Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEUTEROSTOMIA (druhoústí) n blastopór se mění v řitní otvor a ústní otvor vzniká nezávisle na dně archentera (u strunatců se i řitní otvor prolamuje nezávisle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEUTEROSTOMIA (druhoústí) n blastopór se mění v řitní otvor a ústní otvor vzniká nezávisle na dně archentera (u strunatců se i řitní otvor prolamuje nezávisle."— Transkript prezentace:

1 DEUTEROSTOMIA (druhoústí) n blastopór se mění v řitní otvor a ústní otvor vzniká nezávisle na dně archentera (u strunatců se i řitní otvor prolamuje nezávisle na blastopóru) n rýhování začíná jako pravolevé (bilaterální), nikdy není spirální jako u mnoha prvoústých n archimerie = rozdělení těla a célomu do tří oddílů: protosoma s protocelem, mezosoma s mezocelem a metasoma s metacelem (zvláště u strunatců zcela přetvořeny) n nemají protonefridia, metanefridia jsou nepodobná těm u prvoústých, VS u Ambularcaria tvoří tzv. axiální orgán – ultrafiltrace primární moči ze srdeční cévy n pohlavní žlázy mají vlastní gonodukty (teprve u čelistnatých obratlovců vývody vylučovacích a pohlavních orgánů druhotně splývají) n planktonní primární larvy typu dipleurula s protiproudovým sběracím systémem Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková

2 12. cvičení Schenková

3 HEMICHORDATA - polostrunatci n nově zjištěna příbuznost s ostnokožci n výhradně mořští, bentičtí n přítomen stomochord – pás buněk zpevněných vnitřními vakuolami a vnější mimobuněčnou pochvou, který vybíhá z přední části hltanu do protosomatu n tvoří oporu osrdečníku protosomamezosoma axiální orgán stomochord ústní otvor célom cévní soustava schéma žaludovce: Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková

4 Pterobranchia - křídložábříci n je známo asi 20 recentních druhů n přisedlí nebo polopřisedlí, koloniální živočichové (velikost jednotlivce – zoida – cca 1 mm) n vytvářejí trubičky nebo soustavy trubiček (coenecia) z chitinu, v kterých žijí n protosoma terčovité (hlavový terč) sloužící k pohybu, mezosoma nese ramena s tykadélky, na nich monociliátní řasinkový epitel (filtrují potravu), metasoma protáhlé vytváří příchytný stvol Rhabdopleura normani - dvojžábřík atlantský, vzhled jako mechovky Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková

5 Enteropneusta - žaludovci n asi 75 recentních druhů n skoro všechny vyhrabávají v substrátu mořského dna obytné chodby, tomu je obzvlášť uzpůsobeno protosoma, tzv. žalud, který svůj tvar mění pomocí svalů, je zpevněn stomochordem n ústa se nachází na předním okraji tzv. límce (mezosoma) n tělo je pokryto žláznatou pokožkou s řasinkami n řasinkový epitel na žaludu a límci slouží zachycení potravních částic a jejich transportu k ústnímu otvoru n dlouhé metasoma nese řady žaberních štěrbin Glossobalanus minutus - žaludovec malý Balanoglossus sp., válec Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková

6 Echinodermata - ostnokožci n mořští, radiálně symetričtí, jen larva (dipleurula) symetrická bilaterálně, vápenitý skelet, ambulakrální soustava = monofylum n v mezodermu vzniká kožní kostra z vápenitých destiček (volné, kloubnatě spojené, krunýř), na ně přisedají ostny n axocoel (původ z protocelu) táhne se podél kamenného kanálku n pseudohemální soustava okružní a radiální chodba podél ambulakrálních kanálků (původ z protocelu) n ambulakrální soustava (mezocel) - hydrocel: okružní kanálek, kamenný kanálek, vnější prostředí (madreporitová destička), radiální kanálky, ampuly, ambulakrální panožky, n somatocoel (metacelní původ) společná periviscelární dutina a hyponeurální radiální kanálky Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková

