Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politologie TEST 11. 1. Politi je ? A. Stát ve starém Řecku B. Stát ve starém Římě C. Politicky organizovaná společnost D. Politicky organizovaný stát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politologie TEST 11. 1. Politi je ? A. Stát ve starém Řecku B. Stát ve starém Římě C. Politicky organizovaná společnost D. Politicky organizovaný stát."— Transkript prezentace:

1 Politologie TEST 11

2 1. Politi je ? A. Stát ve starém Řecku B. Stát ve starém Římě C. Politicky organizovaná společnost D. Politicky organizovaný stát

3 2. Autorem „Antipolitiky“ je ? A. Machiavelli B. E. Burke C. K. Marx D. Aristoteles

4 3. K. Marx vnímá stát jako ? A. Pluralistický B. Kapitalistický C. Patriarchální D. Leviathan

5 4. Stát je parazit …. A. Říkají marxisté B. Říká teorie patriarchálního státu C. Říká teorie státu Leviathan D. Je neexistující tvrzení

6 5. M. Weber definoval 3 druhy autorit: tradiční, charismatickou a ? A. Objektivní B. Subjektivní C. Relevantní D. Racionální

7 6. Umění vládnout je pojmem pro ? A. Moc B. Politiku C. Autoritu D. Vůdcovství

8 7. Legitimní znamená ? A. Povolené B. Možné C. Přípustné D. Oprávnění

9 8. Ve starém Řecku se městský stát označoval jako ? A. Polis B. Politi C. Politicus D. Policus

10 9. „Konsensus“ znamená ? A. Spor B. Diskuze C. Rozvaha D. shoda

11 10. Data opřená o pozorování a na základě experimentu jsou ? A. Objektivní B. Subjektivní C. Empirická D. Normativní

12 11. Teorie založená na základě pozorovatelného chování je ? A. Determinismus B. Behavioralismus C. Scientismus D. Pragmatismus

13 12. Klamné vystupování v médiích označujeme jako ? A. Racionalismus B. Demagogie C. Behavioralismus D. Diskurz

14 13. Meritokracie je vláda ? A. Zkušených B. Vzdělaných C. Nadaných D. Povolaných

15 14. Atomismus má tendenci k ? A. Rozbití společnosti B. Stmelení společnosti C. Izolování společnosti D. Přetváření společnosti

16 15. Ancien régime se týkal doby ? A. Před rokem 1492 B. Před rokem 1789 C. Před rokem 1815 D. Před rokem 1918

17 16. Noblesse oblige znamená ? A. Příslušnost ke šlechtě B. Svobodu sdružování C. Povinnost platit daně D. Pomáhat chudým

18 17. Permesivita je pojem pro ? A. Rozmar B. Povinnost C. Povolnost D. Rozvahu

19 18. Revizionismus se týká ? A. Ztráty přesvědčení B. Velké francouzské revoluce C. Byl politickou doktrínou za vlády Marie Terezie v Rakousku D. Marxistické ideologie

20 19. Governance se dělí na ? A. Soukromou a veřejnou B. Pasivní a aktivní C. Národní a nadnárodní D. Politickou a ideologickou

21 20. Ve které zemi nevládne tradiční autorita (dle dělení M.Webera) ? A. Španělsko B. Itálie C. Dánsko D. Belgie

22 VÝSLEDKY 1C, 2A, 3B, 4C, 5D, 6B, 7D, 8A, 9D, 10C, 11B, 12B, 13C, 14A, 15B, 16D, 17C, 18A, 19A, 20B


Stáhnout ppt "Politologie TEST 11. 1. Politi je ? A. Stát ve starém Řecku B. Stát ve starém Římě C. Politicky organizovaná společnost D. Politicky organizovaný stát."

Podobné prezentace


Reklamy Google