Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Elkána měl dvě ženy. Peninu a Chánu, která z nich se trápila, že nemá děti? 2. Kdo se komu posmíval. Chána Elkánovi?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Elkána měl dvě ženy. Peninu a Chánu, která z nich se trápila, že nemá děti? 2. Kdo se komu posmíval. Chána Elkánovi?"— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Elkána měl dvě ženy. Peninu a Chánu, která z nich se trápila, že nemá děti? 2. Kdo se komu posmíval. Chána Elkánovi? Chána Penině? Pěnina Cháně? 3. Jako každá Izraelská rodina putovali do svatyně v Šílu. Kdo se při této pouti cítil mizerně: Elkána, Chána, Penina, děti 4. Kdo z této rodiny utekl do chrámu? Elkána, děti, Penina, Chána 5.Izraelité putovali pouští do Zaslíbené země. Co jim na poušti chybělo? autobus, mobil, voda, tablet, jídlo, kamarádi, hry

3 10. Chana se svěřila se svým trápením Hospodinu

4 Chána se v hořkosti duše modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib. Řekla: „Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život; břitva se jeho hlavy nedotkne.“ 1Sam 1,10-11

5 Když se před Hospodinem tolik modlila, Élí dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Élí pokládal za opilou. 1Sam 1,12

6 Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti.“ Élí odpověděl: „Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavě prosila.“ 1 Sam 1, 16-17 Řekl jí proto: „Jak dlouho budeš opilá? Zanech už vína!“ Ale Chana odpověděla: „Nikoli, můj pane; jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. 1 Sam 1,14-15

7 Ona na to řekla: „Kéž tvá služebnice najde u tebe milost!“ Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. 1 Sam 1,18

8 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

9 1. Elkána měl dvě ženy. Peninu a Chánu, která z nich se trápila, že nemá děti? 2. Kdo se komu posmíval. Chána Elkánovi? Chána Penině? Pěnina Cháně? 3. Jako každá Izraelská rodina putovali do svatyně v Šílu. Kdo se při této pouti cítil mizerně: Elkána, Chána, Penina, děti 4. Kdo z této rodiny utekl do chrámu? Elkána, děti, Penina, Chána 5.Izraelité putovali pouští do Zaslíbené země. Co jim na poušti chybělo? autobus, mobil, voda, tablet, jídlo, kamarádi, hry

10 1. Kdo byla Penina a Chána?

11 2. Kdo byl Éli?

12 3. Co dělala Chána ve svatyni?

13 4. Kdo ji pozoroval?

14 5. Co se stalo u hory Sinaj?

15 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo byla Penina a Chána? 2. Kdo byl Éli? 3. Co dělala Chána ve svatyni? 4. Kdo ji pozoroval? 5. Co se stalo u hory Sinaj?

16 Římskokatolická farnost Hnojník říjen 2014 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Elkána měl dvě ženy. Peninu a Chánu, která z nich se trápila, že nemá děti? 2. Kdo se komu posmíval. Chána Elkánovi?"

Podobné prezentace


Reklamy Google