Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poslední Přemyslovci 7. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poslední Přemyslovci 7. ročník."— Transkript prezentace:

1 Poslední Přemyslovci 7. ročník

2 Poslední Přemyslovci Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová
Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.: DĚJEPIS 7 – středověk a raný novověk pro základní školy. SPN Praha 2007.

3 OBSAH: Poslední přemyslovští králové Český stát – součást Svaté říše římské Konec 12. století v přemyslovském knížectví Přemysl Otakar I. Zlatá bula sicilská Znak Anežka Česká Václav I. Přemysl Otakar II. Braniboři v Čechách Bedřich Smetana Václav II. Václav III.

4 Poslední přemyslovští králové
PŘEMYSL OTAKAR I. r – Zlatá bula sicilská dědičný královský titul VÁCLAV I. těžba stříbra v Jihlavě odražení útoku Mongolů PŘEMYSL OTAKAR II. rozšíření českého státu k Jaderskému moři padl r v bitvě na Moravském poli VÁCLAV II. těžba stříbra v Kutné Hoře pražské groše polská a uherská koruna VÁCLAV III. r zavražděn, vymření Přemyslovců po meči

5 Český stát byl v době přemyslovské součástí Svaté říše římské.
Evropa ve 12. století aba.wz.cz panovnici.estranky.cz

6 Konec 12. století v přemyslovském knížectví
celkové uklidnění po bojích uvnitř přemyslovského rodu se moci chopili dva Vladislavovi synové (vládl 1140 – 1172), ti si moc rozdělili Přemysl vládl od r. 1197 jako český kníže v Čechách Vladislav Jindřich se ujal vlády na Moravě a sjednotil ji. Měl titul markrabě. Jezdecká pečeť markraběte Vladislava Jindřicha

7 Smír Přemysla Otakara I. s bratrem Vladislavem III.
Mladší bratr, ač měl vojsko silnější, z lásky k bratru a vlasti postoupil mu trůn a spokojil se Moravou. Obě země potom rychle vzkvétaly. ao-institut.cz

8 Přemysl Otakar I. (vl. 1197 – 1230) obratný politik a válečník
(Chytře využil dlouholetého soupeření dvou šlechtických rodů o císařský trůn ve SŘŘ. Střídavě se přikláněl k jedné i druhé straně. Zvítězil Fridrich II. z rodu Štaufů) Za odměnu dostal dědičný královský titul potvrzený listinou Zlatá bula sicilská. ceskatelevize.cz

9 Zlatá bula sicilská 1212 upravila vztah českého státu k říši
Svobodná volba českého panovníka Dědičný královský titul (králem vždy prvorozený syn) Zaručovala českému státu suverenitu Český král se jako jeden ze sedmi kurfiřtů účastnil i volby římského krále (nebo poslat 300 oděnců, nebo zaplatit 300 hřiven Ag). Měl titul nejvyššího číšníka a právo plni císařův pohár při hostinách. mvcr.cz

10 Název listiny Fridrich ještě neměl pečeť jako král SŘŘ
byl král sicilský, proto pravost listiny potvrdil pečetí sicilského krále BULA (z lat. bulla zn. bublina, pouzdro) označovala důležitou státnickou listinu opatřenou pečetí bublinkovitého (vypouklého) tvaru. zlataky.cz cs.wikipedia.org

11 Znak přemyslovských králů - stříbrný lev v červeném poli
Erb markraběte moravského - šachovaná orlice vlast.cz

12 Anežka Česká narodila se zřejmě 20. ledna 1211 zemřela 2. března 1282
nejmladší dcera Přemysla Otakara I. a jeho druhé ženy Konstancie Uherské česká princezna abatyše kláštera Na Františku jako královská dcera měla být výhodně politicky provdána obrátila se na papeže – toužila se stát řeholnicí příkladem jí bylo učení sv. Františka z Assisi putovanihrocha.cz

13 ze svého věna založila v Praze špitál a útulek sv. Františka
a klášter pro chudé sestry (1234 sama vstoupila) ve špitále Na Františku vzniklo bratrstvo, které na její žádost roku 1234 změnil papež v samostatný řád – rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou cs.wikipedia.org

14 „Až se najdou ostatky, nastane štěstí, vzájemná láska a blahobyt“
Anežka byla pohřbena v klášterním chrámu Na Františku její ostatky byly později přemístěny neznámo kam prý v pražském kostele sv. Haštala? praha.eu

15 Kanonizace Usilovali: Eliška Přemyslovna Karel IV.
1874 prohlášená za blahoslavenou 12. listopadu 1989 ji papež Jan Pavel II. svatořečil

16 Anežka Česká je patronkou nemocných, chudých a trpících
Znázorňována: s modelem kostela v ruce v řeholních šatech s korunkou

17 Václav I. (vl. 1230 – 1153) už jako dvouletý zasnouben
s Kunhutou Štaufskou vladaření se ujímal od r. 1228 pod otcovou rukou i on obratně balancoval mezi papežem a císařem jjh.cz

18 Vpád Mongolů Evropa rozkolísaná neustálým přeskupováním sil
do jádra Evropy zatím postupovali rychlými pochody na malých hbitých koních Mongolové Mongolové po sobě zanechávali hromady mrtvých a trosky měst 1240 dobyli Kyjev, zaplavili ruské roviny pronikli až do Uher, plenili v Polsku nebyla síla, která by nejednotnou Evropu spojila selhalo papežství i říše Džingischán Sjednotitel Mongolů trpitele.blog.cz

