Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity III/2 inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AutorMgr. Jiří Čapek Číslo materiáluVY_32_INOVACE_FYZ_2U_CA_15_01 NázevElektrický náboj Druh učebního materiáluPrezentace PředmětFyzika Ročníkdruhý Tématický celekelektřina a magnetismus Anotaceobjasnění pojmů el. náboj, iont, el. nabité těleso, kvantifikace silového působení el. nabitých těles Metodický pokynPoužít promítnutí pomocí dataprojektoru, min 35 Klíčová slovavlastnost částic, el. náboj, iont, el. nabité těleso, Coulombův zákon Očekávaný výstupŽák chápe el.náboj jako neodělitelnou vlastnost elektronu a protonu. Přisouzení této vlastnosti jiným objektům jako důsledek převažující přítomnosti některé z částic. Umí spočítat velikost síly vzájemného působení el. nábojů. Datum vytvoření13.9.2013

2 Elektrický náboj Coulombův zákon

3 Co je to elektrický náboj? Elektrický náboj je vlastnost elementárních částic (jako např. elektronu a protonu). Dva typy opačných vlastností: kladný el. náboj - má např. proton záporný el. náboj - má např. elektron Vlastnost je něco, co nelze oddělit od nositele, tzn. jestli hovoříme o přenosu el. náboje, pak hovoříme o přenosu částic (elektronů).

4 Množství vlastnosti el. náboj určuje veličina, která se jmenuje stejně – elektrický náboj Označení : Q Jednotka: Coulomb [C] Elektron i proton mají stejné, nejmenší a dále již nedělitelné množství této vlastnosti, které označujeme jako elementární elektrický náboj. Q = e = 1,6 *10 -19 C

5 Normální atom má stejné množství protonů a elektronů, tzn. stejná množství opačných vlastností – kladného a záporného el. náboje. Tyto vlastnosti se vzájemně „ruší“ a proto říkáme, že takový atom je elektricky neutrální. El. náboj atomu - iontu Pokud se z obalu atomu oddělí nějaké elektrony, pak v atomu převládají protony a tím i vlastnost kladný el. náboj. Tuto vlastnost pak přisuzujeme celému atomu a říkáme, že atom má kladný el. náboj. Atom, který má kladný el. náboj nazýváme kladný iont – kationt. Pokud do obalu atomu přibudou nějaké elektrony, pak v atomu elektrony převládají a tím i vlastnost záporný el. náboj. Tuto vlastnost pak přisuzujeme celému atomu a říkáme, že atom má záporný el. náboj. Atom, který má záporný el. náboj nazýváme záporný iont - aniont Iont je atom, který má nadbytek nebo nedostatek elektronů vzhledem k počtu protonů.

6 Elektricky nabité těleso Když se z obalů atomů uvolní elektrony, tak se pak jako volné pohybují mezi atomy v tělese. Takové elektrony pak mohou přejít z tělesa na jiné těleso. Těleso, ze kterého byly elektrony přemístěny a kde pak převládá počet protonů, a tím i vlastnost kladný el. náboj, pak nazýváme - kladně elektricky nabité těleso. Těleso, na které byly elektrony přemístěny a kde pak převládá právě počet elektronů, a tím i vlastnost záporný el. náboj, pak nazýváme - záporně elektricky nabité těleso. Elektricky nabité těleso je takové těleso, které má nadbytek nebo nedostatek elektronů vzhledem k počtu protonů.

7 Silové působení el. náboje Vlastnost „elektrický náboj“ se projevuje vznikem síly mezi el. nabitými objekty. Mezi objekty se stejným el. nábojem, vznikají vzájemně opačné síly tak, že objekty se odpuzují. Mezi objekty s opačným el. nábojem, vznikají vzájemně opačné síly tak, že objekty se přitahují. Mezi elektricky nabitým a nenabitým tělesem vznikají síly také, protože nenabité těleso se jeví vůči nabitému jako by mělo opačný el. náboj. Takováto tělesa se vždy přitahují. Velikost působících sil určuje Coulombův zákon

8 Coulombův zákon Velikost sil, kterými na sebe působí dva bodové náboje, je přímo úměrná absolutní hodnotě součinu jejich velikostí a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdáleností Konstanta úměrnosti k závisí na prostředí, ve kterém se náboje nacházejí. Pro vakuum a vzduch má hodnotu k = 9. 10 -9 N. m 2. C -2


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google