Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo DUM 12 Předmět Ekonomika Tematický okruh Marketingový mix Název materiálu Publicita Autor Ing. Charlotta Kissová Datum tvorby 25. 4. 2013Ročník 2. ročník Anotace Kombinovaný materiál zaměřený na téma publicita. Obsahuje charakteristiku publicity a nástroje publicity. Součástí je samostatná aktivita žáků. Metodický pokyn Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí se základními pojmy z oblasti publicity a formou úkolů si v závěru danou problematiku procvičí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 P U B L I C I T A

3 CHARAKTERISTIKA označení: Public relations (PR) vztah organizace k veřejnosti → dialog mezi organizací a skupinami, které rozhodují o úspěchu či neúspěchu organizace (př. dárci, dodavatelé, investoři, zákazníci, novináři, vládní instituce, potenciální zaměstnanci, místní obyvatelstvo) představuje práci organizace s veřejností za účelem vytváření příznivého mínění o ní má podobu zpráv a hodnocení nezávislých osob nebo institucí

4 CHARAKTERISTIKA uskutečňuje se prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (př. TV, rozhlas, tisk) organizace prostřednictvím PR nic nenabízí ani neprodává → poskytuje informace nebo pořádá aktivity, které osloví veřejnost (př. sponzoring - finanční podpora) vyvoláním důvěryhodnosti organizace lze: 1. budovat kvalitní image 2. ovlivnit budoucí kupní jednání zákazníka

5 NÁSTROJE zpravodajské články - př. v tisku tiskové konference - setkání zástupců jednotlivců nebo organizací se zástupci médií - průběh „naživo“ výroční zprávy - veřejné přehledy o hospodaření organizací a dalších skutečnostech

6 NÁSTROJE filmové záznamy - př. život významného manažera webové stránky - zdroj informací o organizaci sponzorská činnost - sponzorování kulturních, sportovních, politických nebo sociálních aktivit publikace - př. brožury, podnikové časopisy

7 NÁSTROJE akce - za účelem zviditelnění - př. slavnostní večeře, výstavy, dálkové pochody organizování událostí - tzv. events - cíl: zlepšování a upevňování vztahů uvnitř podniku i s okolím (př. se zákazníky, s místním obyvatelstvem) - př. oslava výročí založení podniku, udělení významného ocenění, oslava konce roku

8 PUBLICITA VELKÝCH ORGANIZACÍ styk s médii zajišťuje: 1. tiskový mluvčí (př. ministerstvo) 2. profesionální PR agentura v ČR existuje dobrovolná asociace PR agentur (poskytuje přehled o jejich aktivitách, dohlíží na etiku jejich práce) ochrana proti negativní publicitě → př. ochrana životního prostředí, odstraňování všech forem diskriminace

9 ÚKOLY - zadání 1. V jakých oblastech se v současnosti objevuje nezisková sponzorská činnost nejčastěji? 2. Jak ovlivňují výroční zprávy veřejné mínění o stabilitě organizace na trhu? 3. Uveďte konkrétní oblasti, ve kterých jsou pořádány tiskové konference. 4. Prostřednictvím internetu vyhledejte název konkrétní PR agentury.

10 ÚKOLY - řešení 1. V jakých oblastech se v současnosti objevuje sponzorská činnost nejčastěji? (př. sociální oblast, kultura, zdravotnictví) 2. Jak ovlivňují výroční zprávy veřejné mínění o stabilitě organizace na trhu? (př. kladný hospodářský výsledek přispívá ke stabilitě organizace na trhu)

11 ÚKOLY - řešení 3. Uveďte konkrétní oblasti, ve kterých jsou pořádány tiskové konference. (př. vláda, sport) 4. Prostřednictvím internetu vyhledejte název konkrétní PR agentury. (Bílý Medvěd PUBLIC RELATIONS, s. r. o. – práce pro společnost IKEA)

12 ZDROJE NOVOTNÝ, Zdeněk, Věra DYNTAROVÁ a Radka KAFKOVÁ. Ekonomika 2. Břeclav: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, 2012. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 2006, 295 s. ISBN 80- 903-4333-3. KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.

13 ZDROJE FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011, 486 s. ISBN 978-80-251- 3432-0.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google