Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy Etologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy Etologie."— Transkript prezentace:

1 Základy Etologie

2 etologie Etologie - je věda o chování živočichů (zvířat i člověka)

3 • člověk pozoroval chování zvířat od počátku své historie
• dokladem jsou kresby v jeskyních, jejichž staří se odhaduje na let

4 Pozorování chování zvířat mělo velký význam pro jejich zdomácňování – domestikaci
Ochočená zvířata potom mohla pomáhat při práci, být zdrojem potravin a různých produktů (např. peří, kůže, vlny apod.)

5 Pak Člověk mohl k páření a získání potomstva vybírat vždy ta zvířata , která měla požadovanou vlastnost. Tomuto způsobu šlechtění říkáme umělý výběr (selekce)

6 Podnětem pro soustavné studium živočichů se staly práce Charlese Darwina ( ).Tento britský přírodovědec formuloval vývojové (evoluční) zákony, které doložil vědeckými důkazy.Na fotce je již v 51 letech.

7 Ve 30.letech 20.století se začal studiem chování živočichů zabývat rakouský zoolog,psycholog a lékař Konrád Lorenz. Konrád Lorenz je považován za zakladatele vědního oboru etologie. Nejprve začal pozorovat havranovité ptáky, později přešel na divoké kachny a husy, které si velmi oblíbil. Studoval zejména instinktivní chování u husy velké a kavky obecné. Zabýval se projevy a chováním, hledal smysl lásky, důvěry, ale i agrese či nenávisti v lidském světě V roce 1973 obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.

8 • u vyšších obratlovců (zejména u savců)
nabývá na významu chování naučené (získané) •u bezobratlých a nižších obratlovců převládá chování vrozené (zděděné)

9 I. P. Pavlov zkoumal vyšší nervní činnost živočichů.
Etologové svými výzkumy prokázali, že chování živočichů se mění v závislosti na věku, zdravotním stavu a na prostředí v kterém žijí.

10 Etologie - je věda o chování živočichů (zvířat i člověka)
Pozorování chování zvířat mělo velký význam pro jejich zdomácňování – domestikaci Ochočená zvířata potom mohla pomáhat při práci, být zdrojem potravin a různých produktů (např. peří, kůže, vlny apod.) Pak Člověk mohl k páření a získání potomstva vybírat vždy ta zvířata , která měla požadovanou vlastnost. Tomuto způsobu šlechtění říkáme umělý výběr (selekce)

11 ZDROJ http://corridadetoros.blog.cz/0707/pravek-a-prvni-civilizace
a&hs=yeO&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=4cfq0fbpGfflCM:&imgrefurl= va-jeskyne-potopeny-raj-pravekych-lovcu&docid=Y33l_mszta1ZHM&w=300&h=210&ei=rTBqTr- lGMP1sgbasIj7BA&zoom=1&iact=hc&vpx=781&vpy=347&dur=1903&hovh=168&hovw=240&tx=122&ty=73&page=4&tbnh=139&tbnw=207&start=47&ndsp=16&ved=1t: 429,r:14,s:47 a&hs=yeO&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=W8dWE0zeZoEmiM:&imgrefurl= _pdadetail-nad-radou-motivu-paleolitickych-kreseb-v-jeskyni-lascaux-si-vedci-stale-lamou- hlavy&docid=3OxZH9BeHrFKHM&w=560&h=403&ei=rTBqTr-lGMP1sgbasIj7BA&zoom=1&iact=hc&vpx=189&vpy=108&dur=3236&hovh=190&hovw=265&tx a&hs=yeO&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=jQhdzD5GdD2bvM:&imgrefurl= 478-altamira-znovu-otevre-svou-cestu-do-praveku/&docid=8qbWz8ekENryFM&w=498&h= a&hs=5rj&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=IMbOUXaiFWiMXM:&imgrefurl= a&hs=Ya4&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=n49wZ9Oq9VzIHM:&imgrefurl= clovek-a-pes-0vh- /ln_nazory.asp%3Fc%3DA100618_185424_ln_nazory_glu&docid=vRT6oeyKqFYCaM&w=460&h=306&ei=oTlqTqqjJ83RsgbUuvX9BA&zoom=1&iact=hc&vpx=466&vpy=2 11&dur=6577&hovh=183&hovw=275&tx=156&ty=119&page=2&tbnh=131&tbnw=197&start=21&ndsp=19&ved=1t:429,r:8,s:21 a&hs=FOP&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=bfvO5oZUtDuQcM:&imgrefurl= novovek/JP htm&docid=E4FNypbWp0Fu3M&w=450&h=301&ei=pDtqTvf1GYr3sgbnxbzHBA&zoom=1&iact=hc&vpx=574&vpy=19 a&hs=sTP&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=XioXkkp0QXFDvM:&imgrefurl= test-vyznate-se-v-mlece-masle-a-syrech/&docid=co_8ya2koA- C7M&w=460&h=262&ei=AT1qTrWCC4WWswbnr8nKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=502&vpy=265&dur=743&hovh=169&hovw a&hs=VAk&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=X3C05aobyIyIAM:&imgrefurl= a /Tradicne-masove- vyrobky&docid=4aMTgYllbPsWvM&w=640&h=428&ei=Uz1qTpG6EYT5sgalx42_BA&zoom=1&iact=hc&vpx=515&vpy=178&dur=6685&hovh=183&hovw=275&tx=114&t y=108&page=10&tbnh=143&tbnw=191&start=149&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:149 a&hs=gs4&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=RwLBf2JCfOOZ3M:&imgrefurl= g/&docid=5x8W-60pQWAcrM&w=200&h=130&ei=BT5qToz7H4Tcsga a&hs=SaP&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=vvc1C39jo2ZW-M:&imgrefurl= kozesiny/domaci-doplnky/predlozky- k2&docid=4BtCMZs3z6_3sM&w=190&h=140&ei=mT5qTvehFpDAtAbU75XjBA&zoom=1&iact=hc&vpx=881&vpy=132&dur=667&hovh=112&hovw=152&tx=83&ty=74& page=13&tbnh=112&tbnw=152&start=217&ndsp=19&ved=1t:429,r:10,s:217

