Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRADI Č NÍ Č ESKÉ VÁNOCE TRADIDION CZECH CHRISTMAS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRADI Č NÍ Č ESKÉ VÁNOCE TRADIDION CZECH CHRISTMAS."— Transkript prezentace:

1 TRADI Č NÍ Č ESKÉ VÁNOCE TRADIDION CZECH CHRISTMAS

2 ADVENT  Kruhový v ě nec p ř edstavuje Bo ž í v ěč nost a jednotu, vzk ř íšení a v ěč ný ž ivot. Stále zelené rostliny jsou symbolem ž ivota jako takového, nezni č itelnosti, stálosti ve ví ř e a také v ěč nosti.  The circular wreath represents God's eternity and unity, the resurrection and eternal life. Evergreen plants are a symbol of life as such, stability in faith, and also of eternity.

3 PE Č ENÍ CUKROVÍ BAKING COOKIES  Ur č it ě i vy máte moc rádi linecké cukroví. Toto slepované cukroví pat ř í k t ě m nejoblíben ě jším.  I'm sure even you love Linz pastry. This candy is one of the most popular.

4 PE Č ENÍ CUKROVÍ BAKING COOKIES  Perní č ky č asto nazýváno medové perní č ky jsou oblíbeným cukrovím, které pe č e mnoho domácností nejen na Vánoce. Pe č eme je nejmén ě t ř i týdny p ř ed Vánocemi, aby stihly do té doby zm ě knout.  Some ginger snaps often called honey some ginger snaps are a favourite sweets, which makes many households not only at Christmas. Bake at least three weeks before Christmas, the directions in the meantime, to soften.

5 Christmas Eve is here, the snow falls into the garden. On the tree burning candles, look to the angels, the sled with a pair of horses, the bells are ringing pretty them. Barrel White Plains, they all human desires. Bag of luck, an armful of love, no tears and No wrinkles. I can hear them in our House – what about bear for me?  Št ě drý ve č er u ž je tady, sníh se snáší do zahrady. Na strome č ku ho ř í sví č ky, vyhlí ž íme and ě lí č ky, mají san ě s párem koní, rolni č ky jim p ě kn ě zvoní. Uhán ě jí bílou plání, vezou všechna lidská p ř ání. Pytel št ě stí, náru č lásky, Ž ádný plá č a Ž ádné vrásky. U ž je slyším v našem dom ě – copak asi nesou pro m ě ?

6 TRADI Č NÍ JÍDLO TRADITIONAL FOOD Fried carp and potato salad and fish soup

7 VÝROBKY Ž ÁK Ů PRODUCTS OF THE PUPILS

8 PF 2012  P ř átelé jsou jako and ě lé,  kte ř í nás zvednou,  kdy ž naše k ř ídla zapomenou létat.  Tak hodn ě and ě l ů v novém roce!  Friends are like angels, they help us, when our wings forget to fly. So a lot of angels in the new year!

9 A beautiful new year to all wishing to pupils of secondary school. Primary school and nursery school, Karviná


Stáhnout ppt "TRADI Č NÍ Č ESKÉ VÁNOCE TRADIDION CZECH CHRISTMAS."

Podobné prezentace


Reklamy Google