19 situaci pochopil snad jen král Václav
chystal obranu a usiloval o pomoc knížat říše spěchal k Lehnici, kde švagr Jindřich Pobožný seskupoval vojsko osudná bitva křesťanstvo bylo pobito padl Jindřich i Boleslav Děpoltic Václavovo vojsko zabránilo nájezdníkům proniknout do Čech ruskodnes.sk

20 Útěk Tatarů před vojsky krále Václava I.
Mongolská vojska obléhající Lehnici, na kopí je naražena hlava slezského knížete Jindřicha Útěk Tatarů před vojsky krále Václava I. ao-institut.cz

21 Lov a turnaje Oblíbil si rytířské turnaje a lov.
Při pronásledování zvěře v křivoklátských lesích si poranil oko = Jednooký. Miloval Křivoklát a Zvíkov turistickyatlas.cz travelguide.cz digital-guide.cz

22 Zakládal města Staré Město pražské Kouřim Slaný

23 Závěr života po ztrátě syna Vladislava – melancholie,
pasivita, odsouvání vladařských povinností poddával se lovecké vášni podivínské rysy (nesnášel vyzvánění zvonů, nemohl usnout v blízkosti zlata) nedokázal se lidsky přiblížit k synu Přemyslovi pohřben v klášteře sv. Františka panovnici.estranky.cz

24 Přemysl Otakar II. druhorozený syn Václava I., měl se stát knězem
(1253 – 1278) druhorozený syn Václava I., měl se stát knězem vynikající panovník – vzdělaný, vážený i obávaný nejen doma ale i v sousedních zemích kunicek.cz

25 nazýván král železný a zlatý
nejslavnější Přemyslovec – nazýván král železný a zlatý „železný“ pro své vojenské úspěchy a těžkou jízdu, na kterou byl pyšný „zlatý“ patřil k nejbohatším panovníkům Evropy díky těžbě zlata a stříbra premyslotakar2.mysteria.cz

26 Územní rozsah říše výboji obratnou politikou výhodnými sňatky
Území českého státu rozšířil až k Jaderskému moři. vlast.cz

27 Uchazeč o korunu Svaté říše římské
dvakrát neúspěšně – 1255, 1273 (pro papeže a německá knížata byl moc mocný) říšským králem zvolen bezvýznamný Rudolf I. Habsburský Přemysl se k volbě nedostavil, prohlásil ji za neplatnou nakonec se Přemysl r.1276 podrobil Rudolfovu diktátu – musel se vzdát všech dobytých území, zůstaly mu jen Čechy a Morava = politicky poražen

28 Bitva na Moravském poli
u obce Suché Kruty nedaleko Vídně – 26. srpna 1278 Přemyslovo vojsko bylo oslabeno zradou některých šlechticů české vojsko poraženo Přemysl Otakar II. zabit rozhlas.cz radio.cz

29 Braniboři v Čechách zlá léta – tahanice o vládu v Čechách
Rudolf I. Habsburský se zmocnil markrabství moravského Václavovi II. bylo pouhých 7 let – zastupoval ho jeho bratranec a poručník Ota Braniborský (drancování, plenění, hladomor) Královský hrad Bezděz, založený Přemyslem Otakarem II. Václav II. byl na tomto hradě držen proti své vůli Otou V. Braniborským. e-stredovek.cz

30 Bedřich Smetana (1824 – 1884) první jeho opera „Braniboři v Čechách“
rozhlas.cz

31 Václav II. na trůn ve 12 letech
(vl – 1305) na trůn ve 12 letech hlavní slovo – nevlastní otec = Záviš z Falkenštejna (zvěsti, že chystá proti králi spiknutí a chce ho sesadit z trůnu === uvězněn a popraven === vládne samostatně) ao-institut.cz hotelgondola.cz

32 mecenáš (hostil učence a umělce) skládal milostné básně
neúspěšný pokus o založení univerzity v Praze výbornou paměť kronikáři líčí jeho život jako život světce (přezdívka = král mnich) zakládá Zbraslavský klášter dobrý panovník – v Čechách znovu řád rendek.cz ao-institut.cz

33 Pražský groš odkryta nová naleziště stříbra v Kutné Hoře – zřízena jediná mincovna = Vlašský dvůr zavedl novou minci = pražský groš castles.cz numismatika.bloger.cz magicpraha.cz toulavakamera.ct24.cz

34 r. 1300 slavnostně korunován polským králem
(stvrzeno sňatkem s dcerou polského krále, Eliškou Rejčkou) pro svého syna získal uherskou korunu zemřel ve 34 letech na TBC cs.wikipedia.org

35 Václav III. vzdělaný – uměl latinsky, německy, česky
(vl – 1306) vzdělaný – uměl latinsky, německy, česky český, polský a uherský král vzdal se uherské koruny U hrobu otcova ve Zbraslavi ao-institut.cz xtree.cz

36 opozice knížat v Polsku – do čela výpravy
4. srpna 1306 zavražděn v Olomouci při odpoledním odpočinku Přemyslovci vymřeli „po meči“ forum.valka.cz zena-in.cz

37 Téma: Poslední Přemyslovci – 7. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Poslední Přemyslovci 7. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google