Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kmen: Bryozoa (Ectoprocta) mechovci n mořští, sladkovodní, koloniální n zoidi, bryozoidi n kolonie monomorfní n polymorfní kolonie (ovicely, avikulárie,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kmen: Bryozoa (Ectoprocta) mechovci n mořští, sladkovodní, koloniální n zoidi, bryozoidi n kolonie monomorfní n polymorfní kolonie (ovicely, avikulárie,"— Transkript prezentace:

1 Kmen: Bryozoa (Ectoprocta) mechovci n mořští, sladkovodní, koloniální n zoidi, bryozoidi n kolonie monomorfní n polymorfní kolonie (ovicely, avikulárie, vibraculárie) n vnější a vnitřní pučení (gemulace - statoblasty) n mezodermální buňky uvnitř, vně chitinózní obal často s háčky n flotoblasty = obal se vzdušnými komůrkami, plavou n sesoblasty = obal lepivý bez komůrek 7. cvičení Schenková

2 Kmen: Bryozoa (Ectoprocta) mechovci n tělo: –prosoma(protocoel) - vytváří epistom (redukován) –mesosoma (2 x mesocoel) - tvoří nosič chapatélek lophophor –metasoma (2 x metacoel) - tvoří schránku - cystid, do ní se zatahuje polypid (rozdělení z hlediska funkce) 7. cvičení Schenková

3 Kmen: Bryozoa (Ectoprocta) mechovci n TS: tvar „U“, prvoci, bakterie, detrit, zachycována chapadélky, přiháněna řasinkovým epitelem n VS: jen přes epitel, někdy hnědé těleso n svalovina je diferencována - retraktor lophophoru 7. cvičení Schenková

4 Třída: Phylactolaemata - mechovky n lophophor podkovovitý n tělní stěny mezi zoidy mohou chybět n monomorfní kolonie, statoblasty, rezistence proti mrazu, vyschnutí n naše běžné druhy: Plumatella repens (mechovka plazivá) - rychlý růst Plumatella fungosa (mechovka houbovitá) - jako houba říční 7. cvičení Schenková

5 Třída: Phylactolaemata - mechovky Cristatella mucedo (mechovka hadovitá) - velké kolonie, statoblasty s háčky (za 24 hod o 10 cm) Pectinatella magnifica (mechovka americká) - zavlečena ze Severní Ameriky, rosolovitá hmota se štítky na nich zoidi Fridericella sultana – lophophor kruhovitý 7. cvičení Schenková

6 Třída: Stenolaemata n lophophor kruhovitý, bez epistomu, bez svaloviny n mořské, kolonie nevýrazně polymorfní n kutikulární obal zoidů je inkrustován CaCO3 n polymorfní kolonie n kruhovitý lophophor n bez epistomu, bez svaloviny n hibernákula = zimní pupeny Paludicella articulata (keřnatenka bahenní) - žije ve sladké i brakické vodě Bugula - běžný mořský rod Třída: Gymnolaemata - keřnatenky 7. cvičení Schenková

7 Kmen: Phoronida - chapadlovky n mořští, několik cm dlouzí, v chitinových rourkách n prosoma, mesosoma a metasoma n VS: metanefridie n hermafrodité, larva obrvená trochoforového typu n vnější pučení, příčné dělení 7. cvičení Schenková

8 Kmen: Brachiopoda - ramenonožci n mořští, několik cm n tělo ve 2 skořápkách, na zádi stvol k uchycení n prosoma = epistom, mesosoma = 2 ramena lophophoru, metasoma = lalokovité výběžky pláště, které vylučují skořápku Lingula anatina - jazyčnatka stopkatá Lacazella mediterranea 7. cvičení Schenková

9 DEUTEROSTOMIA (druhoústí) n organismy s bilaterální symetrií (sekundárně radiální) n prvotní ústní otvor blastoporus se posouvá dozadu a mění se v řitní n vchlípením ektodermu na opačném konci vzniká druhotný ústní otvor n mezoderm vzniká vychlípením stěny střeva (enterocélně) n NS na hřbetní a CS na břišní straně (u nejprimitivnějších druhoústých to ještě nemusí platit) 7. cvičení Schenková

10 Kmen: Echinodermata - ostnokožci n mořští, radiálně symetričtí, jen larvy (dipleurula) symetrické bilaterálně n v mezodermu vzniká kožní kostra z vápenitých destiček (volné, kloubnatě spojené, krunýř), na ně přisedají ostny n somatocoel (matacoelní původ) společná periviscelární dutina a hyponeurální radiální kanálky n ambulakrální soustava (mesocoel) - hydrocoel: okružní kanálek, kamenný kanálek, vnější prostředí (madreporitová destička), radiální kanálky, ampuly, ambulakrální panožky, n axocoel (protocoel) táhne se podél kamenného kanálku n pseudohemální soustava okružní a radiální chodba podél ambulakrálních kanálků (také původ z coelomu) 7. cvičení Schenková

