Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVi a.s. 1 Vývoj postavení odběratelů na trhu s zemním plynem AEM - SVSE Praha 6.3. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVi a.s. 1 Vývoj postavení odběratelů na trhu s zemním plynem AEM - SVSE Praha 6.3. 2008."— Transkript prezentace:

1 EVi a.s. 1 Vývoj postavení odběratelů na trhu s zemním plynem AEM - SVSE Praha 6.3. 2008

2 EVi a.s.2 Rok 2007  Počátkem roku byly ceny regulované. Tento stav byl i z naší strany v SVSE chápán jako přechodný.  Prováděná výběrová řízení neplnila svou funkci a řada společností, zejména teplárenského charakteru odběru nedostala konkurenční nabídky.  S příchodem nového dodavatele a uzavření prvních smluv se společností Vemex (limitované množství plynu) odběratelé sdružení v SVSE sami navrhli zrušení regulace.  Změny v konkurenčním prostředí přinesly první pozitivní změny.  Někteří velcí odběratelé zaznamenali částečný posun postoje RWE ve smluvních vztazích – drobné úpravy cenového vzorce a u rovnoměrných odběrů úpravy ceny za skladování

3 EVi a.s.3 Druhé pololetí 2007 – start do r.2008  U OZ v měsíci srpnu probíhaly v souladu se zadáním RWE výběrová řízení pro rok 2008.  Na trhu v rámci celé ČR jsou de facto aktivní pouze 2 dodavatelé - RWE a Vemex, ostatní drží teritoriální členění.  Nabízené cenové vzorce jsou vyšší než v roce 2007 a to bez promítnutí vlivu cen jednotlivých složek vzorce (oleje,uhlí ).  Za SVSE klademe důraz na řešení zejména těchto problémů :  - Snížení sankcí za překročení kapacity a výše plateb za měsíční kapacity  - Přístup ke skladovací kapacitě

4 EVi a.s.4  Podle dotazníkového šetření v závěru roku 2007,kde odpovědělo celkem 31 OZ, se počet zákazníků RWE snížil o 10.  Tento výsledek je navíc ovlivněn odběrateli v teplárenství, kde je pro nabídky plynu dominantní problematika zásobníků, která podstatně omezila konkurenční nabídky.Tato záležitost je řešena ze strany Vemexu a dalších dodavatelů stížností na RWE u UHOS.  Dalším hmatatelným výsledkem tlaku SVSE je vrácení nadprofitu RWE. Požadavky odběratelů SVSE doložené propočty společnosti ENA se po kontrole a propočtu ze strany ERU potvrdily.

5 EVi a.s.5 Co chtějí odběratelé ovlivnit v dalším období?  Za hlavní všichni odběratelé považují vyjednáváni o cenovém vzorci na dodávku komodity.Již pro rok 2008 se některým podařilo získat relativně zajímavou cenu (cenový vzorec).  SVSE se bude dále zaměřovat na vývoj pravidel trhu s plynem a prosazení zájmů odběratelů.  Pozornost bude soustředěna na stanovisko RWE, že nemůže nabízet rozdílné smluvní podmínky zohledňující např.velikost odběru, tlakové úrovně apod., které budeme konzultovat zejména s ERU a UHOS.  Další otázkou pro jednání s ERU budou dlouhou dobu kritizovaná pásma pro ceny ZP v Cenovém rozhodnutí ERU pro střední odběratele.

6 EVi a.s.6  Cenové rozhodnutí ERU,bude středem pozornosti zejména v oblasti cen služeb.  Zde vidíme dva hlavní problémy:  1. jednání s distributory doposud nepřináší hledání variantních řešení pro zákazníka v oblasti regulovaných cen ( ty jsou maximální ne jedině možné ).  2. jednáním s ERU dosáhnout zprůhlednění cen služeb. - Ceny služeb meziročně rostou tempem, který by jim mohly závidět i ty nejlepší společnosti. Budeme chtít znát důvod takového růstu?  Ceny v ČR pro velké odběratele jsou stejné, ne li vyšší než ceny např.v Německu.  O tom, že se nejedná o drobnost, nás přesvědčí vývoj cen regulovaných složek.

7 EVi a.s.7 Graf převzatý od společnosti ENA Co je důvodem takového růstu?

8 EVi a.s.8 Růst cen služeb  Každoročně dochází k dalšímu nárůstu cen služeb u zemního plynu dle Cenového rozhodnutí ERU. Uvedený Graf jednoznačně ukazuje neúměrný růst v celém minulém období.  Dodnes nikdo neuvedl důvody proč k takovému růstu dochází.To se tolik investuje v přenosu a distribuci plynu? Nebo o tolik rostou mzdy? Svádět vše na unbandling a na přecenění majetku není pro odběratele přijatelné.  Jak je možné, že např.Dánsko snížilo ceny služeb o cca 40% a u nás ceny neustále jen rostou.

