Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."— Transkript prezentace:

1 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
DĚJINY FILOZOFIE prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

2 Literatura G.W.F.Hegel: Dějiny filozofie I, II, III. Academia, Praha B.Russel: History of Western Philosophy. 1965 E.Rádl: Dějiny filozofie I, II. Votobia, Praha, 1999 H.J.Störig: Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl. 2000

3 R.Falckenberg: Dějiny novověké filozofie, 1898
W.Tatarkiewicz: Historia filozofii I, II, III A.Kenny: Stručné dějiny západní filozofie R.Scruton: Krátké dějiny novověké filozofie W.Röd: Dějiny novověké filozofie. Praha  : Oikoymena, 2001.

4 I.P.Mc Greal (ed): Velké postavy západního myšlení. 1999
U.Nicola: Obrazové dějiny filozofie Antologia z diel filozofov. I-IX L.Benyovszky a kol.: Úvod do filozofického myšlení

5 Periodizace vývoje filozofie
Starověká filozofie IV.stol. po Kristu antická – řecká římská Středověká XII., XIII.stol. Renesanční XIV., XV.stol. Novověká XVI.?,XVII.stol. Soudobá polovina XIX.stol.

6 Antická filozofie řecká: Předsokratovská „klasického“ období
helénistická římská: ranná pozdní – počátky křesťanství

7 Středověká arabská židovská ranná vrcholná scholastika pozdní

8 Renesanční Marsillius Ficinus 1433-1499 Nicolo Machiavelli 1462-1527
Desiderius Erasmus (Rotterdamský) Giordano Bruno

9 Renesance Novověká Pietro Pomponazzi Mikuláš Kusánský Bernardinus Telesius René Descartes Francis Bacon

10 Základní pojmy 1: Ontologie – nauka o bytí
Gnozeologie – teorie poznání [agnosticismus – popírání možnosti poznání] epistemologie – (episté – vědění) teorie (vědeckého) poznání noetika (nus – rozum) teorie (racionálního) poznání metafyzika – prvotní filozofie (ta meta ta fyzika)

11 Základní pojmy 2. contemplace – myšlení nezávisle na předmětnosti
opak: předmětné myšlení ratio = prostý předmětný rozum intelectus = vyšší typ rozumu schopný teoretického myšlení

12 Základní pojmy 3. universalia = obecné pojmy (názvy rodů, druhů)
nominalismus = universalia sunt nomina sunt flatus vocis realismus = universalia sunt realia aristotelismus – nominalismus – logicismus platonismus - realismus - psychologismus

13 Před (mimo) řecké filozofické myšlení
Indie: Védy (3.-1. tisíciletí před Kr.) Džinismus: Mahavira Vardhama (6.st. před Kr.) Buddhismus: Siddhartha Gautama (asi ) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

14 ČÍNA škola jin a jang (6.st. před Kr.) dtto Konfuciova mohistů legistů
cesty a síly TAOISTŮ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

15 Řecká (antická) filozofie
Předsokratovská Klasická Helénistická Filozofie v období Říma Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

16 Hesiodos (asi 7 stol. př. Kr.) Akusiláos Ferekýdes Epimenidas z Syru
(Proto filozofie) Hesiodos (asi 7 stol. př. Kr.) Akusiláos Ferekýdes Epimenidas z Syru Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

17 Míletská škola – (hylozoismus)
Tháles ( ) stoicheion arché Anaximandros ( ) apeiron Anaximenes ( ) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

18 Herakleitos z Efesu (540-480) Pantha rhei Kratylos
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

19 Xenofantés z Kolofonu (565-470) Parmenidés z Eleje (540-470)
ELEATE Xenofantés z Kolofonu ( ) Parmenidés z Eleje ( ) Zénón z Eleje (okolo 460) Melissos ze Samu (okolo 440) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

20 APORIE Dichotomie Achilleus Letící šíp Stadion
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

21 Pythagoras ze Samu (asi 582-500)
O výchově O správě obce O přírodě Mystika čísel Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

22 Alkmaion z Krotónu (asi 1. pol. 5. stol.)
starší: Epicharmos ( ) Archýtos (5. stol.) mladší: Hippasos (5/4 stol.) Filolaos (asi okolo 440) Eudoxos (asi ) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