11 Kmen: Echinodermata - ostnokožci n TS: trubicovitá, vakovitá n DS: ambulakrální panožky n NS: decentralizovaná, paprsčitá n VS: chybí n rozmnožování: gonochoristé, někdy i hermafrodité, n vegetativní fissiparie 7. cvičení Schenková

12 Třída: Crinoidea - lilijice n mořští, přisedlí (rhizoidy), starobylí n pohyblivé tělo spojené vápenitými destičkami n kalichovitá část, z ní ramena pětivětevná, zakončená pinnulami n potravu filtrují, na horní straně ramen panožky, posouvají potravu k ústnímu otvoru n rozmnožování pohlavní, vývoj přes larvu doliolaria Antedon mediterranea lilijice středomořská - nemá výrazný stvol, volně se pohybuje Cenocrinus, Metacrinus - pevně přichyceni k podkladu 7. cvičení Schenková

13 Třída: Asteroidea - hvězdice n mořští, predátoři (hlavně mlžů), nekrofágové n centrální terč + 5 ramen, ústní otvor dole, destičky, ostny n vychlípitelný žaludek n klíšťkovité pedicellarie - obranná funkce n pohlavní rozmnožování, larva bipinnaria n nepohlavní - fissiparie Astropectecten aurantiacus hvězdice oranžová Echinaster sepositosus hvězdice vzácná Marhasterias glacialis hvězdice lední 7. cvičení Schenková

14 Třída: Concentricycloidea - diskovci n nově popsaná třída (1986) n diskovité tělo, shora vápenité destičky, po obvodu ostny n ambulakrální soustava: 2 koncentrické kanálky + příčné spojky n z vnějšího kanálku se vychlipují panožky jen 2 druhy rodu Xyloplax n diskovité tělo 1 cm n Karibské moře, Nový Zéland, hlubinní 7. cvičení Schenková

15 Třída: Ophiuroidea - hadice n početná skupina, všechny mořské biotopy n bez řitního otvoru, tělní terč je zřetelně odsazen od ramen n filtrátoři - ramena tvoří košík n nebo obtáčí rameny potravu nalezenou na dně n kromě kožní kostry vnitřní kostra z vápenitých bloků ovládaných svaly n planktonní larva pluteus n fissiparie Ophiothrix fragilis hadice křehká Ophioderma longicauda hadice dlouhoramenná 7. cvičení Schenková

16 Třída: Echinoidea - ježovky n bentická fauna, mělké části moře n „Regularia“ na tvrdých substrátech, korálových útesech n „Irregularia“ na měkkých substrátech n příjem potravy na orální spodní straně n pětičetné vnitřní čelisti - Aristotelova lucerna n trubicovitá trávicí soustava, řitní otvor nahoře n ambulakrální soustava je zanořena n gonochoristé, larva pluteus 7. cvičení Schenková

17 Třída: Echinoidea - ježovky n na povrchu těla 2 typy destiček: širší pás s ostny, n užší s otvůrky pro pedicelárie a ambulakrální panožky Paracentrotus lividus ježovka dlouhoostná Echiniscus esculentus ježovka jedlá Sphaerechinus granularis ježovka fialová 7. cvičení Schenková

18 Třída: Holothuroidea - sumýši n ve všech hloubkách moří, 1 mm - 2 m n bentické, detritofágní, také filtrátoři n vnější stavba bilaterálně symetrická n vnitřní stavba radiální symetrie částečně zachována n ambulakrální panožky ve 3 řadách na břišní straně n na hřbetní straně 2 řady bez přísavek n kožněsvalový vak, kožní kostra redukována na mikroskopické destičky n kolem ústního otvoru je věnec chapadélek n TS: trubicovitá, kloaka, někdy s kloakálními vaky n Cuvierův orgán n gonochristé, 1 gonáda n larva auriculária 7. cvičení Schenková

19 Třída: Holothuroidea - sumýši n Holothuria tubulosa sumýš obecný n Cucumaria planci sumýš Plankův 7. cvičení Schenková


Stáhnout ppt "Kmen: Bryozoa (Ectoprocta) mechovci n mořští, sladkovodní, koloniální n zoidi, bryozoidi n kolonie monomorfní n polymorfní kolonie (ovicely, avikulárie,"

Podobné prezentace


Reklamy Google