Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. DĚJINY FILOZOFIE prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. DĚJINY FILOZOFIE prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."— Transkript prezentace:

1 1.1. DĚJINY FILOZOFIE prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

2 2.2. Literatura G.W.F.Hegel: Dějiny filozofie I, II, III. Academia, Praha 1965-1974 B.Russel: History of Western Philosophy. 1965 E.Rádl: Dějiny filozofie I, II. Votobia, Praha, 1999 H.J.Störig: Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl. 2000

3 3.3. R.Falckenberg: Dějiny novověké filozofie, 1898 W.Tatarkiewicz: Historia filozofii I, II, III. 1968-71 A.Kenny: Stručné dějiny západní filozofie R.Scruton: Krátké dějiny novověké filozofie W.Röd: Dějiny novověké filozofie. Praha : Oikoymena, 2001.

4 4.4. I.P.Mc Greal (ed): Velké postavy západního myšlení. 1999 U.Nicola: Obrazové dějiny filozofie Antologia z diel filozofov. I-IX L.Benyovszky a kol.: Úvod do filozofického myšlení

5 5.5. Periodizace vývoje filozofie Starověká filozofie IV.stol. po Kristu antická – řecká římská Středověká XII., XIII.stol. Renesanční XIV., XV.stol. Novověká XVI.?,XVII.stol. Soudobá polovina XIX.stol.

6 6.6. Antická filozofie řecká: Předsokratovská „klasického“ období helénistická římská: ranná pozdní – počátky křesťanství

7 7.7. Středověká arabská židovská ranná vrcholná scholastika pozdní

8 8.8. Renesanční Marsillius Ficinus 1433-1499 Nicolo Machiavelli 1462-1527 Desiderius Erasmus (Rotterdamský) 1467-1533 Giordano Bruno 1548-1600

9 9.9. Renesance Novověká Pietro Pomponazzi Mikuláš KusánskýBernardinus Telesius 1462-1524 1401-1464 1508-1588 René Descartes Francis Bacon 1596-1650 1561-1626

10 10. Základní pojmy 1: Ontologie – nauka o bytí Gnozeologie – teorie poznání [agnosticismus – popírání možnosti poznání] epistemologie – (episté – vědění) teorie (vědeckého) poznání noetika (nus – rozum) teorie (racionálního) poznání metafyzika – prvotní filozofie (ta meta ta fyzika)

11 11. Základní pojmy 2. contemplace – myšlení nezávisle na předmětnosti opak: předmětné myšlení ratio =prostý předmětný rozum intelectus =vyšší typ rozumu schopný teoretického myšlení

12 12. Základní pojmy 3. universalia =obecné pojmy (názvy rodů, druhů) nominalismus =universalia sunt nomina sunt flatus vocis realismus=universalia sunt realia aristotelismus – nominalismus – logicismus platonismus - realismus - psychologismus

13 13. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Před (mimo) řecké filozofické myšlení Indie: Védy (3.-1. tisíciletí před Kr.) Džinismus: Mahavira Vardhama (6.st. před Kr.) Buddhismus: Siddhartha Gautama (asi 563-483)

14 14. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: ČÍNA škola jin a jang (6.st. před Kr.) dtto Konfuciova mohistů legistů cesty a síly TAOISTŮ

15 15. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Řecká (antická) filozofie Předsokratovská Klasická Helénistická Filozofie v období Říma

16 16. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: (Proto filozofie) Hesiodos (asi 7 stol. př. Kr.) Akusiláos Ferekýdes Epimenidas z Syru

17 17. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Míletská škola – (hylozoismus) Tháles (640-562) stoicheion arché Anaximandros (611-546) apeiron Anaximenes (585-524)

18 18. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Herakleitos z Efesu (540-480) Pantha rhei Kratylos

19 19. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: ELEATE Xenofantés z Kolofonu (565-470) Parmenidés z Eleje (540-470) Zénón z Eleje (okolo 460) Melissos ze Samu (okolo 440)

20 20. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: APORIE Dichotomie Achilleus Letící šíp Stadion

21 21. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pythagoras ze Samu (asi 582-500) O výchově O správě obce O přírodě Mystika čísel

