Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čechy za posledních Přemyslovců 13. st. (1197 – 1306)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čechy za posledních Přemyslovců 13. st. (1197 – 1306)"— Transkript prezentace:

1 Čechy za posledních Přemyslovců 13. st. (1197 – 1306)

2 Přemysl Otakar I. (1197–1230)  1. český dědičný král

3 Zlatá bula sicilská  1212  zlatá pečeť  bula = listina 1. dědičný královský titul pro české panovníky 2. Upravuje vztah českého království k římské říši 3. Čechy + Morava = nedělitelné

4 Zlatá bula sicilská je souborem tří navzájem provázaných listin, jejichž význam v dějinách českého státu procházel významnými proměnami. Přemyslu Otakarovi I. ji 26. září 1212 vydal v Basileji budoucí římský král Fridrich II. jako odměnu za podporu, již mu Přemysl poskytl v boji o říšskou královskou korunu. Název listiny, resp. listin, je odvozen od pečeti, která je k dokumentu přivěšena. Fridrich II. jako král Sicílie disponoval tehdy pouze pečetí tohoto království. Říšskými insigniemi a tím i říšským typářem Fridrich II. na své vlastně první cestě do říše ještě nedisponoval.

5  Změna znaku: černou orlici střídá stříbrný lev na červeném poli  heraldika = nauka o erbech  erb = znak Erby starých šlechtických rodů

6  Stařešinský zákon (vládne nejstarší Přemyslovec z rodu) nahrazen právem prvorozeného (vládne nejstarší syn krále)  Razil stříbrné brakteáty  Pochován v chrámu sv. Víta

7 Osobní život Přemysla Otakara I.  1. žena: Adléta Míšeňská (4 děti; rozvod z důvodu příbuznosti ve 4. koleně)  2. žena: Konstancie Uherská (mladá, 9 dětí)  Nejvýznamnější děti:  Václav I.  Anežka Česká (zakladatelka Anežského kláštera a řádu křížovníků s červenou hvězdou)  Dagmar (král. dánská)

8 Václav I. (1230–1253)  Vládne v době gotiky, hradů, rytířských turnajů a zakládání měst  Zakladatel Prahy (dnešního Starého Města) 1233-4  1241 zastavil vpád Tatarů na Moravu (na obranu  města, zejm. na Moravě)

9 Osobní život Václava I.  Narodil se již 50letému Přemyslu Otakaru I. až po 7 letech manželství (s Konstancií) jako prvorozený syn (2 dcery, 2 synové zemřeli),  pověst: jako dítě byl neduživý, vychrtlý, špatně dýchal (česká kojná Nětka, ves Mlékojedy), v dospělosti se bál zvonění  Manželka: Kunhuta (5 dětí – 2 d, 2 ch, 1  )  vášnivý lovec (Křivoklát, Zvíkov), zranění 

10

11 Přemysl Otakar II. (1253 – 1278)  Přezdívka: král železný a zlatý = mocný (železná jízda), bohatý (stříbro z Jihlavy), vládl v 9 zemích  Založil 25 měst (Malá Strana, Nymburk, České Budějovice…), budoval hrady (cíl: zvýšit obranyschopnost země)

12 Přemysl Otakar. II. Rozšířil Čechy na jih (výboje + sňatky) Získal: Chebsko, Rakousko, Chebsko, Rakousko, Štýrsko, Korutany Čechy sahaly Čechy sahaly k Jadranu

13 Boje a bitvy  1254 – kříž. výprava proti Prusům v Pobaltí (  Královec = Kaliningrad)  1260 b. u Kressenbrunnu s uhers. Bélou IV. (vítěz PO, sňatek s vnučkou Bély: Kunhutou)  Boj o říšskou korunu  1278 b. na Moravském poli s Rudolfem Habsburským (  )

14 Bitva na Moravském poli  1278  Zrada Vítkovců = pánů z Růže (Záviš z Falkenštejna)  Smrt krále v bitvě – probodnut oštěpem, pak 17 dalšími ranami (podle kronik)  Tělo 30 týdnů veřejně vystaveno ve Vídni, převezeno do Znojma, prostý pohřeb bez obřadů, po 18 letech pohřben v chrámu sv. Víta

15

16

17 Osobní život Přemysla Otakara II.  1. žena: Markéta Babenberská (o 30 let starší, zisk Rakouska, bezdětné manželství)  Milenka: Anežka z Kuenringu zv. Palceřík (1. hist. doložená milenka českého krále, dvorní dáma Markéty B., 3 levobočci později uznaní papežem za legitimní, bez nároku na trůn, nejznám. Mikuláš Opavský)  2. žena Kunhuta Uherská (po 10 letech manželství syn Václav 1271)

18 Přemysl Otakar II. Z Gelhausenova kodexu

19 Čechy po  Přemysla Ot. II.  Období Braniborů v Čechách – 5 let = období drancování a plenění Čech, bezvládí a hladomoru  Ota Braniborský = strýc a poručník nezletilého Václava (7letý); Václav vězněn na Bezdězu a v Braniborsku, pak vykoupen šlechtou  Morava odtržena – pod vládou Rudolfa Habsburského

20 Václav II. (1283 – 1305)  Nastoupil na trůn ve 12 letech (2. poručník otčím Záviš z Falkenštejna)  Uvážlivý a prozíravý panovník – vrchol přemyslovské slávy  Razil pražské groše v Kutné Hoře  Nechal vypracovat horní zákoník (uznávaný ve stř. Evropě)  Pokusil se založil univerzitu v Praze  1300 se stal polským králem (sňatkem)  Pro syna Václava III. Získal uherskou korunu

21

22 Osobní život Václava II.  1. žena: Guta (Jitka) Habsburská – dcera Rudolfa Habsburského (10 dětí)  2. žena: Eliška Rejčka – polská princezna  Nejznámější děti:  Václav III.  Anna  Eliška Přemyslovna

23 Václav III. u hrobu svého otce na Zbraslavi

24 Václav III. (1305-1306)  Na trůn nastoupil 15letý  Král český, uherský a polský  Při tažení do Polska byl za dosud nevysvětlených okolností zavražděn v Olomouci Poslední Přemyslovec  1306 vymírají Přemyslovci po meči  1310 nastupují Lucemburkové (Václavova sestra Eliška Přemyslovna uzavřela sňatek s Janem Lucemburským)

25 Pokus o rekonstrukci vraždy Václava III.  Večer 4. srpna 1306, „oděn jen v košili a plášť“, zůstal král Václav III. v domě olomouckého děkana o samotě. Jistě tehdy přemítal o polském tažení, na nějž se přes odpor české šlechty vydal, a jistě ho ani nenapadlo, že tikají poslední minuty jeho krátkého pozemského života. Z ničeho nic se totiž do jeho komnat vřítil neznámý útočník a smrtelně ho třikrát bodnul. Soudobí kronikáři obviňovali z úkladné vraždy buď nespokojenou českou šlechtu, římského krále Albrechta Habsburského, nebo stoupence pretendenta polské koruny Vladislava Lokýtka.


Stáhnout ppt "Čechy za posledních Přemyslovců 13. st. (1197 – 1306)"

Podobné prezentace


Reklamy Google