Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

B U Ň K A ZÁKLAD VŠECH ORGANISMŮ. H i s t o r i e  1665 R. Hooke na příčném řezu korkem pozoroval strukturu mrtvých buněk (odtud cellulae – buňky)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "B U Ň K A ZÁKLAD VŠECH ORGANISMŮ. H i s t o r i e  1665 R. Hooke na příčném řezu korkem pozoroval strukturu mrtvých buněk (odtud cellulae – buňky)"— Transkript prezentace:

1 B U Ň K A ZÁKLAD VŠECH ORGANISMŮ

2

3 H i s t o r i e  1665 R. Hooke na příčném řezu korkem pozoroval strukturu mrtvých buněk (odtud cellulae – buňky)  Anton van Leeuwenhoek poprvé pozoroval živé buňky nálevníků a bakterií  30. léta 19. stol. buněčná teorie (J. E. Purkyně, M. J. Schleiden a T. Schwann) znamenala zobecnění všech dílčích pozorování a stala se východiskem dalšího bádání

4 Základní organizační (strukturní i funkční) jednotka tkání, orgánů a organismů Roku 1839 ji definoval M.J.Schleiden, T. Schwann, J.E Purkyně Dělí se na prokaryotickou a eukaryotickou B u n ě č n á t e o r i e

5 J. E. Purkyně a buňka z kůry mozečku

6 R o z d ě l e n í EUKARYOTA  Vznikly před 1,7 mld. let  Vznikly na základě symbiózy s prokaryoty, které pronikly do buněk  Patří sem b. živočišná, rostlinná, hub PROKARYOTA  Vznikly před 3,8 – 3,5 mld. lety  Patří sem archebakterie a eubakterie – bakterie a sinice

7 Z n a k y PROKARYOTA  jednobuň. organismy mají nukleoid, ribozomy, cytopl. membránu, buň. stěnu a cytoplazmu  jádro není od cytoplazmy odděleno blanou a je tvořeno velkou mol.DNA (plní fci. Chromozomu a nemá volné konce)  nikdy se nedělí mitoticky (jde o replikaci DNA) EUKARYOTA  jednobuň. i mnohobuň. Organismy  jádro je odděleno od cytoplazmy jadernou blanou  jádro je tvořeno chromatinem (během mitózy se zahušťuje a vznikají chromozomy)  dělení je mitotické  všechny buňky obsahují mitochondrie

8  bývají obaleny tuhou blanou (b. stěnou), její složení je jiné než u rostl.  rozmnožují se příčným dělením  ribozomy slouží k syntéze bílkovin  někdy vytváří kolonie  obsahují ribozomy dvojího typu: a) cytoplazmatické b) mitochondriální  přenos gen. Informace ve 2 drahách (rostliny ve 3): a) replikace DNA jaderných chromozomů b) replakace DNA mitochondrií  přítomnost endopl. retikula, golgiho aparátu, lysozomů oddělených od cytoplazmy membránou Z n a k y

9 P r o k a r y o t a ARCHEBAKTERIE  b. stěna z pseudomureinu nebo žádná (jen cytopl. membrána)  přežívají velké tlaky a teploty  žijí v různých prostředích i bez O 2  dělí se na:metanové (produkují metan redukcí CO 2, v horkých pramenech, rostouo jen v aerobních podnínkách) extrémně halofilní (k růstu vyžadují vysoké konc. solí) termofilní (v horkých sirných pramenech, rostou až při 100°C) EUBAKTERIE  Jádro (tzv. nukleoid) není ohraničeno membránou a tvoří ho pouze DNA  B. stěna z mureinu  Riboromy jsou volně rozptýleny po cytoplazmě

10 P r o k a r y o t n í b u ň k a  Buněčná stěna  Cytoplazmatická membrána  Chromozom  Ribozomy  Cytoplazma  Cytosol

11  PROTOPLAST živý obsah buňky  BUNĚČNÁ STĚNA tuhý obal, mechanická ochrana  PLAZMATICKÁ MEMBRÁNA izolace vnitřního prostředí od vnějšího polopropustná P r o k a r y o t n í b u ň k a

12  CYTOPLAZMA viskózní, velmi koncentrovaný roztok vyplňující zcela prostor buňky viskózní, velmi koncentrovaný roztok vyplňující zcela prostor buňky  RIBOZOMY tělíska v cytoplazmě  CHROMOZOM jaderná hmota, nukleoid jaderná hmota, nukleoid kruhovitá DNA na bílkovinném nosiči kruhovitá DNA na bílkovinném nosiči P r o k a r y o t n í b u ň k a

13 Schéma replikace bakteriálního chromozomu

14 Submikroskopická stavba buňky sinice 1. Slizový obal 2. Buněčná stěna 3. Tylakoidy se zrníčky (fikobilizómy) asimilačních barviv 4. Jaderná hmota 5. Cytoplazmatická membrána (plazmalema)

15 E u k a r y o t n í b u ň k a

16 R o s t l i n n á b u ň k a 1. Plazmatická membrána 2. Golgiho aparát 3. Endoplazmatické retikulum 4. Jádro s jadérkem 5. Mitochondrie 6. Chloroplast 7. Vakuola 8. Cytoskelet 9. Ribozómy 10. Buněčná stěna 11. plasmodesmy