23 Empedokles (484-424) 4 živly Anaxagorás (500-428) počátky pluralismu
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

24 existují jen atomy a prázdno Demokritos (asi 460-370) atom:
ATOMISMUS Leukippos (asi ) existují jen atomy a prázdno Demokritos (asi ) atom: velikost impuls: tvar jeden atom od druhého uspořádání - striktní determinismus poloha - nahodilost = míra (naší) neznalosti Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

25 Ideal: Diogenos Laertios 156 knih (prací)
Společenské myšlení Ideal: Diogenos Laertios 156 knih (prací) - řecký městský stát z toho „6“ - Individualita matematických! limitní „výjimečnost“ „Dobro nelze přikázat“ -vynutit- Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

26 Sofisté (sofos – moudrý) starší: Gorgiás (483-373) nic není
KLASICKÁ FILOZOFIE Sofisté (sofos – moudrý) starší: Gorgiás ( ) nic není je-li něco, nelze to poznat lze-li něco poznat, nelze to sdělit Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

27 Člověk je mírou všech věcí jsoucích, že jsou nejsoucích, že nejsou
Prótagorás ( ) Člověk je mírou všech věcí jsoucích, že jsou nejsoucích, že nejsou Hippias Prodikos Antifon Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

28 Trasymachos (1. pol. 5. stol.) Kritias přirozený řád x norma
mladší: Trasymachos (1. pol. 5. stol.) Kritias přirozený řád x norma Alkidamás všichni jsou si „rovni“ Lykofron spravedlnost = Polemon prospěch silnějšího Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

29 Sofisté = učitelé moudrosti Učí: retoriku (dialektiku, eristiku)
Historii, „zákony obce“, (politiku) Filozofie („souhrn“ vědění) „slabší důvod učinit silnějším“ Obecně: všemu co je člověku užitečné! Největší hrozba demokracie = neznalost, nevědění Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

30 centrum zájmu člověk – etika subjekt filozofie: etika logika fyzika
Sokrates ( ) centrum zájmu člověk – etika subjekt filozofie: etika logika fyzika Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

31 základní ctnost = mravnost spravedlnost
Daimonion = svědomí dobro = ctnost základní ctnost = mravnost spravedlnost ctnost je výsledkem poznání (sebepoznání) metoda: dialogu – ironie = spory v argumentaci maieutika indukce - abstrakcí definice = fixace „obecného“ v pojmu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

32 Klasifikace státních forem Monarchie zemědělství posiluje,
Tyranie řemeslo a obchod Aristokracie ruší řád a „pořádek“ Plutokracie Demokracie Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

33 Platon (427 – 347) - akademia díla: Obrana Sokrata Ústava Zákony Listy
Dialogy (34/27) Hostina – (symposion) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

34 Čtyři „etapy“ vzniku dialogů
Euthyfron, Protágoras, Nenon Kratylos, Faidon, (Symposion) Faidros, Theaitetos, Parmenides Sofistés, Filébos, Timaios, Kritiás Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

35 Idea – jediné „reálné“ (skutečné) bytí Smyslově dané – „zdánlivé“ bytí
- odvozené, napodobenina, stín Obecné = jediné pravdivé pravé podstaty Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

36 Podobenství o jeskyni:
Poznání: Podobenství o jeskyni: Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

37 „přesný“ počet obyvatel (svobodných občanů) duše
Ideální stát: „přesný“ počet obyvatel (svobodných občanů) duše Vládci (filozofové) – rozumová Strážci (vojáci) – vůle, ušlechtilá vášeň Výrobci (rolníci, řemesla) – smyslnost, pudovost Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

38 Pořadí státních forem: Aristokracie – rozum Timokracie – vůle, síla
Oligarchie – obchod, lichva Demokracie – lid – pudy – nešlechetnost Tyranie – jedinec Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

39 aritmetika, geometrie, astronomie teorie hudby (do určitého stupně)
Vzdělání: pro strážce: gymnastika, čtení, psaní, hudba aritmetika, geometrie, astronomie teorie hudby (do určitého stupně) pro vládce: předcháející – bez omezení filozofie, dějiny (zákony) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

40 není důstojné pro občany „napodobenina napodobeniny“
Umění: není důstojné pro občany „napodobenina napodobeniny“ Oprávněnost: služba upevnění státu ale: teorie umění, estetika „není“ umění Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