22 22. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Alkmaion z Krotónu (asi 1. pol. 5. stol.) starší: Epicharmos (550-460) Archýtos (5. stol.) mladší: Hippasos (5/4 stol.) Filolaos (asi okolo 440) Eudoxos (asi 407-357)

23 23. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Empedokles (484-424) 4 živly Anaxagorás (500-428) počátky pluralismu

24 24. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: ATOMISMUS Leukippos (asi 500-440) existují jen atomy a prázdno Demokritos (asi 460-370) atom: velikostimpuls: tvar jeden atom od druhého uspořádání - striktní determinismus poloha- nahodilost = míra (naší) neznalosti

25 25. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Společenské myšlení Ideal:Diogenos Laertios 156 knih (prací) - řecký městský státz toho „6“ - Individualita matematických! limitní „výjimečnost“ „Dobro nelze přikázat“ -vynutit-

26 26. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: KLASICKÁ FILOZOFIE Sofisté (sofos – moudrý) starší: Gorgiás (483-373) -nic není -je-li něco, nelze to poznat -lze-li něco poznat, nelze to sdělit

27 27. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Prótagorás (481-411) Člověk je mírou všech věcí -jsoucích, že jsou -nejsoucích, že nejsou Hippias Prodikos Antifon

28 28. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: mladší: Trasymachos(1. pol. 5. stol.) Kritiaspřirozený řád x norma Alkidamásvšichni jsou si „rovni“ Lykofron spravedlnost = Polemonprospěch silnějšího

29 29. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Sofisté = učitelé moudrosti Učí: retoriku (dialektiku, eristiku) Historii, „zákony obce“, (politiku) Filozofie („souhrn“ vědění) „slabší důvod učinit silnějším“ Obecně: všemu co je člověku užitečné! Největší hrozba demokracie = neznalost, nevědění

30 30. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Sokrates (469-399) centrum zájmu člověk – etika subjekt filozofie: etika logika fyzika

31 31. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Daimonion = svědomí dobro = ctnost základní ctnost = mravnost spravedlnost ctnost je výsledkem poznání (sebepoznání) metoda: dialogu – ironie = spory v argumentaci maieutika indukce - abstrakcí definice = fixace „obecného“ v pojmu

32 32. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Klasifikace státních forem Monarchiezemědělství posiluje, Tyranieřemeslo a obchod Aristokracieruší řád a „pořádek“ Plutokracie Demokracie

33 33. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Platon (427 – 347) - akademia díla: Obrana Sokrata Ústava Zákony Listy Dialogy (34/27) Hostina – (symposion)

34 34. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Čtyři „etapy“ vzniku dialogů 1.Euthyfron, Protágoras, Nenon 2.Kratylos, Faidon, (Symposion) 3.Faidros, Theaitetos, Parmenides 4.Sofistés, Filébos, Timaios, Kritiás

35 35. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Idea – jediné „reálné“ (skutečné) bytí Smyslově dané – „zdánlivé“ bytí - odvozené, napodobenina, stín Obecné = jediné pravdivé pravé podstaty

36 36. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Poznání: Podobenství o jeskyni:

37 37. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ideální stát: -„přesný“ počet obyvatel (svobodných občanů) duše Vládci (filozofové) – rozumová Strážci (vojáci) – vůle, ušlechtilá vášeň Výrobci (rolníci, řemesla) – smyslnost, pudovost

38 38. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pořadí státních forem: Aristokracie – rozum Timokracie – vůle, síla Oligarchie – obchod, lichva Demokracie – lid – pudy – nešlechetnost Tyranie – jedinec

39 39. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vzdělání: pro strážce: gymnastika, čtení, psaní, hudba aritmetika, geometrie, astronomie teorie hudby (do určitého stupně) pro vládce: předcháející – bez omezení filozofie, dějiny (zákony)

40 40. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Umění: -není důstojné pro občany -„napodobenina napodobeniny“ -Oprávněnost: služba upevnění státu ale: teorie umění, estetika „není“ umění

41 41. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Malé sokratovské „školy“: Xenofón (asi 425-354) Vzpomínky na Sokrata Symposion (Hostina) Anabasis (Kýrova) O Kýrově vychování