12 ZDROJ a&hs=xx4&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=- qRhIK5aJv4SIM:&imgrefurl= vpx=956&vpy=108&dur=2385&hovh=183&hovw=275&tx=107&ty=144&page=21&tbnh=143&tbnw=189&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:341 a&hs=zuP&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=XRCDn8sb8i3muM:&imgrefurl= zvirat.7/plemena-ovci-ovce.8918.html&docid=vOh5GEHzRK7BrM&w=640&h=480&ei=kkNqTrHdB8iQswae3N28BA&zoom=1&chk=sbg&iact=hc&vpx=855&vpy= a&hs=zuP&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=iKqBkyECfGRVXM:&imgrefurl= clanek/plemena-prasat-1 a&hs=zuP&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=u392oqHVTDshMM:&imgrefurl= koni&docid=d5apr2RoQ6_4_M&w=336&h=242&ei=kkNqTrHdB8iQswae3N28BA&zoom=1&chk=sbg&iact=hc&vpx=764&vpy=121&dur=1874&hovh=190&hovw=265&tx= 120&ty=96&page=38&tbnh=141&tbnw=210&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:583 a&hs=zuP&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=O9S--uJqfVobHM:&imgrefurl= a&hs=JCQ&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivnsob&tbnid=grBPPehTKxEPzM:&imgrefurl= ws/indepth/church-apologises-to-charles-darwin-over-theory-of-evolution/story-e6frewsr &docid=ujHAoL2_w2MFTM&w=350&h=240&ei=xEdqTtPmL8PGtAbxy8S9 a&hs=I55&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=wdumarwhjDlWqM:&imgrefurl= nature.blog.cz/1004/obojzivelnici-strucne&docid=jcXQ0f a&hs=q75&rls=org.mozilla:cs:official&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tVBqTp3JOcqA-waP1_TZBA&ved=0CCIQsAQ&biw=1272&bih=629 a&hs=UTl&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=EFVDxn7ZC_knsM:&imgrefurl= h-central-european-workshop-soil-zoology&docid=Twd1yeIhN- LuDM&w=300&h=219&ei=8FBqTrXwNIz0sgagwOHkBA&zoom=1&iact=hc&vpx=346&vpy=62&dur=751&hovh=175&hovw=240&tx=91&ty=122&page=8&tbnh=143&tb nw=181&start=122&ndsp=17&ved=1t:429,r:12,s:122 a&hs=jpQ&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=79AFWMFhhWCviM:&imgrefurl= OqUsYjAamyn9M&w=338&h=271&ei=UFFqTvrGNYTJsgajo9DYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=393&vpy=86&dur=2005&hovh=201&hovw=251&tx=153&ty=104&page=1& tbnh=130&tbnw=191&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:0 a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=atuH5qbGdn08hM:&imgrefurl= lvi/picture/ &docid=VPt_cCl6vhW95M&w=1680&h=1050&ei=sFNqTpfbGov3sgao a&hs=k3Q&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1272&bih=629&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=0epTclai53YyTM:&imgrefurl= jedno-z-mych-oblibenych- zvirat&docid=cIud5LpgY5U1mM&w=200&h=186&ei=tVRqTrc_xMW0Bpy05dYE&zoom=1&iact=hc&vpx=1065&vpy=154&dur=969&hovh=148&hovw=160&tx=73&ty=96 &page=1&tbnh=142&tbnw=156&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0


Stáhnout ppt "Základy Etologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google