Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové pojmy gameta pohlavní buňka (samčí n. samičí)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové pojmy gameta pohlavní buňka (samčí n. samičí)"— Transkript prezentace:

1 Nové pojmy gameta pohlavní buňka (samčí n. samičí)
gametangia útvary, ve kterých vznikají gamety spora výtrus (nepohlavní generace) sporangia útvary, ve kterých vznikají výtrusy O! oplození R! redukční dělení (meióza) sporofyt (S) nepohlavní generace (2n) gametofyt (G) pohlavní generace (n) zygota zárodek vzniklý po splynutí gamet oosféra vaječná buňka

2 Nové pojmy diploidie počet chromozómů v jádře buňky je dvojnásobný, tzn. že každý chromozóm je v jádře 2x ( např. tělní buňky živočichů jsou diploidní) haploidie počet chromozómů v jádře buňky je poloviční, tzn. že každý chromozóm je v jádře pouze 1x 2n organismus je diploidní n organismus je haploidní

3 Životní cyklus řas R! R! O! O!

4 Pohlavní rozmnožování
+ - nepohyblivá oosféra spermatická buňka

5 CHROMOPHYTA – hnědé řasy
Barviva: chlorofyl a, c ß - karoten fukoxantin, další xantofyly Zásobní látky: laminaran a chrysolaminaran, někdy olej Výskyt: moře i sladká voda Význam: zisk jódu (chaluhy) krmivo (chaluhy) výroba filtrů, skla, izolačních hmot (křemelina) Poznámka: ve vývojovém cyklu typické bičíkaté buňky (1 bičík výrazně delší)

6 CHROMOPHYTA – hnědé řasy
třídy: Chrysophyceae – zlativky Bacillariophyceae – rozsivky Phaeophyceae – chaluhy Xanthophyceae – různobrvky

7 Chrysophyceae - zlativky

8 Chrysophyceae - zlativky
někdy se nazývají „chrysomonády“ stélka různého typu – monadoidní, vzácněji i vláknitá zásobní polysacharid chrysolaminaran k pohybu slouží dva nestejně dlouhé bičíky některé mají panožky – mixotrofní způsob výživy některé tvoří křemité schránky, či celulózní – chitinózní schránky za nepříznivých podmínek tvoří cysty - stomatocysty často žijí v koloniích, ale též jednotlivě součást fytoplanktonu, převážně sladké vody

9 Chrysophyceae - zlativky
Synura uvella

10 Chrysophyceae - zlativky
Dinobryon sertularia

11 Chrysophyceae - zlativky
Hydrurus foetidus - vodochvost

12 Bacillariophyceae – rozsivky

13 Bacillariophyceae – rozsivky
kokální stélka s dvoudílnou schránkou z SiO2, schránka během života neroste, nazývá se -frustula při nepohlavním rozmnožování (dělení), dorůstá vždy menší díl schránky, po několika cyklech – pohl. rozmn. => rozsivka původní velikosti žijí ve sladkých i slaných vodách, někdy ve vlhké půdě význam: bioindikátory čistoty vody stmelené usazené schránky = křemelina

14 schéma dělení rozsivek

15 Bacillariophyceae – rozsivky

16 Navicularia sp. - člunovka

17 Asterionella sp.

18 Meridion sp.

19 Fragillaria sp.

20 Tabellaria flocculosa

21 Phaeophyceae - chaluhy

22 Phaeophyceae - chaluhy
Pletivná stélka s rozlišenými rhizoidy a kauloidem, velikost až 60m Výskyt: moře Poznámka:obsahují jód Význam: potravinářský prům., textilní prům., farmaceutický prům. (výroba I), pastva pro ovce, hnojivo, palivo, výroba sody a potaše (uhličitan draselný)

23 Macrocystis sp. - bobulák

24 Sargassum sp.

25 Laminaria sp.

26 Laminaria sp. listové útvary rhizoidy

27 Fucus vesiculosus – chaluha bublinatá

28 Xanthophyceae - různobrvky
žijí ve sladké i slané vodě a v půdě buněčná stěna je celulózní s obsahem pektinů za nepříznivých podmínek tvoří cysty

29 Xanthophyceae - různobrvky
Tribonema - žabnice

30 Xanthophyceae - různobrvky
Vaucheria - posypanka

31 CHLOROPHYTA – zelené řasy

32 CHLOROPHYTA – zelené řasy
Barviva: chlorofyl a, b ß – karoten xantofyly Zásobní látka: škrob Stavba: stélka jedno i mnohobuněčná, časté kolonie (zrněnka) či cenobia (váleč) buněčná stěna je celulózní a vícevrstevná Výskyt: sladká voda i moře (jen 10%) některé i na souši (na borce stromů, skály) jsou počátkem vývojové větve vyšších rostlin

33 CHLOROPHYTA – zelené řasy
chloroplasty: dvě membrány obsahují pyrenoid a stigma rozmnožování: nepohlavní pohlavní

34 CHLOROPHYTA – zelené řasy
třídy: Zelenivky (Chlorophyceae) Trubicovky (Bryopsidophyceae) Spájivky (Conjugatophyceae) Parožnatky (Charophyceae)

35 třída: Zelenivky (Chlorophyceae)

36 třída: Zelenivky (Chlorophyceae)
jedno - i mnohobuněčná stélka často žijí v koloniích – cenobia obývají hlavně sladké vody rozmnožování dělením, rejdivými výtrusy pohlavní rozmnožování několika typů

37 Protococcus - zrněnka

38 Chlamydomonas - pláštěnka

39 Chlorella - zelenivka

40 řetízovka

41 Volvox globator - váleč

42 Ulothrix - kadeřnatka

43 Ulva lactuca – locika salátová

44 Spájivky (Conjugatophyceae)
šroubatka (Spirogyra) jařmatka krásivky

45 Spirogyra - šroubatka

46 Spirogyra - šroubatka

47 Spirogyra - šroubatka

48 konjugace

49

50

51 jařmatka

52 jařmatka

53 krásivky

54 krásivky

55 třída: Trubicovky (Bryopsidophyceae)
žabí vlas třída: Parožnatky (Charophyceae) . parožnatka (Chara)

56 žabí vlas

57 žabí vlas

58 Chara - parožnatka

59 parožnatka

60 EUGLENOPHYTA - krásnoočka

61 EUGLENOPHYTA - krásnoočka
Barviva: chlorofyl a, b ß – karoten Stavba: monadoidní stélka se 2 bičíky, pelikula, stigma Zásobní látky: škrob Význam: bioindikátory vody znečištěné org. látkami Poznámka: podle podmínek prostředí schopnost autotrofní i heterotrofní výživy Zástupci: krásnoočko zelené ( Euglena viridis), krásnoočko štíhlé (Euglena gracilis)

62

63

64

65

66

67

68 Dinophyta - obrněnky Actinophrys sp. - obrněnka Ceratium hirundinella
Peridinium sp.


Stáhnout ppt "Nové pojmy gameta pohlavní buňka (samčí n. samičí)"

Podobné prezentace


Reklamy Google