42 42. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Oikonomikos – jak spravovat otroky a hospodářství první práce o ekonomii

43 43. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Další „školy“ Megarská: Eukleides Eubulides (z Milétu) Stilpón Elidsko-eritrejská: Faidon z Elidy Menedémos z Eritreje Kynická: Antisthenes Diogenes ze Sinopé Kyrenská: Aristippos z Kyreny Theodorus

44 44. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Aristoteles 384 – 322 ? 367- Platonova ak. (asi 20 let) 343 – Makedonie, Pella Lykeon – Atheny 323 - Euboia

45 45. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Dílo Metafyzika – Proté Philosophia (prvotní – vlastní – fil.) Fyzika(y) - O nebi - O vzniku a zániku - Meteorologika - O vzniku zvířat - Zkoumání zvířat

46 46. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Společenské vědy Politika Etika Nikomachova Etika Eutydemova Retorika Poetika

47 47. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Organon - kategorie O vyjadřování První analytiky Druhé analytiky Topiky O sofistických důkazech

48 48. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ontologie Prvotní látka - neurčitá - potence skutečnost není „jsoucnem“

49 49. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: čtyři „živly“ (prvky)čtyři „vlastnosi“ -Oheň (teplé a suché)vlhké -Vzduch (teplé a vlhké)suché -Voda (chladné a vlhké) -Země (chladné a suché)teplé suché

50 50. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: První „podstaty“ = individuální věci Druhé „podstaty“ = „jedinečné“ = druhy, rody obecné „jedinečné“ -spojení: „látka“ + „forma“

51 51. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Podstata (úsia) essentiá Základ všeho „jsoucího“

52 52. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pohyb „Fyziky“ = samopohyb X „Metafyzika“ = „první hybatel“ - pohybuje, ale není pohybován!

53 53. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Změna: podstaty? (pohyb)kvantity kvality místa (prostoru) ale: podstata = neměnné uprostřed změn (pohyb podstaty jen zdánlivý)

54 54. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pohyb: v prostoru – nezávislém na tělesech v čase – „předcházející“ „následující“

55 55. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Příčina – causalita (kauzalita) -látková -formální (forma) -účinná (působící) -konečná (účelová) (causa finalis) „účel“ - entelecheia

56 56. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Poznání (gnozeologie) „O duši“ – („Peri psycheos“)stupně: - počitek duše – vegetativní (rostliny)- představa - smyslová- zkušenost - rozumová- (umění) věda mínění – doxá epistémé – vědecké poznání

57 57. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: logika – metodologie Klasifikační -zákon: vyloučení „třetího“ teorie „sporu“„sylogismu“ „negace negace“ „reductio ad absurdum“

58 58. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Theoria Dva stupně: -„předmětné“ myšlení - „contemplace“ abstraktní myšlení Praxis -hmotná tvorba – nižší stupeň (nikoliv „jakákoliv práce“) -správa společenství „věci obce“

59 59. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Společnost – stát člověk = „zoon politikon“ Společnost = (tři vrstvy) -velmi bohatí -střední -velmi chudí Stát = spojení lidí za účelem dosažení blaha

60 60. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Typy státu: dobréšpatné monarchietyranie aristokracieoligarchie politeademokracie Účel státu: -Zajistit maximum štěstí pro většinu lidí (svobodných, majetných). -Zabránit „nadměrnému“ hromadění majetku.

61 61. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Morálka (etika): Ctnosti: Dianoetické -rozumové -intelektuální -formované vzděláním Etické -spojené s „charakterem“ -předávané „socializací“ -„zvykové“

62 62. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Důstojný život: Praktický -naplněný „politickou“ činností Teoretický (vyšší) -naplněný „rozumovou“ aktivitou, intelektem

63 63. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Umění: - Je „napodobením“ skutečného, jednotlivého, ale postihuje podstatné souvislosti (obecné) v konkrétním, jedinečném („první“ podstaty).

64 64. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Helenistická filozofie Peripatetická: Theofrastos Eudémos z Rhodu Stratón z Lampasku Androníkos Rhodský (druhá třetina 1. stol. před Kr.)