41 Malé sokratovské „školy“: Xenofón (asi 425-354) Vzpomínky na Sokrata
Symposion (Hostina) Anabasis (Kýrova) O Kýrově vychování Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

42 Oikonomikos – jak spravovat otroky a hospodářství
první práce o ekonomii Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

43 Elidsko-eritrejská: Faidon z Elidy Menedémos z Eritreje
Další „školy“ Megarská: Eukleides Eubulides (z Milétu) Stilpón Elidsko-eritrejská: Faidon z Elidy Menedémos z Eritreje Kynická: Antisthenes Diogenes ze Sinopé Kyrenská: Aristippos z Kyreny Theodorus Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

44 Aristoteles 384 – 322 ? 367- Platonova ak. (asi 20 let)
343 – Makedonie, Pella Lykeon – Atheny 323 - Euboia Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

45 Dílo Metafyzika – Proté Philosophia (prvotní – vlastní – fil.)
Fyzika(y) - O nebi - O vzniku a zániku - Meteorologika - O vzniku zvířat - Zkoumání zvířat Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

46 Společenské vědy Politika Etika Nikomachova Etika Eutydemova Retorika
Poetika Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

47 Organon - kategorie O vyjadřování První analytiky Druhé analytiky
Topiky O sofistických důkazech Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

48 Ontologie Prvotní látka - neurčitá - potence skutečnost
není „jsoucnem“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

49 čtyři „živly“ (prvky) čtyři „vlastnosi“
Oheň (teplé a suché) vlhké Vzduch (teplé a vlhké) suché Voda (chladné a vlhké) Země (chladné a suché) teplé suché Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

50 První „podstaty“ = individuální věci Druhé „podstaty“ = „jedinečné“
= druhy, rody obecné „jedinečné“ spojení: „látka“ + „forma“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

51 Základ všeho „jsoucího“
Podstata (úsia) essentiá Základ všeho „jsoucího“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

52 - pohybuje, ale není pohybován!
„Fyziky“ = samopohyb X „Metafyzika“ = „první hybatel“ - pohybuje, ale není pohybován! Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

53 Změna: podstaty? (pohyb) kvantity kvality místa (prostoru) ale:
podstata = neměnné uprostřed změn (pohyb podstaty jen zdánlivý) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

54 Pohyb: v prostoru – nezávislém na tělesech v čase – „předcházející“
„následující“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

55 Příčina – causalita (kauzalita)
látková formální (forma) účinná (působící) konečná (účelová) (causa finalis) „účel“ - entelecheia Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

56 Poznání (gnozeologie)
„O duši“ – („Peri psycheos“) stupně: - počitek duše – vegetativní (rostliny) - představa - smyslová zkušenost - rozumová (umění) věda mínění – doxá epistémé – vědecké poznání Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

57 logika – metodologie Klasifikační zákon: vyloučení „třetího“ teorie
„sporu“ „sylogismu“ „negace negace“ „reductio ad absurdum“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

58 Theoria Praxis Dva stupně: „předmětné“ myšlení „contemplace“
abstraktní myšlení Praxis hmotná tvorba – nižší stupeň (nikoliv „jakákoliv práce“) správa společenství „věci obce“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

59 Společnost – stát člověk = „zoon politikon“ Společnost = (tři vrstvy)
velmi bohatí střední velmi chudí Stát = spojení lidí za účelem dosažení blaha Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

60 Typy státu: dobré špatné monarchie tyranie aristokracie oligarchie
politea demokracie Účel státu: Zajistit maximum štěstí pro většinu lidí (svobodných, majetných). Zabránit „nadměrnému“ hromadění majetku. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

61 Morálka (etika): Ctnosti: Dianoetické rozumové intelektuální
formované vzděláním Etické spojené s „charakterem“ předávané „socializací“ „zvykové“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

62 Důstojný život: Praktický naplněný „politickou“ činností
Teoretický (vyšší) naplněný „rozumovou“ aktivitou, intelektem Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

63 - Je „napodobením“ skutečného, jednotlivého,
Umění: - Je „napodobením“ skutečného, jednotlivého, ale postihuje podstatné souvislosti (obecné) v konkrétním, jedinečném („první“ podstaty). Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

64 Helenistická filozofie
Peripatetická: Theofrastos Eudémos z Rhodu Stratón z Lampasku Androníkos Rhodský (druhá třetina 1. stol. před Kr.) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

