Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity VI/2 inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti AutorMgr. Blanka Janková Číslo materiáluVY_62_INOVACE_EKO_2N_JA_31_13 NázevBankovní produkty – Leasing Druh učebního materiálu Výkladová prezentace s komentářem učitele PředmětEkonomika Ročník2. Ročník nástavbového studia Provozní technika Tématický celekPeněžní ústavy AnotacePopis leasingu, základní pravidla a druhy leasingu, právní rámec, kalkulace leasingu. Metodický pokyn Prezentace s komentářem, řízená diskuse a názory žáků k vybraným tématům, pod vedením učitele porozumět základním pojmům. Kalkulace leasingu Diskuse ke zkušenostem žáků Doba trvání – 1 vyučovací hodina Klíčová slovaLeasing, operativní leasing, finanční leasing, leasingová smlouva, leasingová splátka. Očekávaný výstup Seznámit se s pravidly a druhy leasingu, umět vypočítat výši leasingových splátek. Datum vytvoření26. březen 2013

2 Bankovní produkty Leasing

3 Jeden z finančních produktů, který byl vyvinut a je masově využíván v tržních ekonomikách. Slouží jak k naplňování investičních záměrů, tak spotřebitelských potřeb s využitím cizích zdrojů. Finanční společnosti poskytují leasing v režimu živnostenského zákona. Pro zájemce o financování spotřebitelských záměrů může být leasing výhodným finančním nástrojem především díky své dostupnosti, pružnosti a výhodným doprovodným službám. Leasing představuje v podstatě specifickou formu pronájmu, na jehož konci se pronajímaná věc může nebo nemusí stát součástí majetku klienta (to znamená, že ji od leasingové společnosti převezme nebo ne). V rámci leasingu zakoupí leasingová společnost věc (např. automobil nebo jiný dopravní prostředek, počítač, vybavení bytu nebo zahradní techniku…) vybranou podle záměrů a potřeb klienta a předá ji do jeho užívání na dohodnutou dobu. Leasovaná věc zůstává po celou dobu leasingu ve vlastnictví leasingové společnosti. Za užívání leasované věci se platí leasingové nájemné podle splátkového kalendáře, který je součástí leasingové smlouvy. V praxi jsou fyzickým osobám nabízeny dva základní typy: Finanční leasing Operativní leasing

4 Finanční leasing Ve finančním leasingu přebírá nájemce odpovědnost za leasovanou věc (údržba, opravy) i nebezpečí a rizika vztahující se jak k této věci (např. nebezpečí poškození tohoto předmětu, riziko poklesu jeho tržní hodnoty), tak k jejímu užívání (včetně nebezpečí plynoucí z jejího provozu pro třetí osoby). Finanční leasing je většinou uzavírán na delší dobu (nejméně na 3 roky), která je dána dobou odpisování leasované věci podle daňových předpisů. Nájemce zpravidla může získat pronajímaný majetek do vlastnictví při splnění všech podmínek leasingové smlouvy (kupní opce).

5 Operativní leasing Smlouva o operativním leasingu umožňuje nájemci zpravidla krátkodobé užívání potřebné věci. Je většinou uzavírána na dobu, která je výrazně kratší než odpisová doba této věci podle daňových předpisů, a to podle subjektivní ekonomické potřeby nájemce. Nebezpečí škody na věci, běžná vlastnická rizika i investiční riziko nese v operativním leasingu zásadně leasingová společnost. Odpovídá za provozuschopnost leasované věci a za dosahování jejích dohodnutých provozních parametrů. Nese náklady údržby a oprav leasované věci. Při její poruše bránící dohodnutému užívání zpravidla poskytuje náhradní věc podobných parametrů. Leasingová společnost nese v operativním leasingu také riziko poklesu tržní hodnoty. Po skončení operativního leasingu je tato věc vrácena leasingové společnosti, pokud nedojde k jiné dohodě. V řadě ohledů je zřejmá blízkost operativního leasingu k běžnému nájmu.

6 Leasingový podnájem Jde o pronájem majetkové hodnoty užívané na základě leasingové smlouvy třetí osobě. Věc v leasingovém podnájmu přitom zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti. Zůstávají zachována i oprávnění a závazky obou stran původní leasingové smlouvy. Leasingový nájemce přenáší (zásadně se souhlasem leasingové společnosti) na třetí osobu prospěch z užitné hodnoty leasované věci a zaručuje jí nerušenou držbu. Leasingový podnájem je volen např. v případě dočasné či sezónní nevyužitelnosti leasované věci původním nájemcem či při možnosti jejího lepšího zhodnocení. Náležitosti leasingové smlouvy: * určení smluvních stran * předmět leasingu * základní podmínky jeho užívání příjemcem leasingu * platební podmínky (pořizovací cena, výše leasingových splátek, termíny jejich splatnosti), splátkový kalendář * podmínky předání předmětu leasingu do užívání příjemce leasingu, podrobnosti režimu jeho užívání, * pojištění * doba platnosti leasingové smlouvy * podmínky případného převodu vlastnictví předmětu leasingu na příjemce leasingu

7 leasingová kalkulačka

8 Zdroje informací: http://cs.wikipedia.orgt Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách http://www.cnb.cz http://www.financnivzdelavani.cz http://www.vypocitat.cz


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google