65 65. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Akademie: Polemon Krantór ze Soloi Arkesilaos Karneadés

66 66. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Epikureismus (atomismus): Epikuros (342 - 271) Návaznost na Demokrita -pohyb „parenkliticky“ -důraz na jasnost a přesnost pojmů

67 67. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: V centru pozornosti: Etika: nejvyšší blaženost: -uspokojení přirozených potřeb -dosažení duševního klidu – ataraxiá -a štěstí - eudaimoniá

68 68. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: V centru pozornosti: Etika: nejvyšší blaženost: -uspokojení přirozených potřeb Hedonismus -dosažení duševního klidu – ataraxiá -a štěstí - eudaimoniá

69 69. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Stoicismus (řecký) Zénón z Kitia (336 - 264) Chrysippos ze Soloi (280 – 207) etika – jádro „ctnost“ logika - „implikace“ - usuzování

70 70. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Kynická filozofie Antisthénes (446 – 366) Diogenes ze Sinopé (404 – 323) Krates

71 71. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pyrrhon z Elidy (360 – 270) 10 „tropů“ (tezí) zpochybňujících poznání smyslového i rozumového „Zdržíme-li se veškerých soudů o věcech, dosáhneme trvalého a nerušeného klidu.“

72 72. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Eklekticismus (2. stol. př. Kr.) Filón Antiochos Boéthos ze Sidónu Xemarchos

73 73. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Římská filozofie Ekleticismus (Marcus Tullius Cicero) Stoicismus Epikureismus (hedonismus) Skepticismus Neoplatonismus počátky křesťanského myšlení (filozofie)

74 74. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Eklekticismus Marcus Tullius Cicero (106 – 43) (Ecyklopedismus) Díla:O povaze bohů- De finibus O osudu O povinnostech

75 75. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Stoicismus Seneca (4.př.Kr. – 65 po Kr.) Epiktetos (50-138) Marcus Aurelius Antoninus (121-180)

76 76. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Seneca: Listy Luciliovi Pojednání o prozřetelnosti O pevnosti filozofa Otázky přírody

77 77. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Látka Forma Centrum zájmu: etika Smysly rozumové poznání

78 78. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1.Žít v souladu s přírodou 2.Podřízenost „osudu“ přítomnost – krátká budoucnost – nejistá minulost – je neměnná vyloučen vliv osudu

79 79. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Opustit „společenský život“ - (individualismus) Smysl života: - dosažení duševního klidu - překonání strachu před smrtí Dobře žít Dobře zemřít

80 80. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Seneca Díla: Otázky přírody těžiště - etika O pevnosti filozofa - dosažení duševního O hněvu klidu O dobrodiní - překonání strachu před smrtí Bůh – imanentní síla vládnoucí rozumem - logos -

81 81. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Epiktetos (Arriános z Nikomedie) Rozpravy Epiktetovy Rukověď Epiktetova

82 82. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Poznání přírody - žijeme podle ní Podřízení „dění“ (osudu) - princip „pasivity“ rezignace na „změnu“

83 83. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Člověku vládne rozum Světu světový rozum (logos) reakce na „irracionalismus“

84 84. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Marcus Aurelius Antoninus Hovory k sobě cíl snažení: dosažení ctnosti uzavřenost před (vnějším) světem podřízenost „rozumným“ zákonům vlastní „nitro“ jediná jistota ve věčném „plynutí“ a věčné „změně“

85 85. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Epiktetos (Arrianos z Níkomedie) Díla: Rozpravy Epiktetovy Rukověť Epiktetova Studium přírody - pro životní vzor - smíření se skutečností (s osudem)

86 86. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Epikureismus Titus Lucretius Carus (95 - 55 př. Kr.) -atomismus duše = vzduch + teplo -vyšší vzniká z nižšího organické z neorganického

87 87. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Marcus Aurelius Antoninus Díla: Hovory k sobě - jediné, co ovládáme, jsou „naše myšlenky“ Podřídit se: světovému rozumu – „logu“ – (Bohu)

88 88. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Hedonismus Smysl života: dosažení slasti - jádrem je: poznání a vědění

89 89. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Římský „Epikureismus“ Titus Lucretius Carus (95 př.Kr. – 55 př.Kr.) Díla: O přírodě - atomy a prázdno Od jednoduššího ke složitějšímu - epikurejské ideály -