65 Akademie: Polemon Krantór ze Soloi Arkesilaos Karneadés
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

66 Epikureismus (atomismus):
Epikuros ( ) Návaznost na Demokrita pohyb „parenkliticky“ důraz na jasnost a přesnost pojmů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

67 V centru pozornosti: Etika: nejvyšší blaženost:
uspokojení přirozených potřeb dosažení duševního klidu – ataraxiá a štěstí - eudaimoniá Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

68 V centru pozornosti: Etika: nejvyšší blaženost:
uspokojení přirozených potřeb Hedonismus dosažení duševního klidu – ataraxiá a štěstí - eudaimoniá Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

69 Stoicismus (řecký) Zénón z Kitia (336 - 264)
Chrysippos ze Soloi (280 – 207) etika – jádro „ctnost“ logika - „implikace“ - usuzování Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

70 Kynická filozofie Antisthénes (446 – 366)
Diogenes ze Sinopé (404 – 323) Krates Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

71 Pyrrhon z Elidy (360 – 270) 10 „tropů“ (tezí) zpochybňujících poznání
smyslového i rozumového „Zdržíme-li se veškerých soudů o věcech, dosáhneme trvalého a nerušeného klidu.“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

72 Eklekticismus (2. stol. př. Kr.)
Filón Antiochos Boéthos ze Sidónu Xemarchos Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

73 Římská filozofie Ekleticismus (Marcus Tullius Cicero) Stoicismus
Epikureismus (hedonismus) Skepticismus Neoplatonismus počátky křesťanského myšlení (filozofie) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

74 Eklekticismus Marcus Tullius Cicero (106 – 43) (Ecyklopedismus)
Díla: O povaze bohů - De finibus O osudu O povinnostech Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

75 Stoicismus Seneca (4.př.Kr. – 65 po Kr.) Epiktetos (50-138)
Marcus Aurelius Antoninus ( ) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

76 Seneca: Listy Luciliovi Pojednání o prozřetelnosti O pevnosti filozofa
Otázky přírody Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

77 Látka Forma Centrum zájmu: etika Smysly rozumové poznání
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

78 Žít v souladu s přírodou
Podřízenost „osudu“ přítomnost – krátká budoucnost – nejistá minulost – je neměnná vyloučen vliv osudu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

79 Opustit „společenský život“ - (individualismus)
Smysl života: - dosažení duševního klidu - překonání strachu před smrtí Dobře žít Dobře zemřít Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

80 Bůh – imanentní síla vládnoucí rozumem
Seneca Díla: Otázky přírody těžiště - etika O pevnosti filozofa dosažení duševního O hněvu klidu O dobrodiní překonání strachu před smrtí Bůh – imanentní síla vládnoucí rozumem - logos - Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

81 Epiktetos (Arriános z Nikomedie) Rozpravy Epiktetovy
Rukověď Epiktetova Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

82 Podřízení „dění“ (osudu) - princip „pasivity“ rezignace na „změnu“
Poznání přírody - žijeme podle ní Podřízení „dění“ (osudu) - princip „pasivity“ rezignace na „změnu“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

83 Světu světový rozum (logos)
Člověku vládne rozum Světu světový rozum (logos) reakce na „irracionalismus“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

84 Marcus Aurelius Antoninus
Hovory k sobě cíl snažení: dosažení ctnosti uzavřenost před (vnějším) světem podřízenost „rozumným“ zákonům vlastní „nitro“ jediná jistota ve věčném „plynutí“ a věčné „změně“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

85 Epiktetos (Arrianos z Níkomedie)
Díla: Rozpravy Epiktetovy Rukověť Epiktetova Studium přírody - pro životní vzor - smíření se skutečností (s osudem) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

86 Epikureismus Titus Lucretius Carus (95 - 55 př. Kr.) atomismus
duše = vzduch + teplo vyšší vzniká z nižšího organické z neorganického Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

87 světovému rozumu – „logu“ – (Bohu)
Marcus Aurelius Antoninus Díla: Hovory k sobě - jediné, co ovládáme, jsou „naše myšlenky“ Podřídit se: světovému rozumu – „logu“ – (Bohu) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

88 Hedonismus Smysl života: dosažení slasti - jádrem je: poznání a vědění
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

