Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."— Transkript prezentace:

1 Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou STŘEDOVĚKÉ HOSPODÁŘSTVÍ - ZEMĚDĚLSTVÍ

2 St ř edov ě ké hospodá ř ství - zem ě d ě lství - zem ě d ě lství

3 V hospodá ř ství snaha o sob ě sta č nost rolníci si sami zhotovují výrobky k životu. Avšak postupn ě se zpracování specializuje:  dřevo  hlína  kov  len, vlna tesařství hrnčířství kovářství tkalcovství

4 Dokonalejší nástroje: sgeschirr.jpg/330px-Pferdearbeitsgeschirr.jpg chomout nárožní jho Chomout zvýšil tažnou sílu oproti doposud používanému jhu. 0/07/Zugochsen.jpg

5 Dokonalejší nástroje: vylepšený těžký pluh raný jednoduchý pluh kola krojidlo odvalovací radlice

6 Dokonalejší nástroje: brány Brány odstranily ruční dorovnávání pole motykou a hráběmi.

7 Zm ě na systému hospoda ř ení: P ř echod ze systému dvojpolního … úhor osetá plocha 1. rok 2. rok

8 …na systém! ozim úhor jař úhor ozim úhor 2. rok 1. rok 3. rok trojpolní

9 D ů sledky t ě chto zlepšení: ozim lepší zpracování p ů dy lepší zpracování p ů dy ozim v ě tší úroda v ě tší úroda zamezení hladomoru ! Je však pot ř eba dodat, že…

10 ...zem ě d ě lství stále nebylo dostate č n ě efektivní: ozim Úhor spásán dobytkem. Znáš výhody? P ř esto výnosy až 10x menší oproti dnešku, protože nedostatek hnojiva! půda pohnojena pasoucím se dobytkem půda odplevelena ( malé výnosy = málo potravy pro dobytek = málo dobytka = málo hnoje = bludný kruh )

11 ozim Vybavení zem ě d ě lce v století: edelstvi/image003.jpg motyka a srp (na obilí) dřevěný rýč míval okované pouze ostří pluh imgres?q=kosa+12.+st olet%C3%AD&hl=cs&cl ient=opera&hs=zg2&sa =X&rls=cs&channel=su ggest&biw=1680&bih= 949&tbm=isch&prmd= ivns&tbnid=Y5G8qDm2 2lY92M:&imgrefurl=htt p://kosa.navajo.cz/&d ocid=1rSPLF1J4gHn0M &w=200&h=276&ei=G FtaTti8I- mP4gTw0vCsBQ&zoom =1&iact=rc&dur=394& page=1&tbnh=155&tb nw=113&start=0&ndsp =42&ved=1t:429,r:19,s: 0&tx=43&ty=66 kosa (jen na trávu)

12 ozim Jedna z forem skladování obilí – zásobní jáma: g  hruškovitý tvar až 3m v zemi  vypletená proutím, vymazaná hlínou a vypálená vymazaná hlínou a vypálená vystlána slámou a napln ě na obilím  vystlána slámou a napln ě na obilím  obilí tak vydrželo až rok, vytvo ř ilo si prost ř edí proti hnilob ě

13 ozim D ě kuji Vám za pozornost A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali.


Stáhnout ppt "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."

Podobné prezentace


Reklamy Google