90 90. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Skepticismus 2.pol. 1.stol. př.Kr. – 2.stol. po Kr. Aidesidemos z KnossuAgrippa -Osm knih řečí pyrrhonských5 (nových) apolegetika „tropů“„tropů“

91 91. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Římský skepticismus Ainesidémos z Knossu (asi 1. stol. př.Kr.) „Osm knih řečí pyrrhonských“ Agrippa: 5 nových „tropů“ Sextus Empiricus: Základy pyrrhonismu Proti dogmatikům Proti matematikům „kritika“ pojmů stávajícího vědění

92 92. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Sextus Empiricus Základy pyrrhonismu - Proti dogmatikůmKritika „dogmatismu“ - Proti matematikůmostatních filozofií Kritická analýza pojmů

93 93. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Neoplatonismus Ammonios Sakkas (175 - 242) Plotinos (205 – 270) Porfyrios (232 – 304) Jamblichos (konec 3. a poč. 4. stol.) Proklos (412-485)

94 94. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Plotinos nadsmyslový nadrozumovýbožský princip nadpřirozenýje „nepoznatelný“ uchopitelný pouze „duchovním proniknutím“ extázi

95 95. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Contemplace PlotinosAristoteles „extáze“ „intelectus“ (mystika) vyšší stupeň „ratia“

96 96. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Hierarchie jsoucen božský princip božský rozum božská dušepojmy podle „stupně“ přírodaabstrakce

97 97. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Etiká Platonova soustava ideí Dobro – jen duchovní Duše – jen contemplativní (intelektuální) potlačení všeho tělesného vše „hmotné“ (i „pudové“) je špatné asketismus

98 98. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Proklos (Atheny) Dialogy: triada:1) obsažení vytvářeného ve vytvářejícím 2) vydělení se již vytvořeného z vytvářejícího 3) návrat vytvořeného do vytvářejícího

99 99. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Křesťanské myšlení (filozofie) Apologetika Patristika – mladší – starší

100 100. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: „ŘÍMSKÁ“ DOBA Obsahově (s výjimkou „Křesťanství“) nepřekonává rámec „řeckého“ filozofování. Tytéž „směry“ a „proudy“ filozofie jako v Řecku.

101 101. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Stoicismus Seneca (4 př.Kr. – 65 po Kr. ) Epiktetos (50 – 138) Marcus Aurelius Antoninus (121 – 180)

102 102. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Křesťanství: (Evangelisté) Gnostikové Patristika - mladší (Apologetové) - starší

103 103. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Gnosticismus předkřesťanské mimokřesťanskémyšlení mimoracionální perské - zoroastrismus dualní: světlo x tma židovské dobro x zlo - mesianismus Původ zla.

104 104. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Patristika (mladší) apologetika Tertullianus Quintus Septimus (asi 160 – po 230) Dílo: Apologeticum neslučitelnost víry a rozumu Credo quia absurdum

105 105. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Alexandrijská škola Titus Flavius Clemens Originestrojice boží Areios - shoda víry Athanasios s rozumem

106 106. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Aurelius Augustinus (354 – 430) Díla: Confessiones De trinitateSystemizace víry De civitate Dei Rozum je „doplněním“ víry. civitas Dei x civitas terrena

107 107. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: STŘEDOVĚKÁ FILOZOFIE Ranná Scholastika Jan Scotus Eurigena (okolo 810 - 877) Dílo: De praedestinatione De divisione naturae Kritika dvojí „předurčenosti“ (sv. Augustin) 4 stupně přírody: nestvořená a tvořící (Bůh) stvořená a tvořící (rozum) stvořená a netvořící (příroda) nestvořená a netvořící (Bůh)

108 108. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teologie: Pozitivní – Bůh je počátkem i koncem tedy vším Negativní – co Bůh není nepoznáváme Boha (podstatu), ale jeho projevy

109 109. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Universalie Nominalismus: Universalia sunt „flatus vocis“ nomina Realismus: Universalia sunt realia

110 110. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Anselm z Cantenbury (1033 – 1109) Dílo: Monologium Proslogion (umírněný realismus) Credo ut intelligam (věřím, abych pochopil)

