Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská a sociální změna 1870-1918. Technický pokrok a druhá vlna industrializace Růst průmyslové výroby, 1870-1913 cca 5xRůst průmyslové výroby,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská a sociální změna 1870-1918. Technický pokrok a druhá vlna industrializace Růst průmyslové výroby, 1870-1913 cca 5xRůst průmyslové výroby,"— Transkript prezentace:

1 Hospodářská a sociální změna 1870-1918

2 Technický pokrok a druhá vlna industrializace Růst průmyslové výroby, 1870-1913 cca 5xRůst průmyslové výroby, 1870-1913 cca 5x Dominantní postavení strojírenství, hutní a báňský průmyslDominantní postavení strojírenství, hutní a báňský průmysl Nejvýznamnější – pokroky v tavbě železaNejvýznamnější – pokroky v tavbě železa -1856 Henry Bessemer (bessemerování) -1865 Pierre-Émile Martin -1879 Sidney Gilchrist Thomas (eliminuje fosfor)

3 Lití železa technologií Henry Bessemera (Bessemerův konvertor 1855)

4 Parní buchar v Kruppových závodech v Essenu (60. léta 19. stol.)

5 Křišťálový palác v Hyde Parku v Londýně pro světovou výstavu v roce 1851

6 Stavba Eiffelovy věže (stav 1888)

7 Výroba oceli v letech 1870 a 1913 (v mil. t) 18701913 USA0,0434,4 Velká Británie0,24 8,5 Francie0,09 5,1 Německo0,1420,5 Belgie 2,6 Lucembursko 1,4 Rakousko-Uhersko0,02 2,9 Rusko0,01 4,6

8 Technický pokrok a druhá vlna industrializace Nástup chemického průmyslu (syntetické barvy, umělá hnojiva, třaskaviny (1867 Alfred Nobel dynamit). Až do 1. svět. války hlavní surovinou pro výbušniny chilský ledekNástup chemického průmyslu (syntetické barvy, umělá hnojiva, třaskaviny (1867 Alfred Nobel dynamit). Až do 1. svět. války hlavní surovinou pro výbušniny chilský ledek Nové zdroje energie: elektřinaNové zdroje energie: elektřina -1879 Werner Siemens a Johan Georg Halske na výstavě v Berlíně el. lokomotivu -Thomas Alva Edison: 1879 žárovka, 1882 osvětlení v New Yorku -Objev střídaného proudu přenositelného na dálku (Nikola Tesla) -1892 první větší elektrárna na Niagaře -Elektromotory do průmyslu -1876 telefon -1896 bezdrátová telegraf a radio

9 První zřídlo ropy u Titusville v Pensylvánii 1859

10 Laboratoř Justuse Liebiga v Giessenu (40. léta 19. stol.)

11 Zpráva o předvedení prvního telefonu Alexandrem Grahamem Bellem z 14. 2. 1876

12 Fonograf Thomase Alvy Edisona z roku 1878

13 Jiskrový induktor Wilhelma C. Röntgena (1895)

14 První benzínový vůz Carla Benze z roku 1886

15 Motorový kočár Gottlieba Wilhelma Daimlera (1886)

16 Mercedes (konstruktér – Wilhelm Maybach, 1894)

17 Ford Lizzy Modell T (1908)

18 Dieselův motor (1894)

19 Letecké pokusy Otty Lilienthala v Berlíně (90. léta 19. stol.)

20 Let Orwilla Wrighta v prosinci 1903 v Severní Karolíně

21 První přelet průlivu La Manche – Louis Blériot 1909

22 Cykličnost hospodářského vývoje Krize z nadvýrobyKrize z nadvýroby -1825 první ve Velké Británii, z ní do ostatních zemí (1836, 1847, 1857, 1866) -1873-6 nejsilnější, zasáhla všechny průmyslově vyspělé státy -1882, 1890-1, 1900-2, 1907, 1913

23 Akcie s deseti podíly společnosti The Mutual Havana Co. V New Yorku (1868)

24 Vývoj podnikatelských forem a vznik finančního kapitálu Technický pokrok zvyšuje požadavky na investiceTechnický pokrok zvyšuje požadavky na investice Obecné rozšíření akciových společnostíObecné rozšíření akciových společností Formování kapitálového trhu (hlavní součást obchod akciemi), doplnil trh zboží, trh práceFormování kapitálového trhu (hlavní součást obchod akciemi), doplnil trh zboží, trh práce Rozmach družstevnictví (ideový základ ve francouzském utopickém socialismu)Rozmach družstevnictví (ideový základ ve francouzském utopickém socialismu) -Princip – svépomoc -Typy: konzumní, úvěrní, nákupní, meliorační, elektrárenská, bytová, v zemědělství aj.

