Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2010 Rotifera a Nematoda. Společné znaky vířníků a hlístic T ě lo kryto kutikulou Obvykle p ř ítomny adhesivní žlázy pro p ř ilepení tvora k podkladu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2010 Rotifera a Nematoda. Společné znaky vířníků a hlístic T ě lo kryto kutikulou Obvykle p ř ítomny adhesivní žlázy pro p ř ilepení tvora k podkladu."— Transkript prezentace:

1 2010 Rotifera a Nematoda

2 Společné znaky vířníků a hlístic T ě lo kryto kutikulou Obvykle p ř ítomny adhesivní žlázy pro p ř ilepení tvora k podkladu T ě lní dutina je pseudocoelom V ě tšinou menší než 1 mm; dýchací soustava a ob ě hová soustava v ě tšinou chybí Pohlaví obvykle odd ě lená

3 Rotifera (Vířníci) (asi 1 500 druhů) V ě tšinou sladkovodní, protáhlého nebo vá č kovitého t ě la; v ě tšinou menší než 1mm V ě nec cilií kolem p ř edního konce t ě la slouží k plavání a (u n ě kterých skupin) k p ř ihán ě ní potravy U bentických (bentos = spole č enstvo organism ů žijících na dn ě mo ř í i sladkých vod) druh ů se zadní konec t ě la m ů že do č asn ě p ř ilepit k podkladu Potrava je žvýkána nebo drcena kutikulárními č elistmi v muskulárním hltanu zvaným mastax Trávicí trubice má dva konce

4 Anatomie vířníků trochus ústa oko mastax jícen žaludek vejcovod střevo kloaka anus prstové výběžky

5 Rotifera Asplanchna Brachionus Collotheca Kolonie rodu Conochillus Floscularia

6 Vířníci Tělo je obvykle členěno na hlavu, trup a nohu. Přední konec těla nese věnec cilií (corona), charakteristický znak celého kmene. U některých druhů je trup zpevněn útvarem zvaným lorika, který připomíná brnění. Noha obsahuje u mnoha druhů adhesivní žlázy; u mnoha druhů se části nohy do sebe mohou teleskopicky zasunovat. Některé druhy jsou planktonní, některé přisedlé. Živí se prvoky nebo jinými vířníky. Trávicí trubice má ústa, mastax, velký žaludek, střevo a anus. Protonefridia. Dýchání povrchem těla. Častá partenogeneze, u některých druhů chybí samečci nebo jsou neznámí. Partenogenetická vajíčka jsou diploidní a líhnou se z nich pouze samičky. Když populace dosahuje vrcholu, vznikají haploidní vajíčka z kterých se líhnou samečci a dochází k sexuálnímu rozmnožování. Vířníci žijící ve vlhkém mechu a v půdě jsou extrémně odolní k vysychání a jsou schopni přetrvat v inaktivním stadiu až čtyři roky.

7 Nematoda (Hlístice) (asi 12 000 známých druhů; jiné prameny až 90 000) Ed Wilson uvádí 16 000 známých druhů, ale odhaduje jejich počty až na stovky tisíc, milion či více 4 z 5 organismů na Zemi jsou Nematoda!

8 Nematoda (Hlístice) (asi 12 000 známých druhů; jiné prameny až 90 000) Mo ř ští, sladkovodní, suchozemští nebo paraziti č tí s dlouhým protáhlým t ě lem zúženým na obou koncích T ě lní st ě na je tvo ř ena z vn ě jší elastické kutikuly, epidermis, a vrstvy podélné svaloviny Dob ř e vyvinutý pseudocoel je mezi svalstvem t ě lní st ě ny a trávicí trubicí a m ů že fungovat jako hydrostatická kostra

9 Nematoda Kutikula se během života čtyřikrát svléká. Pohlaví obvykle oddělená, samičky obvykle větši než samci. Oplození vnitřní, samičky kladou až 100 000 vajíček denně. V půdě jsou neobyčejně početní a hrají důležitou roli v pro kvalitu půdy a v koloběhu látek v půdě. Druh Caenorhabditis elegans je známým pokusným organismem pro biologický výzkum (má 959 somatických buněk). Při růstu se pouze zvětšuje velikost buněk, protože počet buněk je stálý, determinovaný. Někteří ničí kořínky zemědělsky pěstovaných rostlin. Jiní se živí bakteriemi, houbami, mrtvou organickou hmotou nebo jinými hlísticemi. Parazitické druhy mohou být nebezpečné člověku.

10 Ascaris lumbricoides (Škrkavka dětská) ústa – trávicí trakt – krevní oběh – plíce – vykašlání a spolknutí Samičky ve střevě kladou až 200 000 vajíček denně U nás vzácné onemocnění. Ascaris suum (Škrkavka prasečí) ze střeva prasete

11 Wuchereria bancrofti (Vlasovec mízní) Sameček asi 4 cm, samička až 9 cm.. Napdá mízní systém člověka, kde způsobuje otoky. Vyvolává nemoc elefantiázu, která se projevuje otoky končetin, prsu, mužských genitálií. Mezihostiteli jsou komáři. Tzv. mikrofilárie jsou v noci vyplavována do krevních kapilár, kde jsou nasáta komárem. Léčba chirurgicky. Extrémní příklady elefantiázy dnes naštěstí již neexistují.

12 Trichinella spiralis (Svalovec stočený) Způsobuje trichinózu; samička jen 3 mm dlouhá. Dospělci žijí ve střevech carnivorů (=masožravců) a omnivorů (=všežravců). Larvy se krví dostávají do svalstva a tam se zapouzdří. Cysta musí být požita jiným savcem a cyklus se opakuje. Člověk se může nakazit tepelně nedostatečně upraveným masem. Toho času neléčitelná. Může končit smrtí.

13 Další příklady Roup dětský (Enterobius vermicularis) 3 – 12 mm. Parazit tenkého a tlustého střeva člověka, zejména dětí; samičky kladou vajíčka v okolí análního otvoru a vyvolávají svědění. Haďátko řepné (Heterodera schachtii) saje na kořenech brukvovitých rostlin Vlasovec medinský (Dracunculus medinensis) až 120 cm dlouhý; pod kůží vytváří boule; při styku s vodou samičky vysunují z boule přední část těla a kladou do vody vajíčka; mezihostitel buchanka; člověk se nakazí požitím vody s buchankami Enterobius vemicularis


Stáhnout ppt "2010 Rotifera a Nematoda. Společné znaky vířníků a hlístic T ě lo kryto kutikulou Obvykle p ř ítomny adhesivní žlázy pro p ř ilepení tvora k podkladu."

Podobné prezentace


Reklamy Google