111 111. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Důkaz existence Boha Existuje-li vlastnost -existuje i to, co je jejím nositelem -existuje i to, od čeho se odlišuje. Ontologický důkaz existence Boha myslitelné „nejvyšší jsoucno“ jsoucno, k němuž neexistuje myslitelné „vyšší“) proto je „nejvyšší“ jsoucno „reálné“

112 112. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Jan Roscelinus (asi 1050 – 1210) striktní nominalismus X triteistická doktrina apriorní koncepce

113 113. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vilém ze Champeaux (asi 1070 – 1211) striktní realismus „idea“ je skutečná individum je „jevové“ - fiktivní

114 114. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pierre Abellard (asi 1079 – 1242) „konceptulalismus“ Dílo: O božské jednotě a trojitosti universalia sunt in rebus

115 115. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: universalia sunt „post“ res nominalismus universalia sunt „ante“ res realismus „poznávám, v co věřím“

116 116. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Arabská (středověká) filozofie Al-Kindí (800 – 870) (současník Jana Scota Eurigeny) Al-Fárábí (870-950) aristotelismus novoplatonismus

117 117. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ibn Sína (980 – 1037) – Avicena Dílo: Komentáře k Aristotelovi Kniha uzdravení Zákon medicíny : Hmotný svět = věcná možnost forma: realnáskutečnost

118 118. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Universalia: ante res (realismus) in res (konceptualismus) post res (nominalismus) lze zvolit „přístup“

119 119. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ibn Rušd (1126 – 1198) – Averroes Komentáře k Aristotelovi hmotný svět je daný (věčný) potencionálně obsahuje všechny formy

120 120. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Postupný vývoj – gradualizace hierarchizace (forem – individuality) Rozum: pasivní – individuální smyslové idee - omezený aktivní – nadindividuální věčný, rozum

121 121. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie „dvojí“ pravdy - teologie – „zjevená“ - věda, filozofie – „poznaná“

122 122. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Židovská (středověká) filozofie tzv.: Kabbala (výklad „Starého zákona“) mysticismus proti aristotelismu Ibn-Gabirol (asi okolo pol.11.stol.)- Avicebron Moše ben Maimún (1135 – 1204) Moses Maimonides (shoda „víry“ s poznámím)

123 123. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Alexandr z Halesu (1170 – 1245) Summa universal theologial Jan Fidanza – Bonaventura (1221 – 1274) - teorie světla – (extáze) - teorie zárodečných důvodů (platonismus)

124 124. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vrcholná scholastika Albert Veliký (1193 – 1280) vliv aristotelismu přírodní vědy (zoologie, alchymie) konceptualismus: „universalia in res“

125 125. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Tomáš Akvinský (1225 ? – 1274) dílo: Komentáře k Aristotelovým dílům Drobné filozofické spisy (Proti averroistům) Teologické spisy Summa theologiae Apologické a polemické spisy

126 126. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: „ umírněný realismus“ - „universalie“ jsou jako idee „před“ věcmi (jednotlivostmi) ale „vstupují“ do nich – jsou poznávány jejich „ prostřednictvím“

127 127. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: věc (res) jednotlivost essentia (podstata) < existentia (časově omezená) Bůh je essentia (výhradně) je „jednoduché bytí“ věc (tvor) je „bytí“ složené

128 128. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: oddělení sféry (víry) theologie a vědy (filozofie) theologie se zabývá Bohem filozofie (věda) hmotným světem Pravé (stálé – neměnné) poznání je „pravda“ t.j. Bůh

129 129. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Poznání Boha je „nadrozumové“ ale nikoliv „protirozumové“ ! Poznání rozumové (hmotného světa) je o „něčem jiném“ ne o „Bohu“ tedy: nemohou být ve „sporu“

130 130. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Následnictví: Fr. Bacon: - kriticky odmítá D. Diderot – pochybuje Lev XIII. – Encykl. Aeterni partis 1879 oficiální filozofie - Neotomismus

131 131. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Roger Bacon (1210 – 1294) dílo: Opus maius Opus minus Opus tertium – přepracování O užitečnosti věd

132 132. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Hlavní věda: experimentální opírá se o matematiku a „zkušenost“ – vnitřní, vnější. Aristoteles, Avicenna, Averroes – nejvýznamnější myslitelé

133 133. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Proti „scholastikům“ neznalost: jazyků - matematiky (základ všech věd) Odvolání na „autority“.

