Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EDVARD BENEŠ PhDr. Pavlína Mikulcová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EDVARD BENEŠ PhDr. Pavlína Mikulcová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti."— Transkript prezentace:

1 EDVARD BENEŠ PhDr. Pavlína Mikulcová OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti

2 AnotaceMateriál předkládá základní profil prezidenta E. Beneše. AutorPhDr. Pavlína Mikulcová (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup H/01 Kuchař-číšník H/01 Asistent prodeje H/01 Cukrář pro výrobu M/01 Zdravotnický asistent M/005 Zdravotnické lyceum M/01 Technické lyceum M/01 Strojírenství M/01 Elektrotechnika M/01 Hotelnictví a cestovní ruch Speciální vzdělávací potřeby-žádné - Klíčová slovaE. Beneš Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiályJe součástí OBN, ZSV a DEJ

3 EDVARD BENEŠ prezidentem Č SR v letech 1935 až 1938 a 1945 až 1948 * Kožlany u Plzn ě Sezimovo Ústí

4 STUDIUM A PO Č ÁTKY POLITICKÉ Č INNOSTI studoval filozofii a práva v Praze, Pa ř íži a Dijonu po vypuknutí 1. sv ě tové války se zapojil do protirakouského odboje, od r v Pa ř íži s T.G. Masarykem a M.R.Štefánikem získával dohodové mocnosti pro ideu samostatného č s. státu od r ministrem zahrani č í, v této funkci ve všech č s. vládách až do r stál u zrodu Spole č nosti národ ů

5 POLITICKÁ Č INNOST V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY hlavní tv ů rce č s. zahrani č ní politiky orientované p ř edevším na Francii a Malou dohodu p ř edstavitel skupiny „Hradu“, ovliv ň oval politiku národn ě socialistické strany pod hrozbou nacistické agrese uzav ř el v r č s.-sov ě tskou spojeneckou smlouvu prezidentem zvolen v r. 1935, tedy v dob ě, kdy se dramaticky zost ř ily vnitropolitické a mezinárodní pom ě ry

6 POLITICKÁ Č INNOST V OBDOBÍ DRUHÉ REPUBLIKY A PROTEKTORÁTU Č ECHY A MORAVA v zá ř í 1938 byl pod nátlakem britské a francouzské vlády donucen p ř ijmout mnichovský diktát abdikoval na prezidentský ú ř ad dne , odjel do zahrani č í v č ervenci 1940 vytvo ř il v Londýn ě exilovou č s. vládu, která byla postupn ě uznána vládami všech mocností protihitlerovské koalice r docílil u Velké Británie a Francie prohlášení mnichovské dohody za neplatnou v r zam ěř il svou pozornost na diplomacii se Sov ě tským svazem a s p ř edstaviteli moskevského centra KS Č

7 POLITICKÁ Č INNOST PO SKON Č ENÍ 2. SV Ě TOVÉ VÁLKY se vrátil do Prahy jako č s. prezident (již v dubnu 1945 jmenoval ve slovenských Košicích tzv. vládu Národní fronty) cestou díl č ích ústupk ů a kompromis ů č elil náporu KS Č (podporované J.V.Stalinem), která využívala povále č ného prosociálního nalad ě ní obyvatel k zisku mocenské hegemonie v politické krizi, vrcholící v únoru 1948, p ř ijal demisi demokratických ministr ů a pov ěř il Klementa Gottwalda sestavením nové vlády. Tím umožnil komunist ů m p ř evzít politickou moc v Č SR. v kv ě tnu 1948 odmítl podepsat komunistickou Ústavu 9.kv ě tna a abdikoval

8 OSOBNOST A SOUKROMÝ ŽIVOT na ve ř ejnosti p ů sobil jako uzav ř ený a nep ř ístupný muž tém ěř č ty ř icet let mu stála po boku manželka Hana, jejich manželství z ů stalo bezd ě tné historik Z. Zeman: „ Nikdy nedokázal politiku úpln ě opustit a v ě novat se jiným zájm ů m. Krom ě politiky totiž žádné jiné nem ě l… “

9 NEZNÁMÝ AUTOR. Edvard Beneš [obrázek typu JPG dostupný jako volné dílo] [cit ]. Dostupné z: CZECHOSLOVAK PRESS AGENCY. Edvard Benes with his wife in 1934 [obrázek typu JPG dostupný jako volné dílo] [cit ]. Dostupné z: POUŽITÁ LITERATURA ZBYN Ě K ZEMAN. Edvard Beneš- politický životopis. Praha: Mladá fronta, ISBN VLADIMÍR KADLEC. Podivné konce našich prezident ů. Hradec Králové: KRUH, ISBN ZDROJE OBRAZOVÉHO MATERIÁLU


Stáhnout ppt "EDVARD BENEŠ PhDr. Pavlína Mikulcová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti."

Podobné prezentace


Reklamy Google