17 Cytoplazmatická membrána  Ohraničuje protoplast  Složená z fosfolipidů a proteinů  Dynamická, neustále se mění (pohyb membránových molkeul)

18 Schéma buněčné membrány 1. Glykolipid 2. alfa-helix protein 3. oligosacharidový boční řetězec 4. Fosfolipid 5. globulární protein 6. hydrofobní část alfa-helix proteinu 7. cholesterol

19 Molekula fosfolipidu a stavba plazmatické membrány

20 Schéma funkce bílkovinných přenašečů v membráně

21 G o l g i h o a p a r á t  Složen z plochých váčků a kanálků  Odškrcují se z něho váčky diktyozómy Obsahují látky, kt. b. použije při tvorbě nové b. stěny, ochranných pouzder, …  Slouží k postsyntetické úpravě bílkovin vytvořených v ER

22 Endoplazmatické retikulum  Soubor cisteren, které v mnoha vrstvách obklopují jádro  Na část cisteren přisedají ribozómy  Složitá soustava vnitřních membrán  Výrazná syntetická funkce Lipidy (hladké ER) Proteiny (drsné ER)  Důležitý transportní systém  Nově syntetizovaný materiál se zde nehromadí, ale putuje k jiným membránovým organelám (Golgiho komplex)

23 Schéma funkce ER a Golgiho systému

24 Jádro s jadérkem  Ústřední banka genetické informace  Na povrchu dvojitá membrána s póry  Uvnitř chromatin (DNA + bílkoviny) Euchromatin – rozptýlený v jádře, geny aktivní Heterochromatin – nerozptýlený, geny neaktivní  Jadérko = RNA + bílkoviny k tvorbě ribozomů  Chromozomy jen v dělícím se jádře Tvořeny spiralizovaným chromatinem

25  Podlouhlé, kulovité  Na povrchu dvě membrány, vnitřní žebrovitě vychlípena, tvoří kristy  Aerobní dýchání spojené s rozkladem organických látek na vodu a CO 2  Tvorba ATP M i t o c h o n d r i e

26 Stavba mitochondrie a výměna látek

27  fotosynteticky aktivní  v zelených částech rostlin  dvě membrány  thylakoidy s fotosyntetickými barvivy (chlorofyl) na vnitřní membráně  grana - nad sebou umístěné thylakoidy  stroma - vnitřní výplň chloroplastu (fotosyntéza) C h l o r o p l a s t

28 Stavba chloroplastu a výměna látek

29  Tonoplast – polopropustná membrána ohraničující vakuolu  až 90 % obj. buňky  Buněčná šťáva  Zásobní látky - cukry, bílkoviny  Meziprodukty metabolismu (aminokyseliny, organické kyseliny) V a k u o l a

30 C y t o s k e l e t  Vnitřní oporný systém buňky  Složky cytoskeletu: Mikrotubuly (z tubulinu) Mikrofilamenta (jemná vlákna)  Z mikrotubulů se stávají vlákna achromatického vřeténka při mitóze

31 Mikrotubuly a jejich uspořádání v buňce

32 Mikrofilamenty a jejich uspořádání v příčně pruhovaném svalstvu

33 R i b o z o m y  Volné i na ER  jsou tvoření rRNA a bílkovinami  Skládají se ze dvou podjednotek Větší Menší  Funkce: syntéza bílkovin

34 B u n ě č n á s t ě n a  ohraničuje rostlinnou buňku  ochrana protoplastu  základní složkou je celulóza  hemicelulózy (často zásobní funkce)  Pektiny  transportní dráha appoplast  impregnace, inkrustace  lignifikce (dřevnatění)  kutin, suberin, vosky

35 Ž i v o č i š n á b u ň k a 1. Jadérko 2. Hladké endoplazmatické retikulum 3. Vakuola 4. Mitochondrie 5. Centrioly 6. Lyzozom 7. Golgiho aparát 8. Jádro 9. Hrubé endoplazmatické retikulum 10. cytoplazma

36 Ž i v o č i š n á b u ň k a  Vždy eukaryotická  Tvarová rozmanitost a specializace  V zásadě shodná stavba s rostlinnou buňkou, ale odlišnost: V biochemické aktivitě Chybí buněčná stěna, plastidy a vakuola  Zpravidla mimořádně malé (do 20 μm); výjimka neurony  Tendence k uniformitě  Jedno jádro (mimo bezjaderných erytrocytů; b. chrupavek a jaterní dvě jádra; osteoklasty až 100 jader)  Plazmodium, syncitium  Nukleocytoplazmový poměr – stálý poměr hmoty jádra k hmotě cytoplazmy

37 Tvary živočišných buněk a) Buňka hladkého svalu b) Bazofilní granulocyt c) Erytrocyt (skokan) d) Histiocyt e) Osteocyt f) Buňky kubického epitelu g) Purkyňova buňka z kůry mozečku


Stáhnout ppt "B U Ň K A ZÁKLAD VŠECH ORGANISMŮ. H i s t o r i e  1665 R. Hooke na příčném řezu korkem pozoroval strukturu mrtvých buněk (odtud cellulae – buňky)"

Podobné prezentace


Reklamy Google