7 Echinodermata - ostnokožci n TS: trubicovitá, vakovitá n DS: ambulakrální panožky n NS: decentralizovaná, paprsčitá, kopíruje ambulakrální soustavu n VS: chybí, pouze coelomocyty, které jsou po naplnění odstraněny z těla n rozmnožování: gonochoristé, někdy i hermafrodité n nepohlavní vzácně, velká schopnost regenerace Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková

8 Crinoida - lilijice n mořští, přisedlí (rhizoidy), starobylí n pohyblivé tělo spojené vápenitými destičkami n kalichovitá část, z ní ramena pětivětevná, zakončená pinnulami n potravu filtrují, na horní straně ramen panožky, posouvají potravu k ústnímu otvoru n rozmnožování pohlavní, vývoj přes larvu doliolaria Antedon mediterranea lilijice středomořská - nemá výrazný stvol, volně se pohybuje Cenocrinus, Metacrinus - pevně přichyceni k podkladu Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková doliolaria

9 Asteroida - hvězdice n mořští, predátoři (hlavně mlžů), nekrofágové n centrální terč + 5 ramen, ústní otvor dole, destičky, ostny n vychlípitelný žaludek n klíšťkovité pedicelárie - obranná funkce n pohlavní rozmnožování, larva bipinnaria n velká schopnost regenerace Astropectecten aurantiacus hvězdice oranžová Echinaster sepositosus hvězdice vzácná Marhasterias glacialis hvězdice lední Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková bipinnaria

10 Ophiuroida - hadice n početná skupina, všechny mořské biotopy n bez řitního otvoru, tělní terč je zřetelně odsazen od ramen n filtrátoři - ramena tvoří košík n nebo obtáčí rameny potravu nalezenou na dně n kromě kožní kostry vnitřní kostra z vápenitých bloků ovládaných svaly n planktonní larva ophiopluteus n schopnost autotomie (odhodí rameno) Ophiothrix fragilis hadice křehká Ophioderma longicauda hadice dlouhoramenná Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková ophiopluteus

11 Echinoida - ježovky n bentická fauna, mělké části moře n „Regularia“ na tvrdých substrátech, korálových útesech n „Irregularia“ na měkkých substrátech – srdcotvarky a dolarovky n příjem potravy na orální spodní straně n pětičetné vnitřní čelisti - Aristotelova lucerna n trubicovitá trávicí soustava, řitní otvor nahoře n ambulakrální soustava je zanořena n gonochoristé, larva echinopluteus Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková

12 n na povrchu těla 2 typy destiček: širší pás s ostny, n užší s otvůrky pro pedicelárie a ambulakrální panožky Paracentrotus lividus ježovka dlouhoostná Echinus esculentus ježovka jedlá Sphaerechinus granularis ježovka fialová Echinoida - ježovky Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková

13 n ve všech hloubkách moří, 1 mm - 2 m n bentické druhy, detritofágní, také filtrátoři n vnější stavba bilaterálně symetrická n vnitřní stavba radiální symetrie částečně zachována n ambulakrální panožky ve 3 řadách na břišní straně n na hřbetní straně 2 řady bez přísavek n kožněsvalový vak, kožní kostra redukována na mikroskopické destičky Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková Holothuroida – sumýši

14 n kolem ústního otvoru je věnec chapadélek n TS: trubicovitá, kloaka, někdy s kloakálními vaky n Cuvierův orgán n gonochristé, 1 gonáda n larva auriculária Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková Holothuroida – sumýši

15 n Holothuria tubulosa sumýš obecný n Cucumaria planci sumýš Plankův Fylogeneze a diverzita bezobratlých 12. cvičení J. Schenková Holothuroida – sumýši


Stáhnout ppt "DEUTEROSTOMIA (druhoústí) n blastopór se mění v řitní otvor a ústní otvor vzniká nezávisle na dně archentera (u strunatců se i řitní otvor prolamuje nezávisle."

Podobné prezentace


Reklamy Google