9 EVi a.s.9 Průmysloví odběratelé v roce 2008  Smlouvy na dodávky ZP mají odběratelé většinou uzavřeny.  Dochází k pozitivní změně postoje RWE a zájmu o komunikaci s odběrateli.  Mění se pravidla s trhem ZP, která přinášejí lepší podmínky zejména pro obchodníky, ne však pro odběratele.  Od 1.ledna platí nová spotřební – „ekologická daň“ znamenající zvýšení nákladů.  Růst cen energií a nová alokace emisních povolenek dále zvyšují náklady.

10 EVi a.s.10  Zvýšené náklady vedou ke snižování konkurenceschopnosti našeho průmyslu.  V teplárenství díky nastavení ekolog.daní nastává odpojování odběratelů od CZT.Co bude až daně a křížové dotace průmyslu a obyvatelstva skončí. Výsledek známe už nyní – další zbytečně vynaložené náklady teplárenských společností i obyvatelstva.  Zkušenosti z minulých let jsou oporou tomuto tvrzení.

11 EVi a.s.11 Výhled do budoucna ?  Výsledky za rok 2007 zaznamenaly pokles spotřeby ZP (část je nutno připočíst na vrub teplé zimy). Druhou částí jsou úspory realizované u odběratelů. Jsou jednak pozitivním prvkem při snižování energetické náročnosti, ale jsou zároveň výrazem snahy o zachování výroby.  Úspory ale nedokáží eliminovat nárůst cen.  Velcí odběratelé jsou stále líčení jako největší znečišťovatelé a média ráda uvádí kouřící komíny, často historické záběry.I zde musíme hledat cesty jak uvést vše na pravou míru.  EK vyvíjí tlak na spalování obnovitelných zdrojů a současně na snižování emisí.

12 EVi a.s.12  Řada studií dnes otevřeně uvádí, že obnovitelné zdroje zatěžují životní prostředí více, než klasické.  Např.etanol vyrobený z kukuřice zhruba zdvojnásobuje objem skleníkových plynů ve srovnání s klasickým benzínem.  Na změny které se udělaly v průmyslu a energetice od 90-let se nyní zapomíná. Přitom většina z nás ví o jak významné investice se jednalo.  V dalších letech lze očekávat nárůst spotřeby ZP z titulu nutnosti nahrazení uhlí pro výrobu tepla a el.energie.  Je to EU kdo nejvíce přispívá ke zmenšování ozonové vrstvy.

13 EVi a.s.13  Růst nákladů a zejména energií silně omezuje průmysl v ČR.  Rozhodování EK výrazně ovlivňuje chod průmyslu.  Oproti nařízením EK jsme často mnohem ambicioznější – na úkor rozvoje průmyslu.  Dodnes není jasně řečeno co bude se zdroji získanými navíc z ekologické daně a DPH?  Bude průmysl a energetika investovat v těchto podmínkách do dalšího rozvoje?  Přežije v tomto prostředí průmysl rok 20xx?  Z čeho budeme následně v ČR tvořit HDP?

14 EVi a.s.14 Hlavní změny pro rok 2008 Distribuce : zkrácení doby při změně dodavatele zkušení provoz (využitelnost pro OZ – odpadá platba za překročení kapacity, určitá omezení) smlouvy na distribuci a na připojení (zjednodušení) klouzavá měsíční smlouva (využitelnost pro OZ – flexibilní,ale vysoká cena?) Pro rok 2008 sice došlo k vylepšení pokud jde o využitelnost měsíčních smluv

15 EVi a.s.15 (kratší lhůta při objednávání kapacity, možnost objednávky v průběhu měsíce), cena za měsíční kapacitu je však velmi vysoká. Klouzavá smlouva je nástrojem pro snížení rizika penalizace za překročení kapacity, která může činit až 38 násobek roční platby. Řád distribuce: - návrh Řádu PDS RWE publikován 28.1.2008 Uskladnění: - aukce na kapacitu zásobníků? - snazší přístup k zásobníkům? - nový Řád a vyšší ceny od 1.4.2008?

16 EVi a.s.16 Prognóza vývoje cen plynu Cena plynu rostla do konce roku 2007. Nárůst může pokračovat až do poloviny roku 2008. Revalvace koruny výrazně zmírňuje dopad nárůstu cen ropy na cenu plynu (o 30% v prosinci 2007). Cenového maxima ze 4.Q 2006 proto bude dosaženo až ve 2.Q 2008. Cenový vývoj od roku 2009 je málo předvídatelný, očekáváme postupný mírný pokles cen plynu.

17 EVi a.s.17 Vývoj cen plynu v ČR v r.2006 – 2007

18 EVi a.s.18 Přínosy spolupráce ENA a OZ v SVSE posuzování situace na trhu a následná obhajoba zájmů OZ na ERU, MPO a UOHS ERU je rozhodčí na trhu s plynem v diskusi mezi dodavateli a OZ Obchodník také nemá zcela stejné zájmy jako OZ. V podmínkách stále složitějších podmínek na trhu s energiemi a nárůstu cen energií si OZ ve státech EU hájí své zájmy stále důsledněji.

19 EVi a.s.19  Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "EVi a.s. 1 Vývoj postavení odběratelů na trhu s zemním plynem AEM - SVSE Praha 6.3. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google