Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Referát č.13.  Většina textu se člení na nadpisy, podnadpisy (hierarchie nadpisů) a obsah (samotný text).  Nadpisy shrnují do pár slov text, který pak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Referát č.13.  Většina textu se člení na nadpisy, podnadpisy (hierarchie nadpisů) a obsah (samotný text).  Nadpisy shrnují do pár slov text, který pak."— Transkript prezentace:

1 Referát č.13

2  Většina textu se člení na nadpisy, podnadpisy (hierarchie nadpisů) a obsah (samotný text).  Nadpisy shrnují do pár slov text, který pak následuje. Jsou vždy na začátku nové stránky, velkým písmem a výrazně odlišeny od dalšího textu (barva, tloušťka, podtržení)  Podnadpisy (nadpis na nižší úrovni) se užívají k dalšímu členění textu.  Nadpisy na stejné úrovni musí mít stejný styl.

3  Dva kusy textu mají různý styl, pokud se logicky liší jejich role při předávání informace. Dva různé styly se obvykle liší formátováním.  Před definované styly nám zjednodušují práci s členěním textu.

4  Chci-li v textu něco zvýraznit, použiji tučné písmo. Zvýrazněný text je pak vlastně v jiném stylu, protože kromě obsahové role má též úlohu upoutat čtenáře nebo mu něco zdůraznit.  Poznámka pod čarou nepatří do běžného textu, má roli doplňující. Proto je zřejmě v jiném stylu. Při formátování se zpravidla tiskne menším písmem a umisťuje se na konec stránky nebo kapitoly.  Popisek obrázku nepatří přímo do textu, jeho role je uvozovat obrázek. Mívá menší písmo a je umístěn pod obrázkem.  Záhlaví tabulky bývá nějakým způsobem zvýrazněné, aby bylo jasné, že pojmenovává sloupce tabulky.  Hypertextové odkazy se zobrazují podtržené a jinou barvou, aby bylo zřejmé, že se na ně dá klikat.  Odrážky se v textu použijí, když má být čtenáři zřejmé, že čte různé možnosti nebo příklady.

5  Druh, styl (řez) a velikost písma.  Dělí se na patkové, bezpatkové, proporcionální, neproporcionální.

6  Neboli „antikva“  Znaky jsou zakončeny krátkými kolmými čárkami, díky kterým na sebe znaky snáze navazují a text pak vypadá přehledněji.  Používá se pro delší text.  - Times New Roman, Garamond

7  Neboli „grotesk“  Bezpatkové písmo bývá méně přehledné, a proto se používá hlavně do nadpisů.  - Arial, Tahoma

8  Písmo, jehož znaky mají různou šířku úměrnou velikosti znaku.  AaBbCcDdEe… Písmo neproporcionální  Znaky i mezery mají stejnou velikost.

9  Tučné (ctrl + B)  Kurzíva (ctrl + I)  Podtržení (ctrl + U)  Tučná kurzíva

10  Udávaná v bodech – 1 bod = 0,376mm  V běžném textu se používá velikost 12  Minimální velikost písma (použitelná) je 11  Minimální rozdíl nadpisu a textu jsou 4 body

11  Barva  Přeškrtnutí  Horní index  Dolní index  Kapitálky - vyznačovací řez písma, u kterého mají minusky (malá písmena) podobu verzálek (velkých písmen), avšak zmenšených na střední výšku písma (tedy do velikosti běžných malých písmen).

12  Odstavce se v textu zvýrazňují, např. odsazením prvního řádku zleva (typická úprava v ČR) nebo mezerami mezi odstavci (typická úprava v USA).

13  Funkce odrážky a číslování doplňuje možnosti formátování odstavců a dává dokumentům přehlednější vzhled.  Odrážky můžeme nastavit sami pomocí posunu zarážky na horním pravítku.  Možnost definice vlastního číselného formátu.

14  Interpunkční znaménka se píší těsně za slovo, po nich následuje mezera.  Před levou závorkou se vždy dělá mezera a po pravé závorce také, pokud není dalším znakem tečka nebo čárka. Uvnitř závorek se mezery nedělají.

15  Některé odstavce (např. nadpisy) musí být svázány s následujícím odstavcem. Nemůže se pak stát, aby nadpis zůstal úplně dole na stránce a odstavec za ním byl nahoře na další straně. U dlouhých odstavců je třeba zakázat vznik tzv. sirotků a vdov –pár řádků odstavce na jiné straně, než je zbytek odstavce.  Vázání odstavců a hlídání osamocených řádků zadáme jako vlastnost příslušného stylu odstavce.

16  Dlouhé „šedé“ texty lidé dnes vůbec nečtou. Proto by text měl být výrazně členěn pomocí nadpisů, odstavců atp. a měl by mít na první pohled zřejmou strukturu.  Pro nadpisy používáme bezpatkové písmo, např. ARIAL, pro základní texty patkové, např. TIMES NEW ROMAN.  Pokud zarovnáváme několik řádků pod sebou na střed, měl by být spodní řádek nejkratší.  Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince.

17  http://www.jakpsatweb.cz/css/css- semantika.html http://www.jakpsatweb.cz/css/css- semantika.html  www.wikipedie.cz www.wikipedie.cz Matěj Žlutíř 4.B


Stáhnout ppt "Referát č.13.  Většina textu se člení na nadpisy, podnadpisy (hierarchie nadpisů) a obsah (samotný text).  Nadpisy shrnují do pár slov text, který pak."

Podobné prezentace


Reklamy Google