce, polohy při traumatech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod, chování zachránce, polohy při traumatech"— Transkript prezentace:

1 Úvod, chování zachránce, polohy při traumatech

2 První pomoc označuje soubor jednoduchých a účelných opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení jeho zdraví. Technická PP = odstranění příčiny úrazu, vytvoření základních technických podmínek pro poskytnutí PP (zajištění bezpečnosti zúčastněných, zhodnocení situace, přivolání odborné pomoci) Laická PP = základní opatření bez specializovaného vybavení, péče o postiženého do doby odborné zdravotnické pomoci (dále přivolání pomoci, improvizovaný transport...) Odborná zdravotnická PP

3 Legislativa ČR Trestní zákon 40/2009 Sb.
Neposkytnutí pomoci §150 (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onamocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

4 §151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku
Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.

5 Tři kroky k životu - RRR R – ROZHLÉDNI SE R – REAGUJ R - ROZMÝŠLEJ

6 R – ROZHLÉDNI SE 1. Bezpečnost 2. Mechanizmus úrazu 3. Množství moje
ostatní zachránci postižený 2. Mechanizmus úrazu trauma onemocnění 3. Množství zraněných zachránců prostředků

7 1. Bezpečnost Chraňte sebe! V první řadě si musíte být jisti svojí bezpečností a také bezpečností ostatních zachránců. Když je situace pro vás hodně riskantní, nezachraňujte a raději vyčkejte příjezdu profesionálních zachránců vybavených potřebnými prostředky. Pokud se vážněji zraníte, nikomu už nepomůžete. Není horší situace, než když se ze zachránců stanou zachraňovaní. Při záchraně používejte dostupné ochranné pomůcky – zejména rukavice!

8 Bezpečnost - PP při dopravní nehodě
Zastavte své vozidlo na bezpečném a přehledném místě – více než 50 m od nehody, rozsvite výstražná světla, všichni opustí vůz, umístění výstražného trojúhelníku cca 50 m od překážky (na dálnici 100 m) Vypněte zapalování havarovaného auta. Zjistěte druh poranění a volejte ZZS. Vyprostěte poraněné pokud je to vhodné a ošetřete ho. Prohledejte automobil a okolí zda např. dítě nezapadlo pod sedadlo, cestující nevypadli z auta

9 Bezpečnost - PP při zasažení elektrickým proudem
Přerušte přívod proudu (vypnutí jističe). Odstraňte vodič z přímého kontaktu s postiženým (nedotýkejte se postiženého holýma rukama). Při zasažení proudem o vysokém napětí se nepřibližujte k postiženému, který je pod vlivem proudu, více než m. Informujte prostřednictvím ZZS, hasičů či policie pracovníky elektrárenských závodů o nutnosti přerušení proudu.

10 2. Mechanizmus úrazu Zjisti CO a JAK se stalo (oslovte postiženého či svědky). Rozpoznání příčiny a způsobu poranění vám pomůže ke správnému posouzení závažnosti stavu a dalšího postupu. Nejprve vysvětlete zraněnému, co budete provádět a potom hledejte poraněné místo, obnažte postiženou část těla a při podezření na zranění páteře s postiženým co nejméně hýbejte. Všimněte, zda zraněný silně nekrvácí (prosáklý oděv, ohmatání zadní části hlavy a zátylku, spodní části těla) - zjistíte-li to, ihned stavíte krvácení (viz Krvácení a jeho zastavení). Zhodnoťte stav vědomí, dýchání a srdeční činnosti

11 Poraněné vyšetřujeme:
pohledem (chování, barva tváře a kůže...) poslechem (ptáme se, posloucháme dýchací šelesty...) pohmatem (zkouška pulzu, neporušenost skeletu, teplota kůže...) čichem (zápach po acetonu, alkoholu, pomočení...)

12 Hodnocení základních životních funkcí
Stav vědomí – oslovení, zatřesení (podíváme se na zorničky, jsou-li rozšířené = globální poškození mozku, zúžené na jedné straně = lokální mozková porucha) Zjištění srdeční činnosti – pohmat na krční tepně (není-li tep hmatný, vyzkoušejte ještě druhou stranu) Zjištění dýchání – přiložení ucha k nosu postiženého + sledování dýchacích pohybů hrudníku a břicha + barva tváře

13 Kontrola tepu

14 3. Množství Pokud zachraňujete pouze 1 zraněného, budete se muset zamýšlet pouze nad vašimi dostupnými prostředky k ošetření. Jestliže je však zraněných více, je třeba roztřídit zraněné podle závažnosti poranění a vašich možností. Ale pozor, nejvážněji zraněný nemusí mít vždy přednost – postižený s masivním krvácením bude mít přednost před jedincem se zástavou srdeční činnosti. Pokud je zraněných i zachránců více, určete organizátora záchranných prací, který bude celou akci řídit.

