Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Buď požehnán Pán s vroucností, | dne každého nás v hojnosti | zahrne dary svými  | Bůh silný, naše spasení, | ó vzdávejme mu chválení | vždy zpěvy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Buď požehnán Pán s vroucností, | dne každého nás v hojnosti | zahrne dary svými  | Bůh silný, naše spasení, | ó vzdávejme mu chválení | vždy zpěvy."— Transkript prezentace:

1 1. Buď požehnán Pán s vroucností, | dne každého nás v hojnosti | zahrne dary svými  | Bůh silný, naše spasení, | ó vzdávejme mu chválení | vždy zpěvy srdečnými. | On sám je Pán Bůh silný náš, | v čase soužení je naše stráž, | náš hrad i naše sláva. | Bůh s námi, kdo nám uškodí? | I ze smrti Pán vyvodí, | po smrti život dává.

2 2. Tu spravedliví po celý | den před Bohem se veselí, | jej svými slaví zpěvy; | tu budou jásat s radostí | a poskakovat s vděčností, | když Pán se jim sám zjeví. | Nuž, žalmy Bohu zpívejte | a jméno jeho vzývejte, | svou cestu tomu spravte, | jenž v oblacích se vznášívá | a Hospodin se nazývá, | vždy srdcem svým ho slavte.

3 3. Ó Bože, překaz bouření | i mocných vůdců spolčení, | zmať jejich rady lstivé. | Tak rozptyl v pýše chodící | i bohatstvím se chlubící | a lidi válek chtivé. | Pak přijdou z krajin dalekých | zazpívat Bohu v žalmech svých, | Pánu nad nebes nebem; | on přemocný hlas vydává | a svých se věrně zastává, | chrání v slitování svém.

4 4. Nuž, vzdejte Bohu, vzdejte čest, | on v důstojnosti zvýšen jest | vždy nad svým Izraelem. | On ukazuje v oblacích | svou velkou slávu v divech svých | a moc svou v světě celém. | Jak přehrozný jsi, Bože náš, | ze svatyně své hledíváš | na svůj lid povolaný. | Bůh Izraelský udílí | vždy svému lidu posily, | sám Bůh náš svrchovaný.


Stáhnout ppt "1. Buď požehnán Pán s vroucností, | dne každého nás v hojnosti | zahrne dary svými  | Bůh silný, naše spasení, | ó vzdávejme mu chválení | vždy zpěvy."

Podobné prezentace


Reklamy Google