25 Vývoj podnikatelských forem a vznik finančního kapitálu Formy monopolizaceFormy monopolizace -Kartel (dohoda o cenách, výrobě, odbytištích aj.) -Syndikát (společné prodejní organizace) -Trust (jedna řídící firma přebírá akcie podniků jako důvěrník – trustee, 1882 první – Standatd Oil Trust) -Koncern (kapitálová závislost na bance či jiném podniku) Propojování bankovního, průmyslového, obchodního a jiného kapitálu umožnila akciová forma podnikání – důsledek vznik univerzálního, tzv. finančního kapitálu Propojování bankovního, průmyslového, obchodního a jiného kapitálu umožnila akciová forma podnikání – důsledek vznik univerzálního, tzv. finančního kapitálu Formování plutokracie (finanční oligarchie) Formování plutokracie (finanční oligarchie)

26 Stavba Suezského průplavu

27 Otevření Suezského průplavu 7. 11. 1869

28 USA – propojení železničních tratí Union Pacific a Central Pacific v Promontory Point v Utahu 10. 5. 1869

29 Stavba Panamského průplavu

30 Ekonomická teorie Historická škola: Gustav von Schmoller (1838-1917); spíše HD, důraz na instituce. Bruno Hildebrand (1812- 1878); naturální, peněžní, úvěrové hospodářství, Werner Sombart (1863-1941); od marxismu k nacismu (židé)Historická škola: Gustav von Schmoller (1838-1917); spíše HD, důraz na instituce. Bruno Hildebrand (1812- 1878); naturální, peněžní, úvěrové hospodářství, Werner Sombart (1863-1941); od marxismu k nacismu (židé) Institucionalismus (v USA v 90.letech 19.stol.),ve Velké Británii John Atkinson Hobson (1858-1940): Imperialismus (1902); teorie podspotřeby (zdanit kapitál, zvýšit mzdy a tím koupěschopnost)Institucionalismus (v USA v 90.letech 19.stol.),ve Velké Británii John Atkinson Hobson (1858-1940): Imperialismus (1902); teorie podspotřeby (zdanit kapitál, zvýšit mzdy a tím koupěschopnost) Marxismus: Rudolf Hilferding (1877-1941): Finanční kapitál (1910); evoluční přechod od kapitalismu k socialismuMarxismus: Rudolf Hilferding (1877-1941): Finanční kapitál (1910); evoluční přechod od kapitalismu k socialismu - Vladimír Iljič Lenin (1870-1924): Imperialismus, nejvyšší stádium kapitalismu (1916); nerovnoměrnost vývoje - Karl Kautsky (1857-1938); tzv. ultraimperialismus

31 Ekonomické teorie Rakouská škola (subjektivně psychologická): Carl Menger (1840-1921); měřitelnost užitku. Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914); rozvinut teorii mezního užitku. Friedrich von Wieser (1851-1926) + Angličan William Stanley Jevons (1835-1882) + švýcarský neoklasik Marie-Esprit Léon Walras (1834-1910); průkopník matematické ekonomieRakouská škola (subjektivně psychologická): Carl Menger (1840-1921); měřitelnost užitku. Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914); rozvinut teorii mezního užitku. Friedrich von Wieser (1851-1926) + Angličan William Stanley Jevons (1835-1882) + švýcarský neoklasik Marie-Esprit Léon Walras (1834-1910); průkopník matematické ekonomie Neoklasická ekonomie- zakladatel Alfred Marshall (1842-1924), průkopník marginalistické analýzy s návratek ke klasické polit. ekonomii, tvůrce mikroekonomických přístupů.Neoklasická ekonomie- zakladatel Alfred Marshall (1842-1924), průkopník marginalistické analýzy s návratek ke klasické polit. ekonomii, tvůrce mikroekonomických přístupů.