89 Římský „Epikureismus“
Titus Lucretius Carus (95 př.Kr. – 55 př.Kr.) Díla: O přírodě - atomy a prázdno Od jednoduššího ke složitějšímu - epikurejské ideály - Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

90 Skepticismus Aidesidemos z Knossu Agrippa
2.pol. 1.stol. př.Kr. – 2.stol. po Kr. Aidesidemos z Knossu Agrippa Osm knih řečí pyrrhonských 5 (nových) apolegetika „tropů“ „tropů“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

91 Římský skepticismus Ainesidémos z Knossu (asi 1. stol. př.Kr.)
„Osm knih řečí pyrrhonských“ Agrippa: 5 nových „tropů“ Sextus Empiricus: Základy pyrrhonismu Proti dogmatikům Proti matematikům „kritika“ pojmů stávajícího vědění Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

92 Sextus Empiricus Základy pyrrhonismu
- Proti dogmatikům Kritika „dogmatismu“ - Proti matematikům ostatních filozofií Kritická analýza pojmů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

93 Neoplatonismus Ammonios Sakkas (175 - 242) Plotinos (205 – 270)
Porfyrios (232 – 304) Jamblichos (konec 3. a poč. 4. stol.) Proklos ( ) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

94 Plotinos nadsmyslový nadrozumový božský princip
nadpřirozený je „nepoznatelný“ uchopitelný pouze „duchovním proniknutím“ extázi Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

95 Contemplace Plotinos Aristoteles „extáze“ „intelectus“
(mystika) vyšší stupeň „ratia“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

96 Hierarchie jsoucen božský princip božský rozum božská duše pojmy
podle „stupně“ příroda abstrakce Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

97 Etiká Platonova soustava ideí Dobro – jen duchovní
Duše – jen contemplativní (intelektuální) potlačení všeho tělesného vše „hmotné“ (i „pudové“) je špatné asketismus Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

98 Proklos (Atheny) Dialogy:
triada: 1) obsažení vytvářeného ve vytvářejícím 2) vydělení se již vytvořeného z vytvářejícího 3) návrat vytvořeného do vytvářejícího Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

99 Křesťanské myšlení (filozofie)
Apologetika Patristika – mladší – starší Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

100 „ŘÍMSKÁ“ DOBA Obsahově (s výjimkou „Křesťanství“) nepřekonává rámec „řeckého“ filozofování. Tytéž „směry“ a „proudy“ filozofie jako v Řecku. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

101 Stoicismus Seneca (4 př.Kr. – 65 po Kr.) Epiktetos (50 – 138)
Marcus Aurelius Antoninus (121 – 180) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

102 Křesťanství: (Evangelisté) Gnostikové
Patristika - mladší (Apologetové) - starší Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

103 Gnosticismus předkřesťanské mimokřesťanské myšlení
mimoracionální perské - zoroastrismus dualní: světlo x tma židovské dobro x zlo mesianismus Původ zla. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

104 Patristika (mladší) Tertullianus Quintus Septimus (asi 160 – po 230)
apologetika Tertullianus Quintus Septimus (asi 160 – po 230) Dílo: Apologeticum neslučitelnost víry a rozumu Credo quia absurdum Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

105 Alexandrijská škola Titus Flavius Clemens Origines trojice boží
Areios shoda víry Athanasios s rozumem Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

106 civitas Dei x civitas terrena
Aurelius Augustinus (354 – 430) Díla: Confessiones De trinitate Systemizace víry De civitate Dei Rozum je „doplněním“ víry. civitas Dei x civitas terrena Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

107 STŘEDOVĚKÁ FILOZOFIE Ranná Scholastika
Jan Scotus Eurigena (okolo ) Dílo: De praedestinatione De divisione naturae Kritika dvojí „předurčenosti“ (sv. Augustin) 4 stupně přírody: nestvořená a tvořící (Bůh) stvořená a tvořící (rozum) stvořená a netvořící (příroda) nestvořená a netvořící (Bůh) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

108 Teologie: Pozitivní – Bůh je počátkem i koncem tedy vším
Negativní – co Bůh není nepoznáváme Boha (podstatu), ale jeho projevy Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

109 Universalie Nominalismus: Universalia sunt „flatus vocis“ nomina
Realismus: Universalia sunt realia Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