15 R - REAGUJ Přivolání ZZS
Život zachraňující úkony (zástava krvácení, obnovení dýchání a srdeční činnosti)

16 Přivolání zdravotnické záchranné služby
Linky 155 a 112 je možné volat z mobilního telefonu nebo veřejné sítě vždy bez předvolby, volání je zdarma (u telefonního automatu nepotřebujete mince či kartu) 156 městská 158 státní 150

17 Hovor na tísňovou linku
adresa místa náhlé příhody (možnost přistání vrtulníku) popsat stav postiženého své jméno telefon, ze kterého voláme nezavěšovat, dokud operátorka hovor neukončí, zdravotní sestra dokáže i po telefonu kvalifikovaně poradit, jak pomoc poskytovat = asistovaná PP

18 Co dříve, volat na tísňovou linku nebo zahájit KPR?
Jsou-li přítomni 2 zachránci, jeden zahájí KPR a druhý aktivuje ZZS Je-li přítomen 1 zachránce zavolá okamžitě ZZS, potom zahájí KPR jedná-li se o dítě do 8 let, zahájí KPR a po 1 minutě volá ZZS v případě tonutí zahájí KPR a po 1 minutě volá ZZS v případě srdeční zástavě po traumatu zahájí KPR a po 1 minutě volá ZZS

19 Použití letecké záchranné služby (vrtulníku)
Využívá zejména pro dopravu lékaře na velkou vzdálenost, ve venkovských oblastech a při stavech ohrožujících život. Objednání přes dispečink ZZS na telefonním čísle 155. Místo pro přistání vyhledáváme tak, aby splňovalo požadavky: rovná plocha nejméně 35 × 35 m, pevný, bezprašný podklad, žádné překážky vyšší než 15 m v okolí 100 m, pozor na elektrické vedení! Při příletu místo jasně označíme a signalizujeme vrtulníku níže uvedenými povely, přitom stojíme zády k větru; ochraňujeme pacienta před větrem a prachem; k vrtulníku se přiblížíme až po zastavení rotoru.

20 VYTAŽENÍ Z VOZU, ULOŽENÍ ZRANĚNÉHO:
Zraněným pohybujte (táhněte ho) vždy jen v ose jeho těla směrem k hlavě. Při vyprošťování z vozidla uchopte zraněného zezadu pod oběma pažemi za zdravé předloktí, položte si ho na sebe na pokrčené stehno a táhněte ven - Rautrekův hmat Zraněného tahem položte na rovné a chráněné místo (na deku, igelit apod.) mimo vozovku

21 Rautrekův hmat uchopení zezadu za přeložené předloktí
vytažení zraněného z vozidla

22 SEJMUTÍ PŘILBY U MOTOCYKLISTŮ:
Přilbu musíme sejmout pro správné zhodnocení stavu vědomí zraněného. Ponechání ochranné přilby zraněnému v bezvědomí je zásadní chybou! Měli by při tom spolupracovat pokud možno 2 zachránci (jeden zachránce přidržuje krk zraněného a druhý tahem v ose těla snímá přilbu). Postup: zvedněte hledí přilby, aniž byste zvedali (bezvědomým) hlavu do předklonu 1 zachránce klečí za hlavou zraněného a drží ji v lehké extenzi (uchopí ji za dolní čelist a táhne směrem k sobě) 2 zachránce rozepne řemen pod bradou a obejme bradu a šíji tak, aby hlava byla stále v mírné extenzi

23 nyní může 1 zachránce sejmout přilbu a dále udržuje hlavu ve stejné poloze do konečného uložení nebo ošetření

24 Vhodné polohy při traumatech (u zraněného, který není v bezvědomí)
poranění lebky a mozku horní část těla zvýšena, hlava ve středním postavení (pro snížení mozkového tlaku) poranění hrudníku horní část těla zvýšena, poloha na zraněné straně (k lepší ventilaci nezraněného křídla plic)

25 poranění páteře nejprve ponechat v poloze, v níž byl zraněný nalezen, přemístění pokud možno jen se 4-5 zachránci, rovné uložení na tvrdé podložce poranění břicha poloha na zádech s přitaženými koleny (válec pod koleny), polštářek pod hlavu (uvolnění břišního svalstva)

26 poranění dolních končetin
uvedení postižené končetiny do klidu (dlaha)

27 Stabilizovaná poloha Udržuje volné dýchací cesty a brání vdechnutí krve nebo žaludečního obsahu při zvracení. Používá se zejména u osob v bezvědomí (bez poraněním páteře, zlomenin končetin apod.), vhodná je i u intoxikovaných drogami nebo po odeznění epileptického záchvatu Při ukládání postiženého do této polohy postupujete takto:


Stáhnout ppt "Úvod, chování zachránce, polohy při traumatech"

Podobné prezentace


Reklamy Google