32 Vznik světového hospodářství důsledek integrace více či méně izolovaných hospodářských celků („mateřská země“-kolonie-polokolonie)důsledek integrace více či méně izolovaných hospodářských celků („mateřská země“-kolonie-polokolonie) Integrační proces byl urychlován:Integrační proces byl urychlován: - postupem dělby práce - technická a technologická změna - zdokonalující se doprava Formuje se:Formuje se: - světový trh (zboží a služeb) - světová cena různých komodit - vývoz kapitálu (jeho akumulace prostřednictvím vícestupňové soustavy peněžních ústavů) formou investic (Británie do svého impéria a USA) či poskytováním zahr. půjček (Francie do Ruska) Západní a střední Evropa - centrumZápadní a střední Evropa - centrum

33 Vznik světového hospodářství Mezinárodní dělba práceMezinárodní dělba práce Vliv techniky a dopravy na propojení zemíVliv techniky a dopravy na propojení zemí Vznik světových cenVznik světových cen Hospodářský cyklus ve světovém měřítkuHospodářský cyklus ve světovém měřítku Mezinárodní pohyb kapitáluMezinárodní pohyb kapitálu Migrace obyvatelstvaMigrace obyvatelstva Světový trh služebSvětový trh služeb Mezinárodní obchod (zlatá měna)Mezinárodní obchod (zlatá měna) Mezinárodní finanční vztahy (vývoz kapitálu: a) investice, b) půjčkyMezinárodní finanční vztahy (vývoz kapitálu: a) investice, b) půjčky Kolonialismus jako forma propojení vyspělých a zaostávajících zemíKolonialismus jako forma propojení vyspělých a zaostávajících zemí

34 Formování koloniálních říší Kolonie jako zdroj surovin, potravin, levné pracovní síly, odbytiště hromadné výroby (faktory vojensko- strategické, politické)Kolonie jako zdroj surovin, potravin, levné pracovní síly, odbytiště hromadné výroby (faktory vojensko- strategické, politické) Británie (zejména Afrika, Indie)Británie (zejména Afrika, Indie) Francie (zejména Afrika, Indočína)Francie (zejména Afrika, Indočína) Holandsko (Holandská Východní Indie=Indonésie)Holandsko (Holandská Východní Indie=Indonésie) Belgie (Kongo)Belgie (Kongo) Portugalsko (zvl. v jižní Africe)Portugalsko (zvl. v jižní Africe) Rusko (střední Asie)Rusko (střední Asie) Německo (východní a jižní Afrika)Německo (východní a jižní Afrika) Japonsko (Korea)Japonsko (Korea) USA (Filipíny)USA (Filipíny)

35

36 Velká Británie 1870-1914 (světová velmoc na sestupu) 1873-93 tzv. velká deprese1873-93 tzv. velká deprese - příčiny: vývoz kapitálu do oblastí vyšších zisků - existence imperiálního trhu tlumí modernizaci výroby - dovoz levných potravin (pokles zemědělství na ostrovech; 1913-8% výdělečně činných) - princip svobodného obchodu Přelom století (zbrojení)Přelom století (zbrojení) Pozice: světové obchodní a finanční centrum, největší koloniální říše, nejsilnější obchodní a válečné loďstvo)Pozice: světové obchodní a finanční centrum, největší koloniální říše, nejsilnější obchodní a válečné loďstvo)

37 Francie 1870-1914 (země „starého kapitalismu“) Oslabení po porážce Pruskem (válka 1870-1) – ztráta Alsaska a Lotrinska, kontribuce 5 miliard zlatých frankůOslabení po porážce Pruskem (válka 1870-1) – ztráta Alsaska a Lotrinska, kontribuce 5 miliard zlatých franků Krize 1873 mírnější průběh (např. pro potřebu přebudování želez.tratí pro územní ztráty)Krize 1873 mírnější průběh (např. pro potřebu přebudování želez.tratí pro územní ztráty) Limity rozvoje – surovinová chudost (včetně paliv), malovýrobní zemědělství, stagnace počtu obyvatelstva, slabé vazby s koloniemiLimity rozvoje – surovinová chudost (včetně paliv), malovýrobní zemědělství, stagnace počtu obyvatelstva, slabé vazby s koloniemi Specifika – výroba luxusního a módního zboží (v malých sériích – šance pro malé a střední podnikySpecifika – výroba luxusního a módního zboží (v malých sériích – šance pro malé a střední podniky Počátek 20.stol. – zrychlení výroby elektřiny, nástup automobilového průmyslu, zbrojní konjunkturaPočátek 20.stol. – zrychlení výroby elektřiny, nástup automobilového průmyslu, zbrojní konjunktura Charakter agrárně-průmyslové zeměCharakter agrárně-průmyslové země

