Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Dědičnost 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Dědičnost 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním."— Transkript prezentace:

1 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Dědičnost 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Dědičnost je proces, ve kterém potomek získává vlastnosti nebo dispozice k vlastnostem rodičů. Vlastnosti přenášené do další generace nemusí být zcela totožné s vlastnostmi rodiče. Rozdíly mezi generacemi jsou dány kombinací vlastností dvou rodičů. Rozdíly mezi generacemi se přitom mohou v průběhu času hromadit. Tyto rozdíly způsobují vývoj druhu neboli fylogenezi. 2

3 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Vlastnosti jedince nejsou dány jen genetickou informací v buňkách, ale také vlivy prostředí, ve kterém se vyvíjí. Ani jednovaječná dvojčata nejsou úplně identická. Je li prostředí, ve kterém se jedinci se shodnou genetickou informací velmi odlišné, budou se i tito jedinci značně odlišovat. 3

4 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Genetické pojmy Gen – synonymum pro vlohu – pojmenování pro konkrétní úsek DNA DNA – (deoxyribonukleová kyselina) je nositelkou genetické informace. Chromozóm – Je v jádře a je tvořen šroubovicí DNA. – V somatické buňce člověka je 23 párů (46) chromozomů. – Při dělení buňky mají obě dceřiné buňky zase plnou sadu – 2n (2 x 23) chromozomů. – Při pohlavním dělení vznikají gamety (mužská - spermie a ženská – vajíčko), které mají n (23) chromozomů. – Při oplodnění vajíčka dojde ke splynutí genetického materiálu gamet a vzniká n zygota, která má 2n (2 x 23) chromozomů. 4

5 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Genetické pojmy Gen – určuje vlastnosti organismu – znaky - (barva vlasů, velikost zubů, schopnost opalovat se, …) – Znaky mohou být v různých podobách – (oči mohou být modré, zelené, hnědé, …) – V buňce jsou geny určující konkrétní vlastnost (alely) vždy na obou chromozomech – Každá alela může mít kódovanou jinou vlastnost (například jedna pro krevní skupinu 0 a na druhém chromozomu pro A) 5

6 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Genetické pojmy Dominance a recesivita – Dominantní gen se projeví vždy, recesivní jen pokud dominantní není přítomen. – Například pro dědičnost krevních skupin rodičů majících genotyp A0 a A0. – Gen pro skupinu A je dominantní, pro 0 je recesivní. – Oba budou mít skupinu A. – Jak se jejich genetická informace projeví u dětí? 6 A0 AAAA0 0 00 Jen jedna čtvrtina potomstva bude mít krevní skupinu 0

7 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Genetické pojmy Genotyp je soubor veškerých genetických informací organismu Fenotyp je soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků živého organismu. Představuje výsledek spolupůsobení genotypu a prostředí, čili to, jak organismus v daném znaku (znacích) skutečně vypadá. Obecně rozlišujeme znaky kódované majorgeny, na jejichž projev ve fenotypu nemá prostředí žádný, nebo téměř žádný vliv (barva očí, krevní skupiny) a znaky kódované minorgeny, na projev má prostředí vliv velký (velikost rostliny, množství semen). Fenotyp = genotyp + prostředí 7

8 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Dědičnost pohlaví V ženských tělových buňkách je pohlavní pár chromozomů ve tvaru XX. Ženská gameta má vždy pohlavní chromozom X. V mužských tělových buňkách je pohlavní pár chromozomů XY. Mužské gamety jsou dvojího druhu s pohlavním chromozomem X s Y. Je-li vajíčko oplodněno spermií s pohlavním chromozomem X, narodí se děvčátko, je-li oplodněno spermií s pohlavním chromozomem Y, vyroste chlapec. 8

9 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Gregor Johann Mendel 9

10 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Gregor Johann Mendel Gregor Johann Mendel (20. července 1822 Hynčice – 6. ledna 1884 Brno) Byl přírodovědec, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Působil jako mnich a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně. Po absolvování základní školy v Hynčicích navštěvoval mladý Johann piaristickou školu v Lipníku nad Bečvou. Středoškolské vzdělání ukončil maturitní zkouškou na gymnáziu v Opavě. V letech 1840 až 1843 studoval na Filozofické fakultě Univerzity v Olomouci. V této době v Olomouci vyučoval přírodní historii a polní hospodářství Johann Karl Nestler, významný výzkumník na poli šlechtění zvířat a rostlin, jehož výzkum šlechtění ovcí podle některých autorů ovlivnil pozdější Mendelovu práci. [ 10

11 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Gregor Johann Mendel Věnoval se křížení hrachu a sledování potomstva. Na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti. – Mendelovy fenotypové zákony Zákon o uniformitě hybridů Zákon o štěpení v potomstvu hybridů – Mendelovy genotypové zákony Zákon o samostatnosti alel Zákon o segregaci alel Zákon o nezávislé kombinaci alel Později byla jeho experimentální data mnohokrát prověřována, protože se mnoha kritikům zdála až příliš přesná. 11

12 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Gregor Johann Mendel Mendelův přínos pro biologii byl rozpoznán až po jeho smrti, začátkem 20. století především Williamem Batesonem, který nechal přeložit Mendelovu práci do angličtiny. Nešlo jen o to, že položil základy oboru genetiky a definoval principy nyní známé jako Mendelovy zákony dědičnosti, ale jako jeden z prvních použil ve své práci biostatistické metody. 12

13 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Gregor Johann Mendel 13

14 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Gregor Johann Mendel - muzeum 14 Po rozsáhlé rekonstrukci (dokončena v roce 2007) se v současnosti v Rodném domě J. G. Mendela nachází muzejní expozice věnovaná životu a dílu zakladatele genetiky a hloubavého vědce. V muzeu jsou též exponáty zobrazující venkovský život tohoto regionu - Moravského Kravařska.

15 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Zdroje informací Černík, V., Bičík, V., Martinec, Z. Přírodopis 3 pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Libertas, a. s., 1. vydání. ISBN 80-85937-97-2 Jelínek, J., Zicháček, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství OLOMOUC, 2004. ISBN 80-7182-177-2 Vlastní tvorba Obrázky byly vyhledány ve wikipedii jako Creativ Commons nebo Public Domain: DNA_Structure+Key+Labelled.pn_NoBB.png: Zephyrisderivative work: Vojtech.dostal (talk). In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu png. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DNA_Structure%2BKey%2BLabelled.pn_NoBB_cs.png DNA_Structure+Key+Labelled.pn_NoBB.pngZephyrisVojtech.dostaltalk http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DNA_Structure%2BKey%2BLabelled.pn_NoBB_cs.png In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu png. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gregor_Mendel.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gregor_Mendel.png In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu svg. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mendel_seven_characters_cs.svg 15


Stáhnout ppt "Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Dědičnost 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním."

Podobné prezentace


Reklamy Google