110 Anselm z Cantenbury (1033 – 1109)
Dílo: Monologium Proslogion (umírněný realismus) Credo ut intelligam (věřím, abych pochopil) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

111 Důkaz existence Boha Existuje-li vlastnost
existuje i to, co je jejím nositelem existuje i to, od čeho se odlišuje. Ontologický důkaz existence Boha myslitelné „nejvyšší jsoucno“ jsoucno, k němuž neexistuje myslitelné „vyšší“) proto je „nejvyšší“ jsoucno „reálné“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

112 Jan Roscelinus (asi 1050 – 1210) striktní nominalismus X
triteistická doktrina apriorní koncepce Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

113 Vilém ze Champeaux (asi 1070 – 1211)
striktní realismus „idea“ je skutečná individum je „jevové“ - fiktivní Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

114 Pierre Abellard (asi 1079 – 1242)
„konceptulalismus“ Dílo: O božské jednotě a trojitosti universalia sunt in rebus Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

115 universalia sunt „post“ res nominalismus
universalia sunt „ante“ res realismus „poznávám, v co věřím“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

116 Arabská (středověká) filozofie
Al-Kindí (800 – 870) (současník Jana Scota Eurigeny) Al-Fárábí ( ) aristotelismus novoplatonismus Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

117 Ibn Sína (980 – 1037) – Avicena Dílo: Komentáře k Aristotelovi
Kniha uzdravení Zákon medicíny : Hmotný svět = věcná možnost forma: realnáskutečnost Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

118 Universalia: ante res (realismus) in res (konceptualismus)
post res (nominalismus) lze zvolit „přístup“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

119 Ibn Rušd (1126 – 1198) – Averroes Komentáře k Aristotelovi
hmotný svět je daný (věčný) potencionálně obsahuje všechny formy Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

120 hierarchizace Postupný vývoj – gradualizace (forem – individuality)
Rozum: pasivní – individuální smyslové idee - omezený aktivní – nadindividuální věčný, rozum Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

121 Teorie „dvojí“ pravdy - teologie – „zjevená“
- věda, filozofie – „poznaná“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

122 Židovská (středověká) filozofie
tzv.: Kabbala (výklad „Starého zákona“) mysticismus proti aristotelismu Ibn-Gabirol (asi okolo pol.11.stol.)- Avicebron Moše ben Maimún (1135 – 1204) Moses Maimonides (shoda „víry“ s poznámím) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

123 Jan Fidanza – Bonaventura (1221 – 1274)
Alexandr z Halesu (1170 – 1245) Summa universal theologial Jan Fidanza – Bonaventura (1221 – 1274) - teorie světla – (extáze) - teorie zárodečných důvodů (platonismus) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

124 Vrcholná scholastika Albert Veliký (1193 – 1280) vliv aristotelismu
přírodní vědy (zoologie, alchymie) konceptualismus: „universalia in res“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

125 Tomáš Akvinský (1225 ? – 1274) dílo: Komentáře k Aristotelovým dílům
Drobné filozofické spisy (Proti averroistům) Teologické spisy Summa theologiae Apologické a polemické spisy Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

126 - „universalie“ jsou jako idee „před“ věcmi (jednotlivostmi) ale
„ umírněný realismus“ - „universalie“ jsou jako idee „před“ věcmi (jednotlivostmi) ale „vstupují“ do nich – jsou poznávány jejich „ prostřednictvím“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

127 věc (res) jednotlivost essentia (podstata) <
existentia (časově omezená) Bůh je essentia (výhradně) je „jednoduché bytí“ věc (tvor) je „bytí“ složené Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

128 oddělení sféry (víry) theologie a vědy (filozofie)
theologie se zabývá Bohem filozofie (věda) hmotným světem Pravé (stálé – neměnné) poznání je „pravda“ t.j. Bůh Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

129 Poznání Boha je „nadrozumové“ ale nikoliv „protirozumové“ !
Poznání rozumové (hmotného světa) je o „něčem jiném“ ne o „Bohu“ tedy: nemohou být ve „sporu“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

130 Fr. Bacon: - kriticky odmítá D. Diderot – pochybuje
Následnictví: Fr. Bacon: - kriticky odmítá D. Diderot – pochybuje Lev XIII. – Encykl. Aeterni partis 1879 oficiální filozofie - Neotomismus Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