38 Německo 1870-1914 (příklad „nového kapitalismu“) Vznik Německé říše (1871)Vznik Německé říše (1871) Prudký rozvoj těžkého průmyslu (fr.kontribuce, alsasko- lotrinská železná ruda s porúrským uhlím dává vzniknout průmyslovému komplexu v Porúří)Prudký rozvoj těžkého průmyslu (fr.kontribuce, alsasko- lotrinská železná ruda s porúrským uhlím dává vzniknout průmyslovému komplexu v Porúří) Výhody opožděné industrializace: zachycení moderních trendů (elektrotechnický a chemický průmysl) při ochranářské politiceVýhody opožděné industrializace: zachycení moderních trendů (elektrotechnický a chemický průmysl) při ochranářské politice Snaha o velmocenské postavení vede k militarizaci ekonomikySnaha o velmocenské postavení vede k militarizaci ekonomiky Rychlá změna sociální struktury – početní nárůst dělnictva, proto Bismarckovy sociální reformy (nemocenské, úrazové, starobní pojištění)Rychlá změna sociální struktury – početní nárůst dělnictva, proto Bismarckovy sociální reformy (nemocenské, úrazové, starobní pojištění) Charakter před válkou: průmyslově agrárníCharakter před válkou: průmyslově agrární

39 Německé námořní zbrojení

40 USA 1865-1914 („zlatý věk“) Předpoklady dynamického rozvojePředpoklady dynamického rozvoje - přírodní podmínky (půda, suroviny, splavné řeky atd.) - přistěhovalci -příliv kapitálu ze zahraničí (výhodné zde investovat) - rozsáhlý vnitřní trh - centrum technického a technologického pokroku (nedostatek prac. sil, vysoká cena práce) Zemědělství extenzívní v kombinaci s technickým pokrokemZemědělství extenzívní v kombinaci s technickým pokrokem Průmysl: dominantní lehký průmysl ustupuje těžkému (rozvoj železnic, tj. ocelářský průmysl, nástup ropy a chemického průmyslu, elektrotechnického, specifikum: rozvoj potravinářského a automobilového průmyslu)Průmysl: dominantní lehký průmysl ustupuje těžkému (rozvoj železnic, tj. ocelářský průmysl, nástup ropy a chemického průmyslu, elektrotechnického, specifikum: rozvoj potravinářského a automobilového průmyslu) Charakter: průmyslově agrární, nejsilnější ekonomika, ale finančně závislá na EvropěCharakter: průmyslově agrární, nejsilnější ekonomika, ale finančně závislá na Evropě Velmocenský vzestup – 1898 válka se Španělskem (zisk Kuby, Filipín, Havajských ostrovů, hospodářské zájmy v Číně (politika „otevřených dveří“)Velmocenský vzestup – 1898 válka se Španělskem (zisk Kuby, Filipín, Havajských ostrovů, hospodářské zájmy v Číně (politika „otevřených dveří“)

41 Petrolejářské město Red Hot v Pensylvánii po objevení ropy

42 Pásová výroba ve Fordových závodech v Detroitu 1913

43 Rusko 1870-1914 (opožděný nástup) 1861 zrušení nevolnictví (osobní svoboda, právo na příděl půdy, možnost výkupu z feudálních povinností)1861 zrušení nevolnictví (osobní svoboda, právo na příděl půdy, možnost výkupu z feudálních povinností) Pruská cesta v zemědělstvíPruská cesta v zemědělství Specifičnost občiny (omezuje svobodu, přerozdělování půdy)Specifičnost občiny (omezuje svobodu, přerozdělování půdy) Stolypinské agrární reformy 1907-1910 – přechod od občinové držby půdy k jejímu vlastněníStolypinské agrární reformy 1907-1910 – přechod od občinové držby půdy k jejímu vlastnění Zrod kulaka (bohatého sedláka)Zrod kulaka (bohatého sedláka) Průmysl: od 70.let Doněcká pánev (uhlí, koks, železo); Baku (ropa). Účast zahr. kapitálu, britského, zejména francouzskéhoPrůmysl: od 70.let Doněcká pánev (uhlí, koks, železo); Baku (ropa). Účast zahr. kapitálu, britského, zejména francouzského Charakter: agrárně průmyslový (obrovské regionální rozdíly)Charakter: agrárně průmyslový (obrovské regionální rozdíly)