134 134. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Duns Scotus (1270 – 1308) dílo: Komentáře k Aristotelovi Opus Oxoniense (Petr. Lombard) Opus Parisiense kriticky proti Tomáši Akvinskému

135 135. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Mírný relismus, ale účelem (smyslem, cílem) vývoje je vždy jednotlivé Důraz na: jednotlivé – empirii metody – logiku (zákon Dunse Scota)

136 136. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: William Occam (1290 – 1350) stoupenec nominalismu: problematika jazyka: jméno – znak předmět – objekt „Occamova břitva“ – nezdvojování „entit“.

137 137. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Renesance, Reformace, Humanismus Dante Alighieri (1265 – 1321) Komedie (božská) Hostina De monarchia Marsilius z Padovy (1278 – 1343) Defensor pacis Francesco Petrarca (1304-1374) O své vlastní nevědomosti a nevědomosti druhých

138 138. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Marsilius Ficinus (1433 – 1495) - Platonské bohosloví o nesmrtelnosti duše religio universalis jednotlivá náboženství jsou jeho „vnějším“ projevem

139 139. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pico de Mirandola (1463 – 1495) Conclusiones philosophicae, cabalisticae et theologicae 900 tezí svět vzniká z (původního) chaosu integrací, která je dílem Boha proto: Bůh je v přírodě (pantheismus)

140 140. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pietro Pomonazzi (1462 – 1525) Traktáty: O nesmrtelnosti duše O příčinách přírodních jevů O osudu, svobodě vůle, … tendence:rozumové objasnění poznání rozum a zkušenost (empirie) smysl člověka = poznání

141 141. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Reformace John Wielif (1330 – 1384) Jan Hus (1369 – 1416) Martin Luther (1483 – 1546) Philip Melanthon (1497 – 1560) Ulrich Zwingli (1484 – 1531) Jan Kalvín (1509 – 1564)

142 142. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Desiderius Erasmus Rotterdamský (1469 – 1536) Chvála bláznivosti náprava církve náprava společnosti zpět k původnímu křesťanství

143 143. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Michel de Montaigne (1533 - 1592) eseje – kritika poměrů proti akademismu – samostatné uvažování individualismus – proti předsudkům

144 144. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Nová přírodověda: Leonardo da Vinci (1452 – 1519) Mikuláš Koperník (1473 – 1543) Jan Kepler (1571 – 1630) Galileo Galilei (1564 – 1642)

145 145. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Bernardinus Telesius (1509 – 1583) O podstatě věcí podle jejich vlastních principů Filosofie přírody - theismus

146 146. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Giordáno Bruno (1548 – 1600) O příčině, principu a jednom O nekonečnu, universu a světech 160 článků proti matematikům a filozofům látka (hmota) nemůže existovat bez formy

147 147. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Kosmologie - heliocentrismus fyzikální stejnorodost (jednota) vesmíru ale: nekonečno je mimo jakoukoli „představivost“

148 148. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) Vladař Úvahy o prvních 10 knihách Tita Livia Florentské letopisy Návod „jak vládnout“ politika není: theologií etikou

149 149. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Jean Bodin (1530 - 1569) Šest knih o státu ne-náboženské zdůvodnění práva, moci „rodina základ státu“ geografická (naturalistická) typologie státu

150 150. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Hugo Grotius - de Groot (1583 – 1645) Svobodné moře Tři knihy o právu válečném a mírovém „ratio“ – základ i norma pro řešení sporů

151 151. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: PRE – UTOPISTÉ Thomas More – Morus (1475 – 1535) „Utopia“ (Knížka vpravdě zlatá a stejně užitečná zábavná o nejlepším stavu státu a o novém ostrově Utopii) Tomasso Campanella (1568 – 1639) Sluneční stát O křesťanské monarchii O církevní vládě O španělské monarchii


Stáhnout ppt "1.1. DĚJINY FILOZOFIE prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google