131 Roger Bacon (1210 – 1294) dílo: Opus maius Opus minus
Opus tertium – přepracování O užitečnosti věd Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

132 Hlavní věda: experimentální opírá se o matematiku
a „zkušenost“ – vnitřní, vnější. Aristoteles, Avicenna, Averroes – nejvýznamnější myslitelé Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

133 - matematiky (základ všech věd)
Proti „scholastikům“ neznalost: jazyků - matematiky (základ všech věd) Odvolání na „autority“. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

134 Duns Scotus (1270 – 1308) dílo: Komentáře k Aristotelovi
Opus Oxoniense (Petr. Lombard) Opus Parisiense kriticky proti Tomáši Akvinskému Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

135 Mírný relismus, ale účelem (smyslem, cílem) vývoje je vždy jednotlivé
Důraz na: jednotlivé – empirii metody – logiku (zákon Dunse Scota) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

136 William Occam (1290 – 1350) stoupenec nominalismu:
problematika jazyka: jméno – znak předmět – objekt „Occamova břitva“ – nezdvojování „entit“. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

137 Renesance, Reformace, Humanismus
Dante Alighieri (1265 – 1321) Komedie (božská) Hostina De monarchia Marsilius z Padovy (1278 – 1343) Defensor pacis Francesco Petrarca ( ) O své vlastní nevědomosti a nevědomosti druhých Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

138 Marsilius Ficinus (1433 – 1495) - Platonské bohosloví o nesmrtelnosti duše religio universalis jednotlivá náboženství jsou jeho „vnějším“ projevem Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

139 Pico de Mirandola (1463 – 1495) Conclusiones philosophicae, cabalisticae et theologicae 900 tezí svět vzniká z (původního) chaosu integrací, která je dílem Boha proto: Bůh je v přírodě (pantheismus) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

140 Pietro Pomonazzi (1462 – 1525) Traktáty: O nesmrtelnosti duše
O příčinách přírodních jevů O osudu, svobodě vůle, … tendence: rozumové objasnění poznání rozum a zkušenost (empirie) smysl člověka = poznání Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

141 Reformace John Wielif (1330 – 1384) Jan Hus (1369 – 1416)
Martin Luther (1483 – 1546) Philip Melanthon (1497 – 1560) Ulrich Zwingli (1484 – 1531) Jan Kalvín (1509 – 1564) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

142 Desiderius Erasmus Rotterdamský
(1469 – 1536) Chvála bláznivosti náprava církve náprava společnosti zpět k původnímu křesťanství Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

143 Michel de Montaigne (1533 - 1592)
eseje – kritika poměrů proti akademismu – samostatné uvažování individualismus – proti předsudkům Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

144 Nová přírodověda: Leonardo da Vinci (1452 – 1519)
Mikuláš Koperník (1473 – 1543) Jan Kepler (1571 – 1630) Galileo Galilei (1564 – 1642) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

145 Bernardinus Telesius (1509 – 1583)
O podstatě věcí podle jejich vlastních principů Filosofie přírody - theismus Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

146 Giordáno Bruno (1548 – 1600) O příčině, principu a jednom
O nekonečnu, universu a světech 160 článků proti matematikům a filozofům látka (hmota) nemůže existovat bez formy Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

147 Kosmologie - heliocentrismus
fyzikální stejnorodost (jednota) vesmíru ale: nekonečno je mimo jakoukoli „představivost“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

148 Niccolo Machiavelli (1469 – 1527)
Vladař Úvahy o prvních 10 knihách Tita Livia Florentské letopisy Návod „jak vládnout“ politika není: theologií etikou Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

149 Jean Bodin (1530 - 1569) Šest knih o státu
ne-náboženské zdůvodnění práva, moci „rodina základ státu“ geografická (naturalistická) typologie státu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

150 Hugo Grotius - de Groot (1583 – 1645)
Svobodné moře Tři knihy o právu válečném a mírovém „ratio“ – základ i norma pro řešení sporů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

151 PRE – UTOPISTÉ Thomas More – Morus (1475 – 1535)
„Utopia“ (Knížka vpravdě zlatá a stejně užitečná zábavná o nejlepším stavu státu a o novém ostrově Utopii) Tomasso Campanella (1568 – 1639) Sluneční stát O křesťanské monarchii O církevní vládě O španělské monarchii Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::


Stáhnout ppt "prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google