44 Japonsko 1867-1914 (státem iniciovaná industrializace) 1867 pád šógunátu a počátek reforem Meidži (osvícené vlády)1867 pád šógunátu a počátek reforem Meidži (osvícené vlády) Knížata a samurajové obdrželi státní obligace, někteří je vložili do podnikání =vznik rodinných monopolů zaibacu (Micubiši, Jasuda aj.)Knížata a samurajové obdrželi státní obligace, někteří je vložili do podnikání =vznik rodinných monopolů zaibacu (Micubiši, Jasuda aj.) Snaha o modernizaciSnaha o modernizaci Stát v roli zakladatele (chybí podnikatelé), nevojenské podniky prodáványStát v roli zakladatele (chybí podnikatelé), nevojenské podniky prodávány Nedostatek surovin (hl. železa, to z Číny a Koreje) předurčuje budoucí expanziNedostatek surovin (hl. železa, to z Číny a Koreje) předurčuje budoucí expanzi Orientace na výrobu zbraní a válečného loďstvaOrientace na výrobu zbraní a válečného loďstva Podíl na světové produkci 1913 – 1,6 %Podíl na světové produkci 1913 – 1,6 %

45 České země v habsburské monarchii 1781 zrušení nevolnictví1781 zrušení nevolnictví 1848 zrušeno poddanství za náhradu1848 zrušeno poddanství za náhradu Zemědělství se vyvíjí pruskou cestouZemědělství se vyvíjí pruskou cestou Průmyslová revoluce – příznaky po 1820Průmyslová revoluce – příznaky po 1820 1850 zřízení živnostenských a obchodních komor1850 zřízení živnostenských a obchodních komor 1859 živnostenský řád (svoboda podnikání)1859 živnostenský řád (svoboda podnikání) Zakladatelská horečka 60. a 70. létaZakladatelská horečka 60. a 70. léta Lidové peněžnictví a české banky (Živnostenská banka aj.)Lidové peněžnictví a české banky (Živnostenská banka aj.) Přelom stolení: nástup nových odvětví (elektrotechnika, chemie, automobilový průmysl, zbrojní průmysl – Škodovka, hlavní ale lehký průmysl, zejména textilní)Přelom stolení: nástup nových odvětví (elektrotechnika, chemie, automobilový průmysl, zbrojní průmysl – Škodovka, hlavní ale lehký průmysl, zejména textilní)

46 Domácí předení

47 Cesta k Velké válce Vznik koalicíVznik koalicí –1879-1882 Trojspolek (Německo, Rakousko- Uhersko, Itálie) proti Rusku a Francii –1893 dohoda Ruska a Francií, 1904 k ní přistupuje Velká Británie = Trojdohoda

48

49

50

51 Velká válka a válečná ekonomika Sarajevský atentát (František Ferdinand d´Este)Sarajevský atentát (František Ferdinand d´Este) Léto 1914 zahájení války, postupně Rakousko- Uhersko podpořené Německem, připojilo se Bulharsko a Turecko proti Dohodě s Japonskem, 1917 se připojí Itálie a USALéto 1914 zahájení války, postupně Rakousko- Uhersko podpořené Německem, připojilo se Bulharsko a Turecko proti Dohodě s Japonskem, 1917 se připojí Itálie a USA Militarizace hospodářství – státní intervencionismusMilitarizace hospodářství – státní intervencionismus 1917 ruské revoluce1917 ruské revoluce 1918 kapitulace Německa a jeho spojenců1918 kapitulace Německa a jeho spojenců

52 Sarajevo 28. 6. 1914

53 Bitva na Sommě (1916)

54 Revoluce v Rusku – Petrohrad 7. 11. 1917


Stáhnout ppt "Hospodářská a sociální změna 1870-1918. Technický pokrok a druhá vlna industrializace Růst průmyslové výroby, 1870-1913 cca 5xRůst průmyslové výroby,"

Podobné prezentace


Reklamy Google